odpowiedź na wniosek o uip przez Nowy Sącz

WOR.BOM.1431.103.2018

W odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, informuję że Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji
Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowego Sącza prowadzi miesięcznik
pt. „nowysacz.pl”. Miesięcznik zarejestrowany jest w sądzie i posiada
numer Biblioteki Narodowej ISSN 2544-1779.

Kolejne numery dostępne są pod adresem:
http://ww.nowysacz.pl/miesiecznik-informacyjny.

Zestaw pięciu ostatnich numerów zgodnie z wnioskiem prześlemy za pomocą
portalu wetransfer.com na podany adres poczty elektronicznej.

Zestawienie wydatków na promocję w mediach:

2015r.141 344,10 zł

2016r.78 729,50 zł

2017r.83 760,00 zł

2018r.75 469,16 zł

Magdalena Biłat

Kierownik

Biura Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta Nowego Sącza

odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną cz.1 przez JASIENICA 3

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na maila z dnia 19 maja, na przesłane pytania w dwóch mailach.

Martyna Pyka

Sekretariat

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

T: 33 472 62 95

E:sekretariat@jasienica.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów 6

<html><body><font size="2" face="sans-serif">Dzień dobry,</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej</font><br><br><i>(See attached file: CCI20180801_0003.pdf)</i><i>(See attached file: Czerwiec-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Kwiecień-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Lipiec-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Maj-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Marzec-2018.pdf)</i><br><br><br><br><font size="2" face="sans-serif">Z poważaniem</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">Joanna Garba</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">Wydział Organizacyjny i Kadr</font><br><font size="2" face="sans-serif">Urząd Miasta Chorzów</font><font face="sans-serif"><p style="font-size:10px"><font face="verdana" color=gray>Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów. Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych <a href="http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727">tutaj</a> (http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.</font></p></font>
</body></html>

odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną cz.2 przez JASIENICA 2

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na maila z dnia 19 maja, na przesłane pytania w dwóch mailach.

Martyna Pyka

Sekretariat

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

T: 33 472 62 95

E:sekretariat@jasienica.pl

wturek@nowysacz.pl sent you files via WeTransfer przez Nowy Sącz

wturek@nowysacz.pl sent you some files

5 files, 79.8 MB in total
・ Will be deleted on 8 August, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/8e128f8d44855eaf160049e031e0c56e20180801115806/185f639e28f5ffe330076e404fff403120180801115806/cd9744

Message:
Dzień dobry, zgodnie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przesyłamy 5 ostatnich
numerów miesięcznika "nowysacz.pl". Z wyrazami szacunku Wiesław Turek, Zespół ds.
Informacji Społecznej i Promocji UM Nowego Sącza

5 files

nowysacz.pl_list-grudz_2017_net.pdf
nowysacz.pl_pazdziernik_2017_net.pdf
biuletyn_nowysacz.pl_12_int.pdf
nowysacz.pl_wrzesien_2017_net.pdf
biuletyn_nowysacz.pl_13_int.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 19 lipca 2018 przez ŁODYGOWICE

Dzień dobry.

Przesyłam odpowiedzi na wniosek z dnia 19 lipca 2018r.

W Urzędzie Gminy Łodygowice nie są prowadzone media, jedynie Biuletyn
Samorządowy.

Biuletyn jest dostępny na stronie internetowej link do strony:
http://www.lodygowice.pl/nasza-gmina/biuletyn-informacyjny.

Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie.

Ostatnie 5 numerów naszego biuletynu znajduje się w internecie, mogą Państwo
przyjrzeć je otwierając wyżej podany link

Wydatki Gminy:

Rok 2015:

-reklama, ogłoszenia prasowe 405,90 zł

-druk Biuletynu Samorządowego 14 385,00 zł

Rok 2016:

-reklama, ogłoszenia prasowe 233,70 zł

-druk Biuletynu Samorządowego 9 912,00 zł

Rok 2017:

-reklama, ogłoszenia prasowe 1 463,70 zł

-druk Biuletynu Samorządowego 5 166,00 zł

Rok 2018:

