Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska udzielając odpowiedzi na zawarte w treści
wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

W Gminie Wielopole Skrzyńskie:
- nie została podjęta uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami, dostępna na stronie
www.wielopole.bip.gmina.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy
(tj. Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29
września 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie),
- Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim podjęła w 2014 roku 64 uchwały, w
2015 roku 71 uchwał i w 2016 roku 81 uchwał,
- w latach 2014 - 2016 nie były przeprowadzone konsultacje z
mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki - obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego dostępna jest na
stronie www.wielopole.bip.gmina.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy
(tj. Uchwała Nr XLI/228/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25
marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Wielopole Skrzyńskie),
- brak zarządzeń organu wykonawczego wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego
(fundusz sołecki realizowany jest na podstawie uchwał zebrań wiejskich),
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje
społeczne w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na
wskazane przez mieszkańców projekty ani w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż konsultacje z mieszkańcami.

Z poważaniem
Beata Ozga
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

odpowiedź na wniosek przez RYCZYWÓŁ 3

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018.

Z poważaniem

Janina Feldmann

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 10

64-630 Ryczywół

tel. /fax 67 2837002 wew. 13

<mailto:sekretarz@ryczywol.pl> sekretarz@ryczywol.pl

<http://www.ryczywol.pl> www.ryczywol.pl

Pomyśl o środowisku, zanim zdecydujesz się na wydrukowanie tej wiadomości.

Odpowiedź OSO.1431.15.2018 przez NIDZICA 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
A.Waleriańska
Z-ca Kierownika Wydz.OSO
Urzędu Miejskiego w Nidzicy

--
Urząd Miejski w Nidzicy
13-100 Nidzica
ul.Plac Wolności 1
tel. 89 625 07 10
fax. 89 625 07 11
e-mail. um@nidzica.pl
www.nidzica.pl

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez MAŁY PŁOCK

Urząd Gminy w Małym Płocku w odpowiedzi na wniosek udziela poniższych
informacji:

- nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

- nie powołano rady oświatowej

- obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami


bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/a7f3a0cd8d33ac0/uchw_nr_xiii_z_d
nia_d5cdf2397468.html

- ilość przyjętych przez radę w latach 2014 - 2016 uchwał - 155 ( 2014 - 24
uchwał, 2015 - 78 uchwał, 2016 - 43 uchwały)

- liczba przeprowadzonych w latach 2014 - 2016 konsultacji z mieszkańcami -
5 (2014 - 2 konsultacje, 2015 - 2 konsultacje, 2016 - 1 konsultacja)

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- wyodrębniono fundusz sołecki

bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/9cd570e7634418b/uchw_nr_v_30_
z_dnia.html

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Pozdrawiam,

Beata Muniak - Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Mały Płock

tel 86 279 13 12

www.malyplock.pl <http://www.malyplock.pl>

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez MAŁY PŁOCK

Urząd Gminy w Małym Płocku w odpowiedzi na wniosek udziela poniższych
informacji:

- nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

- nie powołano rady oświatowej

- obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami


bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/a7f3a0cd8d33ac0/uchw_nr_xiii_z_d
nia_d5cdf2397468.html

- ilość przyjętych przez radę w latach 2014 - 2016 uchwał - 155 ( 2014 - 24
uchwał, 2015 - 78 uchwał, 2016 - 43 uchwały)

- liczba przeprowadzonych w latach 2014 - 2016 konsultacji z mieszkańcami -
5 (2014 - 2 konsultacje, 2015 - 2 konsultacje, 2016 - 1 konsultacja)

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- wyodrębniono fundusz sołecki

bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/9cd570e7634418b/uchw_nr_v_30_
z_dnia.html

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Pozdrawiam,

Beata Muniak - Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Mały Płock

tel 86 279 13 12

www.malyplock.pl <http://www.malyplock.pl>

odpowiedź Gmina Miedzichowo przez MIEDZICHOWO 2

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (mail z dnia
30 stycznia 2018 r) przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:

- w gminie Miedzichowo nie została podjęta uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- w gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji (art. 5a
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). W załączeniu przedkładam skan
niniejszej uchwały oraz skan zmiany uchwały o konsultacjach,

- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 :

2014- 57 uchwał

2015- 63 uchwały

2016- 84 uchwały

- w latach 2014-2016 nie były przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami,

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego. Uchwała w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków
stanowiących fundusz sołecki dostępna jest pod adresem:
http://www.bip.miedzichowo.pl/content.php?cms_id=1977

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie dotyczy,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne,

- nie dotyczy,

- kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach
2014-2016 - nie dotyczy.

Karolina Łotecka

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Miedzichowo

Tel. 61 44 10 243

Mob. 662 120 904

Odpowiedź na wniosek przez OKSA

Witam

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej Urząd Gminy w Oksie informuje:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ( art.19c ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
- w gminie nie utworzono rady pożytku publicznego,
- w gminie nie powołano rady oświatowej,
- w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
- w 2014 roku zostało podjętych 60 uchwał Rady Gminy, w 2015 roku zostało podjętych 63 uchwały , a w 2016 roku podjęto 47 uchwał,
- w 2014 roku przeprowadzono 5 konsultacji z mieszkańcami, w 2015 – 2 konsultacje, w 2016 roku 2 konsultacje
- w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów,
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, link do uchwały:http://oksa.biuletyn.net/archiwum/pls/oksa/dokumenty679e.html?job=Menu&id_k=110&pageid=1197&ids=2 -uchwała Nr V/23/2015 z dnia 30.03.2015 rok
- zarządzenia Wójta odnośnie realizacji funduszu sołeckiego:http://oksa.biuletyn.net/archiwum/pls/oksa/dokumentyfcf1.html?job=Menu&id_k=109&pageid=1175&ids=2 – Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2013 z dnia 3.07.2013 r. i Nr 42/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. http://oksa.biuletyn.net/?bip=1&cid=58
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
- brak innej formy funkcjonowania budżetu obywatelskiego,
- nie dotyczy.

Z pozdrowieniami:
Urzad Gminy w Oksie
ul. Włoszczowska 22
28-363 Oksa

Udostępnienie informacji publicznej - na wniosek Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez WIŚNIEW 1

Szymon Osowski

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego wpływ
na kancelarii Urzędu Gminy Wiśniew odnotowano 01.02.2017 r., udostępniam
dane i udzielam informacji zgodnie z treścią wniosku:

1. Rada Gminy Wiśniew nie podjęła uchwały dotyczącej trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.

2. W gminie Wiśniew nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3. W gminie Wiśniew nie powołano rady oświatowej.

4. W gminie Wiśniew nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

5. Liczba uchwał Rady Gminy Wiśniew podjętych w latach 2014-2016

- 2016 r. - 74 uchwały,

- 2015 r. - 86 uchwał,

- 2014 r. - 76 uchwał, w tym:

* 69 uchwał podjętych przez Radę Gminy VI kadencji,

* 7 uchwał podjętych przez Radę Gminy VII kadencji.

6. W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.

7. Uchwałą Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017
r. powołano Młodzieżową Radę Gminy Wiśniew.

8. W gminie Wiśniew nie powołano rady seniorów.

9. Zgodnie Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/278/2014 z dnia 27 marca
2014 r. w budżecie gminy Wiśniew wyodrębniono środki stanowiące fundusz
sołecki. Uchwała zamieszczona jest na stronie BIP - link
http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/105543

10. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w gminie Wiśniew za lata
2014-2016 zawierają sprawozdania z realizacji budżetu gminy Wiśniew
zamieszczone na PIB:

- za 2016 r. - (Załącznik nr 5) link
http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/135055

- za 2015 r. - (załącznik nr 5) link
http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/128697

- za 2014 r. - ( załącznik Nr 5) link
http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/116987

11. W gminie Wiśniew nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty.

12. W gminie Wiśniew nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
w oparciu o inną konstrukcję prawną.

13. W latach 2014-2016 w gminie Wiśniew nie było budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego).

Wiśniew, 12 lutego 2018 r.

Informację opracowały:

1. Sylwia Paryła

Skarbnik Gminy Wiśniew

2. Bożena Wyrębek

Kierownik referatu oświaty,

kultury, zdrowia, sportu i turystyki

3. Wioleta Hołubiec

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Słupsk

Witam,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej - plik w formacie pdf oraz skan pisma.

Pozdrawiam.
--

Z poważaniem // Best regards

logo słupska

Monika Węgrzyn

Inspektorka
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
m.wegrzyn@um.slupsk.pl
tel. + 48 (59) 8488 305

_

Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Stronia WWW SĹ‚upska <http://www.slupsk.pl> Biuletyn Informacji
Publicznej <http://bip.um.slupsk.pl> Facebook SĹ‚upska
<http://facebook.com/miastoslupsk> Instagram SĹ‚upska
<http://instagram.com/slupsk_official> Twitter SĹ‚upska
<http://twitter.com/slupskpl>
stopka <http://www.slupsk.pl/przekierowanie-email>

Udostępnienie informacji publicznej przez PRZYŁĘK

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek przesyłam następujące informacje:
- gmina posiada Uchwałę Nr 120/XX/12 z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z org. pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie... oraz Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. – uchwały są dostępne na stronie www.przylek.pl wejść do BIP.
- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego;
- nie powołano rady oświatowej;
- tak. Zacytowana uchwała wyżej;
- Rada Gminy Przyłęk przyjęła 132 uchwały w latach 2014-2016.
- corocznie przeprowadzono konsultację rocznych programów współpracy z org. pozarządowymi....;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- nie wyodrębniano funduszy sołeckich;
- nie dotyczy;
- nie funkcjonował budżet obywatelski do 2017 r.; w roku bieżącym zostały złożone dwa wnioski z inicjatywy mieszkańców.
- nie dotyczy;
- nie dotyczy.
S. Krakowiak

Udostępnienie informacji publicznej przez PRZYŁĘK

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek przesyłam następujące informacje:
- gmina posiada Uchwałę Nr 120/XX/12 z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z org. pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie... oraz Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. – uchwały są dostępne na stronie www.przylek.pl wejść do BIP.
- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego;
- nie powołano rady oświatowej;
- tak. Zacytowana uchwała wyżej;
- Rada Gminy Przyłęk przyjęła 132 uchwały w latach 2014-2016.
- corocznie przeprowadzono konsultację rocznych programów współpracy z org. pozarządowymi....;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- nie wyodrębniano funduszy sołeckich;
- nie dotyczy;
- nie funkcjonował budżet obywatelski do 2017 r.; w roku bieżącym zostały złożone dwa wnioski z inicjatywy mieszkańców.
- nie dotyczy;
- nie dotyczy.
S. Krakowiak

Udostępnienie informacji publicznej przez PRZYŁĘK

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek przesyłam następujące informacje:
- gmina posiada Uchwałę Nr 120/XX/12 z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z org. pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie... oraz Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. – uchwały są dostępne na stronie www.przylek.pl wejść do BIP.
- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego;
- nie powołano rady oświatowej;
- tak. Zacytowana uchwała wyżej;
- Rada Gminy Przyłęk przyjęła 132 uchwały w latach 2014-2016.
- corocznie przeprowadzono konsultację rocznych programów współpracy z org. pozarządowymi....;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- nie wyodrębniano funduszy sołeckich;
- nie dotyczy;
- nie funkcjonował budżet obywatelski do 2017 r.; w roku bieżącym zostały złożone dwa wnioski z inicjatywy mieszkańców.
- nie dotyczy;
- nie dotyczy.
S. Krakowiak

