Dot. wniosku o informację publiczną przez DUBIECKO

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz
w związku z rozmową telefoniczną z przedstawicielem Państwa
firmy/organizacji, związaną z terminem przesłania odpowiedzi,

Informuję, co poniżej:

Ad 1/ Nie posiadamy własnych mediów.

Ad 2/ Nie dotyczy.

Ad 3/ Nie dotyczy.

Ad 4/ Nie prowadzimy dziennika, czasopisma.

Ad 5/ Nie dotyczy.

Ad 6/ Wydatki Urzędu Gminy na ;

1) OGŁOSZENIA RÓŻNE W PRASIE:

2015 ROK - 706,28 ZŁ

2016 ROK - 318,26 ZŁ

2017 ROK - 1.084,87 ZŁ

2018 ROK - 603,87 ZŁ

2) JEDNORAZOWY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY O ZREALIZOWANYCH
INWESTYCJACH/PROJEKTACH W 2017 ROKU- EGZ. BEZPŁATNY DLA MIESZAKŃCÓW -
6.402,15 zł

Z poważaniem,

Beata Worotyłko

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Społecznych i Zarządzania
Kryzysowego

Urząd Gminy w Dubiecku

Wysyłanie wiadomości e-mail: Kulesze Kościelne 2018.08.01 przez KULESZE KOŚCIELNE 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Kulesze Kościelne 2018.08.01

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRYSZYCE

Witam,

 w odpowiedzi na wniosek ( e-mail) z dnia 17 lipca 2018 r. przekazuję
następujące informacje. w urzędzie gminy , w którymś z jego wydziałów ,
w jednostce organizacyjnej gminy  lub w samorządowej osobie prawnej
nieprowadzone są media, ani dziennik czy czasopisma.

wydatki gminy na ogłoszenia , artykuły sponsorowane , materiały
dedykowane lub innego typu promocję:

w 2015 roku  - 4.326,82 zł

w 2016 roku - 3.164,43 zł

w 2017 roku - 1.448,94 zł

do 31.07. 2018 roku - 671,97 zł

--
Z poważaniem
Paulina Kuliberda

----------------------------------------------------
Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce
tel. (44) 681-11-93, fax. (44) 681-10-28
www.dobryszyce.i-bip.pl
----------------------------------------------------

Sygnały Wierzbinka przez WIERZBINEK 6

Wierzbinek, dnia 01.08.2018
RF.3301.7.39.2018
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku informujemy, że Gmina
Wierzbinek do końca 2014 roku wydawała samodzielnie gazetę Sygnały
Wierzbinka.
Obecnie od 2015 roku Sygnały Wierzbinka wydawane są przez Gminny Ośrodek
Kultury w Wierzbinku.
Sygnały Wierzbinka są zarejestrowane pod nr ISSN 1509-166X Biblioteka
Narodowa Zakład Czasopism Pracownia Narodowy Ośrodek ISSN od 2015 roku.

Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2015 roku - 19 902,26 zł,
Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2016 roku – 33
795,53 zł,
Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2017 roku – 29
341,96 zł,
Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2018 roku – 19
916,16 zł.
W załączeniu ostatnich 5 numerów Sygnałów Wierzbinka.

Gmina Kamienica przez KAMIENICA 2

W załączeniu pismo z Urzędu Gminy Kamienica

Jarosław Augustyniak

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez DOBRZYNIEWO DUŻE 1

Witam

Ad. 1. - Gmina Dobrzyniewo Duże wydaje Biuletyn Informacyjny Wójta Gminy
Dobrzyniewo Duże

Ad. 2. - Gmina Dobrzyniewo Duże wydaje Biuletyn Informacyjny Wójta Gminy
Dobrzyniewo Duże

Ad. 3. - biuletyn nie jest publikowany w Internecie

Ad. 4. - biuletyn nie jest rejestrowany w sądzie. Posiadamy rejestrację w
Bibliotece Narodowej (ISSN)

Ad. 5. - w załączeniu przesyłam 5 ostatnich biuletynów informacyjnych

Ad. 6. - Gmina Dobrzyniewo Duże wydaje ok. 1200,00 zł brutto co roku na
publikację ogłoszeń, związanych z jej działalnością.

Pozdrawiam

Wojciech Cybulski

Sekretarz Gminy Dobrzyniewo Duże

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duże

tel. 85 742 81 55

odpowiedź na wniosek przez ŻARNOWIEC 1

Dzień dobry!

W załączeniu odpowiedź na wniosek

Z poważaniem Renata Koźlicka

UG Biskupiec - Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BISKUPIEC

Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764) w odpowiedzi na wniosek udzielamy informacji na temat pytań zawartych we wniosku t.j.

1. - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. TAK

2. - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Strona internetowa Gminy Biskupiec prowadzona przez Urząd Gminy Biskupiec.

3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. www.gminabiskupiec.pl

4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Nie prowadzi.

5. - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. Nie dotyczy. P. odp. na pkt. 4

6.- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. 2015 – 6612,07 zł, 2016 -4806,50 zł, 2017 – 6839,08 zł, 2018 – 10 235,04 zł

Opracowali: Ewa Posiadeł, Grzegorz Witkowski

Przesłał

Grzegorz Witkowski

Informacja publiczna dotycząca mediów i promocji przez HAŻLACH 7

Hażlach, dnia 3 sierpnia 2018r.

SE.1431.6.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

sprawa-9161@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-9161@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Odpowiadając na zapytanie z dnia 19 lipca 2018r. informuję, że Urząd Gminy
Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach prowadzi stronę internetową pod
adresem: www.hazlach.pl.

Natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach
prowadzi stronę internetową pod adresem: www.gokhazlach.pl
<http://www.gokhazlach.pl> oraz portal społecznościowy pod adresem:
www.facebook.com/Gmina-Hażlach-634841379977089.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu wydaje także miesięcznik Wiadomości Gminy
Hażlach zarejestrowany w sądzie pod numerem ISSN 1643-0603, link do gazety:
http://www.gokhazlach.pl/wiadomosci-gminy-hazlach-1.

W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów Wiadomości Gminy Hażlach w
formacie pdf.

Koszt składu i druku Wiadomości Gminy Hażlach wynosił:

- w 2015 roku - 11.869,50 zł

- w 2016 roku - 12.033,36 zł

- w 2017 roku - 13.242,40 zł

- w 2018 roku - 4.677,48 zł.

Na podstawie danych przekazanych z instytucji kultury, szkół i Urzędu Gminy
Hażlach ustalono następujące kwoty wydatków Gminy Hażlach na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:

- w 2015 roku - 21.731,18 zł

- w 2016 roku - 7.202,99 zł

- w 2017 roku - 19.261,67 zł

- w 2018 roku - 7.793,24 zł.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Wandą Sojka Sekretarzem Gminy
tel. 33 8569555 wewn.49 lub z pracownikiem ds. promocji Grzegorzem Kasztura
tel. 33 8569555 wewn.57.

Z up. Wójta

Wanda Sojka

Sekretarz Gminy Hażlach

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SKOROSZYCE 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

BRAK

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

BRAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

NIE

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Gmina Skoroszyce nie ponosi wydatków związanych z działalnością strikte promocyjną Gminy. Gmina natomiast ponosi wydatki związane z publikowaniem np. ogłoszeń związanych ze zbywaniem nieruchomości, opracowywanych dokumentach oraz innych pośrednich . W celu umożliwia udzielenie precyzyjnej odpowiedzi proszę o szczegółowe doprecyzowanie pytania w tym zakresie

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 14 ust. 2, proszę o szczegółowe wyjaśnienie jakich informacji Państwo żądacie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej odpowiedzi pod rygorem umorzenia postępowania w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w części dotyczącej tego pytania.

