Gmina Trzebieszów : SWA. 1431.27.2018.SS - RE: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIESZÓW

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że

Gminie Trzebieszów nie prowadzimy mediów poza stronami internetowymi :

www.trzebieszow.gmina.pl

www.gok.gminatrzebieszow.pl

Z wyrazami szacunku.

Sławomir Smolak

Sekretarz Gminy Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów

<http://www.trzebiweszow.gmina.pl> www.trzebiweszow.gmina.pl

https://www.facebook.com/trzebieszow/

skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny: 0611092

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOBÓTKA 5

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Mon, 6 Aug 2018 08:10:06 +0200
Nadawca: Monika Marciszyn UMiG Sobótka <mmarciszyn@sobotka.pl>
Adresat: Anna Lachtera UMiG Sobótka <bip@sobotka.pl>

Gmina Sobótka prowadzi media w formie gazety - kwartalnik samorządowy
pn. "Informator Samorządowy".
kwartalnik dostępny jest w internecie pod adresem
https://www.sobotka.pl/aktualnosci/informator-samorzadowy/
Czasopismo zarejestrowane jest w sądzie. Ostatnie 5 numerów znajduje się
w załączniku.
w 2015 r. wydano:   5728 zł
w 2016 r. wydano:  25215,40 zł
w 2017 r. wydano:  26058 zł
w 2018 r. wydano:  17761 zł

Z poważaniem
Monika Marciszyn
Gmina Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka
--
pozdrawiam
Monika Marciszyn

Urząd Miasta i Gminy Sobótka
Rynek 1, 55-050 Sobótka
tel.: 71 335 12 57
fax.: 71 316 21 23
mmarciszyn@sobotka.pl
www.sobotka.pl
www.bip.sobotka.pl

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca przez TERESIN

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Or 1431.08.2018

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
18 lipca informujemy, że od wielu lat w Gminie Teresin wydawany jest
samorządowy informator "Prosto z Gminy". Jednostką odpowiedzialną za
redagowanie i wydawanie gazety jest Urząd Gminy. Oprócz tego prowadzimy
stronę internetową www.teresin.pl <http://www.teresin.pl> , obligatoryjnie
stronę bip.teresin.pl oraz FB. Nasza gazeta "Prosto z Gminy" nie jest
zarejestrowana w sądzie. Gazetę "Prosto z Gminy" w formacie PDF można
znaleźć na stronie www.teresin.pl <http://www.teresin.pl> w zakładce
"Informator Samorządowy Prosto z Gminy" . Wydatki Gminy na promocję w 2015
- 78 589, 56 zł. , 2016 - 73 016, 68 zł. , 2017 - 74 432, 92 zł. w 2018 do
tej pory - 38011, 70 zł. Wśród wydatków na promocję największa kwota
obejmuje wydawanie naszej bezpłatnej gazety "Prosto z Gminy" w dwóch
tysiącach egzemplarzy miesięcznie. Resztę kwoty obejmuje ogłoszenia i
komunikaty, artykuły promocyjne i informacyjne o wydarzeniach w Gminie w3
gazetach powiatowych i audycje w Radio Niepokalanów oraz gazecie dla
młodzieży "Młody Sportowiec". W 2015 r. Gmina wydała folder promujący Gminę
- 5221, 35 zł. , a w 2016 telewizja TVP zrealizowała film o historii
Teresina i Niepokalanowa z cyklu "Teresin - Perły Mazowsza" za kwotę 35 055
zł.

Grażyna Cierpis-Przysucha

Sekretarz gminy Teresin

Proszę o przesyłanie wniosków na adres Urzędu Gminy :
urzad.gminy@teresin.pl <mailto:urzad.gminy@teresin.pl> . , a nie na
sekretarz.gminy@teresin.pl <mailto:sekretarz.gminy@teresin.pl> . lub na
obydwa adresy. Byłam na urlopie i dopiero po powrocie z urlopu wiadomość
została odczytana, stąd opóźnienie w odpowiedzi na wniosek.

wniosek o informację publiczną przez ROPCZYCE

Centrum Kultury w Ropczycach odpowiada na wniosek o informację publiczną:

- w jednostce organizacyjnej gminy  (Centrum Kultury) prowadzona jest
telewizja miejska (internetowa) od końca stycznia 2018 (dostępna także w
sieci kablowej Telnet)

- strona www: tv.ropczyce.eu

- gmina Ropczyce nie prowadzi czasopism

- w wymienionym okresie gmina nie ponosiła kosztów na ogłoszenia i
promocję w telewizji miejskiej

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ŻARKI

Szanowni Państwo,
W związku z wnioskiem o informację publiczną informuję, iż odpowiedź
brzmi następująco:
Pytanie 1 – Nie
Pytanie Dwa – Nie
Pytanie 3 – Nie
Pytanie 4 – Nie
Pytanie 5 – Nie
Pytanie 6 wydatki gminy na ogłoszenia i artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane promocji
2015 r. – 4 762,44 zł
2016 r. – 4 239,32 zł
2017 r. – 5040,79 zł zł
2018 r. (do końca czerwca) – 1517,82 zł

Z poważaniem

--
Katarzyna Kulińska-Pluta
Kierownik Referatu Promocji Gminy, Turystyki i Kultury
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach
ul. T. Kościuszki 15/17
42 - 310 Żarki
tel. (34) 314 80 36

Polu nas na Fb: https://www.facebook.com/umigzarki/
www.umigzarki.pl
www.muzeumzarki.pl
www.turystykazarki.pl

odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez KLESZCZEWO 5

Dzień dobry!

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnieni informacji publicznej Urząd
Gminy Kleszczewo przekazuje następującą informację :

1) czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media ; tak

2) jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy; ?; Na terenie Gminy Kleszczewo wydawana jest
gazeta mieszkańców Gminy Kleszczewo "SAMORZĄD . Wydawcą jest instytucja
Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 2,
63-005 Kleszczewo,

3) prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
gazeta nie jest dostępna w internecie

4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; gazeta nie jest zarejestrowana w sądzie
, posiada nr ISSN 1428-5045;

5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
pliki PDF w załączeniu

6) prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. :

2015r. 66027,65 zł

2016r. 66.494,31 zł

2017r. 61.121,04 zł

2018r. 29.554,17 zł

Sekretarz Gminy

Genowefa Przepióra

Informacja publiczna przez RUDNIK

Dzień dobry

Gmina Rudnik przez urząd gminy i przez jednostki organizacyjne lub przez
samorządowe osoby prawne
nie prowadzi mediów typu: gazeta,radio,telewizja itp.
Gmina nie ponosi wydatków w latach 2015-2018 na specjalne ogłoszenia
promocyjne czy artykuły sponsorowane.

Pozdrawiam
Pieruszka Alojzy

RE: Wniosek o informacje publiczną przez INOWŁÓDZ

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.07.2018 roku, który dotarł do adresata 03.08.2018 roku informuję, co następuje:

- Ani Gmina Inowłódz, ani żadna jej jednostka nie prowadzi dziennika lub czasopisma,

- Gmina prowadzi biuletyn informacyjny, który posiada charakter informacji turystycznej i promocyjnej Gminy. Informator jest dostępny na stronie internetowej Gminy Inowłódz w zakładce Strefa Turystyczna Biuletyn Informacyjny Gminy Inowłódz,

- Gmina nie ponosi wydatków na artykuły sponsorowane czy materiały dedykowane,

- Gmina ponosi jedynie niezbędne wydatki na ogłoszenia wynikające z bieżącej merytorycznej działalności, np. ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości czy przetargach na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Jan Żerek – Sekretarz Gminy Inowłódz

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OROŃSKO 1

Witam,

w załączeniu przesyłam informację dotyczącą wydatków poniesionych w
Gminie Orońsko na ogłoszenia, artykuły, materiały dedykowane i innego
typu promocje.

Pozdrawiam
Milena Szymańska
tel. 48 618 59 15
e-mail: rada@oronsko.pl

Urząd Gminy w Orońsku
ul. Szkolna 8; 26-505 Orońsko
tel. 48 618 59 00; fax. 48 618 59 59
e-mail: gmina@oronsko.pl; www.oronsko.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Data: Mon, 6 Aug 2018 13:26:11 +0200
Nadawca: Sekretariat UG Orońsko <gmina@oronsko.pl>
Firma/Organizacja: UG Orońsko
Adresat: rada@oronsko.pl

--
Pozdrawiam
Ewa Marszałek

Urząd Gminy w Orońsku
ul. Szkolna 8; 26-505 Orońsko
tel.: 48 618-59-00; fax: 48 618-59-59
e-mail: gmina@oronsko.pl; www.oronsko.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BIAŁA PODLASKA

RG.1431.44.2018

Z uwagi na okres urlopowy, z opóźnieniem odpowiadam na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej:
Gmina Biała Podlaska wydaje miesięcznik "Wiadomości Gminne", które
ukazują się w formie papierowej oraz pod linkiem
http://gokbp.pl/pl/site/1/663/wiadomosci.gminne.html
Miesięcznik ten nie jest zarejestrowany w sądzie.
Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
i innego typu promocję:
- w roku 2015 - 85.188,78 zł
- w roku 2016 - 110.146,10 zł
- w roku 2017 - 93.674,87 zł
- w roku 2018 - 66.076,19 zł

z poważaniem
Maja Fila

wniosek o informację publiczną przez ROPCZYCE

Witam,

W nawiązaniu do pytania odnośnie wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję, informuję, że w
poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2015 r. - 9.007,07 zł

2016 r. - 16.829,89 zł

2017 r. - 19.870,78 zł

2018 r. - 17.377,99 (do dnia 06.08.2018) zł

Pozdrawiam,

Edyta Pazdan

Zespół ds. Promocji Gminy

Urząd Miejski w Ropczycach

tel. (17) 22-10-559, kom. 667 788 618

fax. (17) 22-10-555

e-mail: <mailto:pazdane@ropczyce.eu> pazdane@ropczyce.eu

Re: Urząd Miejski w Skoczowie - Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SKOCZÓW 6

Dzień dobry,
w załącznikach odpowiedź na Państwa pytania.
Pozdrawiam
Joanna Wątorek

W dniu 2018-08-02 o 13:27, Joanna Wątorek pisze:
--
Joanna Wątorek

Biuro Promocji, Informacji i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Skoczowie
Rynek 18
tel. 33 853 38 54 wew. 137

odpowiedź na wniosek przez MIŁOSŁAW

OK. 1431.9.2018 Miłosław, 7.08.2018 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02 – 605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. informuję, że gmina Miłosław nie prowadzi gazety, radia, telewizji. Do dnia odpowiedzi na promocję w mediach wydatkowano 6.150,00 zł.

Z poważaniem

Ewelina Andrzejczak
Inspektor ds. edukacji i kultury
Urząd Gminy w Miłosławiu

odpowiedź przez KUDOWA-ZDRÓJ 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Arkadiusz Sip

Informatyk

Referat Organizacyjny,Oświaty i Spraw Obywatelskich

tel/fax. +48748621705 ,e-mail: <mailto:informatyk@kudowa.pl>
informatyk@kudowa.pl

image001

Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
jest przeznaczona wyłącznie

dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
serwera.

W zał. do pisma nr S.1431.38.1.2018 przesyłamy tabelę. przez KUDOWA-ZDRÓJ 2

W zał. do pisma nr S.1431.38.1.2018 przesyłamy tabelę.

Z poważaniem

Arkadiusz Sip

Informatyk

Referat Organizacyjny,Oświaty i Spraw Obywatelskich

tel/fax. +48748621705 ,e-mail: <mailto:informatyk@kudowa.pl>
informatyk@kudowa.pl

image001

Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
jest przeznaczona wyłącznie

dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
serwera.

wniosek o informację publiczną przez WILAMOWICE

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
informuję:

ad.1

W Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach jest prowadzone
czasopismo (miesięcznik czasami dwumiesięcznik) pt. "Wilamowice i okolice"

ad. 2

MGOK w Wilamowicach 43-330 ul. Staszica 2 , gazeta nieregularnie wydawana.

ad. 3

nie są dostępne w internecie tylko wersja papierowa

ad. 4

czasopismo jest zarejestrowane w Sądzie.

ad. 5

czekamy na screen z drukarni,  doślemy później 5 ostatnich egzemplarzy

ad.6

wydatki gminy Wilamowice na artykuły promocyjne:

2015 r.  18.133,40 zł

2016 r. 13.566,90 zł

2017 r. 16.810 zł

2018 r. 12.995 zł

--
Pozdrawiam
Andrzej Kołtun
Sekretarz Gminy Wilamowice

Odpowiedź na Wniosek o informację publiczną przez UDANIN

Dzień Dobry,

poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania złożone w mailu wnioskującym o informację publiczną.

