Odpowiedź na wniosek przez JELENIEWO

Jeleniewo, dnia 02.08.2018 r.

                            Sieć Obywatelska Watchdog Polska

                                    02-605 Warszawa

                                  ul. Ursynowska 22/2

Urząd Gminy Jeleniewo

ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

        Urząd Gminy Jeleniewo w odpowiedzi na wniosek z dnia 19 lipca
2018 r. o udostępnienie informacji przekazuje odpowiedzi na zawarte we
wniosku pytania:

1. W Urzędzie Gminy Jeleniewo i w jednostkach organizacyjnych Gminy
Jeleniewo nie są prowadzone media.
2. Wydatki gminy na ogłoszenia i promocję w poszczególnych latach wyniosły:

- 2015 rok: 3 642,21 zł,

- 2016 rok: 6 615,08 zł,

- 2017 rok: 8 191,86 zł,

- 2018 rok: 3 929,00 zł (do dnia udzielenia odpowiedzi).

Maria Waszkiewicz

Sekretarz Gminy

Informacjapubliczna_Gmina Szczekociny przez SZCZEKOCINY 6

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na prośbę o udzielenie informacji
publicznej.

--
Magdalena Kucera

Fwd: CKB przez BARCZEWO 6

Pozdrawiam
--------------------------------

Zbigniew Kozłowski
Specjalista ds. promocji i audiowizualnych środków przekazu

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 89 514 82 81

załączniki do odpowiedzi na wniosek przez HERBY 5

W zał.przesyłam brakujące załączniki do odpowiedzi na wniosek z dnia 19
lipca br. ( pkt 5 odpowiedzi).

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OSIEK 2

Urząd Miasta i Gminy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
informację publiczną

odpowiedź na wniosek przez WŁOSZAKOWICE 1

nr sprawy: BOOG.1431.28.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 lipca 2018 r.o udostępnienie
informacji publicznej dot. Gminy Włoszakowiceponiżejzamieszczono
odpowiedzi napytania:

ad 1) tak,

ad 2) oficjalna strona Urzędu Gminy (dostępna pod adresem:
www.wloszakowice.pl) oraz miesięcznik „Nasze Jutro”, zarejestrowany w
Sądzie Okręgowym w Poznaniu

(sygn. akt: RPR 240), prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury we
Włoszakowicach,

ad 3) http://wloszakowice.pl/

http://wloszakowice.pl/15,nasze-jutro.html

ad 4)„Nasze Jutro”, zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (sygn.
akt: RPR 240)

ad 5) brak możliwości technicznych – duża pojemność/ pliki do pobrania
pod adresem https://we.tl/LVXvu5Gf6C

ad 6) środki wydatkowane w:
2015 r. 11.648,16 zł;
2016 r. 13.890,88 zł;
2017 r. 40.106,46 zł;
2018 r. 6.024,11 zł

informację przygotował:

GOK - Amadeusz Apolinarski, UG – Monika Ławecka

informację udostępnił:

z up. Wójta Mirosława Poloszyk-Miś

logo
Urząd Gminy Włoszakowice
ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
tel.: 65 52 52 999   fax: 65 53 70 106
e-mail: gmina@wloszakowice.pl <mailto:gmina@wloszakowice.pl> www:
www.wloszakowice.pl <http://www.wloszakowice.pl/>

Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mediów [Sprawa#PR.1431.002.2018] przez PYSKOWICE 6

Dokumenty: PR.KW.210.2018
Znak sprawy: PR.1431.002.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-e-001248/18
Wysłane przez: Natalia Pawlikowska

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

odpowiedź na wniosek o udostępienie informacji publicznej przez MYŚLENICE 1

Witam serdecznie

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Z poważaniem

Małgorzata Trolka

Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
______________________________
tel. 12 639 23 08/09
mob. 693 832 244

Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mediów [Sprawa#PR.1431.002.2018] przez PYSKOWICE 6

Dokumenty: PR.KW.210.2018
Znak sprawy: PR.1431.002.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-e-001248/18
Wysłane przez: Natalia Pawlikowska

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZERNICHÓW 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek z dnia 19 lipca 2018 roku;
jednocześnie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Sekretariat

Kliś Klaudia

--

W dniu 19.07.2018 o 17:52, sprawa-9147@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

c.d. odpowiedzi na wniosek przez RADZIEMICE 2

Z poważaniem,

Agnieszka Niewiara

Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

Urząd Gminy Radziemice

Tel. 12 385-62-44

Fax 12 385-60-30

c.d. odpowiedzi na wniosek przez RADZIEMICE 2

Z poważaniem,

Agnieszka Niewiara

Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

Urząd Gminy Radziemice

Tel. 12 385-62-44

Fax 12 385-60-30

c.d. odpowiedzi na wniosek przez RADZIEMICE 2

Z poważaniem,

Agnieszka Niewiara

Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

Urząd Gminy Radziemice

Tel. 12 385-62-44

Fax 12 385-60-30

FW: Wniosek o informacje publiczną przez RADZIEMICE 2

Dzień dobry.

W związku z otrzymanym wnioskiem o informację uprzejmie odpowiadamy na zamieszczone we wniosku pytania:

1. Tak.

2. Gazeta (kwartalnik) – Gminny Ośrodek Kultury w Radziemicach.

3. Nie jest dostępny.

4. Nie dotyczy.

5. Nie dotyczy.

6. 2015 rok – 10 891,80 zł, 2016 rok – 16 974,00 zł, 2017 rok – 3 099,60 zł, 2018 rok – 3 099,60 zł.

W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf.

