Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEMIELNO

Twoja wiadomość

Do: ugjemielno@poczta.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:45.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIONÓWKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@jasionowka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRANIEWO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@braniewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 18-01-09 07:56

odczytano w dniu 18-01-09 08:45.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<boleslaw_t@zgwrp.org.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 08:23

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA

Twoja wiadomość

Do: gmina@lubochnia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:45.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JÓZEFÓW

Twoja wiadomość

Do: um@jozefow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:44.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMAŃCZA

Twoja wiadomość

Do: urzad@komancza.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:25.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIEPŁOWODY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@cieplowody.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:40.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BĘDZINO

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do: ug@bedzino.pl
Wysłaną: 2018-01-09 07:56:23

Odczytano w dniu 2018-01-09 08:22:21

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Białystok

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@um.bialystok.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:44.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘSOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kesowo@kesowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICKO

Twoja wiadomość

Do: marzena.s@izbicko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:43.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BROJCE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugbrojce@post.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODZICZNO

Twoja wiadomość

Do: ug@grodziczno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:20.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JABŁOŃ

Twoja wiadomość

Do: ugjablon@jablon.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:23.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLUCZE

Twoja wiadomość

Do: klucze@gmina-klucze.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:20.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez JARCZÓW

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
styczeń 2018 do "ug@ugjarczow.nazwa.pl" <ug@gmina-jarczow.pl> z tematem "Wniosek
o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŃSKO

Twoja wiadomość

Do: urzad@insko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:19.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUBENINKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarzug@dubeninki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARCZMISKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@poczta.karczmiska.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:19

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@juchnowiec.gmina.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:43

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAJNÓWKA

Twoja wiadomość

Do: gmina@gmina-hajnowka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:43.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOCK

Twoja wiadomość

Do: kock@kock.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:42.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOGUCHWAŁA

Twoja wiadomość

Do: um@boguchwala.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:42.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZYTUCHOM

Twoja wiadomość

Do: ug@borzytuchom.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:41.