Or.1431.38.2018 przez WĘGORZEWO 1

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Gmina Węgorzewo wydaje bezpłatny samorządowy biuletyn informacyjny
(drukowany) oraz prowadzi (poza BIP) stronę internetową; portale internetowe
prowadzą też jednostki gminy Węgorzewo: wszystkie samorządowe szkoły i
przedszkola (wykaz na https://bip.wegorzewo.pl), Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Węgorzewskie Centrum Kultury,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Usług Komunalnych, Ciepłownie
Miejskie.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Strona gminy Węgorzewo: <https://bip.wegorzewo.pl/>
https://bip.wegorzewo.pl/, <http://www.wegorzewo.pl> www.wegorzewo.pl,
adresy stron jednostek gminy dostępne na <https://bip.wegorzewo.pl/>
https://bip.wegorzewo.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Tytuł biuletynu samorządowego w trakcie rejestracji.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

W załącznikach w osobnych mailach.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

2015 r.: 130090,71 zł + koszty strony internetowej (odnowienie domeny) 246
zł + ogłoszenia w lokalnej prasie 7697,24

2016 r.: 154385,28 zł + koszty strony internetowej (odnowienie domeny)
541,08 zł + ogłoszenia w lokalnej prasie 18744,36

2017 r.: 186026,50 zł + koszty strony internetowej (odnowienie domeny)
584,25 zł + ogłoszenia w lokalnej prasie 6896,33

2018 r.: 124825,89 zł (na 19 lipca 2018 r.) + koszty strony internetowej
(odnowienie domeny, certyfikat SSL do domeny, hosting strony) 1693,71 zł +
ogłoszenia w lokalnej prasie (do końca lipca 2018 r.) 6639,30 zł

Sporządziła

Anna Styrańczak

podinspektorka w Biurze Promocji Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Odp. na wniosek przez KULESZE KOŚCIELNE 1

Teresa Bagińska

Sekretariat - Urząd Gminy Kulesze Kościelne

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

zawiadomienie przez MIASTECZKO ŚLĄSKIE 1

Witam,
w załączeniu przesyłam zawiadomienie.
M. Kotara

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - media w samorządzie [Sprawa#ZZ.III.1431.96.2018] przez SŁAWKÓW 10

Dokumenty: ZZ.III.KW.000212.2018
Znak sprawy: ZZ.III.1431.96.2018
Rej. koresp. wych.: rkw-EMAIL-000508/18
Wysłane przez: Marta Sekuła

--
Urząd Miasta Sławkowa
Rynek 1
41-260 Sławków
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Dot. wniosku o informację publiczną przez DUBIECKO

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz
w związku z rozmową telefoniczną z przedstawicielem Państwa
firmy/organizacji, związaną z terminem przesłania odpowiedzi,

Informuję, co poniżej:

Ad 1/ Nie posiadamy własnych mediów.

Ad 2/ Nie dotyczy.

Ad 3/ Nie dotyczy.

Ad 4/ Nie prowadzimy dziennika, czasopisma.

Ad 5/ Nie dotyczy.

Ad 6/ Wydatki Urzędu Gminy na ;

1) OGŁOSZENIA RÓŻNE W PRASIE:

2015 ROK - 706,28 ZŁ

2016 ROK - 318,26 ZŁ

2017 ROK - 1.084,87 ZŁ

2018 ROK - 603,87 ZŁ

2) JEDNORAZOWY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY O ZREALIZOWANYCH
INWESTYCJACH/PROJEKTACH W 2017 ROKU- EGZ. BEZPŁATNY DLA MIESZAKŃCÓW -
6.402,15 zł

Z poważaniem,

Beata Worotyłko

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Społecznych i Zarządzania
Kryzysowego

Urząd Gminy w Dubiecku

Wysyłanie wiadomości e-mail: Kulesze Kościelne 2018.08.01 przez KULESZE KOŚCIELNE 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Kulesze Kościelne 2018.08.01

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRYSZYCE

Witam,

 w odpowiedzi na wniosek ( e-mail) z dnia 17 lipca 2018 r. przekazuję
następujące informacje. w urzędzie gminy , w którymś z jego wydziałów ,
w jednostce organizacyjnej gminy  lub w samorządowej osobie prawnej
nieprowadzone są media, ani dziennik czy czasopisma.

wydatki gminy na ogłoszenia , artykuły sponsorowane , materiały
dedykowane lub innego typu promocję:

w 2015 roku  - 4.326,82 zł

w 2016 roku - 3.164,43 zł

w 2017 roku - 1.448,94 zł

do 31.07. 2018 roku - 671,97 zł

--
Z poważaniem
Paulina Kuliberda

----------------------------------------------------
Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce
tel. (44) 681-11-93, fax. (44) 681-10-28
www.dobryszyce.i-bip.pl
----------------------------------------------------

Sygnały Wierzbinka przez WIERZBINEK 6

Wierzbinek, dnia 01.08.2018
RF.3301.7.39.2018
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku informujemy, że Gmina
Wierzbinek do końca 2014 roku wydawała samodzielnie gazetę Sygnały
Wierzbinka.
Obecnie od 2015 roku Sygnały Wierzbinka wydawane są przez Gminny Ośrodek
Kultury w Wierzbinku.
Sygnały Wierzbinka są zarejestrowane pod nr ISSN 1509-166X Biblioteka
Narodowa Zakład Czasopism Pracownia Narodowy Ośrodek ISSN od 2015 roku.

Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2015 roku - 19 902,26 zł,
Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2016 roku &#8211; 33
795,53 zł,
Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2017 roku &#8211; 29
341,96 zł,
Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2018 roku &#8211; 19
916,16 zł.
W załączeniu ostatnich 5 numerów Sygnałów Wierzbinka.

Gmina Kamienica przez KAMIENICA 2

W załączeniu pismo z Urzędu Gminy Kamienica

Jarosław Augustyniak

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez DOBRZYNIEWO DUŻE 1

Witam

Ad. 1. - Gmina Dobrzyniewo Duże wydaje Biuletyn Informacyjny Wójta Gminy
Dobrzyniewo Duże

Ad. 2. - Gmina Dobrzyniewo Duże wydaje Biuletyn Informacyjny Wójta Gminy
Dobrzyniewo Duże

Ad. 3. - biuletyn nie jest publikowany w Internecie

Ad. 4. - biuletyn nie jest rejestrowany w sądzie. Posiadamy rejestrację w
Bibliotece Narodowej (ISSN)

Ad. 5. - w załączeniu przesyłam 5 ostatnich biuletynów informacyjnych

Ad. 6. - Gmina Dobrzyniewo Duże wydaje ok. 1200,00 zł brutto co roku na
publikację ogłoszeń, związanych z jej działalnością.

Pozdrawiam

Wojciech Cybulski

Sekretarz Gminy Dobrzyniewo Duże

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duże

tel. 85 742 81 55

odpowiedź na wniosek przez ŻARNOWIEC 1

Dzień dobry!

W załączeniu odpowiedź na wniosek

Z poważaniem Renata Koźlicka

UG Biskupiec - Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BISKUPIEC

Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764) w odpowiedzi na wniosek udzielamy informacji na temat pytań zawartych we wniosku t.j.

1. - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. TAK

2. - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Strona internetowa Gminy Biskupiec prowadzona przez Urząd Gminy Biskupiec.

3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. www.gminabiskupiec.pl

4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Nie prowadzi.

5. - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. Nie dotyczy. P. odp. na pkt. 4

6.- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. 2015 – 6612,07 zł, 2016 -4806,50 zł, 2017 – 6839,08 zł, 2018 – 10 235,04 zł

Opracowali: Ewa Posiadeł, Grzegorz Witkowski

Przesłał

Grzegorz Witkowski

Informacja publiczna dotycząca mediów i promocji przez HAŻLACH 7

Hażlach, dnia 3 sierpnia 2018r.

SE.1431.6.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

sprawa-9161@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-9161@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Odpowiadając na zapytanie z dnia 19 lipca 2018r. informuję, że Urząd Gminy
Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach prowadzi stronę internetową pod
adresem: www.hazlach.pl.

Natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach
prowadzi stronę internetową pod adresem: www.gokhazlach.pl
<http://www.gokhazlach.pl> oraz portal społecznościowy pod adresem:
www.facebook.com/Gmina-Hażlach-634841379977089.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu wydaje także miesięcznik Wiadomości Gminy
Hażlach zarejestrowany w sądzie pod numerem ISSN 1643-0603, link do gazety:
http://www.gokhazlach.pl/wiadomosci-gminy-hazlach-1.

W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów Wiadomości Gminy Hażlach w
formacie pdf.

Koszt składu i druku Wiadomości Gminy Hażlach wynosił:

- w 2015 roku - 11.869,50 zł

- w 2016 roku - 12.033,36 zł

- w 2017 roku - 13.242,40 zł

- w 2018 roku - 4.677,48 zł.

Na podstawie danych przekazanych z instytucji kultury, szkół i Urzędu Gminy
Hażlach ustalono następujące kwoty wydatków Gminy Hażlach na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:

- w 2015 roku - 21.731,18 zł

- w 2016 roku - 7.202,99 zł

- w 2017 roku - 19.261,67 zł

- w 2018 roku - 7.793,24 zł.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Wandą Sojka Sekretarzem Gminy
tel. 33 8569555 wewn.49 lub z pracownikiem ds. promocji Grzegorzem Kasztura
tel. 33 8569555 wewn.57.

