Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAZY 6

Szanowni Państwo,

W związku z przesłanym drogą elektroniczną  w dniu 19 lipca 2018 r. 
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam
odpowiedź.

Z poważaniem,

--
Magdalena Kizlich
Urząd Miejski w Łazach
Wydział Zarządzania Projektami,
Promocji i Przedsiębiorczości
ul. Jesionowa 1
42-450 Łazy
tel./fax 326719903
tel. 326729422 wew. 147
kom.691474445

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAZY 6

Szanowni Państwo,

W związku z przesłanym drogą elektroniczną  w dniu 19 lipca 2018 r. 
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam
odpowiedź.

Z poważaniem,

--
Magdalena Kizlich
Urząd Miejski w Łazach
Wydział Zarządzania Projektami,
Promocji i Przedsiębiorczości
ul. Jesionowa 1
42-450 Łazy
tel./fax 326719903
tel. 326729422 wew. 147
kom.691474445

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej cz. 3 przez MORAWICA 1

Ze względu na limit rozmiaru wiadomości e-mail w załączeniu wersja
elektroniczna miesięcznika samorządowego - numer lipcowy.

Kamila Boroń
młodszy referent
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. (41) 31 14 692 wew. 200

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBLIN 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odp. na udostępnienie informacji publicznej.

Justyna Ochota

Naczelnik Wydziału Organizacyjno Administracyjnego

Urząd Miasta Dęblin

81 8830078

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej cz. 3 przez MORAWICA 1

Ze względu na limit rozmiaru wiadomości e-mail w załączeniu wersja
elektroniczna miesięcznika samorządowego - numer lipcowy.

Kamila Boroń
młodszy referent
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. (41) 31 14 692 wew. 200

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAZY 6

Szanowni Państwo,

W związku z przesłanym drogą elektroniczną  w dniu 19 lipca 2018 r. 
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam
odpowiedź.

Z poważaniem,

--
Magdalena Kizlich
Urząd Miejski w Łazach
Wydział Zarządzania Projektami,
Promocji i Przedsiębiorczości
ul. Jesionowa 1
42-450 Łazy
tel./fax 326719903
tel. 326729422 wew. 147
kom.691474445

Informacja Publiczna | Lędziny przez LĘDZINY 6

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 19 lipca 2018 roku przekazujemy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Pismo oraz dodatkowe materiały w załączniku.

Z poważaniem
Krzysztof Tworek

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy

tel. 32 216 65 11 w.113

Urząd Miasta Lędziny

ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

www.ledziny.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KRAJENKA 5

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na przesłany drogą mailową wniosek informuję, iż Krajeński
Ośrodek Kultury stanowiący jednostkę organizacyjną Gminy i Miasta Krajenka
wydaje bezpłatne czasopismo - kwartalnik zatytułowany "Biuletyn Krajeński"
ISSN 2083-1250 zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism Sądu
Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 1993. W załączeniu wiadomości
przesyłamy 5 ostatnich numerów Biuletynu Krajeńskiego.
Poniżej zamieszczamy również informacje o wydatkach Gminy i Miasta Krajenka
na działania promocyjne prowadzone w latach 2015-2018 (do dnia udzielenia
odpowiedzi na wniosek).

Rok 2015

Reklama na stronie internetowej-pakiet usług w ramach proj. Euro-Gmina 1
230,00zł
Materiał promocyjny 1 353,00zł
Materiał promocyjny w magazynie Na Głos 676,50zł
Materiał promocyjny Gminy Krajenka 738,00zł
Promocja gminy - ogłoszenie nabór na tenisa 189,42zł
Materiał promocyjny Gminy 738,00zł
Wykonanie kalendarzy w celu promocji gminy 2 343,15zł
Wykonanie statuetki promującej gminę na Galę Sportu 49,00zł
Promocja gminy - mat. dla sportowców na Galę Sportu 150,00zł
Wykonanie kalendarzy promocyjny gminy 2 214,00zł
Życzenia świąteczne - promocja gminy 246,00zł
Życzenia - promocja gminy 295,20zł
Zamieszczenie życzeń - promocja gminy 307,50zł
Wykonanie koszulek z nadrukiem dla soł. Wąsoszki - promocja gminy 400,00zł
Zakup pucharów na Noworoczny Halowy Turniej Juniorów 180,21zł
Współorganizacja Turnieju Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym - zakup
nagród 500,00zł
łącznie: 11 609,98zł


Rok 2016

Reklama GiM Krajenka 233,71zł
Reklama intern. Gminy i Miasta Krajenka 1 230,00zł
Druk ogłoszenia z okazji Dnia Kobiet 307,50zł
Wykonie zdjęć lotniczych z prawami - promocja Gminy Krajenka 2 000,00zł
Publikacja ogłoszenia - życzenia 307,50zł
Życzenia świąteczne z Tyg. Nowym 295,20zł
Materiał promocyjny Gminy Krajenka 738,00zł
Nagranie konferencji oraz relacji z podpisania umów z fun. PROW - promocja
Gminy i Miasta Krajenka 615,00zł
Życzenia z okazji Dnia Edukacji 307,50zł
Wykonanie kalendarzy promujących Gminę 1 922,49zł
Wykonanie materiałów promocyjnych - pendrive 678,46zł
Wykonanie materiałów promocyjnych - zegary ścienne 1 169,62zł
Wykonanie materiałów promocyjnych 3 197,70zł
Zakup pucharów na turniej piłki nożnej 299,98zł
Współorganizacja Turnieju Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym - zakup
nagród 500,00zł
Zakup pucharów na turniej LZS Iskra - współorganizacja 238,62zł
łącznie: 14 041,28zł


Rok 2017

Udział i współorganizacja konkursu "Laur Społeczengo Zaufania" 550,00zł
Organizacja Zawodów Sportowo Pożarniczych 1 000,00zł
Koszulki z nadrukiem Gminy i Miasta Krajenka w celu promocji 387,45zł
Wykonanie kalendarzy promocyjnych Gminy i Miasta Krajenka 2 260,74zł
Wykonanie gadżetów na potrzeby promocji Gminy i Miasta Krajenka 4 243,00zł
Wykonanie gadżetów na potrzeby promocji Gminy i Miasta Krajenka 462,48zł
Wykonanie kalendarzy na potrzeby promocji 2 584,50zł
Wykonanie gadżetów na potrzeby promocji Gminy i Miasta Krajenka 302,58zł
Emisja życzeń na portalu internetowym 344,40zł
Współorganizacja Turnieju Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym - zakup
nagród 300,00zł
Wykonanie zdjęć w celu promocji miasta 500,00zł
łącznie: 12 935,15zł


Rok 2018

Publikacja życzeń 307,50zł
Promocja Gminy i Miasta Krajenka podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztafet
w Bydgoszczy 240,01zł
Usługa foto zdjęć lotniczych Gminy i Miasta Krajenka 800,00zł
Współorganizacja Turnieju Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym - zakup
nagród 300,00zł
Współorganizacja Sportowego Festynu Rodzinnego w Śmiardowie Krajeńskim
600,00zł
Promocja Gminy i Miasta Krajenka podczas II Krajeńskiego Magla Artystycznego
Osób Niepełnosprawnych 597,64zl
łącznie: 2 845,15zł


Z wyrazami szacunku
Paweł Brzeziński

Urząd Gminy i Miasta Krajenka

Re: Wniosek o informacje publiczną przez HERBY 2

W zał.skan odpowiedzi na wniosek.

W dniu 2018-07-19 o 17:52, sprawa-9162@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Tel\fax: (+48 34) 3574100, 3574101, 3574105, 3574080
e-mail: gmina@herby.pl <mailto:gmina@herby.pl> , urzherby@poczta.onet.pl
<mailto:urzherby@poczta.onet.pl>
www.herby.pl <http://herby.pl> , www.herby.bipgmina.pl
<http://herby.bipgmina.pl>

Re: Wniosek o informacje publiczną-media komunalne przez OGRODZIENIEC

Dzień dobry,
Odpowiadając na przesłany drogą mailową wniosek z dnia 19 lipca 2018 r. przekazuję poniższe informacje:
Od 1990 roku wydawana jest gazeta samorządowa o nazwie “Gazeta Ogrodzieniecka”. Wydawcą jest Rada Miejska w Ogrodzieńcu.
Tytuł został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach w rejestrze czasopism w dniu 7 listopada 1990 r.
„Gazeta Ogrodzieniecka” funkcjonuje w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu.
Gazeta jest wydawana w formie papierowej, ale jest też dostępna w formie pdf na stronie Gminy Ogrodzieniec.
Podaję link do strony z numerami “Gazety Ogrodzienieckiej”:
https://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/gazeta_ogrodzieniecka
Na zlecenie Gminy Ogrodzieniec były publikowane materiały:

2015 rok
- publikacja tekstu promocyjnego zgodnie ze zleceniem nr AP.272.16.2015 w GO
wyd. 5/2015 - Rachunek nr 40/2015 - 600, 00 zł.,
- zamieszczenie "Kalendarza wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2016r."
w GO wyd 12/2015 - Rachunek 129/2015 - 1 000, 00 zł.,

2016 rok
- zamieszczenie dodatku specjalnego "Inwestycje i remonty drogowe
zrealizowane w 2015 roku i System informacji Przestrzennej Gminy
Ogrodzieniec" w GO wyd. 1-2/2016 - Rachunek nr 27/2016 - 1 000, 00 zł.,

2017 rok
- zamieszczenie "Kalendarza wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2017r."
w GO wyd 1/2017 - Rachunek 11/2017 - 1 000, 00 zł.,
- zamieszczenie "Kalendarza wywozu odpadów komunalnych na II półrocze
2017r." w GO wyd 6-7/2017 - Rachunek 72/2017 - 1 000, 00 zł.,

2018 rok
- zamieszczenie "Kalendarza wywozu odpadów komunalnych w okresie 01-05 -
31-10-2018r." w GO wyd 4/2018 - Rachunek 60/2018 - 1 000, 00 zł.,

Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczna przez CERANÓW 1

Dzień dobry,

Urząd Gminy Ceranów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Anastazja Kierył

Urząd Gminy Ceranów

Ceranow 140

08-322 Ceranów

tel. (0-25) 787 07 79

fax.(0-25) 787 07 79 wew 29

--
Poczta wyslana z portalu Panorama Internetu sp. z.o.o

uzupełnienie informacji przez Przemyśl 1

Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu przesłanych informacji dodam, że tytuł miesięcznika “Nasz Przemyśl” jest zarejestrowany w sądzie. Koszty publikacji ogłoszeń, nekrologów itp. wynosiły odpowiednio w poszczególnych latach:
a.. 2015 – 41 124, 83 zł
b.. 2016 – 30 837, 46 zł
c.. 2017 – 23 318, 07 zł
d.. I półrocze 2018 roku – 11 922, 60 zł

z poważaniem

Witold Wołczyk
Rzecznik Prasowy
Urząd Miejski w Przemyślu
tel. 16 675 21 02
tel. kom. 605 253 543
e-mail: rzecznik@um.przemysl.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#ZO.1431.0214.2018] przez Siemianowice Śląskie 2

Dokumenty: ZO.KW.0914.2018
Znak sprawy: ZO.1431.0214.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-email-004979/18
Wysłane przez: Agnieszka Bobowska

Wydział Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Agnieszka Bobowska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
--
W przypadku kontynuacji korespondencji w aktualnej sprawie prosimy nie usuwać znaku sprawy z tematu wiadomości.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZATOR

Szanowni Państwo
W nawiązaniu do Państwa Wniosku z dnia 17.07.2018r. o udostępnienie
informacji publicznej, działając na podstawie Ustawy z dnia 6 września
2001r. (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1764 ze zm.) o dostępie do informacji
publicznej uprzejmie informuję,
Ad.1 - Ad. 2. Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze prowadzi lokalną
prasę - miesięcznik " Życie Zatora"
Ad.3. http://www.rokzator.pl/index.php/pl/zycie-zatora
Ad.4 Tak
Ad.5 https://issuu.com/zyciezatora
Ad.6
2015 - 14822,45 zł
2016 - 18797,67 zł
2017 - 16573,81 zł
2018- 12079,54 zł

--
Pozdrawiam

Tomasz Wieliczko
Zastępca Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia

URZĄD MIEJSKI w ZATORZE
32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
NIP: 549-12-43-618
tel. (033) 8412 215 wew.16
tel. kom. 600 423 207
fax. (033) 8410 206
www.zator.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA 1

Or. 1431.11.2018 Komarówka Podlaska, 2018-08-02

Sprawa-7329

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 r., Gmina Komarówka Podlaska przesyła następujące informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

W wymienionych jednostkach nie są prowadzone media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 - 23 473,28 zł

2016 - 29 864,67 zł

2017 - 46 545,34 zł

2018 - 23 444,24 zł

Z poważaniem:

Sekretarz Gminy

Elżbieta Zienkiewicz

tel. 083 353-50-04

Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

Odpowiedź na wniosek przez JELENIEWO

Jeleniewo, dnia 02.08.2018 r.

                            Sieć Obywatelska Watchdog Polska

                                    02-605 Warszawa

                                  ul. Ursynowska 22/2

Urząd Gminy Jeleniewo

ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

        Urząd Gminy Jeleniewo w odpowiedzi na wniosek z dnia 19 lipca
2018 r. o udostępnienie informacji przekazuje odpowiedzi na zawarte we
wniosku pytania:

1. W Urzędzie Gminy Jeleniewo i w jednostkach organizacyjnych Gminy
Jeleniewo nie są prowadzone media.
2. Wydatki gminy na ogłoszenia i promocję w poszczególnych latach wyniosły:

- 2015 rok: 3 642,21 zł,

- 2016 rok: 6 615,08 zł,

- 2017 rok: 8 191,86 zł,

- 2018 rok: 3 929,00 zł (do dnia udzielenia odpowiedzi).

Maria Waszkiewicz

Sekretarz Gminy

Informacjapubliczna_Gmina Szczekociny przez SZCZEKOCINY 6

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na prośbę o udzielenie informacji
publicznej.

--
Magdalena Kucera

Fwd: CKB przez BARCZEWO 6

Pozdrawiam
--------------------------------

Zbigniew Kozłowski
Specjalista ds. promocji i audiowizualnych środków przekazu

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 89 514 82 81

załączniki do odpowiedzi na wniosek przez HERBY 5

W zał.przesyłam brakujące załączniki do odpowiedzi na wniosek z dnia 19
lipca br. ( pkt 5 odpowiedzi).

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OSIEK 2

Urząd Miasta i Gminy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
informację publiczną

odpowiedź na wniosek przez WŁOSZAKOWICE 1

nr sprawy: BOOG.1431.28.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 lipca 2018 r.o udostępnienie
informacji publicznej dot. Gminy Włoszakowiceponiżejzamieszczono
odpowiedzi napytania:

ad 1) tak,

ad 2) oficjalna strona Urzędu Gminy (dostępna pod adresem:
www.wloszakowice.pl) oraz miesięcznik „Nasze Jutro”, zarejestrowany w
Sądzie Okręgowym w Poznaniu

(sygn. akt: RPR 240), prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury we
Włoszakowicach,

ad 3) http://wloszakowice.pl/

http://wloszakowice.pl/15,nasze-jutro.html

ad 4)„Nasze Jutro”, zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (sygn.
akt: RPR 240)

ad 5) brak możliwości technicznych – duża pojemność/ pliki do pobrania
pod adresem https://we.tl/LVXvu5Gf6C

ad 6) środki wydatkowane w:
2015 r. 11.648,16 zł;
2016 r. 13.890,88 zł;
2017 r. 40.106,46 zł;
2018 r. 6.024,11 zł

informację przygotował:

GOK - Amadeusz Apolinarski, UG – Monika Ławecka

informację udostępnił:

z up. Wójta Mirosława Poloszyk-Miś

logo
Urząd Gminy Włoszakowice
ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
tel.: 65 52 52 999   fax: 65 53 70 106
e-mail: gmina@wloszakowice.pl <mailto:gmina@wloszakowice.pl> www:
www.wloszakowice.pl <http://www.wloszakowice.pl/>

Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mediów [Sprawa#PR.1431.002.2018] przez PYSKOWICE 6

Dokumenty: PR.KW.210.2018
Znak sprawy: PR.1431.002.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-e-001248/18
Wysłane przez: Natalia Pawlikowska

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

odpowiedź na wniosek o udostępienie informacji publicznej przez MYŚLENICE 1

Witam serdecznie

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Z poważaniem

Małgorzata Trolka

Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
______________________________
tel. 12 639 23 08/09
mob. 693 832 244

Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mediów [Sprawa#PR.1431.002.2018] przez PYSKOWICE 6

Dokumenty: PR.KW.210.2018
Znak sprawy: PR.1431.002.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-e-001248/18
Wysłane przez: Natalia Pawlikowska

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZERNICHÓW 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek z dnia 19 lipca 2018 roku;
jednocześnie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Sekretariat

Kliś Klaudia

--

W dniu 19.07.2018 o 17:52, sprawa-9147@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: