informacja publiczna przez RABKA-ZDRÓJ 1

--
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 2692000, fax. 182677700

informacja publiczna przez RABKA-ZDRÓJ 1

--
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 2692000, fax. 182677700

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BOGDANIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@bogdaniec.pl> o 2018-08-11 17:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-13 08:02

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ŻAGAŃ 1

Dzień dobry,

Każdy z numerów można pobrać. Proszę kliknąć na konkretny numer gazety, a następnie u dołu strony po prawej pokaże się ikona, dzięki której można pobrać plik.

Z poważaniem

Agnieszka Zychla

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Żagań

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań

Tel. 68 477 10 55

SE.1431.40.2018_odp.wniosek_o inf. o pub._nt_prowadzonych "mediów" przez JORDANÓW

Jordanów 10.08.2018 r.

Znak sprawy:SE.1431.40.2018

*Wnioskodawca:*

*Sieć Obywatelska Wotchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa***

*e-mail: sprawa-8012@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-8012@fedrowanie.siecobywatelska.pl> *

Dotyczy: odp. na pismo z dnia 17.07.2018 (data wpływu do Urzędu Miasta
Jordanowa – elektronicznie na adres e-mailowy: miasto@jordanow.pl
<mailto:miasto@jordanow.pl> _)

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje:

Odpowiadając na wniosek (e-mail z dnia; 17.07.2018r.) otrzymany
elektronicznie na adres e-mailowy: miasto@jordanow.pl
<mailto:miasto@jordanow.pl> / Burmistrz Miasta Jordanowa w uzupełnieniu
przesłanej informacji w dniu 23.07.2018r udziela następującej odpowiedzi
na przesłane pytania:

- Urząd Miasta Jordanowa nie prowadzi „mediów” o które pyta wnioskodawca.

- Wydawany Kwartalnik „Echo Jordanowa” – jest redagowany i prowadzony
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej,
https://echojordanowa.wordpress.com/

- którego redaktorami są członkowie stowarzyszenia:Stanisław Buda,
Stanisław Bednarz, Jan Hanusiak, Robert Leśniakiewicz, Władysław
Łazarski, Maria Nowak, Jerzy Semsch, Elżbieta Rychlik, Franciszek Żur,
Zofia Figura tworząc kolegium redakcyjne.
https://www.jordanow.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/116-lista-organizacji/70-towarzystwo-misopnikiemi-jordanowskiej

- Urząd Miasta Jordanowa pokrywa tylko druk kwartalnika ; kwoty
wydatkowane na ten cel to w 2015r. – 8.253,25 zł. ; 2016 r. – 7.258,65
zł. ; 2017r. – 7.024,50 zł.

- kwartalnik - „Echo Jordanowa” zawiera informacje, artykuły i
wydarzenia dotyczące Miasta, wydarzeńkulturalnych, oświaty i organizacji
pozarządowych, poniżej można pobrać wersje w formacie pdf*. -
https://www.jordanow.pl/index.php/echo-jordanowa

- całość wydatków związanych z promocją miasta (w poszczególnych latach
kształtowały się następująco: 2015r. – 14.932,75 zł. ; 2016r. –
18.474,40zł. ; 2017r. – 37.860,68 zł. - w tym zakup 400 szt. monografii
450-lecia Miasta Jordanowa).

Dane przygotowali:
Skarbnik Miasta/ Sekretarz Miasta
oraz członkowie TMZJ

Udostępnił: Z up. Burmistrza Miasta

//-/ mgr Robert Wodziak /

Sekretarz Miasta

_Otrzymują:_

1.Adresat (e-mail: sprawa-8012@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-8012@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

2.a/a

Re: Wniosek o informacje publiczną przez IWIERZYCE 1

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

W dniu 2018-07-17 o 12:36, sprawa-7521@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

informacja publiczna przez KLUCZE

Dzień dobry,

1. W gminie Mirów nie są prowadzone media,

2. Gmina Mirów nie prowadzi dziennika,

3. W roku 2015 gmina Mirów wydała na promocję : 43668,76 zł, w roku
2016: 46141,94 zł, 2017: 102400,60 zł, w 2018: 51390,86 zł.

Z poważaniem, Piotr Kowalik- kierownik referatu kultury

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

odpowiedź na wniosek o udostepnienie infromacji publicznej przez ROGÓŹNO

Gmina Rogóźno,
Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lipca br. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie mediów uprzejmie informuję, że samorząd Gminy Rogóźno nie prowadzi działalności medialnej. Nie jest wydawana prasa samorządowa, nie prowadzimy radia ani telewizji. Takiej działalności nie prowadzi również Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie.
W latach 2015,2016,2017 i w I półroczu 2018 roku Gmina Rogóźno nie wydatkowała środków z budżetu gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane itp.. Dokonywano zakupu nagród dla uczestników konkursów, turniejów organizowanych przez Gminę oraz na działalność klubów sportowych w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pozdrawiam

Paweł Żuchowski
Sekretarz Gminy Rogóźno

odpowiedz na inf. publiczną przez KRZYKOSY 1

Witam!

Przesyłam skan odpowiedzi na informacje publiczną przesłaną dzisiaj do
Urzędu Gminy w Krzykosach.

Pozdrawiam.

Milenia Poll

Informacja publiczna przez ŚWINICE WARCKIE

Świnice Warckie, 19.07.2018 r.

Nasz znak: OOG.1510.28.2018

W związku z wnioskiem z dnia 17 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji
publicznej poniżej podaje się odpowiedzi na postawione pytania:

1. W Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych i samorządowych
osobach prawnych nie prowadzone są media.

2. Gmina ponosiła wydatki na promocję w kwartalniku wydawanym przez
stowarzyszenie:

- w roku 2015 - 3 000,00 zł,

- w roku 2016 - 3 000,00 zł,

- w roku 2017 - 3 000,00 zł,

- w roku 2018 - 3 000,00 zł.

Teresa Żydczak - Skarbnik Gminy

Urząd Gminy Świnice Warckie

Tel. 63- 288 10 42

informacja media Korczew przez KORCZEW 6

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

informacja media Korczew przez KORCZEW 6

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

informacja media Korczew przez KORCZEW 6

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

Re: ***SPAM***Wniosek o informacje publiczną przez BESTWINA

W nawiązaniu do Państwa wniosku - w załączeniu przesyłam informację

*Prowadzone czasopismo *- „Magazyn Gminny” - redakcja i wydawanie przez
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

*Liczba wydań:*
2015 – 6
2016 – 7
2017 – 7

*Przychody z reklam (brutto):*
2015 – 2.920,57 zł
2016 – 695,60 zł
2017 – 695,60 zł

*Wydania Magazynu Gminnego w pdf dostępne pod adresem:*
http://www.kultura.bestwina.pl/index.php/magazyn-gminny

*Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję (w innych mediach niż Magazyn Gminny) w latach:*
2015 r - 87399,31 zł
2016 r. - 44464,54 zł
2017 r. - 78561,63 zł
2018 r. - 18821,31 zł

Pozdrawiam

*Arkadiusz Maj*
sekretarz Gminy Bestwina
tel. 32 2157700, fax. 32 2157712
info@bestwina.pl <edu@bestwina.pl>
________________________________________________________________________________________

*Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie do osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze
poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest nie
dozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony
jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.*

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

czw., 19 lip 2018 o 17:52 <sprawa-9129@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

FW: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CHEŁMEK

Pozdrawiam,

Kamil Szyjka
Urząd Miejski w Chełmku
ul. Krakowska 11
Tel. 33 844 90 22

fax. 33 844 90 19

FW: Wniosek o informacje publiczną przez MIESZKOWICE 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. informuję, iż w Gminie Mieszkowice media prowadzone są na stronie internetowej: https://mieszkowice.tv-polska.eu

Ponadto, w latach 2015, 2016, 2017 i 2018 na promocję wydano 201 690,18 zł.

Pozdrawiam

Dorota Zalewska

Podinspektor ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego

e-mail: biurorady2@mieszkowice.pl

tel. 91 46 66 901

Proszę zapoznać się z Klauzulą Informacyjną pod adresem: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/menu/109

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MAŁOGOSZCZ

Witam!
Poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane we wniosku o informację publiczna pytania dot. funkcjonowania mediów w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki Gminy Małogoszcz ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017:

Ogłoszenia:
2015 – 7 319,20 zł
2016 – 10 480,58 zł
2017 – 9 162,51 zł

Promocja:
2015 – 128 871,69 zł
2016 – 93 469,35 zł
2017 – 86 558,24 zł

W razie pytań kontakt jak poniżej.

Pozdrawiam!
_______________________________
Przemysław Spurek
stanowisko ds. promocji, rozwoju gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
tel. /041/ 38 60 146, fax. /041/ 38 60 150
inf@malogoszcz.pl

Zapraszam na www.malogoszcz.pl i www.wirtualnymalogoszcz.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWONIA

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na przesłanym drogą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2018 r. informuję, że Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki

w Zawonia wydaje czasopismo pod tytułem „Kurier Zawoni” zarejestrowane we właściwym sądzie.

Numery „Kuriera Gminy” są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.zawonia.pl zakładka Kurier Zawoni.

Wydatki na promocję (ogłoszenia, artykuły itp.) w mediach wyniosły odpowiednio w roku:

- 2015 - 16 958,20 zł,

- 2016 - 5 399,70 zł,

- 2017 - 18 560,70 zł,

- 2018 (do dnia odpowiedzi) - 9 581,70 zł.

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

Fwd: wniosek o informację publiczną przez NOWA SÓL

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7674@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

Odpowiedz na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez CELESTYNÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

pozdrawiam

Katarzyna Świderska

odpowiedź gminy nędza przez NĘDZA 1

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIEKOSZÓW 1

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam pismo ORG.1431.16.2018.BM dot. odpowiedzi na wniosek
z dnia 18.07.2018r. o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Beata Misztal

Kierownik Referatu

Organizacyjno-Gospodarczego

41/300-44-20

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁBASKOWO

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, niniejszym przesyłam stosowne informacje:

Ad. 1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp.: Tak, w Urzędzie Gminy Kołbaskowo jest redagowany miesięcznik Aktualności, za skład i druk odpowiada redaktor naczelny. Jednocześnie ww. osoba odpowiada za bieżącą obsługę portali społecznościowych. Administrowanie stroną internetową Urzędu zostało zlecone na zewnątrz.

Ad. 2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp.: Gmina wydaje miesięcznik „Aktualności”, Gmina jest również obecna na portalach społecznościowych, prowadzona jest oficjalna strona internetowa Urzędu. Gmina posiada również tzw. powiadamianie mieszkańców SMS aplikacja nazywa się BLISKO i jest bezpłatna. Mieszkańcy są informowani o bieżących sprawach związanych z działalnością Urzędu i jednostek podległych. Usługa została zlecona firmie zewnętrznej.

ad. A) prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp.: <http://www.kolbaskowo.pl> www.kolbaskowo.pl (http://www.kolbaskowo.pl/index.php/aktualnosci-gminy-kolbaskowo/biuletyn-samorzadowy-aktualnosci-gminy-kolbaskowo), aplikację BLISKO można pobrać z przedmiotowej strony, Facebook, Twitter.

ad. B) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp.: Tak

ad. C) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp.: Wszystkie numery miesięcznika „Aktualności” są dostępne na ww. stronie internetowej www.kolbaskowo .pl <http://www.kolbaskowo.pl> www.kolbaskowo.pl (http://www.kolbaskowo.pl/index.php/aktualnosci-gminy-kolbaskowo/biuletyn-samorzadowy-aktualnosci-gminy-kolbaskowo)

Ad. 3. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.:

2015 r. – 182.989,62 zł

2016 r. – 364.446,76 zł

2017 r. – 241.904,82 zł

2018 r. – 110.274,15 zł

Sekretarz Gminy Kołbaskowo

Janusz Kwidziński

odpowiedź gminy chełm śląski przez CHEŁM ŚLĄSKI 1

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego