odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez MYSŁAKOWICE 3

Witam,

Udzielając odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat
liczby wniosków pisemnych o informację publiczną, uprzejmie informuję, co
następuje:

Rok 2016 - 19 wniosków

Rok 2015 - 30 wniosków

Rok 2014 - 27 wniosków

W załączeniu skany rejestrów wniosków.

Z poważaniem

Joanna Osińska - Sekretarz Gminy Mysłakowice

Urząd Gminy Mysłakowice

ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice

Tel. 75 64-39-960 fax 75 64-39-999

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁBASKOWO 3

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam skany ewidencji/spisów/rejestrów wniosków o
udostepnienie informacji publicznych, które do Urzędu Gminy Kołbaskowo
wpłynęły w latach 2014 - 2016. Z załączonych rejestrów wynikają ilości
wniosków o udostepnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu w
poszczególnych latach.

Sekretarz Gminy Kołbaskowo
Janusz Kwidziński

-----Oryginalna wiadomość-----

udzielenie informacji publicznej przez ŻÓRAWINA 4

UG.ORG.1431.11.2017

Odpowiadając na Państwa wnioski informuję, iż w:
- 2014 r. tutejszy Urząd otrzymał 98;
- 2015 r. 83
- 2016 r. 67
wniosków o udzielenia informacji publicznej.
W załączeniu przesyłam skany ewidencji wniosków za lata 2014, 2015 oraz
2016.

Maria Firecka
Sekretarz Gminy Żórawina

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODZKO

Twoja wiadomość

Do: umklod@um.klodzko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:21

odczytano w dniu 2017-02-22 08:30.

odpowiedź na zapytanie przez WOŁÓW 5

Dzień dobry!

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na zapytanie o informację publiczną.

--
Z poważaniem

Anna Mądrzycka
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów
tel. 71 319 13 28

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez SOBÓTKA 1

W odpowiedzi na wniosek Urząd Miasta i Gminy Sobótka przesyła w
załączeniu rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej z lat
2014, 2015 i 2016 i udziela odpowiedzi na poszczególne pytania:
ad.1 - 52
ad. 2 - 51
ad. 3 - 57

Anna Lachtera
UMiG Sobótka
tel. 71-3351228

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONDRATOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@kondratowice.pl> o 2017-02-21 20:19

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 07:41

odpowiedz na wniosek o informacje publiczną przez OSIECZNA 4

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz skany stron rejestrów wskazanych we
wniosku.

Pozdrawiam,
Magdalena Szmaglinska
Gmina Osieczna

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZKLARSKA PORĘBA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szklarskaporeba.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:18

odczytano w dniu 2017-02-22 09:33.

odpowiedź na wniosek przez WIELISZEW 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 21 lutego

Pozdrawiam

Agnieszka Wodyńska

Sekretariat Wójta Gminy Wieliszew

Tel.022 782 27 32

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez MIEROSZÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@mieroszow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez KOSTOMŁOTY 1

- W załączeniu przesyłam skanu rejestrów wniosków o informację publiczną
2014r. -20
2015r. - 20
2016r. -24

odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 1 przez BOGUSZÓW-GORCE 7

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam w załączeniu pismo oraz rejestry wniosków z lat 2014-2016.
Z uwagi na dużą liczbę załączników, zostaną one przesłane w 4 odrębnych mailach.
*********************************************
Agnieszka Oldecka-Świetlik
Wydział Organizacyjno-Prawny
Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Pl.Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/844-93-11 wew. 38
*********************************************

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA 2

Urząd Gminy Stara Kamienica w odpowiedzi na wniosek, przekazuje w załączniku spis wniosków o informację publiczną za rok 2014, 2015 i 2016.

Urząd Gminy Stara Kamienica
Sylwia Domańska-Mosko
Sekretarz Gminy
sekretarz@starakamienica.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHODECZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@chodecz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Udzielenie informacji publicznej przez DŁUGOSIODŁO 1

odpowiedz na wniosek przez GIBY 1

skan pisma RPiPŚ.1431.33.2018 cz. II przez KALETY 3

Cd

skan pisma RPiPŚ.1431.33.2018 cz. I przez KALETY 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 19.07.2018r. z prośbą o
informację publiczną.

Pozdrawiam

sekretariat

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRZESZCZE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia
17.07.2018 r.​
Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze nr 1 2018...
<https://drive.google.com/a/um.brzeszcze.pl/file/d/1fLNDyGt1MxhlwEdUQerg0jgPwCQSO88Y/view?usp=drive_web>
​​
Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze nr 2 2018...
<https://drive.google.com/a/um.brzeszcze.pl/file/d/1q-e12RpxUrutNpuFxkcT-qixoBAiFsGN/view?usp=drive_web>
​​
Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze nr 3 2018...
<https://drive.google.com/a/um.brzeszcze.pl/file/d/1PRF-2OTHlA0oweHEreH5pSIVTzQuRSfJ/view?usp=drive_web>
​​
Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze nr 5 2017...
<https://drive.google.com/a/um.brzeszcze.pl/file/d/1Ff7bWzMSfC4zFfIxpxNziMJmVpjqMGzC/view?usp=drive_web>
​​
Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze nr 6 2017...
<https://drive.google.com/a/um.brzeszcze.pl/file/d/1qGVGRSndO5eXjgVSULtJ9_jlCJBV_f5B/view?usp=drive_web>

--
Renata Kuder
Sekretarz Gminy
UG w Brzeszczach

Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową.
Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o
natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu.
Dziękuję.

The information contained in this e-mail transmission is confidential and
privileged. If you have received this e-mail in error, please immediately
notify the sender by telephone and destroy the document. Thank you.

wniosek o udost. inf. publ. - UM Halinów przez HALINÓW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję pismo dot. wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,

Sekretariat

Karolina Rudnicka

Urząd Miejski w Halinowie | ul. Spółdzielcza 1 | 05-074 Halinów

Tel. (022) 783-60-20 wew. 122 | Fax. (022) 783-61-07

Email: halinow@halinow.pl | Internet: www.halinow.pl

Odpowiedź na informację publiczną. przez KROCZYCE 6

Numer sprawy: UG-V.1431.00011.2018

Numer pisma: UG-V.KW-00153/18

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Gmina Kroczyce, w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 20.07.2018 r., na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuje, że:

1. Urząd Gminy Kroczyce, jest wydawcą gazety gminnej pt. "Wieści z
Kroczyc i Okolicy", przygotowanie i publikację gazety ma w swoim zakresie
działalności Dom Kultury w Kroczycach.

2. Gazeta jest zarejestrowana w sądzie.

3. W załączeniu przesyłamy 5 ostatnich numerów "Wieści z Kroczyc i
Okolicy",, które ukazały się do dziś.

4. Wydatki Gminy Kroczyce na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane oraz innego typu promocję w poszczególnych latach:

Rok

Kwota (zł)

2015

23817,50

2016

15251,96

2017

49101,70

2018 ( do dziś)

26087,40

-----------------------------------------------

Martyna Wojciechowska

Podinspektor

Urząd Gminy Kroczyce

Referat ds. Zamówień Publicznych,

Integracji Europejskich, Informatyki i Promocji

tel. 34 315-21-50 do 5 wew. 25

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej RP.1431.79.2018 (sprawa 8667) przez Leszno 1

Szanowni Państwo,

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
RP.1431.79.2018.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

Paulina Janowicz
-----
Biuro Prasowe
Urząd Miasta Leszna
tel. 65 529 81 28

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OTWOCK 1

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem
Wydział Organizacyjny
tel. +48 22 779 20 01 do 05
Fax +48 2 779 42 25
e-mail: bom@otwock.pl
e-mail: umotwock@otwock.pl

Urząd Miasta Otwocka
05-400 Otwock
Ul. Armii Krajowej 5

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BELSK DUŻY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@belskduzy.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-20 15:18