- Media w Gminie Udanin prowadzone są w referacie promocji, znanym także pod inną nazwą - Gminnym Centrum Informacji (GCI)
- W Gminie Udanin prowadzimy stronę internetową gminy oraz stronę Facebook gminy.
- Linki do stron to: http://www.udanin.pl/ oraz https://www.facebook.com/Gmina-Udanin-1081942475149177/
- Nie prowadzimy czasopism gminnych.
- Wydatki na promocję w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
2015 r. - 13.981,46 zł
2016 r. - 13.378.76 zł
2017 r. - 11.692,37 zł
do dnia dzisiejszego 2018 r. - 15.503,00 zł

Z poważaniem,
Aleksandra Kołpak
Urząd Gminy Udanin
adres e-mail: aleksandra.kolpak@udanin.pl
nr tel: 76 870 93 75

uzupełnienie wniosku Gmina Wilamowice przez WILAMOWICE 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Re: Do Piotra - 5 ostatnich WiO pdf
Data: Tue, 7 Aug 2018 09:05:43 +0200
Nadawca: mgok@wilamowice.pl <mgok@wilamowice.pl>
Adresat: Andrzej Kołtun <andrzej.koltun@ug.wilamowice.pl>

W załączeniu uzupełnienie wniosku o udzielenie informacji publicznej 5 ostatnich egzemplarzy naszego czasopisma

Andrzej Kołtun
Sekretarz Gminy Wilamowice

Odpowiedź na wniosek przez ZAWIDÓW 1

Zawidów, dn. 07.08.2018 r.

OK.1431.26.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą
elektroniczną w dniu 16 lipca 2018 r. uprzejmie informuję, iż:

- nie,

- brak,

- brak,

- nie,

- brak,

- 2015 r. - 738,00 zł,

2016 r. - 369,00 zł,

2017 r. - 738,00 zł,

2018 r. -1260,75 zł.

Pozdrawiam

Izabela Matuszczyk

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

Urząd Miejski w Zawidowie
Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
tel. +48 (75) 77 88 282, (75) 77 88 360 wew.105
fax: +48 (75) 77 88 205
e-mail: <blocked::blocked::mailto:urzad@zawidow.eu> urzad@zawidow.eu
<blocked::blocked::mailto:kancelaria@zawidow.eu> kancelaria@zawidow.eu
<blocked::blocked::mailto:umzawidow@wp.pl> umzawidow@wp.pl
<blocked::blocked::mailto:radazawidow@wp.pl> radazawidow@wp.pl | NIP:
615-10-12-205 | REGON: 000526676

odp. na wniosek przez PLESZEW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany droga mailową w dniu 18 lipca 2018 r. informuję:
- UMiG w Pleszewie ani żadna podległa jednostka nie prowadzi mediów
- informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane itd. wymaga przetworzenia, proszę zatem o wskazanie szczególnie istotnego interesu publicznego,

z poważaniem

Anna Bogacz
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

tel. (62) 74 28 304

www.pleszew.pl<http://www.pleszew.pl/>
[plemio]
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie,
63-300 Pleszew, ul Rynek 1, NIP: 608-00-74-221 (Miasto i Gmina Pleszew),
konto Bank Spółdzielczy w Pleszewie 78 84070003 00110011 2000 0001

odpwiedź na wniosek o informację publiczną przez POLSKACEREKIEW

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczna informuję, co następuje:

Gmina Polska Cerekiew wydaje tylko miesięcznik o nazwie FLORIAN - informator
społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew.

Informator jest zarejestrowany w Sadzie, jest także publikowany na stronach
internetowych gminy ) polskacerekiew.pl/304/Florian.html

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub
innego typu promocje to kwot:

2015 r. - 3 444,00 zł, 2016 r. - 2 878,20 zł, 2017 r. - 2 446,20 zł , 2018
- 2 361,60 zł.

Pozdrawiam
Urszula Golisz

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

tel: 77/4801470

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CIECHANÓW 1

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8174@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Odpowiedź na wniosek w załaczeniu

(bez tematu) przez POLICE 1

--

Urząd Miejski w Policach

ul. S.Batorego 3

72-010 Police

e-mail : sekretariat@ug.police.pl

tel.: 91 431 18 30

fax : 91 431 18 32

Lesznowola przez LESZNOWOLA 2

Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Karolina Sobolewska

UG Lesznowola

(bez tematu) przez KOCHANOWICE 1

Szanowna Pan


Szymon Osowski


Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Przesyłam w załączeniu kolejny numer
Wieści Gminnych, kolejny ze względu na objętość wyślę w kolejnym e-mailu


Z poważaniem


Andrzej Domagała