odpowiedź gminy chełm śląski przez CHEŁM ŚLĄSKI 1

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

informacja publiczna przez RYMANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem Marek Penar Sekretarz Gminy

Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

przedłużenie terminu - Piotrków Trybunalski przez Piotrków Trybunalski 1

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

odpowiedz na wniosek przez ŚCINAWA 2

Witam serdecznie.

Zgodnie z Państwa  prośbą przesyłam w załączeniu odpowiedz na wniosek o
informację publiczną.

Pozdrawiam

Barbara Stasiuk

odpowiedz na wniosek przez ŚCINAWA 2

Witam serdecznie.

Zgodnie z Państwa  prośbą przesyłam w załączeniu odpowiedz na wniosek o
informację publiczną.

Pozdrawiam

Barbara Stasiuk

informacja publiczna przez KOMPRACHCICE 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o dostępie
do informacji publicznej.

Z poważaniem

Leonard Pietruszka

Wójt Gminy Komprachcice

Pismo w/s przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi przez Piotrków Trybunalski 1

<span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">Dzień dobry, w załączeniuprzekazuję&nbsp;pismo w/s&nbsp;wniosku o udostępnienie informacji publicznej,</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">&nbsp;</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">Monika Jarzębska</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">UM Piotrkowa Trybunalskiego</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><span style="color:black;font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;">DBI, tel. 447327741</span></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span><p style="margin:0cm 0cm 0pt;"><a href="mailto:m.jarzebska@piotrkow.pl"><span style="font-family:'Verdana',sans-serif;font-size:9pt;"><span style="color:#0563c1;">m.jarzebska@piotrkow.pl</span></span></a></p><span style="font-face:Times New Roman;font-size:medium;"></span>

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Szczecin 1

Państwa wiadomość dotarła na skrzynkę e-mail Urzędu Miasta Szczecin. Wiadomość została zarejestrowana w rejestrze korespondencji MAIL pod nr 170488 i przekazana do realizacji do Biura Informacji Publicznej.

[gryf_podpis]
Z poważaniem,
Agnieszka Maksymowicz
główny specjalista
Biuro Obsługi Interesantów
Urząd Miasta Szczecin

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA

Dzień dobry,
Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję, że:
ad. 1 nie
ad. 2 nie
ad. 3 nie
ad. 4 nie
ad. 5 nie
ad. 6 nie
Pozdrawiam

Katarzyna Bergmann
Sekretariat
Urzędu Gminy w Dąbrowie

Odp. na wniosek o informacją publiczną przez LUBIEWO 5

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Dzień&nbsp;dobry,&nbsp;

w&nbsp;odpowiedzi&nbsp;na&nbsp;wniosek&nbsp;o&nbsp;udzielenie&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;w&nbsp;zakresie&nbsp;mediów,&nbsp;informuję,&nbsp;co&nbsp;następuje:
&nbsp;
Gmina&nbsp;Lubiewo&nbsp;wydaje&nbsp;Samorządowy&nbsp;Kurier&nbsp;Lubiewski,&nbsp;zarejestrowany&nbsp;w&nbsp;sądzie,&nbsp;w&nbsp;ilości&nbsp;1000&nbsp;egzemplarzy,&nbsp;kolportowany&nbsp;nieodpłatnie&nbsp;dla&nbsp;mieszkańców&nbsp;gminy.
&nbsp;
-&nbsp;wydawany&nbsp;jest&nbsp;średnio&nbsp;co&nbsp;kwartał,
&nbsp;
-&nbsp;wersja&nbsp;elektroniczna&nbsp;dostępna&nbsp;jest&nbsp;na&nbsp;stronie&nbsp;internetowej&nbsp;Gminy&nbsp;Lubiewo&nbsp;http://lubiewo.pl/kurier
&nbsp;
-&nbsp;w&nbsp;Samorządowym&nbsp;Kurierze&nbsp;Lubiewskim&nbsp;nie&nbsp;publikowano&nbsp;materiałów&nbsp;promocyjnych,&nbsp;sponsorowanych,&nbsp;itp.&nbsp;wobec&nbsp;czego&nbsp;nie&nbsp;ponoszono&nbsp;żadnych&nbsp;wydatków&nbsp;na&nbsp;ten&nbsp;cel.
&nbsp;
-&nbsp;w&nbsp;załączeniu&nbsp;przesyłam&nbsp;5&nbsp;ostatnich&nbsp;numerów&nbsp;SKL&nbsp;w&nbsp;wersji&nbsp;pdf.
&nbsp;
 
&nbsp;
pozdrawiam
&nbsp;
 
&nbsp;
Wioletta&nbsp;Szymczak
&nbsp;
Kierownik&nbsp;Referatu&nbsp;Oświaty,&nbsp;Kultury,&nbsp;Sportu,&nbsp;Turystyki&nbsp;i&nbsp;Promocji
&nbsp;
Urzędu&nbsp;Gminy&nbsp;w&nbsp;Lubiewie
&nbsp;
tel.&nbsp;512&nbsp;864&nbsp;125
&nbsp;&nbsp;

Informacja przez GRUTA 6

Przesyłam informacje z Gminy Gruta wraz z załacznikami Pozdrawiam Renata Kurkus Urząd Gminy Gruta

Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez PUŁAWY

Drogi uCytkowniku e-mail

Tw�j limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


Gor5ce pozdrowienia.
Poczta Admin Helpdesk.

wniosek o informację publiczną przez NOWA SÓL

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7674@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

wniosek o informację publiczną przez NOWA SÓL

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7674@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Wierzbica przez WIERZBICA 1

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
Gmina Wierzbica
Data: 2018-07-30 11:34
Od: Urząd Gminy w Wierzbicy <wierzbica@wierzbica.pl>
Do: biuro@siecobywatelska.pl

Witam

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 18.07.2018
r.

Przesyłamy odpowiedź na ten adres po wcześniejszej konsultacji
telefonicznej dokonanej przez pana Macieja Kotowskiego w związku z
niemożliwością przekazania odpowiedzi na adres
sprawa-8430@fedrowanie.sieć obywatelska.pl.

Re: Fwd: Message from KM_C224e przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma z 23 lipca 2018 roku o numerze OA.1431.43.2018.BIE, uprzejmie informuję, że pytamy o wszelkie wydatki które ponoszone są wobec innych mediów, nie prowadzonych przez urząd, w których gmina lub jej władze promują swoje działania.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na prośbę o informacja publiczną przez TUPLICE

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 09.stycznia 2018 r. przekazujemy dane dotyczące Gminy Tuplice:

*czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej*-

*http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/632/Programu_Wspolpracy_Gminy_Tuplice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2018/*

Ad 2

czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego ?
Nie utworzono

ad 3.
czy powołano w gminie radę oświatową?

Nie powołano*
ad *4
czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami?

*Uchwała nrXIII/83/08 Rady Gminy Tuplice *z dnia 24 kwietnia 2008 r.**w
sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Tuplice*
**ad 5.*
Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*2014 - 62 uchwały
2015 - 55 uchwał
2016 - 68 uchwał*

*Ad 6* - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
1.Konsultacje przeprowadzono jeden raz, w sprawie zmiany nazw ulic: 9
Maja oraz Świerczewskiego

*ad 7. - *czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?
Nie utworzono
*ad 8 -* czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?*
*Nie utworzono

*ad 9. - *czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, *
*tak, w 2015 roku*
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

*ad10 - *link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*1)
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

*ad 11 - *czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
*
*Nie funkcjonuje

*ad 12-* jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

nie dotyczy
*
ad13- j*aka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

nie dotyczy

z poważaniemMariola Kowalska

Sekretarz Gminy Tuplice

inf. publ._odp przez WĄCHOCK

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej informuję, jak poniżej:
- w gminie nie została podjęta uchwała dot. trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano gminnej rady oświatowej
- w gminie obowiązjuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami http://gmina.wachock.sisco.info/zalaczniki/2759/227_06-02-2014_13-56-00.pdf
- liczba uchwał przyjetych przez Radę Miejską: 2014 - 58, 2015 - 76, 2016 - 75
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: 2014 - 1, 2015 - 0, 2016 - 0
- utworzono Młodzieżową Radę Miejską
- nie utworzono rady seniorów
- wyodrębiono fundusz sołecki: http://gmina.wachock.sisco.info/?id=2963
- nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego
- w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski

Milena Dudek
UMiG Wąchock

Udostępnienie informacji publicznej przez SKÓRCZ

Informuję , że stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do
informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz1764 ze zmianami )
powiadamiam o braku możliwości udostępnienia informacji w wyznaczonym
terminie, jednocześnie wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku,
wskazując dzień 26 lutego 2018 roku.

Urząd Miejski w Skórczu

Wojciech Wierzbowski

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WISKITKI 1

Gmina Wiskitki przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

FW: odpowiedź na wniosek przez TUREK 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji mailem zwrotnym.

Z poważaniem

Kamila Majcherek-Klimas
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
tel. 63 289 61 29, fax 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
______________________________________
Urząd Miejski w Turku
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
www.miastoturek.pl
Miasto Turek na facebook Lubię to!

cid:image001.jpg@01D1F94B.E5532570

odpowiedź- informacja publiczna przez SIEMIATYCZE 2

Witam! Urząd Gminy Siemiatycze w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o informację publiczną.

--
INSPEKTOR MONIKA ORESZCZUK
Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
tel. 856552860 wew 35
fax. 856552911

xxx przez PAKOSŁAW 1

Urząd Gminy Pakosław udziela odpowiedzi na zapytanie o informacje
publiczną z dnia 1 lutego 2018 roku
B.Konopka

(bez tematu) przez RUMIA 1

Inspektor ds. BHP

Urzędu Miasta Rumia

mgr Jacek DAMASZKE

Rumia

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska udzielając odpowiedzi na zawarte w treści
wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

W Gminie Wielopole Skrzyńskie:
- nie została podjęta uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami, dostępna na stronie
www.wielopole.bip.gmina.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy
(tj. Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29
września 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie),
- Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim podjęła w 2014 roku 64 uchwały, w
2015 roku 71 uchwał i w 2016 roku 81 uchwał,
- w latach 2014 - 2016 nie były przeprowadzone konsultacje z
mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki - obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego dostępna jest na
stronie www.wielopole.bip.gmina.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy
(tj. Uchwała Nr XLI/228/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25
marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Wielopole Skrzyńskie),
- brak zarządzeń organu wykonawczego wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego
(fundusz sołecki realizowany jest na podstawie uchwał zebrań wiejskich),
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje
społeczne w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na
wskazane przez mieszkańców projekty ani w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż konsultacje z mieszkańcami.

Z poważaniem
Beata Ozga
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim