Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRAŃSK

Twoja wiadomość

Do: um.bransk@bransk.podlaskie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:25.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@kamienieczabkowicki.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Twoja wiadomość

Do: umig@glogow-mlp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:25.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@umlipno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:25.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Krosno

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@um.krosno.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:15

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHRZĄSTOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@chrzastowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHRZĄSTOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@chrzastowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHRZĄSTOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@chrzastowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASNE

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug_krasne@krasne.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 08:24

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Leszno

Twoja wiadomość

Do: um@leszno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:23.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEGIONOWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@miastochojnice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:19.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZYWDA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminakrzywda.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:48.

Nadawca potwierdził dostarczanie wiadomości przez DĄBROWA

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
styczeń 2018 do "sekretarz@ug-dabrowa.pl" <sekretarz@ug-dabrowa.pl> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez WOLA UHRUSKA

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:
- w Urzędzie Gminy Wola Uhruska są prowadzone media,
- Gmina Wola Uhruska wydaje jest biuletyn informacyjny WOKÓŁ Woli Uhruskiej w formie czasopisma,
- Biuletyn Informacyjny Gminy Wola Uhruska WOKÓŁ Woli Uhruskiej jest zarejestrowany w sądzie,
- podaję link gdzie można pobrać ostatnie numery Biuletynu WOKÓŁ Woli Uhruskiej - http://wolauhruska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=88
- wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:
w 2015 r. – 20 805,81 zł
w 2016 r. – 30 734,17 zł
w 2017 r. – 13 097,23 zł
w 2018 r. – 18 048,07 zł

Z poważaniem
Mariusz Jachimczuk
Sekretarz Gminy Wola Uhruska

Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax 82 591 50 03
www.wolauhruska.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SZCZYTNO 1

Witam,

w odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące prowadzonych mediów dołączam odpowiedź w załączniku.

Pozdrawiam
Paweł Salamucha

Referat ds. Projektów i Informacji
Urząd Miejski w Szczytnie
tel. 89 624 72 40

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Włocławek 1

Witam,
W załączeniu przesyłam wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam

Julita Pawłowska
Podinspektor ds. komunikacji społecznej
Urząd Miasta
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STALOWA WOLA 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

 

*Marcin Uszyński*
inspektor ds. kontroli zarządczej,
dostępu do informacji publicznej
i cyfryzacji Urzędu Miasta
tel. 15 643 35 92

 

*Gmina*

*Stalowa Wola*

 

 

 

 

 

 

 

CHROŃ ŚRODOWISKO, jeśli nie musisz, nie drukuj tej wiadomości.

 

 

Niniejsza wiadomość (łącznie z załącznikami) może zawierać poufne,
zastrzeżone, uprzywilejowane i / lub służbowe informacje. Informacje te
są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez osoby lub podmioty
wskazane powyżej. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości,
proszę powiadom natychmiast nadawcę i usuń wiadomość wraz z
załącznikami. Ujawnianie, powielane, dystrybucja lub inne wykorzystanie
tej wiadomości lub załączników przez osobę lub podmiot inny niż
zamierzony odbiorca jest zabronione.

 

Thismessage (including any attachments) may contain confidential,
proprietary, privileged and/or business information. The information is
intended to be for the use of the individual or entity designated above.
If you are not the intended recipient of this message, please notify the
sender immediately, and delete the message and any attachments. Any
disclosure, reproduction, distribution or other use of this message or
any attachments by an individual or entity other than the intended
recipient is prohibited.

c.d. odpowiedzi dot. promocji Gminy Gietrzwałd przez GIETRZWAŁD 1

Dzień dobry,

W związku ze złożonym w dniu 19 lipca 2018 roku wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej i odpowiedzią udzieloną w dniu 31 lipca 2018 roku
niniejszym udzielam odpowiedzi na pytanie dotyczące kosztów promocji gminy w
latach 2015-2018. Ponieważ nie doprecyzowali Państwo zapytania, zgodnie z
naszą prośbą z 31 lipca 2018 roku, udzielamy odpowiedzi wg domniemanych
intencji zadającego pytanie.

Pytanie:
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Odpowiedź:
1. W 2015 r. wydatki na materiały dedykowane (promocyjne) wyniosły 15.972,92
zł a na artykuły/materiały w mediach/ogłoszenia 6.279,40 zł. Suma wydatków w
rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia,
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia, zakup
materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) w 2015 roku wyniosła
68.626,76 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2015 rok
http://gietrzwald.bip.net.pl/?a=737

2. W 2016 r. wydatki na materiały dedykowane (promocyjne) wyniosły 9.465,32
zł a na artykuły/materiały w mediach/ogłoszenia 0 zł. Suma wydatków w
rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów i
wyposażenia, zakup usług pozostałych - organizacja wydarzeń o charakterze
promocyjnym) w 2016 roku wyniosła 62.665,33 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2016 rok
http://gietrzwald.bip.net.pl/?a=1277

3. W 2017 r. wydatki na materiały dedykowane (promocyjne) wyniosły 8.493,07
zł a na artykuły/materiały w mediach/ogłoszenia 9.576,80 zł. Suma wydatków
w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia -
zatrudniono pracownika na stanowisku ds. promocji gminy, zakup materiałów i
wyposażenia, zakup usług pozostałych) w 2017 roku wyniosła 96.080,47 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2017 rok
http://gietrzwald.bip.net.pl/?a=39

4. W 2018 r. wydatki na materiały dedykowane na koniec lipca 2018 r.
(promocyjne) wyniosły 14.905,08 zł a na artykuły/materiały w
mediach/ogłoszenia 9.576,80 zł. Suma wydatków w rozdziale Promocja jednostek
samorządu terytorialnego (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia,
zakup usług pozostałych) wg sprawozdania za I półrocze 2018 roku wyniosła 50
943,54 zł.

Z poważaniem

Agnieszka Zabłocka

Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji

Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel. 89 524 19 13

<mailto:joanna.jaguszewska@gietrzwald.pl> agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

stopka2

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

tel. 89 524 19 00

<mailto:gmina@gietrzwald.pl> gmina@gietrzwald.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie infromacji publicznej przez WAŚNIÓW 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 18.07.2018r.

Z poważaniem,
Anna Dudek
Urząd Gminy w Waśniowie

Fwd: opowiedz na wniosek przez ŻYCHLIN 6

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: opowiedz na wniosek
Data: 2018-08-17 11:12
Od: Janina Stasiak <janina.stasiak@gminazychlin.pl>
Do: "biuro@siecobywatelska.pl" <biuro@siecobywatelska.pl>

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie
informacji publicznej . Odpowiedz dostarczam na ogólny adres ponieważ
otrzymuje informację o braku dostarczenia wiadomości na adresie
poniżej:

DOSTARCZENIE DO WYMIENIONYCH ADRESATÓW LUB GRUP NIE POWIODŁO SIĘ:

sprawa-7961@federowanie.siecobywatelska.pl
(sprawa-7961@federowanie.siecobywatelska.pl)
Nie można dostarczyć wiadomości. System nazw domen (DNS) zgłosił,
że domena adresata nie istnieje.

Skontaktuj się z adresatem w inny sposób (na przykład przez telefon)
i poproś, aby poinformował swojego administratora poczty e-mail o tym,
że prawdopodobnie domena adresata nie jest poprawnie zarejestrowana u
rejestratora domeny. Przekaż poniższe szczegóły błędu.
Prawdopodobnie administrator poczty e-mail adresata jest jedyną osobą,
która może rozwiązać ten problem.

Aby uzyskać więcej informacji i porad umożliwiających rozwiązanie
tego problemu, zobacz ten artykuł:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389361.

Z poważaniem,

JANINA STASIAK
Sekretariat

tel: 24 24 351 20 32

fax: 24 351 20 31

sekretariat@gminazychlin.pl

-------------------------

Gmina Żychlin
NIP: 7752406961; REGON 611015514
Konto Bankowe BS w 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007

-------------------------

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA.
Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej
wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie
osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym
dokumencie w całości lub w części jest zakazane. Jeżeli nie
jesteście Państwo adresatem wiadomości prosimy o natychmiastowe
powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go.
The information contained in this message is CONFIDENTIAL and is
intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of
the information or copying of this message is prohibited. If you are not
the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and
delete this message.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIEŃ POMORSKI

Twoja wiadomość

Do: Agnieszka Kuberna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 9 stycznia 2018 07:56:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 9 stycznia 2018 08:47:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAŃSK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@hansk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONSTANTYNÓW

Pismo wpłynęło 2018-01-09

Urząd Gminy Konstantynów
tel. 83 341 41 92

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTOSZYCE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad.miasta@bartoszyce.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@brody.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.