Z poważaniem

Bernard Rudkowski

Z-ca Wójta Skoroszyc

Sekretarz

Gmina Skoroszyce

z siedziba w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17

48-320 Skoroszyce

NIP:753-24-06-077

Regon: 531412941

e-mail: <mailto:b.rudkowski@skoroszyce.pl> b.rudkowski@skoroszyce.pl

Tel. bezpośredni 0774318975

Komórkowy: 507608667
tel. 0 77 431 80 82, 077 431 80 83 wew. 75
fax. 0 77 431 80 29
<http://www.skoroszyce.pl/> http://www.skoroszyce.pl

Fwd: FW: Wniosek o informacje publiczną przez STARE JUCHY

Odpowiedź z Gminy Stare Juchy, pow. ełcki

Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi, ale nawał obowiązków i urlopy.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Gmina wydaje "Wieści Gminne" w br. był to jeden numer
, niestety nie mam numeru w pdf

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;

j.w.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
l
ink do starych numerów:
http://www.stare-juchy.pl/aktualnosci/i,wiesci-gminne-dostepne-w-internecie,465.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

nie mamy rejestracji w sądzie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

są dostępne w linku j.w.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wieści gminne są "bezkosztowe". Artykułu to przedruki ze strony:
www.stare-juchy.pl

Ponadto w okresie 2016 i 2017 gmina miała zawartą umowę na umieszczanie
informacji w "Dwutygodniku Mazurskim" jeden raz miesiącu , jedną stronę.
Teksty pisali urzędnicy i jednostki organizacyjne. Koszt wynosił 800 zł
brutto x 24 miesiące.

Ponadto opłacaliśmy koszty ogłoszeń o sprzedaży nieruchjomości,
przystąpieniu do sporządzanie planów i inne wymagane przepisami. Koszt
rocznie nie przekraczał 2000 zł.

Jarosław Franczuk

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 18 lipca 2018r. przekazuję żądane
informacje:

1. Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski ani jednostki organizacyjne gminy
nie prowadzą żadnej działalności typu medialnego.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich /instytucja
kultury/ - wydaje bezpłatną gazetę Informator Gminy Ostrów Wielkopolski.

3. Wszystkie numery dostępne na stronie www.igo-info.pl.

4. Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

5. Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na ogłoszenia artykuły i filmy
sponsorowane i innego typu promocje:

a) W 2015r. - 44.051,46 zł.

b) W 2016r. - 53.992,65zł.

c) W 2017r. - 56.190,00zl.

d) W 2018r. - 18.732,00 zł.

Sekretarz Gminy Ostrów Wielkopolski

Zbigniew Dolata

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PRZYRÓW 13

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Inspektor
Dorota Wojciechowska

Odpowiedź przez PIASTÓW

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie w sprawie prowadzonych przez Miasto
Piastów mediów informuję, iż:

- Urząd Miejski w Piastowie ani żadna jednostka organizacyjna Piastowa
nie prowadzi mediów,

- w latach 2015-2018 kwota przeznaczona przez Urząd Miejski na różnego
rodzaju materiały sponsorowane, kampanie reklamowe, ogłoszenia w mediach
lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich wyniosła odpowiednio: rok 2015
- 25.694,34 zł, rok 2016 - 61.862,70 zł, rok 2017 - 128,852 zł, rok 2018
- 38.263 zł.

Jednocześnie przepraszam za niewielkie opóźnienie w udzieleniu powyższej
informacji, spowodowane sezonem urlopowym.

Z poważaniem

Artur Szlapa

Sekretarz Miasta Piastowa

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIESZÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@trzebieszow.gmina.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-08-06 10:09.

Gmina Trzebieszów : SWA. 1431.27.2018.SS - RE: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIESZÓW

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że

Gminie Trzebieszów nie prowadzimy mediów poza stronami internetowymi :

www.trzebieszow.gmina.pl

www.gok.gminatrzebieszow.pl

Z wyrazami szacunku.

Sławomir Smolak

Sekretarz Gminy Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów

<http://www.trzebiweszow.gmina.pl> www.trzebiweszow.gmina.pl

https://www.facebook.com/trzebieszow/

skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny: 0611092

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOBÓTKA 5

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Mon, 6 Aug 2018 08:10:06 +0200
Nadawca: Monika Marciszyn UMiG Sobótka <mmarciszyn@sobotka.pl>
Adresat: Anna Lachtera UMiG Sobótka <bip@sobotka.pl>

Gmina Sobótka prowadzi media w formie gazety - kwartalnik samorządowy
pn. "Informator Samorządowy".
kwartalnik dostępny jest w internecie pod adresem
https://www.sobotka.pl/aktualnosci/informator-samorzadowy/
Czasopismo zarejestrowane jest w sądzie. Ostatnie 5 numerów znajduje się
w załączniku.
w 2015 r. wydano:   5728 zł
w 2016 r. wydano:  25215,40 zł
w 2017 r. wydano:  26058 zł
w 2018 r. wydano:  17761 zł