Z up. Wójta

Wanda Sojka

Sekretarz Gminy Hażlach

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SKOROSZYCE 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

BRAK

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

BRAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

NIE

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Gmina Skoroszyce nie ponosi wydatków związanych z działalnością strikte promocyjną Gminy. Gmina natomiast ponosi wydatki związane z publikowaniem np. ogłoszeń związanych ze zbywaniem nieruchomości, opracowywanych dokumentach oraz innych pośrednich . W celu umożliwia udzielenie precyzyjnej odpowiedzi proszę o szczegółowe doprecyzowanie pytania w tym zakresie

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 14 ust. 2, proszę o szczegółowe wyjaśnienie jakich informacji Państwo żądacie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej odpowiedzi pod rygorem umorzenia postępowania w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w części dotyczącej tego pytania.

Z poważaniem

Bernard Rudkowski

Z-ca Wójta Skoroszyc

Sekretarz

Gmina Skoroszyce

z siedziba w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17

48-320 Skoroszyce

NIP:753-24-06-077

Regon: 531412941

e-mail: <mailto:b.rudkowski@skoroszyce.pl> b.rudkowski@skoroszyce.pl

Tel. bezpośredni 0774318975

Komórkowy: 507608667
tel. 0 77 431 80 82, 077 431 80 83 wew. 75
fax. 0 77 431 80 29
<http://www.skoroszyce.pl/> http://www.skoroszyce.pl

Fwd: FW: Wniosek o informacje publiczną przez STARE JUCHY

Odpowiedź z Gminy Stare Juchy, pow. ełcki

Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi, ale nawał obowiązków i urlopy.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Gmina wydaje "Wieści Gminne" w br. był to jeden numer
, niestety nie mam numeru w pdf

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;

j.w.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
l
ink do starych numerów:
http://www.stare-juchy.pl/aktualnosci/i,wiesci-gminne-dostepne-w-internecie,465.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

nie mamy rejestracji w sądzie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

są dostępne w linku j.w.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wieści gminne są "bezkosztowe". Artykułu to przedruki ze strony:
www.stare-juchy.pl

Ponadto w okresie 2016 i 2017 gmina miała zawartą umowę na umieszczanie
informacji w "Dwutygodniku Mazurskim" jeden raz miesiącu , jedną stronę.
Teksty pisali urzędnicy i jednostki organizacyjne. Koszt wynosił 800 zł
brutto x 24 miesiące.

Ponadto opłacaliśmy koszty ogłoszeń o sprzedaży nieruchjomości,
przystąpieniu do sporządzanie planów i inne wymagane przepisami. Koszt
rocznie nie przekraczał 2000 zł.

Jarosław Franczuk

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 18 lipca 2018r. przekazuję żądane
informacje:

1. Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski ani jednostki organizacyjne gminy
nie prowadzą żadnej działalności typu medialnego.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich /instytucja
kultury/ - wydaje bezpłatną gazetę Informator Gminy Ostrów Wielkopolski.

3. Wszystkie numery dostępne na stronie www.igo-info.pl.

4. Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

5. Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na ogłoszenia artykuły i filmy
sponsorowane i innego typu promocje:

a) W 2015r. - 44.051,46 zł.

b) W 2016r. - 53.992,65zł.

c) W 2017r. - 56.190,00zl.

d) W 2018r. - 18.732,00 zł.

Sekretarz Gminy Ostrów Wielkopolski

Zbigniew Dolata

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PRZYRÓW 13

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Inspektor
Dorota Wojciechowska

Odpowiedź przez PIASTÓW

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie w sprawie prowadzonych przez Miasto
Piastów mediów informuję, iż:

- Urząd Miejski w Piastowie ani żadna jednostka organizacyjna Piastowa
nie prowadzi mediów,

- w latach 2015-2018 kwota przeznaczona przez Urząd Miejski na różnego
rodzaju materiały sponsorowane, kampanie reklamowe, ogłoszenia w mediach
lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich wyniosła odpowiednio: rok 2015
- 25.694,34 zł, rok 2016 - 61.862,70 zł, rok 2017 - 128,852 zł, rok 2018
- 38.263 zł.

Jednocześnie przepraszam za niewielkie opóźnienie w udzieleniu powyższej
informacji, spowodowane sezonem urlopowym.

Z poważaniem

Artur Szlapa

Sekretarz Miasta Piastowa

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIESZÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@trzebieszow.gmina.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-08-06 10:09.