Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEDNOROŻEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@jednorozec.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 12:08

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEDNOROŻEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@jednorozec.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 12:08

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEDNOROŻEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@jednorozec.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 12:08

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASICZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugkrasiczyn1@poczta.onet.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Informacja publiczna przez BALIGRÓD

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 09.01.2018
informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

nie

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

2014- 39

2015- 63

2016- 57

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

brak

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Tak , http://bip.baligrod.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 , uchwała nr XVI.83.2016
z dnia 01.03.2016 r.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Brak zarządzeń

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie

Nie

Z poważaniem

Jerzy Habowski

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ANDRESPOL

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@andrespol.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 11:45.

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ANDRESPOL

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@andrespol.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 11:45.

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JODŁOWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_jodlowa@wp.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 11:38

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Biała Podlaska

Twoja wiadomość

Do: um@bialapodlaska.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 11:31.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

Twoja wiadomość

Do: um@lesnica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 11:43.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JODŁOWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_jodlowa@wp.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 11:38

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYCZYNA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@byczyna.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 11:32.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODZISK WIELKOPOLSKI 1

Witam!

List na adres "grodzisk@grodzisk.wlkp.pl" datowany 9 stycznia 2018 (07:56:37),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
grodzisk@grodzisk.wlkp.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeń

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOLNO

Twoja wiadomość

Do: kolno@home.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 12:28.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAŚWIŁY 1

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.
Marek Jarosz Zastępca Wójta Gminy Jaświły

-----Oryginalna wiadomość-----

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAWIEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODNICA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@brodnica.ug.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GARWOLIN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umg@garwolin.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 11:22

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIDZBARK WARMIŃSKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<um@lidzbarkwarminski.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 10:41

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRANIEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@gminabraniewo.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 11:11

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRANIEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@gminabraniewo.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 11:11

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRANIEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@gminabraniewo.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 11:11