-reklama, ogłoszenia prasowe 940,95 zł

Ewa Kurdziel

Sekretariat

Urząd Gminy Łodygowice

ul. Piłsudskiego 75

34-325 Łodygowice

Tel. 33 8630502

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KAŹMIERZ 3

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
www.kazmierz.pl <http://www.kazmierz.pl/>

Fwd:FW: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW 1

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

www.siecobywatelska.pl

www.watchdogportal.pl

www.funduszesoleckie.pl

www.informacjapubliczna.org

NIP 526282872

KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Szanowni Państwo,

Przesyłam odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
z dnia 18 lipca 2018 r.:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w kt&oacute;rymś z jego
wydział&oacute;w, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub
w samorządowej osobie prawnej (np. w sp&oacute;łce należącej do gminy),
prowadzone są media?;

TAK 

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

- Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie jest wydawcą tygodnika NADNOTECKIE
ECHA

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

 http://www.mck.czarnkow.pl/index.php?strona=4

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

TAK

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numer&oacute;w - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
formacie pdf.;

Nie posiadamy wydań zapisanych w pdf

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Prosimy o sprecyzowanie czy udzielona informacja ma obejmować
r&oacute;wnież ogłoszenia informacji  dotyczących nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
najem a także ogłoszeń o przetargach nieruchomości gminnych na ich sprzedaż,
oddanie w najem, dzierżawę itp. oraz jakich informacji oczekujecie Państwo
pisząc "innego typu promocję" czy chodzi o  wszystkie wydatki og&oacute;lnie
na promocję czy innego typu promocję tylko w mediach ?

Po uzyskaniu doprecyzowania udzielimy stosownej odpowiedzi  w najszybszym
możliwym terminie, nie p&oacute;źniej niż w terminie przewidzianym prawem.

--
Pozdrawiam
Grzegorz W&oacute;jcik
inspektor ds. promocji
i wsp&oacute;łpracy zagranicznej
Urząd Miasta Czarnk&oacute;w
Plac Wolności 6
64-700 Czarnk&oacute;w
tel. 067 253 02 25
kom. 795 146 978
promocja@czarnkow.pl
www.czarnkow.pl
FB: www.facebook.com/MiastoCzarnkow

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: Urząd Miasta Czarnk&oacute;w <um@czarnkow.pl>

Do: promocja@czarnkow.pl

Data: 2018-07-31 15:31

Temat: FW: Wniosek o informacje publiczną

Niegowa Re: Wniosek o informacje publiczną przez NIEGOWA 1

Dzień dobry,
Urząd Gminy Niegowa przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek
Prosimy o potwierdzenie odbioru udzielonej informacji.

Z poważaniem

Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 NIEGOWA
tel./fax.: +48 34 315 10 20
www.niegowa.pl
e-mail: urzad@niegowa.pl

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej http://www.niegowa.bip.net.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne. Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi. Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera. Przed wydrukowaniem tego maila pomyśl o środowisku.

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KAŹMIERZ 3

W załączniku kolejne skany Obserwatora.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
www.kazmierz.pl <http://www.kazmierz.pl/>

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MIŃSK MAZOWIECKI 7

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej wraz z plikami gazety samorządowej MIM.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Szybka
Inspektor ds. dokumentacji organu wykonawczego
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 53
e-mail: malgorzata.szybka@umminskmaz.pl

ODPOWIEDŹ DO WNIOSKU Z DN.18.07.2018R. przez SITKÓWKA-NOWINY 1

Dzień dobry,
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej
z dn.18.07.2018 r.

Pozdrawiam,
Agnieszka Stępień
Spec. ds. promocji i dział. gospodarczej
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
tel. 41/347-50-53

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KAŹMIERZ 3

W załączniku kolejne skany Obserwatora.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
www.kazmierz.pl <http://www.kazmierz.pl/>

Odpowiedź na wniosek na udostępnienie informacji publicznej przez KAŹMIERZ 2

W załączniku przesyłam kolejne skany Obserwatora.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
www.kazmierz.pl <http://www.kazmierz.pl/>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. przez KLESZCZELE 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Joanna Chmielewska
podinspektor ds. oświaty
--
Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
tel. 85 681 80 04

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LUDWIN

W odpowiedzi na wniosek informuję iż:
- żadne media nie są prowadzone przez Urząd Gminy w Ludwinie
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie redaguje Miesięcznik Młodzieżowy "Nasz Ludwin", ilość nakładu 200 szt.,
- media nie są dostępne w Internecie;

Informacja o wydatkach Gminy:

1. Ogłoszenia prasowe – 520,91 zł.

2. Artykuły promocyjne – 7.982,15 zł. (m.in. koszulki, kalendarze, torebki z nadrukiem)

3. Biuletyn Informacji Publicznej – 836,40 zł.

4. Udział w Programie Promocji Gmin Business Excellence – 1.722,00 zł.

5. Abonament w serwisie Wirtualna Strefa – 615,00 zł.

11.676,46 zł. w 2015 r.

1. Ogłoszenia prasowe – 625,95 zł.

2. Artykuły promocyjne – 10.032,20 zł. (m.in. koszulki, kalendarze, artykuły spożywcze

dla delegacji z Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Węgier)

3. Album Lubelszczyzny – 3.075,00 zł.

4. Wywiad w Panoramie Lubelskiej – 1.230,00 zł.

5. Udział w Programie Promocji Gmin Business Excellence – 1.549,80 zł.

6. Abonament w serwisie Wirtualna Strefa – 615,00 zł.

17.127,95 zł. w 2016 r.

1. Ogłoszenia prasowe – 1.365,30 zł.

2. Artykuły promocyjne – 6.157,67 zł. (m.in. opaski odblaskowe, dyplomy na konkurs,

kalendarze, artykuły spożywcze i promocyjne dla

delegacji z Ukrainy, Białorusi i Węgier)

3. Wywiad w Panoramie Lubelskiej – 1.230,00 zł.

4. Udział w Programie Promocji Gmin Business Excellence – 1.968,00 zł.

5. Abonament w serwisie Wirtualna Strefa – 615,00 zł.

6. Film promocyjny Gminy Ludwin – 4.612,50 zł.

7. Delegacja Węgierska – 5.846,20 zł. (m.in. usługa gastronomiczna, zwiedzanie

Sandomierza)

21.794,67 zł. w 2017 r.

1. Ogłoszenia prasowe – 541,20 zł.

2. Artykuły promocyjne – 10.346,70 zł. (m.in. koszulki, kalendarze, książki, balony,

artykuły spożywcze dla delegacji z Ukrainy)

3. Udział w Programie Promocji Gmin Business Excellence – 1.968,00 zł.

12.855,90 zł. w 2018 r.

Szymon Czech
Sekretarz Urzędu Gminy Ludwin

EB.1431.10.2018.8 watchdog przez STARGARD SZCZECIŃSKI 1

Dzień dobry, w załączniku odpowiedzi.

--
Pozdrawiam

Marcin Rumiński
tel. +48 91 579 27 85


Urząd Miejski Stargard
Biuro Prezydenta Miasta
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
tel. 91 578 48 81
fax 91 578 48 89
www. stargard .pl

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych,
p roszę zapoznać się z klauzulą informacyjną Urzędu Miejskiego:
https://www.stargard.pl/Klauzula-informacyjna .

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK przez SŁUPCA 5

DZIEŃ DOBRY,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami.

Ponadto poniżej umieszczam link do pobrania ostatnich numerów "Informatora
Słupeckiego" - na wypadek sytuacji, gdy będzie problem z odtworzeniem
załączonych plików Informatora.

http://miasto.slupca.pl/blog/2018/01/30/rocznik-2018/

Z poważaniem,

Alicja Hejna

Inspektor ds. Organizacji i Funkcjonowania Urzędu

Tel. 63 277 27 27 wew. 205

----------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta w Słupcy

ul. Pułaskiego 21

62 - 400 Słupca

Tel. 63 277 27 27

RE: Wniosek o informacje publiczną przez JEZIORANY 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam Państwu w załączeniu odpowiedź w formie dokumentu pdf. Z pozdrowieniami, Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka Urząd Miejski w Jezioranach     Dnia 18 lipca 2018 12:36 sprawa-9053@fedrowanie.siecoby napisał(a): Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację: - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9053@fedrowanie.siecoby Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ŚWIESZYNO 1

w odpowiedzi na e-mail z dnia 18 lipca 2018 r., przesyłam informację
publiczną.