Z poważaniem,

Agnieszka Niewiara

Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

Urząd Gminy Radziemice

Tel. 12 385-62-44

Fax 12 385-60-30

odpowiedź informacja publiczna przez ADAMÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy:

1. w Gminie Adamów prowadzone są media,
2. gazeta ( kwartalnik) - Informator Gminy Adamów, strona internetowa,
jednostka prowadząca Gmina Adamów
3. www.adamow.gmina.pl,
4. gazeta (kwartalnik) zarejestrowany jest w sądzie
5. 5 ostatnich numerów dostępnych w formacie pdf na stronie
internetowej pod adresem:
http://www.adamow.gmina.pl/art,889,informator-gminy-adamow.html
6. wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane itp:
2015 r. - 3366,00 zł
2016 r. - 6298,00 zł
2017 r.- 13.292,00 zł
2018 r. - 7479,00 zł

Elżbieta Kłyż
Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEWOSZÓW 7

/Witam serdecznie,/
/w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r./
/Pozdrawiam,/
///////Konieczna Agnieszka/
/////Sekretariat/

Urząd Gminy Gniewoszów
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
tel. (48) 621 50 03, fax. (48) 621 50 46

odpowiedź przez KOBYLIN-BORZYMY 1

Dzień dobry

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Monika Wiśniewska

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy

Gmina Zabłudów - odpowiedź na wniosek przez ZABŁUDÓW

*Or.1431.17.2018*

*Urząd Miejski w Zabłudowie
ul. Rynek 8
*

*16-060 Zabłudów
*

*
*

*Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej*

W Gminie Zabłudów wydawany jest miesięcznik „Zabłudów i Okolice”, który
jest publikowany ( w formacie PDF) na stronie wydawcy: Miejskiego
Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie
http://www.moak-zabludow.pl/wydawnictwa.html .

W/w miesięcznik nie jest zarejestrowany w sądzie.

Wydatki gminy Zabłudów na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane w poszczególnych latach wynosiły:

·2015 rok- 1 989,30 zł,

·2016 rok – 2 485,83 zł,

·2017 rok – 12 596,76 zł,

·2018 rok – 4 167,24.

Joanna Jakoniuk

2 sierpnia 2018r

Odpowiedź: Wniosek o informacje publiczną przez PCIM 1

Odpowiadając na przesłany Wniosek o informacje publiczną, poniżej, w treści przedmiotowego wniosku udzielone zostały odpowiedzi.
_________________________

Z poważaniem

Grzegorz Bielecki
Pracownik Urzędu Gminy Pcim
Tel. 12 27 48 050
Mail: bip[at]pcim.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIERUŃ 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem
Weronika Rutkowska
Wydział Organizacyjny
-----------------------------
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
tel.: 32 324 24 00
fax: 32 216-47-77

RE: Wniosek o informacje publiczną Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy przez KOZIEGŁOWY 6

Witam

Przesyłam odpowiedzi na nadesłane pytania:

- Działalnością związaną z organizacją mediów zajmuje się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Referat Promocji i Rekreacji.

- Urząd Miasta i Gminy Koziegłowy wydaje Biuletyn pt. „Nasza Gmina”, który ukazuje się obecnie raz na kwartał.

- Biuletyn „Nasza Gmina” jest dostępny w formie elektronicznej pod linkiem: http://kozieglowy.pl/kategorie/biuletyn_nasza_gmina

- Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy został zarejestrowany w sądzie

- Wydatki Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczone na ogłoszenia, materiały sponsorowane, materiały dedykowane lub innego tylu promocję kształtują się następująco:

Rok 2015 = 29 300 zł

Rok 2016 = 32 670 zł

Rok 2017= 44 317,60 zł

Rok 2018 = 28 849,60 zł

W załączeniu przesyłam pięć ostatnich numerów Biuletynu „Nasza Gmina”

Z poważaniem

Krzysztof Suliga

Referat Promocji i Rekreacji Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy

odpowiedź na wniosek o informację przez BARANOWO

Witam

Informuję ,że Gmina Baranowo, pow. ostrołęcki

przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury,

Sportu i Rekreacji w Baranowie wydaje tylko  bezpłatny

kwartalnik informacyjny gminy skierowany do mieszkańców

gminy. Kwartalnik jest traktowany jako kwartalna informacja

o działaniach  Urzędu  Gminy i jednostkach organizacyjnych

gminy. Nie jest  on zarejestrowany w Sądzie. Kwartalnik

jest umieszczany na stronie internetowej gminy www.baranowo.pl.

Średnio na kwartał  drukujemy we własnym zakresie w Urzędzie

380 szt kwartalnika.

pozdrawiam

Irena Kowalczyk

UG Baranowo

informacja publiczna UG Gierałtowice przez GIERAŁTOWICE 5

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Odp: Tak, w tutejszym ośrodku kultury prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.

gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;)

Odp: Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą tytułu prasowego. Jest to
miesięcznik pod nazwą "Wieści Gminy Gierałtowice"

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp: www.wiesci.gieraltowice.pl

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp: Gmina nie prowadzi czasopisma. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z
wytycznymi Regionalnych Izb Obrachunkowych - gminom nie wolno wydawać
czasopism. Wydawcą czasopisma jest Gminny Ośrodek Kultury. Tak, czasopismo
jest zarejestrowane w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: Gmina nie prowadzi czasopisma. Archiwalne numery czasopisma ukazującego
się na terenie gminy są dostępne pod poniższym linkiem
http://wiesci.gieraltowice.pl/pliki/wydania-cyfrowe/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.

2018 - 3448,40 zł

2017 - 7071,24 zł

2016 - 4346,40 zł

2015 - 6322,20 zł

Piotr Szołtysek

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Gierałtowice

odpowiedź na wniosek o informację publiczną z gminy Janów przez JANÓW 1

Witam z turystycznej gminy Janów
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną

z poważaniem
Ireneusz Bartkowiak
Pełnomocnik Gminy Janów ds. Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki