Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁOWA

Twoja wiadomość

Do: ilowa@ilowa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 10:31.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZORSZTYN

Twoja wiadomość

Do: gmina@czorsztyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 09:35.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BŁONIE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ratusz@um.blonie.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASTROWIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jastrowie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:14.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABOSZEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@gminababoszewo.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 10:20

Potwierdzenie odbioru: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOWARCZÓW 1

Potwierdzenie odbioru

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do gowarczow@o2.pl w dniu: wtorek, 9 stycznia 2018 o godz. 07:56.

Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: wtorek, 9 stycznia 2018 o godz. 10:23.

Potwierdzenie odbioru: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOWARCZÓW 1

Potwierdzenie odbioru

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do gowarczow@o2.pl w dniu: wtorek, 9 stycznia 2018 o godz. 07:56.

Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: wtorek, 9 stycznia 2018 o godz. 10:23.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERWONKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzadgminy@czerwonka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURYŁÓWKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@kurylowka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:28.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURYŁÓWKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@kurylowka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:28.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORLICE

Twoja wiadomość

Do: um@um.gorlice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:26.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BAKAŁARZEWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@bakalarzewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09-01-2018 07:56

odczytano w dniu 09-01-2018 10:25.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BAKAŁARZEWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@bakalarzewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09-01-2018 07:56

odczytano w dniu 09-01-2018 10:25.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HORODŁO

Twoja wiadomość

Do: ug@horodlo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 10:26.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEDWABNE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad@jedwabne.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-09 07:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁO

Twoja wiadomość

Do: kolo@gmina.neostrada.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:21.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEŻÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@jezow.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 10:23

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABOSZEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@gminababoszewo.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 10:20

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERMIN

Dzień Dobry,

w odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, Urząd Gminy w Czerminie informuje:

- nie podejmowano w gminie uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,

- nie  utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano w gminie rady oświatowej,

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami ,

- liczba przyjętych uchwał przez radę w  latach: 2014 - 7, 2015 - 57,
2016 - 67, 2017 - 57,

- liczba przeprowadzonych konsultacji w latach: 2014 - 1, 2015 - 1, 2016
- 1, dotyczy Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

    pożytku publicznego, link do strony http://czermin.biuletyn.net/
<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czermin/>

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów ,

- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki , link do strony
http://czermin.biuletyn.net/
<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czermin/>

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czermin/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=32&podmenu=32&str=1

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

J. Jasińska

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBIE

Twoja wiadomość

Do: gmina@dabie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:17.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Ostrołęka 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres goworowo@ostroleka.home.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez JÓZEFÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres jozefow@ejozefow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓRNO

Twoja wiadomość

Do: gmina@gorno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:09.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JANOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@janowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@um.lubartow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.