Małgorzata Tchórzka

inspektor ds. promocji, kultury i zdrowia

wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BIAŁOBRZEGI 1

W załączeniuprzesyłam skan odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca br. o
udostępnienie informacji publicznej.

--

wniosek o informacje publiczną przez PONIATOWA

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
w Urzędzie Miejskim  oraz w  innych w jednostkach organizacyjnych gminy
nie są prowadzone media typu gazeta, radio, telewizja.

Wydatki gminy Poniatowa na ogłoszenia, artykuły:

2015 r. – 8075,00 zł

2016 r. 4238,00 zł

2017 – 12674,00 zł

2018 – 7492,00 zł.

Z poważaniem

Marzena Wójtowicz

Urząd Miejski w Poniatowej

ul. Młodzieżowa 2

24-320 Poniatowa

tel 81 820 48 36 wew 42

Fw: wniosek o informację publiczną przez Przemyśl 5

Państwo
Szymon Osowski,
Katarzyna Batko – Tołuć,
Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na państwa wniosek, informuję:
1. Jedynym medium wydawanym przez samorząd Miasta Przemyśla, jest miesięcznik “Nasz Przemyśl”. Jego wydawcą jest jednostka miejska – Przemyskie Centrum Kultury i Nauki “Zamek”.
2. Gazeta nie jest dostępna w internecie, a przynajmniej nie są dostępne w sieci aktualne, całe wydania. Pojedyncze artykuły z numerów archiwalnych są dostępne na stronie internetowej Miasta Przemyśla - https://przemysl.pl/42373/nasz-przemysl.html
3. W załączniku przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf
4. Informację o wydatkach gminy na ogłoszenia uzupełnię i prześlę jutro, w kolejnym mailu.

z poważaniem

Witold Wołczyk
Rzecznik Prasowy
Urząd Miejski w Przemyślu
tel. 16 675 21 02
tel. kom. 605 253 543
e-mail: rzecznik@um.przemysl.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARGONIN 1

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy Margonin w załączeniu przekazuje odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Katarzyna Wojtecka
podinspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych
tel. 67 28 46 906

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
tel. 67 28 46 068 / fax 67 28 47 273
WWW: http://www.margonin.pl
BIP: http://www.bip.margonin.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RAJCZA

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 19 lipca 2018 r.

Gmina Rajcza współredaguje kwartalnik samorządowy „W Naszej Gminie”. Tym procesem zajmują się: Dział Promocji i Współpracy Transgranicznej, Rada Gminy Rajcza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Link do wszystkich zarchiwizowanych numerów kwartalnika: http://www.rajcza.pl/gmina/kwartalnik-samorzadowy.html

Gmina Rajcza współredaguje kwartalnik od jesieni 2012 roku, wcześniej gazetę samodzielnie tworzył Gminny Ośrodek Kultury. Obecnie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Proces rejestracji kwartalnika był wszczynany. Kwartalnik dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: http://www.rajcza.pl/gmina/kwartalnik-samorzadowy.html, z której można pobrać wybrany numer, w tym 5 ostatnich numerów. Wydatki na promocję, w tym na druk i kolportaż kwartalnika, jak też na artykuły sponsorowane i innego rodzaju promocja pokrywane są z budżetu klasyfikowanego dla Referatu Promocji i Współpracy Transgranicznej. Całkowity budżet Referatu z podziałem na poszczególne lata w okresie od 2015 do 2018 roku to:

a) 2015 - 30 252,13 zł

b) 2016 - 25 231,69 zł

c) 2017 - 24 816,68 zł

d) 2018 - 18 688,09 zł (do dnia 20 lipca br.)

Pozdrawiam serdecznie

-----------------------------------------------------------------------
Adam Miesiączek
Gmina Rajcza
Dział Promocji i Współpracy Transgranicznej
tel. 602 699 341, 33 864 31 58