Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA RUDA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres miasto@um.nowaruda.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GOSTYŃ 3

Szanowni Państwo,
nawiązując do przesłanego wniosku o udzielenie informacji publicznej,
poniżej udzielam odpowiedzi na postawione pytania:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
/W 2014 roku wpłynęły 84 wnioski o udzielenie informacji publicznej./

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
/W 2015 roku wpłynęły 66 wnioski o udzielenie informacji publicznej.

/3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
/W 2016 roku wpłynęły 73 wnioski o udzielenie informacji publicznej./

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.
/W załączniku do wiadomości./

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.
/W załączniku do wiadomości./

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.
/W załączniku do wiadomości.

/Jednocześnie informuję, iż załączone rejestry udostępniania informacji
publicznej zostały poddane anonimizacji zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

--
Ewa Dąbrowska-Gulcz
inspektor ds. administracyjnych
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2, 63-800 Gostyń
tel. 65 5752126; fax 65 5752114
www.gostyn.pl

odpowiedź na wniosek przez GRĘBOCICE 4

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek
pozdrawiam
Izabela Wójcik
Urząd Gminy Grębocice
tel. 76 8325 315

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘKINIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@miekinia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POLKOWICE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@ug.polkowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2017-02-21 20:19

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Legnica

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<tkrzakowski@legnica.eu> o 2017-02-21 20:19

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 09:12

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski w Bieczu przez BIECZ 3

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017 r. w załączeniu przesyłam odpowiedzi na wnioskowane przez Państwa dane
Ad.1 – 52 wnioski w 2014 r.
Ad.2 – 60 wniosków w 2015 r.
Ad.3 – 59 wniosków w 2016 r.
w załączeniu rejestry wniosków z roku 2014, 2015 oraz 2016

Anna Bochenek
Koordynator Zespołu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Bieczu
tel. 13 4471 113 wew. 811

FW: Rejestr wniosków dot. informacji publicznej UM - 2014, 2015, 2016 przez KOLBUSZOWA 1

W odpowiedzi na Państwa mail przesyłam wykaz wniosków o udzielenie
informacji publicznej jakie wpłynęły do naszego Urzędu w latach 214,2015
oraz odpowiednio 2016.Jednoczesnie podaję,że nie prowadzimy specjalnego
rejestru , którym odnotowujemy tylko wnioski o udostepnienie inf. Wyżej
przesłany wykaz pochodzi z elektronicznego rejestru pism wpływających do
Urzędu.Zaznaczam ,że odpowiedzi na informację publiczną udzielają wg
kompetencji referaty Urzędu.

Z poważaniem B.Bochniarz

Odpowiedź na wniosek z dn. 21 lutego 2017 roku o udostepnienie informacji publicznej. przez LUBAWKA 2

Witam w załączeniu Urząd Miasta Lubawka przesyła pismo przewodnie wraz z załącznikiem (rejestr udostępnień informacji publicznej) w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku.

Pozdrawiam
Agnieszka Przybylska
pomoc administracyjna
UM Lubawka
tel: 75 74 11 588

Odpowiedź na wniosek przez ŁAGIEWNIKI 1

Dzień dobry
w ząłączeniu odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem
Wiesław Ciećwierz
Gmina Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki

odp. na wniosek przez ŚRODAŚLĄSKA 1

Dzień dobry,

w związku z wpływem Państwa wniosku z 21.02.2017 r. przesyłam poniższe
odpowiedzi (na podstawie systemu EZD SIDAS) oraz - w załączeniu -
wnioskowane skany wydruków z systemu spisów spraw z lat 2014 - 2016:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - *14*
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku -*7*
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku -*8*
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok. - *w zał.*
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok. - *w zał.*
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok. - *w zał.*

Z poważaniem

--
Andrzej Bielski
Sekretarz Gminy Środa Śląska
tel. 71 39 60 735
e-mail: sekretarz@srodaslaska.pl

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 39 60 715
fax. 71 317 34 05
e-mail: um@srodaslaska.pl
www.srodaslaska.pl

informacja publiczna przez MILICZ 3

Dzień dobry

w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22 lutego 2017 roku (data wpływu), w sprawie udostępnienia informacji publicznej - na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) w załączniku przesyłam rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

W 2014 roku wpłynęły: 44;
W 2015 roku wpłynęły: 46;
W 2016 roku wpłynęły: 66.

