odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 przez JODŁOWNIK 1

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
Z poważaniem
Wioleta Bryła
UG Jodłownik
tel 18 332 12 51 wew. 119

Wysyłanie wiadomości e-mail: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy.docx przez KOPRZYWNICA 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy.docx

Odpowiedź na informacje publiczną przez DZIERŻONIÓW 1

Witam!

Przesyłam odpowiedź na przedmiotową informacje publiczną.

Pozdrawiam

--
Ryszard Brzeski - Sekretarz Gminy Dzierżoniów

wniosek o udzielenie informacji przez MUSZYNA 1

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na otrzymany drogą e-mailową wniosek o
udzieleniu informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.

Z poważaniem

B.Popławska - biuro rady MiGUM

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAJNÓWKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres hajnowka@hajnowka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BĄDKOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do sekretarz.badkowo@wp.pl z datą Wtorek, 09 stycznia 2018 07:56.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 09 stycznia 2018 13:14

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOCIANÓW

Twoja wiadomość

Do: bok@chocianow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 13:05.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZESZOWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.krzeszowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 12:58.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAWĘCZYN

Twoja wiadomość

Do: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 9 Stycznia 2018, 7:56 am, Wt

Została wyświetlona na 9 Stycznia 2018, 12:56 pm, WtReporting-UA : poczta.wokiss.pl ; SquirrelMail (version 1.4.23 [SVN])
Original-Recipient : ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Final-Recipient: rfc822;
Original-Message-ID : <20180109065642.35112.67843@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRAJENKA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji informuję, że:
Ad 1. Samorząd nie podejmował uchwały we wnioskowanym okresie
Ad 2. Nie utworzono Rady działalności pożytku publicznego - brak zainteresowania ze strony organizacji
Ad 3. Nie utworzono rady oświatowej
Ad 4. Gmina posiada uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych - http://bip.krajenka.pl/?c=98
Ad 5. Informacja na bip.krajenka.pl zakładka prawo miejscowe
Ad 6. Nie prowadzono konsultacji we wnioskowanym okresie
Ad 7. Nie
Ad 8. Nie
Ad 9. Wyodrębniono fundusz sołecki http://bip.krajenka.pl/?c=98
Ad 10. http://bip.krajenka.pl/?c=98
Ad 11. Nie
Ad 12. Nie
Ad 13. Nie

Z wyrazami szacunku
Tomasz Ciechanowski
Sekretarz Gminy

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABÓW

Twoja wiadomość

Do: grabow@wokiss.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 12:38.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JORDANÓW

Twoja wiadomość

Do: miasto@jordanow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 12:37.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIELAWY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugbielawy@lodz.home.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 09:49

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORFANTÓW

Twoja wiadomość

Do: korfantow@korfantow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:15.

odpowiedź na wniosek o informację przez LUBASZ 7

Witam w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie.

Przesyłam również 5 ostatnich numerów Biuletynu Informacyjnego.

Życzę miłej lektury.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu.

Z poważaniem

Liliana Helwich

Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków

Urząd Gminy w Lubaszu

ul. Bolesława Chrobrego 37

64-720 Lubasz

Tel. 67 255 60 12

Tel kom. 502 784 236

informacja publiczna przez BELSK DUŻY

Belsk Duży, dn. 20.08.2018 r.

IP.1431.23.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018 r. o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Belsk Duży udostępnia informacje z następującego zakresu:

- w urzędzie gminy, i w żadnym z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), nieprowadzone są media;
z poważaniem

Renata Ostatek – Sekretarz gminy

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TUROBIN

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@turobin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-08-21 08:46.

Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez RACIĄŻEK 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Data: Tue, 21 Aug 2018 12:20:00 +0200
Nadawca: Michał Suchomski <sekretarz@raciazek.pl>
Adresat: sprawa-7215@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olecku 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.08.2017r..

Na zarządzenie Prezesa SR w Olecku
Z poważaniem

Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Olecku
Urszula Markowska

ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Tel. 87 523 06 00
Fax 87 523 05 99
e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl<mailto:olecko@olecko.sr.gov.pl>
www.olecko.sr.gov.pl<http://www.olecko.sr.gov.pl/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOTLA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@kotla.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 180108-4, 2018-01-08
Przetestowano na: 2018-01-09 08:07:20
avast! - copyright (c) 1988-2018 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BANIE MAZURSKIE

Potwierdzam otrzymanie wiadomości. Informujemy, że uległ zmianie adres
e-mail. Wszelką korespondencję proszę przesyłać na e-mail sekretariat@gminabaniemazurski
Dnia 9 stycznia 2018 07:56 Urząd Gminy w Baniach Mazurskich &lt;sprawa-3679@fedrowanie.siecob napisał(a):


Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-3679@fedrowanie.siecoby

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMPRACHCICE

Twoja wiadomość

Do: ug@komprachcice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 18-01-09 07:56

odczytano w dniu 18-01-09 08:16.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOTLIN

Twoja wiadomość

Do: ug@kotlin.com
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 08:18.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERWONAK

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<kancelaria@czerwonak.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 08:15