Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEZINY

Twoja wiadomość

Do: urzad@brzeziny-gmina.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:39.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BISKUPIEC

Twoja wiadomość

Do: ugb@gminabiskupiec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:39.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIECHANÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminaciechanow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez INOWROCŁAW

Twoja wiadomość

Do: urzad@inowroclaw.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:39.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KSIĄŻ WIELKOPOLSKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@ksiaz-wlkp.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 08:19

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZABELIN

Twoja wiadomość

Do: izabelin@izabelin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:37.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONARZYNY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@konarzyny.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:07

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNIKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@czernikowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GUBIN

Twoja wiadomość

Do: um@gubin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:38.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GAWORZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@gaworzyce.com.pl> o 09.01.2018 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o09.01.2018 08:07

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOŁHOBYCZÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dolhobyczow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:38.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIWNÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@dziwnow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:38.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

Twoja wiadomość

Do: infoprom@kedzierzynkozle.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:35.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁOBRZEGI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres bialobrzegi@bialobrzegi.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@aleksandrow.net.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIETRZWAŁD

Twoja wiadomość

Do: gmina@gietrzwald.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:36.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAW

Twoja wiadomość

Do: boleslaw@gminaboleslaw.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:16.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOSZCZNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@choszczno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:15.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HANNA

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminahanna.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:06.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEŹNIO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gmina.brzezno.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓZD

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gozd.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:04

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBICA

Twoja wiadomość

Do: urzad@ugdebica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:06.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHODZIEŻ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzadmiejski@chodziez.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORZKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@gorzkow.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICA

Twoja wiadomość

Do: ugizbica@mbnet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:35.