odpowiedź na zapytanie z dnia 18.07.2018 przez GOŁUCHÓW 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie z dnia 18.07.2018r.

Z poważaniem

Zdzisław Gorzeliński

Skarbnik Gminy Gołuchów

ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

telefon: 062/7696990

<http://bip.goluchow.pl/> http://bip.goluchow.pl/

herb

odp - wniosek o informacje publiczna przez WARNICE 1

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłany dnia 20.07.2018 r. na adres email: zastepca@warnice.pl informujemy, że:

Urząd Gminy Warnice wydaje bezpłatny kwartalnik samorządowy pod nazwą "Z życia Gminy Warnice" - Biuletyn Informacyjny Gminy Warnice. Wydawcą Biuletynu jest Gmina Warnice. Biuletyn został zarejestrowany w Sądzie.
Link do wersji elektronicznej biuletynu, gdzie dostępne są wszystkie wydania w formacie pdf: https://www.warnice.pl/strony/menu/10.dhtml
Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w poszczególnych latach wyglądały następująco:
- 2015 rok - 7753,13 zł
- 2016 rok - 7545,36 zł
- 2017 rok - 7548,35 zł
- 2018 rok (do dn. 02.08.2018 r.) - 7368,29 zł

Odpowiedź skierowana na prośbę składającego na adres email: sprawa-9007@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Sporządził: Agata Bieniek, Ireneusz Rożuk

W załączniku wersja pdf odpowiedzi.

Ireneusz Rożuk

Urząd Gminy Warnice
Warnice 66
74-201 Warnice
tel 91 5612890 w. 31 lub 91 5783284 w. 31

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
2018_08_08_inf_publiczn_gazeta

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę załączników.

Odpowiedź na e-mail z dnia 17 lipca 2018r. przez OLESZYCE 3

Dzień dobry. W odpowiedzi na e-mail z dnia 17 lipca 2018r. informuję, że w Gminie Oleszyce prowadzona jest jedynie gazeta gminna &#34;Głos Oleszyc&#34;, która ukazuje się co kwartał i nadzorowana jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach.  Wszystkie numery gazety przesyłane są do Biblioteki Narodowej. Rocznie na gazetę przeznaczana jest kwota 5 tysięcy złotych, jednocześnie są to jedyne wydatki na promocję gminy. W roku 2018 do dnia odpowiedzi wydano na ten cel 2 500 zł. W załączniku przesyłam numery 24-26 gazety &#34;Głos Oleszyc&#34;, kolejne dwa prześlę w osobnym e-mailu. Anna Pracało Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach ul. Rynek 6 37-630 Oleszyce tel. 16 736 21 43

odpowiedź na informację publiczną przez Ruda Śląska 6

<span style="font-family: Helvetica; font-size: 14px;">Dzień dobry, </span><p><span style="font-family: Helvetica; font-size: 14px;">w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji prasowej. </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family: Helvetica;"><span style="font-size: 14px;">W razie pytań
pozostaję do dyspozycji.</span><a name="_MailAutoSig"><span style="font-size: 10pt;"></span></a></span></p><span style="font-family: Helvetica; font-size: 14px;">

</span><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family: Helvetica;"><span style="mso-bookmark:_MailAutoSig"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;</span></span></span></p><span style="font-family: Helvetica;"><span style="font-size: 14px;">

</span><span style="mso-bookmark:_MailAutoSig"></span><span style="font-size: 14px;">

</span></span><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
line-height:normal"><span style="font-family: Helvetica;"><span style="font-size: 14px;">Pozdrawiam, Liliana Moskała-Zydra, </span><span style="font-size: 10pt;"></span></span></p><span style="font-family: Helvetica; font-size: 14px;">

</span><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
line-height:normal"><span style="font-family: Helvetica;"><span style="font-size: 14px;">naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta
Ruda Śląska</span><span style="font-size: 10pt;"></span></span></p><span style="font-family: Helvetica; font-size: 14px;">

</span><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
line-height:normal"><span style="font-family: Helvetica;"><span style="font-size: 14px;">41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II
6</span><span style="font-size: 10pt;"></span></span></p><span style="font-family: Helvetica; font-size: 14px;">

</span><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
line-height:normal"><span style="font-family: Helvetica;"><span style="font-size: 14px;">32 244 90 00 do 10 wew. 1372</span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:8.0pt;line-height:150%;
font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif">Informuję, że administratorem danych
osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska. Szczegółowe informacje o
przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem www.rudaslaska.bip.info.pl., na oficjalnej stronie
Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:10.0pt;
font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:
yes">&nbsp;</span></p>

<br>

wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.1 przez RYBCZEWICE 3

dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na przesłany wniosek oraz wymagane załączniki.

--
Z poważaniem

Monika Król
Podinspektor ds. promocji i odpadów komunalnych

Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel: 81 58 44 467
www.rybczewice.pl

wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.2 przez RYBCZEWICE 3

dzień dobry,

w załączeniu wymagane załączniki.

--
Z poważaniem

Monika Król
Podinspektor ds. promocji i odpadów komunalnych

Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel: 81 58 44 467
www.rybczewice.pl

odpowiedzi na e-mail z dnia 17 lipca 2018r. cz.2 przez OLESZYCE 2

W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości przesyłam numery 27 i 28 gazety &#34;Głos Oleszyc&#34;. Anna Pracało Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach ul. Rynek 6 37-630 Oleszyce tel. 16 736 21 43

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez MOSKORZEW

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną UG Moskorzew&nbsp; informuje o braku prowadzonych mediów w którejkolwiek jednostce lub wydziale UG Moskorzew oraz o braku wydatków na ogłoszenia,artykułysponsorowane,materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję w latach 2015-2017.Z poważaniem Małgorzata Kozłowska Z-ca Skarbnika UG MoskorzewOd: sprawa-8846@fedrowanie.siecobywatelska.plDo: ug.moskorzew@interia.pl; Wysłane: 11:40 Środa 2018-07-18Temat: Wniosek o informacje publicznąNa podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8846@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

a.januszkiewicz@krosnoodrzanskie.pl sent you files via WeTransfer przez KROSNO ODRZAŃSKIE

a.januszkiewicz@krosnoodrzanskie.pl sent you some files

5 files, 28.9 MB in total
・ Will be deleted on 10 August, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/25b0188ce6726552547ecbc67e585c4f20180803110333/5c2b5f69af488fe969eee9f085cdd90c20180803110333/433ac2

5 files

MOST 4-2017.pdf
MOST 3-2017.pdf
MOST 1-2018.pdf
MOST_2_2017.pdf
MOST 2-2018.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

odpowiedź na wniosek z 17.07.2018 r. przez KROSNO ODRZAŃSKIE 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z 17 lipca br. Z uwagi na wielkość
plików, 5 ostatnich numerów Informatora Samorządowego MOST została Państwu
wysłana za pośrednictwem serwisu WeTransfer. Dla pewności podaję raz jeszcze
link do strony, z której można pobrać pliki:

<https://we.tl/8S4JHsBT4R> https://we.tl/8S4JHsBT4R

Z pozdrowieniami

Anna Januszkiewicz

Naczelnik Wydziału Promocji

i Rozwoju Gospodarczego

Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 97 40

fax. 68 383 51 22

e-mail: a.januszkiewicz@krosnoodrzanskie.pl

www.krosnoodrzanskie.pl <http://www.krosnoodrzanskie.pl/>

www.facebook.com/krosnoodrzanskie

logo krosno

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną z 18.07.2018 r. przez SZCZYTNIKI 6

Dzień Dobry

Realizując postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) w odpowiedzi na
Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. uprzejmie informuję,że:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media.

Urząd Gminy w Szczytnikach jak również jednostki organizacyjne gminy nie
prowadzą mediów.

2. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;

Urząd Gminy w Szczytnikach wydaje tylko raz na kwartał Bezpłatny informator
pod nazwą: "Wiadomości Szczytnickie".

3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w internecie;

Poszczególne n-ry Informatora zamieszczone są na stronie gminy pod
następującym linkiem: http://szczytniki.ug.gov.pl/index.php?id=26

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie:

Informator nie jest zarejestrowany w sądzie.

5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf;

Przesyłam w załączeniu ostatnie 5 numerów w pdf.

6. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r.

Wydatki ogólne na promocję gminy:

2015 r. - 8 667,07 zł

2016 r. - 9 173,34 zł

2017 r. - 8 442,72 zł

do 30.06.2018 r. - 4 546,08 zł

Z poważaniem

Grażyna Kuchnicka

Kierownik Referatu UG

Odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem przez RADOMYŚL NAD SANEM 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem w dniu 30.07.2018 roku
poniżej przesyłam odpowiedź.

1. Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem wydaje gazetę gminną pod nazwą
„Biuletyn Gminy Radomyśl nad Sanem” - wydanie co około 2-3 miesiące.
2. Wszystkie numery dostępne są na stronie internetowej Gminy Radomyśl
nad Sanem pod linkiem:
http://radomysl.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=50&strona=1&sub=1
3. Biuletyn Gminy Radomyśl nad Sanem nie jest zarejestrowany w sądzie.
4. Wszystkie wydania Biuletynu Gminy Radomyśl nad Sanem w formacie PDF
są dostępne na stronie www.radomysl.pl
5. Wydatki Gminy Radomyśl nad Sanem na promocję i ogłoszenia:
2015 rok: 29 434,65 zł
2016 rok: 43 613,99 zł
2017 rok: 66 049,16 zł
2018 rok (na dzień 31.07.2018): 12 613,36 zł

Z poważaniem,
Dawid Wąsikowski
Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem

Dostęp do informacji publicznej - odpowiedź przez KOCHANOWICE 7

SE.1431.26.2018
Kochanowice, dnia 03.08.2018 r.


Szanowna Pan


Szymon Osowski


Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
19 lipca 2018 roku (odebrany w dniu 20 lipca 2018 roku), Urząd Gminy w
Kochanowicach podaje informacje na zamieszczone we wniosku pytania :
1. w tutejszym Urzędzie jak i jednostkach organizacyjnych Gminy nie są
prowadzone media.

2. Urząd Gminy w Kochanowicach wydaje nieperiodyczne pismo pod nazwą:
"Wieści Gminne":
3. Biuletyn ten nie jest linkowany
4. Nie został też zarejestrowany, gdyż ma charakter biuletynu
informacyjnego;
5. w załączeniu przesyłam 3 przed ostatnich numerów w pliku Win RAR, 2
ostatnie wyślę w poniedziałek
6. Wydatki na cele określone w kolejnym zapytaniu zamykały się kwotami:
- rok 2015 - 6509,00 zł
- rok 2016 - 7157,00 zł
- rok 2017 - 5530,00 zł
- rok 2018 na dzień 19.07.2018 r. - 4510,00 zł


Z poważaniem

Andrzej Domagała


Sekretarz Gminy

odp. na wniosek o udip przez LYSKI 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 20.07.2018r.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Milena Karkut

Udzielenie informacji publicznej przez RADZANÓW

W nawiązaniu do Państwa wniosku informację:

- W urzędzie gminy, ani też w jednostkach organizacyjnych gminy nie są
prowadzone media.
- Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma,
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na promocję 2015 rok - 14 024,56 zł

Wydatki na promocję 2016 rok - 14 587,23 zł

Wydatki na promocję 2017 rok - 27310,28 zł

Wydatki na promocję 2018 rok do dnia dzisiejszego - 1970,98 zł

- Gmina przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie
uczestniczyła przy wydaniu i wydruku I Radzanowskiego Zeszytu Historycznego
w 2017 rok.

Z poważaniem

Ilona Dłuzińska

Urząd Gminy w Radzanowie

Ul. Plac Piłsudskiego 26

06-540 Radzanów

Or.1431.38.2018 przez WĘGORZEWO 1

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Gmina Węgorzewo wydaje bezpłatny samorządowy biuletyn informacyjny
(drukowany) oraz prowadzi (poza BIP) stronę internetową; portale internetowe
prowadzą też jednostki gminy Węgorzewo: wszystkie samorządowe szkoły i
przedszkola (wykaz na https://bip.wegorzewo.pl), Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Węgorzewskie Centrum Kultury,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Usług Komunalnych, Ciepłownie
Miejskie.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Strona gminy Węgorzewo: <https://bip.wegorzewo.pl/>
https://bip.wegorzewo.pl/, <http://www.wegorzewo.pl> www.wegorzewo.pl,
adresy stron jednostek gminy dostępne na <https://bip.wegorzewo.pl/>
https://bip.wegorzewo.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Tytuł biuletynu samorządowego w trakcie rejestracji.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

W załącznikach w osobnych mailach.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

2015 r.: 130090,71 zł + koszty strony internetowej (odnowienie domeny) 246
zł + ogłoszenia w lokalnej prasie 7697,24

2016 r.: 154385,28 zł + koszty strony internetowej (odnowienie domeny)
541,08 zł + ogłoszenia w lokalnej prasie 18744,36

2017 r.: 186026,50 zł + koszty strony internetowej (odnowienie domeny)
584,25 zł + ogłoszenia w lokalnej prasie 6896,33

2018 r.: 124825,89 zł (na 19 lipca 2018 r.) + koszty strony internetowej
(odnowienie domeny, certyfikat SSL do domeny, hosting strony) 1693,71 zł +
ogłoszenia w lokalnej prasie (do końca lipca 2018 r.) 6639,30 zł

Sporządziła

Anna Styrańczak

podinspektorka w Biurze Promocji Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

Odp. na wniosek przez KULESZE KOŚCIELNE 1

Teresa Bagińska

Sekretariat - Urząd Gminy Kulesze Kościelne

Or.1431.38.2018 Załącznik przez WĘGORZEWO 2

Pozdrawiam,

Anna Styrańczak

_________________________________________________________

Biuro Promocji

<http://www.wegorzewo.pl/> www.wegorzewo.pl

Facebook: Gmina Węgorzewo

Instagram: Gmina Węgorzewo

Biuro Promocji:

ul. Loir-et-Cher 4; 11-600 Węgorzewo;

tel.: 87/427 40 09; 509 754 222

<mailto:redakcja@wegorzewo.pl> redakcja@wegorzewo.pl

Urząd Miejski w Węgorzewie:

ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo

tel.: 87/427-54-00

<mailto:um@wegorzewo.pl> um@wegorzewo.pl

herb wegorzewa

zawiadomienie przez MIASTECZKO ŚLĄSKIE 1

Witam,
w załączeniu przesyłam zawiadomienie.
M. Kotara

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - media w samorządzie [Sprawa#ZZ.III.1431.96.2018] przez SŁAWKÓW 10

Dokumenty: ZZ.III.KW.000212.2018
Znak sprawy: ZZ.III.1431.96.2018
Rej. koresp. wych.: rkw-EMAIL-000508/18
Wysłane przez: Marta Sekuła

--
Urząd Miasta Sławkowa
Rynek 1
41-260 Sławków
Wysłano z systemu FINN 8 SQL