Z poważaniem
Monika Marciszyn
Gmina Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka
--
pozdrawiam
Monika Marciszyn

Urząd Miasta i Gminy Sobótka
Rynek 1, 55-050 Sobótka
tel.: 71 335 12 57
fax.: 71 316 21 23
mmarciszyn@sobotka.pl
www.sobotka.pl
www.bip.sobotka.pl

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca przez TERESIN

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Or 1431.08.2018

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
18 lipca informujemy, że od wielu lat w Gminie Teresin wydawany jest
samorządowy informator "Prosto z Gminy". Jednostką odpowiedzialną za
redagowanie i wydawanie gazety jest Urząd Gminy. Oprócz tego prowadzimy
stronę internetową www.teresin.pl <http://www.teresin.pl> , obligatoryjnie
stronę bip.teresin.pl oraz FB. Nasza gazeta "Prosto z Gminy" nie jest
zarejestrowana w sądzie. Gazetę "Prosto z Gminy" w formacie PDF można
znaleźć na stronie www.teresin.pl <http://www.teresin.pl> w zakładce
"Informator Samorządowy Prosto z Gminy" . Wydatki Gminy na promocję w 2015
- 78 589, 56 zł. , 2016 - 73 016, 68 zł. , 2017 - 74 432, 92 zł. w 2018 do
tej pory - 38011, 70 zł. Wśród wydatków na promocję największa kwota
obejmuje wydawanie naszej bezpłatnej gazety "Prosto z Gminy" w dwóch
tysiącach egzemplarzy miesięcznie. Resztę kwoty obejmuje ogłoszenia i
komunikaty, artykuły promocyjne i informacyjne o wydarzeniach w Gminie w3
gazetach powiatowych i audycje w Radio Niepokalanów oraz gazecie dla
młodzieży "Młody Sportowiec". W 2015 r. Gmina wydała folder promujący Gminę
- 5221, 35 zł. , a w 2016 telewizja TVP zrealizowała film o historii
Teresina i Niepokalanowa z cyklu "Teresin - Perły Mazowsza" za kwotę 35 055
zł.

Grażyna Cierpis-Przysucha

Sekretarz gminy Teresin

Proszę o przesyłanie wniosków na adres Urzędu Gminy :
urzad.gminy@teresin.pl <mailto:urzad.gminy@teresin.pl> . , a nie na
sekretarz.gminy@teresin.pl <mailto:sekretarz.gminy@teresin.pl> . lub na
obydwa adresy. Byłam na urlopie i dopiero po powrocie z urlopu wiadomość
została odczytana, stąd opóźnienie w odpowiedzi na wniosek.

wniosek o informację publiczną przez ROPCZYCE

Centrum Kultury w Ropczycach odpowiada na wniosek o informację publiczną:

- w jednostce organizacyjnej gminy  (Centrum Kultury) prowadzona jest
telewizja miejska (internetowa) od końca stycznia 2018 (dostępna także w
sieci kablowej Telnet)

- strona www: tv.ropczyce.eu

- gmina Ropczyce nie prowadzi czasopism

- w wymienionym okresie gmina nie ponosiła kosztów na ogłoszenia i
promocję w telewizji miejskiej

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ŻARKI

Szanowni Państwo,
W związku z wnioskiem o informację publiczną informuję, iż odpowiedź
brzmi następująco:
Pytanie 1 – Nie
Pytanie Dwa – Nie
Pytanie 3 – Nie
Pytanie 4 – Nie
Pytanie 5 – Nie
Pytanie 6 wydatki gminy na ogłoszenia i artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane promocji
2015 r. – 4 762,44 zł
2016 r. – 4 239,32 zł
2017 r. – 5040,79 zł zł
2018 r. (do końca czerwca) – 1517,82 zł

Z poważaniem

--
Katarzyna Kulińska-Pluta
Kierownik Referatu Promocji Gminy, Turystyki i Kultury
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach
ul. T. Kościuszki 15/17
42 - 310 Żarki
tel. (34) 314 80 36

Polu nas na Fb: https://www.facebook.com/umigzarki/
www.umigzarki.pl
www.muzeumzarki.pl
www.turystykazarki.pl

odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez KLESZCZEWO 5

Dzień dobry!

