UDIP OA.1431.26.2018 przez BĘDZINO 1

OA.1431.26.2018

W nawiązaniu do wniosku, który wpłynął w dn. 20.07.2018 w załączeniu
przesyłamy odpowiedź.

Pozdrawiam,

Mateusz Dębowski

Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

NIP Gminy: 499 05 35 735

Tel. +48943162545

@: <mailto:m.debowski@bedzino.pl> m.debowski@bedzino.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 4 przez MIKOŁÓW 1

Dzień dobry

Przesyłam kolejny załącznik do odpowiedzi z dnia 31.07.2018

--
Z poważaniem
Janina Duda

Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mikołów
43-190 Mikołów, Rynek 16, pokój 27
tel. (32) 32 48 409
informacja: (32) 32 48 500
www.adresy.mikolow.eu

Odpowiedź na pismo z dnia 18.07.2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez DALESZYCE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 18.07.2018 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

Pozdrawiam

*Michał Kapela
* Podinsp. ds. rozwoju lokalnego i promocji
michal.kapela@daleszyce.pl
Tel. 41 317-16-94 wew. 121
*Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
* Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
http://daleszyce.pl
http://bip.daleszyce.pl

dot. informacji publicznej cz. I przez JASŁO 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Urząd Gminy Jasło

ul. Słowackiego 4

38-200 Jasło

dot. informacji publicznej cz. II przez JASŁO 2

C.d.

Urząd Gminy Jasło

ul. Słowackiego 4

38-200 Jasło

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DUSZNIKI-ZDRÓJ 3

Dzień dobry,

W nawiązaniu do prośby o udzielenie informacji publicznej, informuje, że:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju wydaje jedynie informator samorządowy ,,Kurier Dusznicki’’ (miesięcznik). Bezpośrednio przygotowywaniem gazety zajmuje się Biuro Promocji Miasta. Gazeta jest zarejestrowana w sądzie.

Gazeta dostępna jest w internecie pod adresem: http://duszniki.pl/kurierdusznicki/ ; tam również znajdą Państwo wszystkie numery (ze względu na wagę plików nie mogę ich wszystkich przesłać w załączniku).

Wydatki gminy na usługi promocyjne w poszczególnych latach wynosiły:

2015 – 162.077,55 zł

2016 – 191.848,49 zł

2017 – 353.622,61 zł

2018 do 01.08 – 186.468,54 zł

W razie dodatkowych pytań służę pomocą.

Pozdrawiam serdecznie,

Damian Bochnak

p.o. Kierownik Referatu Promocji Miasta

Tel. 74 869 76 60 wew. 85

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

<http://www.visitduszniki.pl/> www.visitduszniki.pl

<http://www.duszniki.pl/> www.duszniki.pl

Media i koszty promocji przez Dąbrowa Górnicza 6

Dzień dobry
W załączeniu przekazuję odpowiedz na informację publiczną dotyczącą funkcjonowania gminnych mediów oraz kosztów działań promocyjnych poniesionych w Dąbrowie Górniczej w latach 2015-2018.

Z poważaniem
--
Lucyna Stępniewska
Główny Specjalista
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

+48 32 295 6 704
[ mailto:lstepniewska@dabrowa-gornicza.pl | lstepniewska@dabrowa-gornicza.pl ]

[ https://www.facebook.com/MiastoDabrowaGornicza | MiastoDabrowaGornicza ]

[ https://www.dabrowa-gornicza.pl/ | www.dabrowa-gornicza.pl ]
[ https://www.dabrowa-gornicza.pl/ ]

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 5 przez MIKOŁÓW 1

Dzień dobry

Przesyłam kolejny załącznik do odpowiedzi z dnia 31.07.2018

--
Z poważaniem
Janina Duda

Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mikołów
43-190 Mikołów, Rynek 16, pokój 27
tel. (32) 32 48 409
informacja: (32) 32 48 500
www.adresy.mikolow.eu

Gmina Świętajno przez ŚWIĘTAJNO 1

Witam serdecznie,

w załączeniu przesyłam do Państwa odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Pozdrawiam

--
Wojciech Lenkiewicz
Mł. referent ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych
Urząd Gminy Świętajno
tel. 89/623 20 80
mail: w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ORCHOWO

Orchowo, dnia 01.08.2018 r.

Urząd Gminy Orchowo

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

S.1431.14.2018

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa


Dotyczy wniosku z dnia 18 lipca 2018 r. o udostepnienie informacji publicznej.

Pytanie 1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Nie

Pytanie 2. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie 3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie 4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie 5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie 6. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. Nie dotyczy.


Z poważaniem

Sekretarz Gminy

/-/ Grzegorz Matkowski

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KRZEPICE

Dzień Dobry!

W odpowiedzi na Państwa wniosek:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
odp. NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
ODP. Nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
ODP. Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
ODP. NIE dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
ODP. NIE dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
ODP. 2015 r. - 4891,71 zł, 2016r. - 10514,04 zł, 2017r. - 2031,96zł ,
2018 r. 4996,26 zł.

Z poważaniem
Zbigniew Sosin
Sekretarz Gminy

W dniu 2018-07-19 o 17:52, sprawa-9192@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez WIELEŃ 1

W załączeniu przesyłamy Państwu informacje dotyczące złożonego wniosku o
udzielenie informacji publicznej. Z poważaniem - KHeppner, Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 6 przez MIKOŁÓW 1

Dzień dobry

Przesyłam kolejny załącznik do odpowiedzi z dnia 31.07.2018

--
Z poważaniem
Janina Duda

Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mikołów
43-190 Mikołów, Rynek 16, pokój 27
tel. (32) 32 48 409
informacja: (32) 32 48 500
www.adresy.mikolow.eu

FW: informacja publiczna cz.2 przez BIELINY 1

FW: informacja publiczna cz.4 przez BIELINY 1

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GRODZISKO DOLNE 1

W związku z wnioskiem z dnia 17 lipca 2018 r. (data rejestracji w Urzędzie 24 lipca 2018 r.) udzielam odpowiedzi na poszczególne pytania:

1) Tak,

2) Lokalna gazeta pn. „Gazeta z Grodziska i Okolic” wydawana przez Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym,

3) Link: http://www.grodziskodolne.pl/16-mieszkancy/8144-2018.html

4) Tak pod numerem: I Ns Rej. Pr. 11/94

5) Ostatnie numery gazety w formacie pdf znajdują się pod linkiem: http://www.grodziskodolne.pl/16-mieszkancy/8144-2018.html

6) Wydatki gminy na promocję w poszczególnych latach wyniosły:

a. 2015: 52 784,68 zł

b. 2016: 64 043,48 zł

c. 2017: 47 496,67 zł

d. 2018: 14 807,61 zł

Z poważaniem

Grzegorz Potaczała
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a
tel.: (17) 242 82 65 | fax: (17) 243 60 38 | kom.: 604 42 82 53
www.grodziskodolne.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7516@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-7516@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTcxMDM2NDEuNTYzNjUuMjcxOTFAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAxNyBKdWwgMjAxOCAxMDozNjo0MSAtMDAwMHxzZWtyZXRhcnpAZ3JvZHppc2tvZG9sbmUucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D>

odpowiedź na wniosek przez TUROŚL 1

W załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 19 lipca 2018 roku.

informacja publiczna cz.1 przez BIELINY 2

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej.

Załączniki zostaną przesłane w kolejnych mailach (ze względu dużą
rozdzielczość).

Z poważaniem,

Agnieszka Kopacz

Urząd Gminy Bieliny

ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

Tel. 41/3025094 wew.214

FW: IP 46 przez CEDYNIA 7

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do Urzędu Miejskiego w Cedyni dnia 19 lipca 2018 roku uprzejmie informuję,
że:

Ad 1. Tak, Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni prowadzi media.
Jednocześnie informuję, że Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, odpowiada we
własnym imieniu. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na Cedyński
Ośrodek Kultury i Sportu, Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia.

Ad 2. Centrum Promocji i Turystyki wydaje Biuletyn Informacyjny Miasta i
Gminy Cedynia "Cedynia na okrągło", który jest czasopismem nieregularnym.

Ad 3. Ww. biuletyn jest dostępny na stronie internetowej www.cedynia.pl
<http://www.cedynia.pl> w zakładce Galeria i Multimedia.

Ad 4. Bezpłatne wydawnictwo Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia
"Cedynia na okrągło" nie jest zarejestrowane w sądzie.

Ad 5. W załączniku przesyłamy ostatnie 5 numerów ww. wydawnictwa w formacie
PDF.

Ad 6. Wysokość wydatków Gminy Cedynia na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w odpowiednich latach
zestawiono w tabeli poniżej.

Rok

Wysokość poniesionych wydatków

2015

11.337,36

2016

23.241,57

2017

29.949,18

2018 ( do 19.07.2018)

23.029,97

Zgodnie z § 8. Zarządzenia nr 94/2016 Burmistrza Cedyni z dnia 14 czerwca
2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości
opłat, podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne
udostępnione przez Burmistrza Cedyni ponosi odpowiedzialność za ich
wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Pozdrawiam

Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności 1
74-520 Cedynia
tel. (091) 431 78 26
tel. (091) 431 78 06
fax. (091) 414 41 62

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika
detekcji 17815 (20180802) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

FW: informacja publiczna cz.3 przez BIELINY 1

FW: informacja publiczna cz.5 przez BIELINY 1

Odpowiedź na wniosek z dnia 18.07.2018r. o udostępnienie informacji publicznej przez Ostrołęka 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia
18.07.2018r. o udostępnienie informacji publicznej

--
Teresa Giers
Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta
Urząd Miasta Ostrołęki

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez MORAWICA 4

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany pocztą
e-mail w dniu 19.07.2018 r. w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi wraz z
wersją elektroniczną miesięcznika samorządowego z ostatnich pięciu miesięcy.

Kamila Boroń
młodszy referent
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. (41) 31 14 692 wew. 200

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej cz. 2 przez MORAWICA 1

Ze względu na limit rozmiaru wiadomości e-mail w załączeniu wersja
elektroniczna miesięcznika samorządowego - numer czerwcowy.

Kamila Boroń
młodszy referent
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. (41) 31 14 692 wew. 200

Re: Wniosek o informacje publiczną [Rejestr#INF.KW-000061.2018] [Sprawa#INF.1431.43.2018] przez OLSZTYN 4

Dokumenty: INF.KW-000061.2018
Znak sprawy: INF.1431.43.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-005209.2018
Wysłane przez: Piotr Stolarski

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Link do Biuletynów (ważny przez najbliższe 7 dni), który zamieściłem również w treści pisma, przesyłam poniżej. Gdyby był jakikolwiek problem z pobraniem plików, bardzo proszę o kontakt.

https://wetransfer.com/downloads/8a4b528ff602552b85478c31898d2ca720180802080714/8d61c30d0875ff59034b1895948b819a20180802080714/af118c

Z poważaniem,
Piotr Stolarski
Kierownik Referatu Informatyki
Urząd Gminy Olsztyn

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL