c.d. odpowiedzi na wniosek przez RADZIEMICE 2

Z poważaniem,

Agnieszka Niewiara

Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

Urząd Gminy Radziemice

Tel. 12 385-62-44

Fax 12 385-60-30

c.d. odpowiedzi na wniosek przez RADZIEMICE 2

Z poważaniem,

Agnieszka Niewiara

Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

Urząd Gminy Radziemice

Tel. 12 385-62-44

Fax 12 385-60-30

c.d. odpowiedzi na wniosek przez RADZIEMICE 2

Z poważaniem,

Agnieszka Niewiara

Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

Urząd Gminy Radziemice

Tel. 12 385-62-44

Fax 12 385-60-30

FW: Wniosek o informacje publiczną przez RADZIEMICE 2

Dzień dobry.

W związku z otrzymanym wnioskiem o informację uprzejmie odpowiadamy na zamieszczone we wniosku pytania:

1. Tak.

2. Gazeta (kwartalnik) – Gminny Ośrodek Kultury w Radziemicach.

3. Nie jest dostępny.

4. Nie dotyczy.

5. Nie dotyczy.

6. 2015 rok – 10 891,80 zł, 2016 rok – 16 974,00 zł, 2017 rok – 3 099,60 zł, 2018 rok – 3 099,60 zł.

W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf.

Z poważaniem,

Agnieszka Niewiara

Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

Urząd Gminy Radziemice

Tel. 12 385-62-44

Fax 12 385-60-30

odpowiedź informacja publiczna przez ADAMÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy:

1. w Gminie Adamów prowadzone są media,
2. gazeta ( kwartalnik) - Informator Gminy Adamów, strona internetowa,
jednostka prowadząca Gmina Adamów
3. www.adamow.gmina.pl,
4. gazeta (kwartalnik) zarejestrowany jest w sądzie
5. 5 ostatnich numerów dostępnych w formacie pdf na stronie
internetowej pod adresem:
http://www.adamow.gmina.pl/art,889,informator-gminy-adamow.html
6. wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane itp:
2015 r. - 3366,00 zł
2016 r. - 6298,00 zł
2017 r.- 13.292,00 zł
2018 r. - 7479,00 zł

Elżbieta Kłyż
Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEWOSZÓW 7

/Witam serdecznie,/
/w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r./
/Pozdrawiam,/
///////Konieczna Agnieszka/
/////Sekretariat/

Urząd Gminy Gniewoszów
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
tel. (48) 621 50 03, fax. (48) 621 50 46

odpowiedź przez KOBYLIN-BORZYMY 1

Dzień dobry

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Monika Wiśniewska

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy

Gmina Zabłudów - odpowiedź na wniosek przez ZABŁUDÓW

*Or.1431.17.2018*

*Urząd Miejski w Zabłudowie
ul. Rynek 8
*

*16-060 Zabłudów
*

*
*

*Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej*

W Gminie Zabłudów wydawany jest miesięcznik „Zabłudów i Okolice”, który
jest publikowany ( w formacie PDF) na stronie wydawcy: Miejskiego
Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie
http://www.moak-zabludow.pl/wydawnictwa.html .

W/w miesięcznik nie jest zarejestrowany w sądzie.

Wydatki gminy Zabłudów na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane w poszczególnych latach wynosiły:

·2015 rok- 1 989,30 zł,

·2016 rok – 2 485,83 zł,

·2017 rok – 12 596,76 zł,

·2018 rok – 4 167,24.

Joanna Jakoniuk

2 sierpnia 2018r

Odpowiedź: Wniosek o informacje publiczną przez PCIM 1

Odpowiadając na przesłany Wniosek o informacje publiczną, poniżej, w treści przedmiotowego wniosku udzielone zostały odpowiedzi.
_________________________

Z poważaniem

Grzegorz Bielecki
Pracownik Urzędu Gminy Pcim
Tel. 12 27 48 050
Mail: bip[at]pcim.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIERUŃ 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem
Weronika Rutkowska
Wydział Organizacyjny
-----------------------------
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
tel.: 32 324 24 00
fax: 32 216-47-77

RE: Wniosek o informacje publiczną Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy przez KOZIEGŁOWY 6

Witam

Przesyłam odpowiedzi na nadesłane pytania:

- Działalnością związaną z organizacją mediów zajmuje się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Referat Promocji i Rekreacji.

- Urząd Miasta i Gminy Koziegłowy wydaje Biuletyn pt. „Nasza Gmina”, który ukazuje się obecnie raz na kwartał.

- Biuletyn „Nasza Gmina” jest dostępny w formie elektronicznej pod linkiem: http://kozieglowy.pl/kategorie/biuletyn_nasza_gmina

- Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy został zarejestrowany w sądzie

- Wydatki Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczone na ogłoszenia, materiały sponsorowane, materiały dedykowane lub innego tylu promocję kształtują się następująco:

Rok 2015 = 29 300 zł

Rok 2016 = 32 670 zł

Rok 2017= 44 317,60 zł

Rok 2018 = 28 849,60 zł

W załączeniu przesyłam pięć ostatnich numerów Biuletynu „Nasza Gmina”

Z poważaniem

Krzysztof Suliga

Referat Promocji i Rekreacji Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy

odpowiedź na wniosek o informację przez BARANOWO

Witam

Informuję ,że Gmina Baranowo, pow. ostrołęcki

przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury,

Sportu i Rekreacji w Baranowie wydaje tylko  bezpłatny

kwartalnik informacyjny gminy skierowany do mieszkańców

gminy. Kwartalnik jest traktowany jako kwartalna informacja

o działaniach  Urzędu  Gminy i jednostkach organizacyjnych

gminy. Nie jest  on zarejestrowany w Sądzie. Kwartalnik

jest umieszczany na stronie internetowej gminy www.baranowo.pl.

Średnio na kwartał  drukujemy we własnym zakresie w Urzędzie

380 szt kwartalnika.

pozdrawiam

Irena Kowalczyk

UG Baranowo

informacja publiczna UG Gierałtowice przez GIERAŁTOWICE 5

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Odp: Tak, w tutejszym ośrodku kultury prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.

gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;)

Odp: Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą tytułu prasowego. Jest to
miesięcznik pod nazwą "Wieści Gminy Gierałtowice"

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp: www.wiesci.gieraltowice.pl

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp: Gmina nie prowadzi czasopisma. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z
wytycznymi Regionalnych Izb Obrachunkowych - gminom nie wolno wydawać
czasopism. Wydawcą czasopisma jest Gminny Ośrodek Kultury. Tak, czasopismo
jest zarejestrowane w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: Gmina nie prowadzi czasopisma. Archiwalne numery czasopisma ukazującego
się na terenie gminy są dostępne pod poniższym linkiem
http://wiesci.gieraltowice.pl/pliki/wydania-cyfrowe/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.

2018 - 3448,40 zł

2017 - 7071,24 zł

2016 - 4346,40 zł

2015 - 6322,20 zł

Piotr Szołtysek

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Gierałtowice

odpowiedź na wniosek o informację publiczną z gminy Janów przez JANÓW 1

Witam z turystycznej gminy Janów
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną

z poważaniem
Ireneusz Bartkowiak
Pełnomocnik Gminy Janów ds. Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej prowadzonych w Urzędzie Miasta mediów oraz wydatków na media.Sz.Osowski [Sprawa#B-OR.1431.66.2018] przez CZELADŹ 1

Dokumenty: B-OR.KW.000408.2018
Znak sprawy: B-OR.1431.66.2018
Rej. koresp. wych.: KWemail.0082.2018
Wysłane przez: Grzegorz Chała

--
Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
--
tel. 032 76 37 900
fax. 032 76 33 694
email: czeladz@um.czeladz.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na maila w sprawie "media prowadzone w gminie" przez SUŁÓW 3

W odpowiedzi na maila z dnia 17 lipca br. Gmina Sułów informuje, że od maja
2013 roku w gminie ukazuje się gazeta regionalna "Sekrety Wsi". Jest to
miesięcznik. Właścicielem jest Gmina Sułów. Czasopismo jest zarejestrowane w
Sądzie i posiada nr ISBN. Wydatków na promocje i ogłoszenia w latach
2015-2018 gmina Sułów nie ponosiła. W załączeniu przesyłamy 5 ostatnich nr
"Sekretów Wsi".


Z poważaniem Hanna Mrówczyńska

cd odpowiedzi w sprawie " media na terenie gminy Sułów" przez SUŁÓW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

wniosek o informację publiczną przez KOMAŃCZA

W odpowiedzi na e-mail z dnia 17 lipca informuję że:

1. w urzędzie Gminy Komańcza oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy (
GOK) nie są prowadzone media( gazeta, radio, telewizja).

2. na przełomie lat od 2015 do 2017 poniesione były koszty na ogłoszenia:

- 2015 r. - 900,00 zł

- 2016 r. - 1200,00 zł

- 2017 r. - 1000,00 zł

- 2018 r. ( 31.07.2018 r.) - 600,00 zł

Danuta Nagórzańska- Gał - dyr. GOK w Komańczy

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

wniosek - uzupełnienie przez SZLICHTYNGOWA 5

Zgodnie z naszym zobowiązaniem, przesyłam Państwu ostatnich 5 numerów naszej
gazetki "Prosto z Gminy".

Mirosław Strzęciwilk

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce

Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej
<http://www.szlichtyngowa.pl> www.szlichtyngowa.pl

Urząd Miejski w Świdnicy - odpowiedź na wniosek przez ŚWIDNICA 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

--
Aurelia Nowakowska
Wydział Organizacji i Kadr Urzędu Miejskiego w Świdnicy
tel. (74) 856 29 42

Informacja Gmina tarczyn przez TARCZYN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 18.07.2018r., informuję, iż:

- Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie jest wydawcą gazety "Wiadomości
Tarczyńskie": https://tarczyn.pl/strona/97

PS Jak już pisałem w poprzednim mailu, chciałbym doprecyzować jedną kwestię
odnośnie Państwa pytania dot. wydatków gminy Tarczyna na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016, 2017 i 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi).

Czy wnioskują Państwo o podanie ogólnych wydatków na promocję w ww. latach,
czy też wnioskują Państwo o wydzielenie kosztów ogłoszeń w roku 2015, 2016,
2017 i 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi), artykułów sponsorowanych w roku
2015, 2016, 2017 i 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi), materiałów
dedykowanych w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi)
i innego typu promocji w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 (do dnia udzielenia
odpowiedzi).

Pozdrawiam,

Szymon Woźniak

Urząd Miejski w Tarczynie
Inspektor ds. promocji
ul. Juliana Stępkowskiego 17,
05-555 Tarczyn
tel. 022 715-79-47
fax 022 727-81-91

Udostępnienie infomacji publicznej przez WIJEWO 1

Dzień dobry,
Gmina Wijewo w załączeniu przesyła pismo z dnia 01.08.2018 r., znak: RR 1431.5.2018, dotyczące udostepnienia informacji publicznej.
Z poważaniem,
Leszek Józefczak
Urząd Gminy Wijewo

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - UM Świętochlowice przez Świętochłowice 1

Witam,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesłany drogą elektroniczną do tut. Urzędu w dniu 19 lipca 2018
r. (data rejestracji 20.07.2018 r.)

Pozdrawiam

Lucyna Cylok

Inspektor

Wydział Organizacyjny i Kadr

Tel (32) 349-18-48

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - UM Świętochlowice przez Świętochłowice 1

Witam,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesłany drogą elektroniczną do tut. Urzędu w dniu 19 lipca 2018
r. (data rejestracji 20.07.2018 r.)

Pozdrawiam

Lucyna Cylok

Inspektor

Wydział Organizacyjny i Kadr

Tel (32) 349-18-48