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnieni informacji publicznej Urząd
Gminy Kleszczewo przekazuje następującą informację :

1) czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media ; tak

2) jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy; ?; Na terenie Gminy Kleszczewo wydawana jest
gazeta mieszkańców Gminy Kleszczewo "SAMORZĄD . Wydawcą jest instytucja
Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 2,
63-005 Kleszczewo,

3) prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
gazeta nie jest dostępna w internecie

4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; gazeta nie jest zarejestrowana w sądzie
, posiada nr ISSN 1428-5045;

5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
pliki PDF w załączeniu

6) prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. :

2015r. 66027,65 zł

2016r. 66.494,31 zł

2017r. 61.121,04 zł

2018r. 29.554,17 zł

Sekretarz Gminy

Genowefa Przepióra

Informacja publiczna przez RUDNIK

Dzień dobry

Gmina Rudnik przez urząd gminy i przez jednostki organizacyjne lub przez
samorządowe osoby prawne
nie prowadzi mediów typu: gazeta,radio,telewizja itp.
Gmina nie ponosi wydatków w latach 2015-2018 na specjalne ogłoszenia
promocyjne czy artykuły sponsorowane.

Pozdrawiam
Pieruszka Alojzy

RE: Wniosek o informacje publiczną przez INOWŁÓDZ

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.07.2018 roku, który dotarł do adresata 03.08.2018 roku informuję, co następuje:

- Ani Gmina Inowłódz, ani żadna jej jednostka nie prowadzi dziennika lub czasopisma,

- Gmina prowadzi biuletyn informacyjny, który posiada charakter informacji turystycznej i promocyjnej Gminy. Informator jest dostępny na stronie internetowej Gminy Inowłódz w zakładce Strefa Turystyczna Biuletyn Informacyjny Gminy Inowłódz,

- Gmina nie ponosi wydatków na artykuły sponsorowane czy materiały dedykowane,

- Gmina ponosi jedynie niezbędne wydatki na ogłoszenia wynikające z bieżącej merytorycznej działalności, np. ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości czy przetargach na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Jan Żerek – Sekretarz Gminy Inowłódz

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OROŃSKO 1

Witam,

w załączeniu przesyłam informację dotyczącą wydatków poniesionych w
Gminie Orońsko na ogłoszenia, artykuły, materiały dedykowane i innego
typu promocje.

Pozdrawiam
Milena Szymańska
tel. 48 618 59 15
e-mail: rada@oronsko.pl

Urząd Gminy w Orońsku
ul. Szkolna 8; 26-505 Orońsko
tel. 48 618 59 00; fax. 48 618 59 59
e-mail: gmina@oronsko.pl; www.oronsko.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Data: Mon, 6 Aug 2018 13:26:11 +0200
Nadawca: Sekretariat UG Orońsko <gmina@oronsko.pl>
Firma/Organizacja: UG Orońsko
Adresat: rada@oronsko.pl

--
Pozdrawiam
Ewa Marszałek

Urząd Gminy w Orońsku
ul. Szkolna 8; 26-505 Orońsko
tel.: 48 618-59-00; fax: 48 618-59-59
e-mail: gmina@oronsko.pl; www.oronsko.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BIAŁA PODLASKA

RG.1431.44.2018

Z uwagi na okres urlopowy, z opóźnieniem odpowiadam na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej:
Gmina Biała Podlaska wydaje miesięcznik "Wiadomości Gminne", które
ukazują się w formie papierowej oraz pod linkiem
http://gokbp.pl/pl/site/1/663/wiadomosci.gminne.html
Miesięcznik ten nie jest zarejestrowany w sądzie.
Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
i innego typu promocję:
- w roku 2015 - 85.188,78 zł
- w roku 2016 - 110.146,10 zł
- w roku 2017 - 93.674,87 zł
- w roku 2018 - 66.076,19 zł

z poważaniem
Maja Fila