Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RAJCZA

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 19 lipca 2018 r.

Gmina Rajcza współredaguje kwartalnik samorządowy „W Naszej Gminie”. Tym procesem zajmują się: Dział Promocji i Współpracy Transgranicznej, Rada Gminy Rajcza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Link do wszystkich zarchiwizowanych numerów kwartalnika: http://www.rajcza.pl/gmina/kwartalnik-samorzadowy.html

Gmina Rajcza współredaguje kwartalnik od jesieni 2012 roku, wcześniej gazetę samodzielnie tworzył Gminny Ośrodek Kultury. Obecnie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Proces rejestracji kwartalnika był wszczynany. Kwartalnik dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: http://www.rajcza.pl/gmina/kwartalnik-samorzadowy.html, z której można pobrać wybrany numer, w tym 5 ostatnich numerów. Wydatki na promocję, w tym na druk i kolportaż kwartalnika, jak też na artykuły sponsorowane i innego rodzaju promocja pokrywane są z budżetu klasyfikowanego dla Referatu Promocji i Współpracy Transgranicznej. Całkowity budżet Referatu z podziałem na poszczególne lata w okresie od 2015 do 2018 roku to:

a) 2015 - 30 252,13 zł

b) 2016 - 25 231,69 zł

c) 2017 - 24 816,68 zł

d) 2018 - 18 688,09 zł (do dnia 20 lipca br.)

Pozdrawiam serdecznie

-----------------------------------------------------------------------
Adam Miesiączek
Gmina Rajcza
Dział Promocji i Współpracy Transgranicznej
tel. 602 699 341, 33 864 31 58

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ROZDRAŻEW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że

pyt 1.  nie

pyt 2.  nie dotyczy

pyt 3.  nie dotyczy

pyt 4.  nie dotyczy

pyt 5.  nie dotyczy

pyt 6.  wydatki poniesione na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane

w 2015 r. - 4.661,10 zł

w 2016 r. - 4.514,10 zł

w 2017 r. - 4.151,25 zł

w 2018 r. - 3.427,80 zł

Barbara Biesiada

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Rozdrażew

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GNIEZNO

Uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Gniezno, jak również w żadnej jednostce podległej, nie są prowadzone media.

Publikowane ogłoszenia prasowe związane są z informacją o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży gruntów i nieruchomości, życzeniami okolicznościowymi. Wydatki na wyżej wymienione ogłoszenia prasowe kształtowały się następująco:

2015 r. – 8.195,46 zł

2016 r. – 14.505,59 zł

2017 r. – 12.747,29 zł

2018 r. – 8.732,70 zł

Z poważaniem

Monika Salska

Urząd Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

Informacja publiczna Gmina Mosina przez MOSINA 1

Witam!

Przekazuję odpowiedz na zadane pytania w trybie dostępu do informacji
publicznej.

Z poważaniem

Justyna Kaczmarczyk

Audytor wewnętrzny

tel. +48 618-109-504

<mailto:audytor@mosina.pl> audytor@mosina.pl

--------------------------------------------------

Urząd Miejski w Mosinie

pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

tel. +48 618-109-500

fax +48 618-109-558

<http://www.mosina.pl/> www.mosina.pl

<mailto:um@mosina.pl> um@mosina.pl

--------------------------------------------------

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.1 przez OPALENICA 3

Dzień dobry,

W załączniku znajdą Państwo odpowiedź na wniosek z 18.07.2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej. W załączniku również ostatni numer
"Ech Opalenickich" w

formacie PDF, reszta numerów zostanie przesłana w kolejnych, odrębnych
e-mailach, ze względu na ich dużą rozdzielczość.

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITNICA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Urszula Sawicka
Sekretarz Miasta i Gminy Witnica

Urząd Miasta i Gminy Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
tel. 95 721 64 44

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.2 przez OPALENICA 2

W załączniku numer Czerwiec 2018

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

odwiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BIAŁA PISKA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odwiedź na wniosek o udzielenie informacji
publiczne.

Urząd Miejski w Białej Piskiej

Katarzyna Wiszowata

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.3 przez OPALENICA 2

W załączniku numer Maj 2018

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.4 przez OPALENICA 2

W załączniku numer Kwiecień 2018

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.2a przez OPALENICA 2

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.5 ost. przez OPALENICA 2

W załączniku numer Marzec 2018

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

UM Kostrzyn - odpowiedź na informację publiczną przez KOSTRZYN 3

Dzień dobry,

W nawiązaniu do niniejszego maila przesyłam w załączeniu odpowiedź.

Pozdrawiam,

K a r o l i n a A d a m s k a

Specjalista ds. oświaty

Urząd Miejski w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

tel. 61 8178 565 w. 20; fax 61 8178 191

kom. 601 540 348

<mailto:oswiata@kostrzyn.wlkp.pl> oswiata@kostrzyn.wlkp.pl <http://www.kostrzyn.wlkp.pl/> www.kostrzyn.wlkp.pl

Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: <mailto:inspektor@rodo-krp.pl> inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: <http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pl_miesz.asp?typ=14&menu=633&strona=1> http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pl_miesz.asp?typ=14&menu=633&strona=1

TEST przez Przykładowa instytucja

TEST

odpowiedź na wniosek informacja publiczna przez BARANÓW 7

Dzień dobry

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

Wanda Wójtowicz

Inspektor w UG w Baranowie

Dziękuję

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WYRZYSK 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z Gminy Wyrzysk.

--
Z poważaniem

Kamila Bąk
Urząd Miejski w Wyrzysku
tel. 67 286 41 31

udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA 3

Pani

Katarzyna Batko-Tołuć

Pan

Szymon Osowski

Bartosz Wilk

Członkowie Zarządu

Sieć Obywatelska Watchog Polska

ul. Ursynowska 22/2

03-605 Warszawa

sprawa-8311@fedrowanie.siecobywatelska.pl

OP-P.1431. 2 .2018

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. dotyczący
udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 61 Konstytucji
przekazuję informacje:

- Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka wydaje bezpłatny biuletyn miejski
"ostrowmaz.pl",

- Jednostką odpowiedzialną za wydawanie biuletynu jest Wydział Organizacji,
Spraw Obywatelskich i Promocji,

- Biuletyn dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów
Mazowiecka <http://www.ostrowmaz.pl/page/informacje-z-zycia-miasta>
http://www.ostrowmaz.pl/page/informacje-z-zycia-miasta

- Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie, jest natomiast nadany numer
ISSN,

- W załączeniu przysyłamy 5 ostatnich numerów w formacie pdf,

- Informacja o wydatkach poniesionych na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 (do dnia udzielenia
odpowiedzi na wniosek) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W załączeniu:

1. Pięć ostatnich numerów Biuletynu Miejskiego "ostrowmaz.pl".

2. Informacja o wydatkach poniesionych na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane w roku 2015, 2016, 2017 i 2018

(dwa numery w tej, 3 numery w kolejnej wiadomości)

Anna Kacpura

Zespół ds. promocji miasta

tel. 29 679 54 66

Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

tel. 29 679 54 50 fax 29 679 54 22

<http://www.ostrowmaz.pl/> www.ostrowmaz.pl

udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA 3

Uzupełnienie wiadomości: 3 kolejne numery biuletynu

Anna Kacpura

Zespół ds. promocji miasta

tel. 29 679 54 66

Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

tel. 29 679 54 50 fax 29 679 54 22

<http://www.ostrowmaz.pl/> www.ostrowmaz.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez JASTRZĘBIA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018r.:

- W urzędzie gminy nie są prowadzone media;
- Wydatki związane z promocją gminy to:
   2015 rok- 22.125,78 zł
   2016 rok- 40.444,81 zł
   2017 rok- 43.545,81 zł
   2018 rok- 7.083,00 zł.

Z poważaniem,
Kinga Kołaga

Re: wniosek o informację publiczną przez JABŁONNA

Dzień dobry,

w związku z przesłanym wnioskiem w trybie dostępu do informacji publicznej
informuję, że:

Ad. 1 Tak.

Ad. 2 Urząd Gminy Jabłonna wydaje informator gminny "Wieści z Naszej Gminy".

Ad. 3 Wszystkie wydane przez nas tytuły zamieszczone są na stronie
internetowej: http://www.jablonna.pl/bannery/zawartosc/85/

Ad. 4 Tak, jest zarejestrowany.

Ad. 5 Numery w formacie PDF dostępne są na stronie:
http://www.jablonna.pl/bannery/zawartosc/85/

Ad. 6 W 2018 r. nie prowadziliśmy tego typu promocji, w 2017 r. - 2952 zł.
(dodatek do Gazety Powiatowej "Wokół Jeziora"), w 2015 i w 2016 r. nie
ponieśliśmy wydatków związanych z tego typu promocją.

Z poważaniem,

............................

Michał Smoliński Urząd Gminy Jabłonna

Kierownik Referatu Marketingu ul. Modlińska 152

i Komunikacji Społecznej 05-110 Jabłonna

tel: + 48 22 767 73 30

<http://www.jablonna.pl/> www.jablonna.pl fax:
+ 48 22 774 38 34

Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione przeznaczone
wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej
adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie
zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo,
prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale
usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub
zapisane na dysku.

______

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Jabłonna. Pani/Pana dane są
przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i/lub a) RODO. Posiada
Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania
usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: <mailto:iod@jablonna.pl>
iod@jablonna.pl.

RODO Urząd Gminy Jablonna <http://www.jablonna.pl/urzad/zawartosc/526/>
http://www.jablonna.pl/urzad/zawartosc/526/

Wniosek o informację publiczną przez Suwałki

Witam

W uzupełnieniu odpowiedzi na przesłane do Urzędu Miejskiego w Suwałkach dnia
18 lipca 2018 r. pytania, informuję, że wydatki gminy na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w
"DwuTygodniku Suwalskim" w roku 2015 wyniosły łącznie 11.057,84 zł, w 2016
r. - 11.087,57 zł, w 2017 r. - 12.303,93 zł, w 2018 r. (I-VII) - 4.950,89
zł.

Pozdrawiam

Monika Podziewska

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KOPRZYWNICA 1

Dzień dobry, przekazuje odpowiedź na informację publiczną. Pozostajemy do dyspozycji.
 
Pozdrawiam
Michał Kitliński

informacja_publiczna_50_2018 przez DOPIEWO

Dopiewo, 1 sierpnia 2018 r.

ROA.1431.50.2018

Informację wytworzył: Adam Mendrala (RPRG)

Informację udostępnił: Maciej Kaczmarek, sekretarz Gminy

Data udostępnienia: 1.08.2018 r.

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Odpowiadając na maila z dnia 18 lipca 2018 r., przesyłam informacje
zakreślone wnioskiem:

* Urząd Gminy Dopiewo prowadzi gminne media w postaci: czasopism
drukowanych, portal - strona gminna, BIP, profile na portalach
społecznościowych - fb, YT (filmy).
* Czasopisma drukowane to: miesięcznik "Czasu Dopiewa" i kwartalnik
"Echo Dopiewa".

* "Czas Dopiewa" udostępniany jest także w postaci pdf w Internecie:
https://www.dopiewo.pl/biuletyn-czas-dopiewa
* "Echo Dopiewa" zostało niedawno wznowione jako kwartalnik, po
rozstrzygnięciu praw do tytułu (ukazał się jako wydawnictwo niezależne jeden
numer, a wcześniej jego część pilotażowo jako wszywka "Czasu Dopiewa").
* Strona internetowa to dopiewo.pl jest tytułem prasowym-
https://www.dopiewo.pl/
* Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest tutaj:
http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/
* "Czas Dopiewa", "Echo Dopiewa" i dopiewo.pl są tytułami prasowymi
zarejestrowanymi w sądzie.
* Numery "Czasu Dopiewa" są powszechnie dostępne - tutaj:
https://www.dopiewo.pl/biuletyn-czas-dopiewa

* Profil gminny na facebook'u to "Gmina Dopiewo - strona oficjalna" -
dostępny jest tutaj: https://www.facebook.com/UGdopiewo
* Profil gminny na You Tube (kanał filmowy) to GminaDopiewo - dostępny
jest tutaj: https://www.youtube.com/user/GminaDopiewo
* Na publikacje, głównie o charakterze informacyjnym i promocyjnym w
dwutygodniku regionalnym "Nasz Głos Poznański" Gmina Dopiewo wydatkowała w
2015 i 2016: po 10.332 zł, 2017: 9.500 zł, 2018: 6500 zł.
* Na realizację filmów i emisję w "Powiatowej 17" na antenie TVP 3
Gmina Dopiewo wydatkowała: 2015: brak wydatków, 2016: 5.412 zł, 2017: 26.700
zł, 2018: 10.824 zł.
* Na działania objęte rozdziałem "promocja" ogółem: 2015: 107.662,89
zł, 2016: 135.682,18 zł, 2017: 240.531,03 zł, 2018: 47.207,34 zł.

Z poważaniem

Maciej Kaczmarek

Sekretarz Gminy Dopiewo

<mailto:sekretarz@dopiewo.pl> sekretarz@dopiewo.pl

<http://www.dopiewo.pl> www.dopiewo.pl

tel. 61 890 63 52

Odpowiedź na wniosek przez LEGIONOWO 2

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
oraz klauzula informacyjna.

Pozdrawiam

--
Tamara Boryczka

kierownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji
Urząd Miasta Legionowo

kom 506 100 592
tel 22 784 92 38

ul. Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
www.legionowo.pl

-----------------------------
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań
w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem,
jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji , który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest
o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Odpowiedź Gmina Konstancin-Jeziorna przez KONSTANCIN-JEZIORNA 2

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej
przesyłam pismo w załączniku.

Z poważaniem

Joanna Muszyńska-Dziurny

kierownik

Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

ul. Piaseczyńska 77

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel.: 22 484 24 40

<mailto:promocja@konstancinjeziorna.pl> promocja@konstancinjeziorna.pl

<http://www.konstancinjeziorna.pl/> www.konstancinjeziorna.pl

<http://spacer.konstancinjeziorna.pl/> spacer.konstancinjeziorna.pl

<http://www.facebook.com/gminakonstancinjeziorna>
www.facebook.com/gminakonstancinjeziorna

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter:
<http://www.konstancinjeziorna.pl/newsletter>
www.konstancinjeziorna.pl/newsletter