Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ilow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:13.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KALISKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@kaliska.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUKLA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@dukla.pl> o 09.01.2018 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o09.01.2018 09:24

Przeczytano: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez CZERSK

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej</title>
</head>
<body>
<p>
Twoja wiadomość<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Do: urzad_miejski@czersk.pl<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wysłano: 2018-01-09 06:56:30<br />
została odczytana w dniu 2018-01-09 08:13:29
</p>
</body>
</html>

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRĄSZEWICE

Twoja wiadomość

Do: ug_braszewice@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:32.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOCIERZEW POŁUDNIOWY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@kocierzewpoludniowy.bipst.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 08:34

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBISZYN 1

Otrzymaliśmy od Państwa dwa wnioski o udostępnienie informacji
publicznej o tej samej treści lecz inny adres do odpowiedzi: sprawa-5203
i sprawa-4642.

Czy mamy wysłać odpowiedź na oba wnioski, czy tylko na jeden?

Z poważaniem

Katarzyna Wiśniewska

_*
URZĄD GMINY LUBISZYN*_/*

*/Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
woj. lubuskie/

/tel. +48 95 727 71 30
tel. +48 519 513 130
fax +48 95 727 71 46

http: www.lubiszyn.pl
e-mail:urzad@lubiszyn.pl

Zastanówmy się czy jest konieczność drukowania każdego maila. Wspólnie
zadbajmy o środowisko.
W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4642@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIERZĄŻNIA

Twoja wiadomość

Do: ug_sekretariat_dzierzaznia@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:34.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABICE

Dzień dobry,
niniejszym potwierdzam otrzymanie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej dnia 9 stycznia 2018 roku.

Z poważaniem
Agnieszka Warchoł/ UG Babice

-----Oryginalna wiadomość-----

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEDLINA-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: urzad@jedlinazdroj.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 08:33.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZEWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@kleszczewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:22.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁACZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugbialaczow@wp.pl z datą Wtorek, 09 stycznia 2018 07:56.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 09 stycznia 2018 08:34

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEG

Twoja wiadomość

Do: um@brzeg.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:33.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IWKOWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugiwkowa@poczta.onet.pl> o 09.01.2018 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o09.01.2018 08:29

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIEŻUŃ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@biezun.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 08:18

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBOWIEC

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@debowiec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-09 07:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOSTOMŁOTY

Twoja wiadomość

Do: gmina@kostomloty.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:31.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOSTOMŁOTY

Twoja wiadomość

Do: gmina@kostomloty.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:31.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GODZISZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@godziszow.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 09:20

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRALIN

Twoja wiadomość

Do: gmina@bralin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:28.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KSAWERÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@ksawerow.com> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 09:20

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BROCHÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@brochow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:13.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZYŻEW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@umczyzew.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:26.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZYŻEW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@umczyzew.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:26.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHORKÓWKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugch@pro.onet.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 09:21