Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEGIONOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kancelaria@um.legionowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRONOWO ELBLĄSKIE

Twoja wiadomość

Do: gminagronowo@gminagronowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:18.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez GRUDUSK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@grudusk.com.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CEDYNIA

Twoja wiadomość

Do: info@cedynia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:13.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIMANOWA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gminalimanowa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZUDEC

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@czudec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-09 07:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISZKI

Twoja wiadomość

Do: ug@liszki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:16.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNOCIN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@czarnocin.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LĄDEK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@gminaladek.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIENICA ROSIELNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@jasienicarosielna.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZECHÓW

Twoja wiadomość

Do: ug@borzechow.eurzad.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:10.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAŃCZUGA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@kanczuga.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:13.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRAJENKA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@krajenka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 09:04.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARLINEK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umig@barlinek.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@aleksandrowkujawski.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 09:00

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODZKO

Twoja wiadomość

Do: umklod@um.klodzko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:18.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIEŻUŃ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@biezun.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 08:18

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁOBRZEG

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gmina.kolobrzeg.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 09:09.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁOBRZEG

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gmina.kolobrzeg.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 09:09.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRAMSK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina.kramsk@kramsk.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 09:09

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gminaczarna.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 09:14

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRYPNO

Twoja wiadomość

Do: ugkrypno@podlaskie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:05.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KUŚLIN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@kuslin.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABOWIEC

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@grabowiec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-09 07:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIONKA

Twoja wiadomość

Do: gmina@kamionka.iap.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:14.