Pozdrawiam
Dorota Barańska
Stanowisko
ds. Bezpieczeństwa Informacji i Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miliczu
___________________________________________________________________________________________
Burmistrz Gminy Milicz zaprasza do wyrażania przez mieszkańców opinii,
uwag czy wniosków do wyłożonych na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej projektów uchwał Rady Miejskiej.
http://bip.milicz.pl/

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEDLINA-ZDRÓJ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@jedlinazdroj.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBOCICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@grebocice.com.pl> o 2017-02-21 20:19

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-23 11:49

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez GRYFÓW ŚLĄSKI 2

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22
lutego 2017r. uprzejmie informuję:

ad 1) 28 wniosków

ad 2) 23 wnioski

ad 3) 61 wniosków

ad 4) i ad 5) w latach 2014- 2015 nie prowadzono rejestru wniosków

ad 6) w załączeniu przesyłam skany rejestru wniosków złożonych w 2016r.

Z poważaniem

Jerzy Andrzejczak

Sekretarz Gryfowa Śląskiego

Urząd Gminy i Miasta

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

Telefon: (75) 78 13 552

email: <mailto:sekretariat@gryfow.pl> sekretariat@gryfow.pl

www: www.gryfow.pl

nie drukowac

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEGNICKIE POLE 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź SG.1431.5.2017 z dnia 29.03.2017r
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Marta Golińska

Urząd Gminy
Legnickie Pole

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEGNICKIE POLE 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź SG.1431.5.2017 z dnia 29.03.2017r
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Marta Golińska

Urząd Gminy
Legnickie Pole

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STOSZOWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@stoszowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:10

odczytano w dniu 2017-02-21 21:01.

odpowiedź na wniosek dot.udostępnienia informacji publicznej przez ROPA 3

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 lutego 20-17 r. dot.podania liczby
wniosków o informację publiczną w latach 2014,2015 i 2016- informuję :
do Urzędu Gminy w Ropie w 2014 roku wpłynęło ogółem 16 wniosków w tym
przesłanych pocztą tradycyjną 2 wnioski i mailem 14 wniosków , w 2015 r.
wpłynęło ogółem 32 wnioski , w tym przesłanych pocztą tradycyjną 2
wnioski i mailem 30 wniosków,w 2016 r. wpłynęło ogółem 41 wniosków , w
tym przesłanych pocztą tradycyjną 2 wnioski i mailem 39 wniosków.Ponadto
w załączeniu przesyłam scan rejestrów wniosków o informację publiczną
za 2014rok ,za 2015 rok ,za 2016 rok

Urząd Gminy w Ropie

Ewa Wantuch

Inspektor

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - cz. 4 przez BOGUSZÓW-GORCE 6

*********************************************
Agnieszka Oldecka-Świetlik
Wydział Organizacyjno-Prawny
Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Pl.Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/844-93-11 wew. 38
*********************************************

dostęp do informacji przez ZEBRZYDOWICE

WITAM!
Z uwagi na potrzebę przetworzenia informacji-anonimizacji, oraz zbiorczego przetworzenia ( rejestr prowadzony jest w wersji rozproszonej) , odpowiedzi na @ nie są rejestrowane, a znajdują się w pliku korespondencji wychodzącej, proszę wykazać szczególny interes publiczny i złożyć odpowiedni wniosek.

Z poważaniem,

Piotr Fojcik
Sekretarz Gminy
tel. 32 47 55 110
e-mail: piotr.fojcik@zebrzydowice.pl

Urząd Gminy Zebrzydowice
ul. Ks.A.Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
tel. 32 47 55 100, fax. 32 469 32 66
www: www.zebrzydowice.pl
www BIP: www.bip.zebrzydowice.pl
e-mail: ug@zebrzydowice.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWIDÓW 3

Zawidów, dn. 14.03.2017 r.

OK.1431.5.2017

Pani
Katarzyna Batko - Tołuć

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą elektroniczną w dniu 21 lutego 2017 r. uprzejmie informuję, iż:
Ad. 1. 2014 – 55 wniosków.
Ad. 2. 2015 – 39 wniosków.
Ad. 3. 2016 – 35 wniosków.
Ad. 4. w załączeniu
Ad. 5. w załączeniu
Ad. 6. w załączeniu

Sporządziła:
Izabela Matuszczyk
Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

Pozdrawiam

Izabela Matuszczyk

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

herb

Urząd Miejski w Zawidowie
Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
tel. +48 (75) 77 88 282, (75) 77 88 360 wew.105
fax: +48 (75) 77 88 205
e-mail: urzad@zawidow.eu kancelaria@zawidow.eu umzawidow@wp.pl radazawidow@wp.pl | NIP: 615-10-12-205 | REGON: 000526676

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA

Twoja wiadomość

Do: starakamienica@starakamienica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:19

odczytano w dniu 2017-02-22 09:35.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIERUTÓW

Twoja wiadomość

Do: bierutow@bierutow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:17

odczytano w dniu 2017-02-22 13:39.