odpowiedź gminy nędza przez NĘDZA 1

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIEKOSZÓW 1

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam pismo ORG.1431.16.2018.BM dot. odpowiedzi na wniosek
z dnia 18.07.2018r. o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Beata Misztal

Kierownik Referatu

Organizacyjno-Gospodarczego

41/300-44-20

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁBASKOWO

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, niniejszym przesyłam stosowne informacje:

Ad. 1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp.: Tak, w Urzędzie Gminy Kołbaskowo jest redagowany miesięcznik Aktualności, za skład i druk odpowiada redaktor naczelny. Jednocześnie ww. osoba odpowiada za bieżącą obsługę portali społecznościowych. Administrowanie stroną internetową Urzędu zostało zlecone na zewnątrz.

Ad. 2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp.: Gmina wydaje miesięcznik „Aktualności”, Gmina jest również obecna na portalach społecznościowych, prowadzona jest oficjalna strona internetowa Urzędu. Gmina posiada również tzw. powiadamianie mieszkańców SMS aplikacja nazywa się BLISKO i jest bezpłatna. Mieszkańcy są informowani o bieżących sprawach związanych z działalnością Urzędu i jednostek podległych. Usługa została zlecona firmie zewnętrznej.

ad. A) prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp.: <http://www.kolbaskowo.pl> www.kolbaskowo.pl (http://www.kolbaskowo.pl/index.php/aktualnosci-gminy-kolbaskowo/biuletyn-samorzadowy-aktualnosci-gminy-kolbaskowo), aplikację BLISKO można pobrać z przedmiotowej strony, Facebook, Twitter.

ad. B) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp.: Tak

ad. C) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp.: Wszystkie numery miesięcznika „Aktualności” są dostępne na ww. stronie internetowej www.kolbaskowo .pl <http://www.kolbaskowo.pl> www.kolbaskowo.pl (http://www.kolbaskowo.pl/index.php/aktualnosci-gminy-kolbaskowo/biuletyn-samorzadowy-aktualnosci-gminy-kolbaskowo)

Ad. 3. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.:

2015 r. – 182.989,62 zł

2016 r. – 364.446,76 zł

2017 r. – 241.904,82 zł

2018 r. – 110.274,15 zł

Sekretarz Gminy Kołbaskowo

Janusz Kwidziński

odpowiedź gminy chełm śląski przez CHEŁM ŚLĄSKI 1

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

informacja publiczna przez RYMANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem Marek Penar Sekretarz Gminy

Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

przedłużenie terminu - Piotrków Trybunalski przez Piotrków Trybunalski 1

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

odpowiedz na wniosek przez ŚCINAWA 2

Witam serdecznie.

Zgodnie z Państwa  prośbą przesyłam w załączeniu odpowiedz na wniosek o
informację publiczną.

Pozdrawiam

Barbara Stasiuk

informacja publiczna przez KOMPRACHCICE 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o dostępie
do informacji publicznej.

Z poważaniem

Leonard Pietruszka

Wójt Gminy Komprachcice

Pismo w/s przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi przez Piotrków Trybunalski 1

<span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">Dzień dobry, w załączeniuprzekazuję&nbsp;pismo w/s&nbsp;wniosku o udostępnienie informacji publicznej,</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">&nbsp;</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">Monika Jarzębska</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">UM Piotrkowa Trybunalskiego</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">DBI, tel. 447327741</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><a href="mailto:m.jarzebska@piotrkow.pl"><span style="font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;"><span style="color:#0563c1;">m.jarzebska@piotrkow.pl</span></span></a></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span>

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Szczecin 1

Państwa wiadomość dotarła na skrzynkę e-mail Urzędu Miasta Szczecin. Wiadomość została zarejestrowana w rejestrze korespondencji MAIL pod nr 170488 i przekazana do realizacji do Biura Informacji Publicznej.

[gryf_podpis]
Z poważaniem,
Agnieszka Maksymowicz
główny specjalista
Biuro Obsługi Interesantów
Urząd Miasta Szczecin

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA

Dzień dobry,
Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję, że:
ad. 1 nie
ad. 2 nie
ad. 3 nie
ad. 4 nie
ad. 5 nie
ad. 6 nie
Pozdrawiam

Katarzyna Bergmann
Sekretariat
Urzędu Gminy w Dąbrowie

Odp. na wniosek o informacją publiczną przez LUBIEWO 5

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Dzień&nbsp;dobry,&nbsp;

w&nbsp;odpowiedzi&nbsp;na&nbsp;wniosek&nbsp;o&nbsp;udzielenie&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;w&nbsp;zakresie&nbsp;mediów,&nbsp;informuję,&nbsp;co&nbsp;następuje:
&nbsp;
Gmina&nbsp;Lubiewo&nbsp;wydaje&nbsp;Samorządowy&nbsp;Kurier&nbsp;Lubiewski,&nbsp;zarejestrowany&nbsp;w&nbsp;sądzie,&nbsp;w&nbsp;ilości&nbsp;1000&nbsp;egzemplarzy,&nbsp;kolportowany&nbsp;nieodpłatnie&nbsp;dla&nbsp;mieszkańców&nbsp;gminy.
&nbsp;
-&nbsp;wydawany&nbsp;jest&nbsp;średnio&nbsp;co&nbsp;kwartał,
&nbsp;
-&nbsp;wersja&nbsp;elektroniczna&nbsp;dostępna&nbsp;jest&nbsp;na&nbsp;stronie&nbsp;internetowej&nbsp;Gminy&nbsp;Lubiewo&nbsp;http://lubiewo.pl/kurier
&nbsp;
-&nbsp;w&nbsp;Samorządowym&nbsp;Kurierze&nbsp;Lubiewskim&nbsp;nie&nbsp;publikowano&nbsp;materiałów&nbsp;promocyjnych,&nbsp;sponsorowanych,&nbsp;itp.&nbsp;wobec&nbsp;czego&nbsp;nie&nbsp;ponoszono&nbsp;żadnych&nbsp;wydatków&nbsp;na&nbsp;ten&nbsp;cel.
&nbsp;
-&nbsp;w&nbsp;załączeniu&nbsp;przesyłam&nbsp;5&nbsp;ostatnich&nbsp;numerów&nbsp;SKL&nbsp;w&nbsp;wersji&nbsp;pdf.
&nbsp;
 
&nbsp;
pozdrawiam
&nbsp;
 
&nbsp;
Wioletta&nbsp;Szymczak
&nbsp;
Kierownik&nbsp;Referatu&nbsp;Oświaty,&nbsp;Kultury,&nbsp;Sportu,&nbsp;Turystyki&nbsp;i&nbsp;Promocji
&nbsp;
Urzędu&nbsp;Gminy&nbsp;w&nbsp;Lubiewie
&nbsp;
tel.&nbsp;512&nbsp;864&nbsp;125
&nbsp;&nbsp;

Informacja przez GRUTA 6

Przesyłam informacje z Gminy Gruta wraz z załacznikami Pozdrawiam Renata Kurkus Urząd Gminy Gruta

wniosek o informację publiczną przez NOWA SÓL

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7674@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Wierzbica przez WIERZBICA 1

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
Gmina Wierzbica
Data: 2018-07-30 11:34
Od: Urząd Gminy w Wierzbicy <wierzbica@wierzbica.pl>
Do: biuro@siecobywatelska.pl

Witam

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 18.07.2018
r.

Przesyłamy odpowiedź na ten adres po wcześniejszej konsultacji
telefonicznej dokonanej przez pana Macieja Kotowskiego w związku z
niemożliwością przekazania odpowiedzi na adres
sprawa-8430@fedrowanie.sieć obywatelska.pl.

Re: Fwd: Message from KM_C224e przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma z 23 lipca 2018 roku o numerze OA.1431.43.2018.BIE, uprzejmie informuję, że pytamy o wszelkie wydatki które ponoszone są wobec innych mediów, nie prowadzonych przez urząd, w których gmina lub jej władze promują swoje działania.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na prośbę o informacja publiczną przez TUPLICE

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 09.stycznia 2018 r. przekazujemy dane dotyczące Gminy Tuplice:

*czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej*-

*http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/632/Programu_Wspolpracy_Gminy_Tuplice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2018/*

Ad 2

czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego ?
Nie utworzono

ad 3.
czy powołano w gminie radę oświatową?

Nie powołano*
ad *4
czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami?

*Uchwała nrXIII/83/08 Rady Gminy Tuplice *z dnia 24 kwietnia 2008 r.**w
sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Tuplice*
**ad 5.*
Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*2014 - 62 uchwały
2015 - 55 uchwał
2016 - 68 uchwał*

*Ad 6* - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
1.Konsultacje przeprowadzono jeden raz, w sprawie zmiany nazw ulic: 9
Maja oraz Świerczewskiego

*ad 7. - *czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?
Nie utworzono
*ad 8 -* czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?*
*Nie utworzono

*ad 9. - *czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, *
*tak, w 2015 roku*
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

*ad10 - *link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*1)
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

*ad 11 - *czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
*
*Nie funkcjonuje

*ad 12-* jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

nie dotyczy
*
ad13- j*aka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

nie dotyczy

z poważaniemMariola Kowalska

Sekretarz Gminy Tuplice

inf. publ._odp przez WĄCHOCK

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej informuję, jak poniżej:
- w gminie nie została podjęta uchwała dot. trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano gminnej rady oświatowej
- w gminie obowiązjuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami http://gmina.wachock.sisco.info/zalaczniki/2759/227_06-02-2014_13-56-00.pdf
- liczba uchwał przyjetych przez Radę Miejską: 2014 - 58, 2015 - 76, 2016 - 75
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: 2014 - 1, 2015 - 0, 2016 - 0
- utworzono Młodzieżową Radę Miejską
- nie utworzono rady seniorów
- wyodrębiono fundusz sołecki: http://gmina.wachock.sisco.info/?id=2963
- nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego
- w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski

Milena Dudek
UMiG Wąchock

Udostępnienie informacji publicznej przez SKÓRCZ

Informuję , że stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do
informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz1764 ze zmianami )
powiadamiam o braku możliwości udostępnienia informacji w wyznaczonym
terminie, jednocześnie wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku,
wskazując dzień 26 lutego 2018 roku.

Urząd Miejski w Skórczu

Wojciech Wierzbowski

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WISKITKI 1

Gmina Wiskitki przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

FW: odpowiedź na wniosek przez TUREK 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji mailem zwrotnym.

Z poważaniem

Kamila Majcherek-Klimas
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
tel. 63 289 61 29, fax 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
______________________________________
Urząd Miejski w Turku
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
www.miastoturek.pl
Miasto Turek na facebook Lubię to!

cid:image001.jpg@01D1F94B.E5532570

odpowiedź- informacja publiczna przez SIEMIATYCZE 2

Witam! Urząd Gminy Siemiatycze w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o informację publiczną.

--
INSPEKTOR MONIKA ORESZCZUK
Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
tel. 856552860 wew 35
fax. 856552911

xxx przez PAKOSŁAW 1

Urząd Gminy Pakosław udziela odpowiedzi na zapytanie o informacje
publiczną z dnia 1 lutego 2018 roku
B.Konopka

(bez tematu) przez RUMIA 1

Inspektor ds. BHP

Urzędu Miasta Rumia

mgr Jacek DAMASZKE

Rumia