Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZĘCIN

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: wojt@borzecin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-09 07:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRWINÓW

Twoja wiadomość

Do: brwinow@brwinow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:38.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAŁUSZYN

Twoja wiadomość

Do: umkaluszyn@kaluszyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:35.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRZYCIM

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@drzycim.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:53.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁO

Twoja wiadomość

Do: um@kolo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:56.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIONKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ugkamionka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:52.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIONKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ugkamionka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:52.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez LISEWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@lisewo.com.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez LISEWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@lisewo.com.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LESZNOWOLA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wojt@lesznowola.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:52

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFÓW ŚLĄSKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gryfow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:50.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORCZYNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@korczyna.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BĘDKÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ugbedkow@wp.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 08:50

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Bydgoszcz

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 9 stycznia 2018 07:56:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 9 stycznia 2018 08:50:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONOPNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_konopnica@post.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:50

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTOŃ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ugbyton.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BANIE

Twoja wiadomość

Do: urzad@banie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:44.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYSTRZYCA KŁODZKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<burmistrz@bystrzycaklodzka.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:33

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICA KUJAWSKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugim-izbicakuj@wp.pl z datą Wtorek, 09 stycznia 2018 07:56.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 09 stycznia 2018 08:32

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABICA

Twoja wiadomość

Do: urzadgminy@grabica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:31.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAROSŁAW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@jaroslaw.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:32

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWIESY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@kowiesy.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:32

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALWERNIA

Twoja wiadomość

Do: urzad@alwernia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:30.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĄKOLEWNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kakolewnica.lublin.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 08:31

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAWORZYNA ŚLĄSKA

Twoja wiadomość

Do: urzad@jaworzyna.net
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:31.