Informacja publiczna UGŻurawica przez ŻURAWICA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w
Żurawicy informuje:

ad.1 odpowiedź nie
ad.2 odpowiedź nie
ad.3 odpowiedź nie
ad.4 odpowiedź uchwała nr XLIV/392/10 z dnia 14.10.2010r
ad.5 odpowiedź 2014r -99 , 2015-74, 2016-101 uchwał
ad.6 odpowiedź nie było konsultacji
ad.7 odpowiedź nie
ad.9 odpowiedź tak uchwała nr XLVII/298/14 z dnia 27.03.2014r
ad.10 www.zurawica.pl/ BIP/uchwały Rady Gminy

ad.11 odpowiedź nie


Z poważaniem Kierownik USC Andrzej Kasper

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sopot 2

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
Warszawa

Dzień dobry,
Poniżej udzielamy odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznych:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Ad Pkt 1
3 września 2010r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Uchwała zamieszczona jest w BIP - prawo lokalne- uchwały Rady Miasta, a także na stronie miejskiej - organizacje pozarządowe- uchwały i zarządzenia dot. organizacji pozarządowych.
poniżej link
http://www.miasto.sopot.pl/multimedia/file/d2a885fdc53333470443b872b744f3e44df003b21288e5126ddf87eaac1034f3.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Ad Pkt 2 - Nie utworzono Gminnej Rady działalności pożytku publicznego. Od 2006 r. funkcjonuje w Sopocie Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w skład którego wchodzą, w równej liczbie po trzech, przedstawiciele Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, Rady Miasta oraz Prezydenta

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Ad Pkt 3 -- nie powołano rady oświatowej
- powołano Młodzieżową Radę Oświatową uchwałą Nr XIV/158/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 16 grudnia 2011 r.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Ad Pkt 4- obowiązuje, poniżej link
[http://bip.umsopot.nv.pl/public/front/bip_default/img/document_file.png] Uchwała NR XI/143/07<http://bip.umsopot.nv.pl/Download/get/id,12996.html>

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Ad Pkt 5 - liczba uchwał podjętych w poszczególnych latach (uchwały z lat 2014-2016 są w BIP, na stronie www.miasto.sopot.pl<http://www.miasto.sopot.pl>):
- 2014 r. - 122 uchwały
- 2015 r. - 165 uchwał
- 2016 r. - 141 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Ad Pkt 6 -
W oparciu o uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sopotu przeprowadzono następującą liczbę konsultacji w kolejnych latach:
2014 - 2
2015 - 2
2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Ad Pkt 7 - Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu została utworzona uchwałą Nr XIV/158/2011, działała w latach 2011-2013.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Ad Pkt 8 - na sesji Rady Miasta Sopotu w dniu 19 lutego br. zostanie rozpatrzony projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia rady seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Ad Pkt 9 - Nie wyodrębniono

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Ad Pkt 10 - jak wyżej

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Ad Pkt 11 -
Rada Miasta Sopotu co roku podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat przyszłorocznego budżetu - są to konsultacje nazywane Budżetem Obywatelskim. Dotychczas uchwała sporządzana była w oparciu o uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sopotu z 2017 roku. Są to zatem 3 osobne uchwały wszystkie dostępne w BIP (http://bip.sopot.pl/Article/id,83.html) :
[http://bip.sopot.pl/public/front/bip_default/img/document_file.png]Uchwała Nr XXXVII/510/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2015 rok (343.6 KB)<http://bip.sopot.pl/Download/get/id,28231.html>

Uchwała Nr VII/63/2015 (342.4 KB)<http://bip.sopot.pl/Download/get/id,28695.html> z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/209/2016 z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2017 rok<http://bip.sopot.pl/Download/get/id,32343.html>

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Ad Pkt 12 - Od tego roku po zmianie ustawy o samorządzie gminnym budżet obywatelski będzie przeprowadzony w oparciu bezpośrednio o ustawę i obowiązek prowadzenie budżetu obywatelskiego wynikający bezpośrednio z ustawy która definiuje budżet obywatelski jako specjalną formę konsultacji.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Ad Pkt 13 -
2014 - 4 mln zł
2015 - 4 mln zł
2016 - 4 mln zł

Z poważaniem,
Wojciech Zemła
Sekretarz miasta Sopotu

odpowiedź na wniosek przez STOCZEK 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej

Renata Flak

Sekretarz Gminy Stoczek

tel.: 25 691 90 20 wew. 28

e-mail: sekretarz@stoczek.net.pl <mailto:sekretarz@stoczek.net.pl>

Urzad Gminy w Stoczku

ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek

Odpowiedź przez STARY DZIERZGOŃ 1

Witam
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.
Pozdrawiam
Jolanta Hajdukiewicz
Urząd Gminy Stary Dzierzgoń

informacja przez STARY DZIERZGOŃ 1

Proszę o potwierdzenie odbioru e=maila .
Iwona Cich

terminowe płatności przez STARY DZIERZGOŃ

<div>
Dzi&#281;kujemy za terminowe p&#322;atno&#347;ci.
<p>
<p>
Z powa&#380;aniem
<br>
</div>

RE: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZYTNIKI

Witam serdecznie

Przesyłam Państwo odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30.01.2018 r.

Z poważaniem

Grażyna Kuchnicka

From: Sekretariat [mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl]
Sent: Friday, February 02, 2018 9:06 AM
To: grazyna.kuchnicka@szczytniki.ug.gov.pl
Subject: FW: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

From: kowalski1125@wp.pl <mailto:kowalski1125@wp.pl>
[mailto:kowalski1125@wp.pl]
Sent: Friday, February 02, 2018 8:58 AM
To: 6374@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:6374@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Cc: sekretariat@szczytniki <sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl
<mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl> >
Subject: PD: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy w Szczytnikach

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - UCHWAŁA Nr V / 27 / 2015 RADY GMINY W SZCZYTNIKACH z
dnia 5 marca 2015 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
-
<http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/zasoby/files/uchwaly_rg/uchwaly
_7_kadencja/uchwala_nr_27.pdf>
http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/zasoby/files/uchwaly_rg/uchwaly_
7_kadencja/uchwala_nr_27.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - w Gminie
Szczytniki nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),-
w Gminie Szczytniki nie utworzono gminnej rady oświatowej,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, - UCHWAŁA Nr XLVII / 271 / 2014 Rady Gminy
Szczytniki z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Szczytniki -
<http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/zasoby/files/uchwaly_rg/uchwala
_nr_271.pdf>
http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/zasoby/files/uchwaly_rg/uchwala_
nr_271.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

w 2014 roku Rada Gminy Szczytnik podjęła 74 uchwały,

w 2015 roku Rada Gminy Szczytnik podjęła 70 uchwał,

w 2015 roku Rada Gminy Szczytnik podjęła 78 uchwał,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - jeden raz przeprowadzono konsultacje w
sprawie zmiany nazwy ulicy w m. Staw,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),- w Gminie Szczytniki nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - w Gminie Szczytniki nie utworzono gminnej rady seniorów,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - Uchwała Nr
XXXIII/182/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie:
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków
stanowiących fundusz sołecki -
<http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/bip/wladze-gminy/Rada-Gminy-Szc
zytniki-kadencja-2014-2018/Uchwaly-Rady-Gminy.html>
http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/bip/wladze-gminy/Rada-Gminy-Szcz
ytniki-kadencja-2014-2018/Uchwaly-Rady-Gminy.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - w Gminie Szczytniki nie
funkcjonuje budżet obywatelski

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. - nie dotyczy

Z poważaniem

Inspektor

Mirosław Kowalski

Dnia Piątek, 2 Lutego 2018 07:34 Sekretariat
<sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl <mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl>
> napisał(a)

>

>

> -----Original Message-----

> From: sprawa-6374@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-6374@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
[mailto:sprawa-6374@fedrowanie.siecobywatelska.pl]

> Sent: Tuesday, January 30, 2018 9:50 PM

> To: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl
<mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl>

> Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

>

> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
następujących informacji:

>

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

>

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-6374@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-6374@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

>

> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

>

> --

> Sieć Obywatelska Watchdog Polska

> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

> www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

> www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

> www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

> www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

> NIP 526282872

> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na pismo w sprawie udostępniania informacji publicznej - Gmina Pruchnik przez PRUCHNIK 3

Pruchnik, 05.02.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję:
1. W Gminie Pruchnik nie została podjęta Uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej. Podjęta została natomiast uchwała odnośnie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Pruchnik, w której określone są kryteria przyznawania środków na realizację
zadań publicznych z zakresu sportu - Uchwała Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy
Pruchnik z dnia 29.10.2010 r. (w załączeniu).
2. Na terenie Gminy nie funkcjonuje gminna rada działalności pożytku
publicznego.
3. Na terenie Gminy nie funkcjonuje gminna rada oświatowa.
4. Dotychczas nie podjęta została uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
5. Rada Miejska w Pruchniku podejmowała następującą liczbę uchwał w
poszczególnych latach - 2014 - 60, 2015 - 82, 2016 - 69.
6. W latach 2014-2016 na terenie Gminy Pruchnik odbywały się następujące
konsultacje społeczne:
. corocznie prowadzone były konsultacje projektu Rocznego Programu
Współpracy Gminy Pruchnik z Organizacjami Pozarządowymi w latach 2014 - 2016
oraz przy udzielaniu dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury - łącznie 6 razy w latach 2014-2016.
7. Dotychczas nie została utworzona Młodzieżowa Rada Gminy.
8. Na terenie Gminy nie powołano Gminnej Rady Seniorów.
9. W budżecie Gminy Pruchnik corocznie wyodrębniany jest Fundusz Sołecki na
podstawie Uchwały Nr 255/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia
27.03.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
(w załaczeniu).
10. Zarządzenia Burmistrza Pruchnika wydane w związku z realizacją Funduszu
Sołeckiego - w załączeniu.
11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Pruchnika są publikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku pod adresem
- http://pruchnik.bip.info.pl/ jednak ze względu na awarię BIP-u w dniu
dzisiejszym (05.02.2018 r.) przesyłam powyższe dokumenty w załączeniu.

Z poważaniem

Piotr Dragan
Biuro Obsługi Rady Miejskiej

Odpowiedź na wniosek o udpstę. Inf. publicznej przez TOSZEK 1

Witam serdecznie,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam
Sandra Drewniok

PD: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZYTNIKI

<html><head></head><body><p>Urz&#261;d Gminy w Szczytnikach</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej</span></strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>- czy obowi&#261;zuje w gminie uchwa&#322;a dot. trybu i szczeg&#243;&#322;owych kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizacj&#281; zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie), a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&#243;rym jest dost&#281;pna ta uchwa&#322;a &#8211; <strong>UCHWA&#321;A Nr V / 27 / 2015 RADY GMINY W SZCZYTNIKACH z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie okre&#347;lenia trybu i szczeg&#243;&#322;owych
kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizacj&#281; zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/zasoby/files/uchwaly_rg/uchwaly_7_kadencja/uchwala_nr_27.pdf</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>- czy utworzono gminn&#261; rad&#281; dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie), -<strong> w Gminie Szczytniki&#160; nie utworzono gminnej rady dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego,</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>- czy powo&#322;ano w gminie rad&#281; o&#347;wiatow&#261; (art. 78 ust. 1 Prawa o&#347;wiatowego),<strong>- w Gminie Szczytniki&#160; nie utworzono gminnej rady o&#347;wiatowej,</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>- czy obowi&#261;zuje w gminie uchwa&#322;a dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka&#324;cami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym), a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&#243;rym jest dost&#281;pna ta uchwa&#322;a, - <strong>UCHWA&#321;A Nr XLVII / 271 / 2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 wrze&#347;nia 2014 r.</strong></p>
<p><strong>w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka&#324;cami Gminy Szczytniki - http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/zasoby/files/uchwaly_rg/uchwala_nr_271.pdf</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>- informacji o liczbie przyj&#281;tych uchwa&#322; przez rad&#281; w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016,</p>
<p><strong>w 2014 roku Rada Gminy Szczytnik podj&#281;&#322;a 74 uchwa&#322;y,</strong></p>
<p><strong>w 2015 roku Rada Gminy Szczytnik podj&#281;&#322;a 70 uchwa&#322;,</strong></p>
<p><strong>w 2015 roku Rada Gminy Szczytnik podj&#281;&#322;a 78 uchwa&#322;,</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszka&#324;cami w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016 &#8211;&#160; j<strong>eden raz przeprowadzono konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy w m. Staw,</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>- czy utworzono m&#322;odzie&#380;ow&#261; rad&#281; gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym),- <strong>w Gminie Szczytniki&#160; nie utworzono m&#322;odzie&#380;owej&#160; rady gminy,</strong></p>
<p><strong>&#160;</strong></p>
<p>- czy utworzono gminn&#261; rad&#281; senior&#243;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym), <strong>- w Gminie Szczytniki&#160; nie utworzono gminnej rady senior&#243;w,</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>- czy wyodr&#281;bniono w gminie fundusz so&#322;ecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu so&#322;eckim), a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o wyra&#380;eniu zgody na wyodr&#281;bnienie funduszu so&#322;eckiego; je&#347;li nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o odmowie wyra&#380;enia zgody na wyodr&#281;bnienie funduszu so&#322;eckiego, - <strong>Uchwa&#322;a Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy
Szczytniki z dnia 30 marca 2017 roku&#160; w sprawie: nie wyra&#380;enia zgody na wyodr&#281;bnienie w bud&#380;ecie gminy na 2018 rok &#347;rodk&#243;w stanowi&#261;cych fundusz so&#322;ecki - http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/bip/wladze-gminy/Rada-Gminy-Szczytniki-kadencja-2014-2018/Uchwaly-Rady-Gminy.html</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>- link do obowi&#261;zuj&#261;cych zarz&#261;dze&#324; organu wykonawczego, wydanych w zwi&#261;zku z realizacj&#261; funduszu so&#322;eckiego w gminie &#8211;<strong> nie dotyczy</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>- czy w gminie funkcjonuje bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje spo&#322;eczne, oparte na uchwale/zarz&#261;dzeniu, w sprawie przeznaczenia cz&#281;&#347;ci wydatk&#243;w z bud&#380;etu gminy na wskazane przez mieszka&#324;c&#243;w projekty,a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest uchwa&#322;a/zarz&#261;dzenie (uchwa&#322;y/zarz&#261;dzenia) w sprawie bud&#380;etu obywatelskiego (partycypacyjnego), <strong>- w Gminie Szczytniki nie funkcjonuje bud&#380;et
obywatelski</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>- je&#380;eli w gminie funkcjonuje bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inn&#261; konstrukcj&#281; prawn&#261; ni&#380; form&#281; konsultacji z miesza&#324;cami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny), <strong>- nie dotyczy</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>- jaka by&#322;a kwota bud&#380;etu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016. <strong>&#8211; nie dotyczy</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>&#160;Z powa&#380;aniem</strong></p>
<p>&#160;Inspektor</p>
<p>Miros&#322;aw Kowalski</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Dnia Pi&#261;tek, 2 Lutego 2018 07:34 Sekretariat &lt;sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
</body></html>

Informacja publiczna Gmina Różan przez RÓŻAN 2

Urząd Gminy w Różanie w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Urząd Gminy w Różanie

Wiesława Olkowska

Insp. ds. działalności gospodarczej,

archiwum zakładowego,

kultury i zdrowia

tel. 29 7679139

FW: informacja publiczna przez SANOK