Undelivered Mail Returned to Sender przez BIAŁA

This is the mail system at host mail.finn.pl.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<biala-sekretariat@mail.finn.pl>: can't create user output file. Command
output: procmail: Couldn't create "/var/spool/mail/biala-sekretariat"
procmail: Quota exceeded while writing
"/home/popusers/biala-sekretariat/Maildir/tmp/1515480984.3785_2.cpd-mail0.finn.pl"
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-3708@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - cz. 4 przez BOGUSZÓW-GORCE 6

*********************************************
Agnieszka Oldecka-Świetlik
Wydział Organizacyjno-Prawny
Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Pl.Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/844-93-11 wew. 38
*********************************************

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MALCZYCE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@malczyce.wroc.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:21

odczytano w dniu 2017-02-22 07:53.

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIĄZÓW

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@wiazow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:20

usunięto w dniu 2017-05-10 10:09.

dot wniosku przez LUBAŃ 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Agnieszka Ruban-Kościen

Urząd Gminy w Lubaniu.

odpowiedz - wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WLEŃ 1

Witam

W załączniku przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 21 lutego 2017r. o udzielenie
informacji publicznej.

Pozdrawiam
Magda Susfał
Urząd Miasta i Gminy Wleń

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIRSK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@mirsk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź na Wniosek o informację publiczną przez LUBIN 3

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Wniosek o informację publiczną, nadesłany do Urzędu Gminy w Lubinie drogą elektroniczną dnia 22 lutego 2017 r.
Łączę wyrazy szacunku

Joanna Warenica
E-mail: warenica@ug.lubin.pl
tel. (76) 84 03 152

Urząd Gminy w Lubinie, 
ul. Władysława Łokietka 6  59-300 Lubin

---
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.ug.lubin.pl/

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZYTNA

Dzień dobry.

Potwierdzam odbiór wniosku.

Z poważaniem
Piotr Popławski

Udostępnienie informacji publicznej przez WĄSOSZ 3

Szanowni Państwo
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
1. W roku 2014 Urząd Miejski Wąsosza otrzymał łącznie 8 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
2. W roku 2015 Urząd Miejski Wąsosza otrzymał łącznie 32 wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
3. W roku 2016 Urząd Miejski Wąsosza otrzymał łącznie 20 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
W załączeniu przesyłam skany rejestrów wniosków dla odpowiednich lat.

z poważaniem
Marcin Koziński
Sekretarz gminy Wąsosz

-----Oryginalna wiadomość-----

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GROMADKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@gromadka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄDROŻEWIELKIE

Dzień Dobry
Informuję ,że informacja o udostępnienie której wnioskujecie zostanie zgodnie z art.13 ust.2 udostępniona w terminie do 24 marca 2017r. ze względu na zakres informacji , tj. przetworzenie danych, które

Pozdrawiam
Halina Sprysak
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Wądroże Wielkie
tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25
www.wadrozewielkie.pl

Fwd: Wysyłanie wiadomości e-mail: BRN30055C797B9E_002230, Rejestr wniosków o inf. publicznej 2015rok, Rejestr wniosków o inf. publicznej 2016rok przez JEDLINA-ZDRÓJ 3

Dzień dobry,
W załączeniu odpowiedź na informację publiczną

--
Z poważaniem,
Karolina Kacprzyk

Sekretariat
Burmistrza Miasta
Jedliny-Zdroju
tel.074 8455-215, 074 8455-216

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MYSŁAKOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@myslakowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:19

odczytano w dniu 2017-02-22 11:46.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENNA GÓRA

Twoja wiadomość

Do: powiat@kamienna-gora.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:19

odczytano w dniu 2017-02-22 08:23.

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - OBI.1431.1.2017.7 przez LĄDEK-ZDRÓJ 4

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku.

Z poważaniem
Alicja Piwowar
Kierownik Wydziału Oświaty, Bezpieczeństwa i Informatyki
p.o. Sekretarza Gminy Lądek-Zdrój
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój
Tel. 74 8117854, 731 971 605
email : oswiata@ladek.pl
sekretarz@ladek.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄDROŻEWIELKIE

Dzień Dobry
W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że otrzymaliśmy wniosków o udzielenie informacji publicznej w:
2014 r. - 66
2015r. - 48
2016r.- 39
W załączeniu przesyłam skany rejestrów wniosków za lata 2014,2015 i 2016.

Pozdrawiam

Halina Sprysak
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Wądroże Wielkie
tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25
www.wadrozewielkie.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PILAWA

Twoja wiadomość

Do: bielawska@pilawagorna.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:20

odczytano w dniu 2017-02-27 12:13.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA

Urząd Gminy Stara Kamienica powiadamia, że z przyczyn organizacyjnych wnioskowania e-mailem z dnia 21 lutego 2017 r. informacja publiczna będzie udostępniona w terminie do dnia 31 marca 2017r.

UG Stara Kamienica
Sekretarz Gminy
Sylwia Domańska-Mośko

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFÓW ŚLĄSKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gryfow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:21

odczytano w dniu 2017-02-22 07:57.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- odpowiedź przez ŻUKOWICE

Dot.: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r.

W odpowiedzi na wniosek informuje, że w roku 2014 otrzymano 1 zapytanie, w 2015 r. 3 zapytania, 2016 r.- 8 zapytań o udostępnienie informacji publicznej. W załączniku przekazuję skan rejestru wniosków o udostepnienie informacji publicznej za rok 2014,2015,2016.

Z poważaniem

Justyna Muchowska
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Żukowice.
Tel. 076 – 831 – 42 – 41

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KUDOWA-ZDRÓJ

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<kudowa@kudowa.pl> o 2017-02-21 20:21

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 08:02

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POLANICA-ZDRÓJ

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<um@polanica.eu> o 2017-02-21 20:21

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 08:20

Urząd Miejski w Strzegomiu_udostępnienie informacji publicznej przez STRZEGOM 4

Urząd Miejski w Strzegomiu przesyła pismo w sprawie udostępnienia informacji
publicznej.

Dorota Kliza

------------------------------------------------------------

Dorota Kliza

Naczelnik

Wydział Obsługi Interesantów

Urząd Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38

tel. 74 / 8560-576 fax 74 / 8560-516

dorota.kliza@strzegom.pl

www.strzegom.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JORDANÓW ŚLĄSKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@jordanowslaski.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.