odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHODZIEŻ 4

Witam, w załączeniu przekazuję odpowiedź na pismo, które wpłynęło do
tut. urzędu w dniu 22 lutego 2017 r.

Ewelina Żywicka

Urząd Miejski w Chodzieży

udostępnienie informacji publicznej przez DZIERZGOŃ 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><HTML><HEAD><META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23562"><STYLE></STYLE></HEAD><BODY bgColor=#ffffff><DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Odpowiedz na wniosek przez NOWA SÓL 1

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 13.08.2018 r., informuję, że w urzędzie gminy Nowa Sól prowadzone są
media w formie biuletynu informacyjnego pt. " Nasze Wieści", który jest
zarejestrowany w sądzie. Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie
internetowej gminy pod adresem www.gminanowasol.pl
<http://www.gminanowasol.pl> .

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły, materiały dedykowane i innego typu
promocję w latach 2015 - 2018:

- rok 2015 - 55 926,19 zł

- rok 2016 - 59 319,17 zł

- rok 2017 - 134 234,25 zł

- rok 2018 - 32 901,55 zł

Pozdrawiam

Łukasz Kopij

Urząd Gminy Nowa Sól

ul. Moniuszki 3a

67-100 Nowa Sól

Tel. 68 888 62 15

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BIRCZA 1

Szanowni Państwo!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r.
Pozdrawiam
Jadwiga Haber-Słowińska

Odpowiedź na wniosek przez STRONIE ŚLĄSKIE 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej.

odpowiedź przez KUDOWA-ZDRÓJ 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź z załącznikami

Z poważaniem

as

Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
jest przeznaczona wyłącznie

dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
serwera.

odpowiedź--wniosek o informację publiczną przez GAWORZYCE 5

<HTML><HEAD></HEAD><BODY dir=ltr><DIV dir=ltr><DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000"><DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

Wysyłanie wiadomości e-mail: Informacja publiczna przez PIŁAWA GÓRNA 2

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Informacja publiczna

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARCISZÓW 3

W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w latach 2014 - 2016 informujemy,
że w 2014 r. do U. G w Marciszowie wpłynęły 23 wnioski, w 2015 r. - 25 wniosków, a w 2016 r. 19 wniosków.
Odnośnie wniosku o udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków za 2014-2016, w załączeniu przesyłamy pliki tekstowe, rejestry zawierające
zestawienia z wyłączeniem dotyczącym ochrony prywatności wnioskujących osób i danych wnioskodawców.

--
mgr inż. Wiesław Cepielik
z-ca Wójta Gminy

Urząd Gminy Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
tel./fax 75 7410208
kom. 506496146

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

odpowiedź (Inne) przez BOGATYNIA 5

Do wiadomości dołączone są następujące załączniki:
Katarzyna Batko-Tołuć odpowiedź.docx.XAdES
Katarzyna Batko-Tołuć odpowiedź.docx
2016.pdf
2015.pdf
2014.pdf

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIEROSZÓW 2

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

pozdrawiam
Beata Brzezińska
Urząd Miejski
w Mieroszowie
tel. 74 84 94 319

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEKIERCZYN

W dniu 2017-02-22 o 08:11, Urząd Gminy Siekierczyn pisze:
Szanowni Państwo
W odpowiedzi na powyższy mail uprzejmie informuję, że nie jestem w
stanie udzielić na niego szczegółowej odpowiedzi. Wynika to z faktu, iż
w tut. Urzędzie nie jest prowadzony centralny rejestr wniosków o
informację publiczną. Wyjaśniam, że w przypadku wpłynięcia takiego
wniosku w wersji papierowej czy elektronicznej jest on kierowany do
merytorycznych referatów lub stanowisk pracy celem udzielenia
odpowiedzi. Mogę jedynie określić, że liczba ich była niewielka i w ww.
latach wpłynęło od kilku do kilkunastu wniosków rocznie. Większość tych
zapytań dotyczyła spraw związanych z inwestycyjnymi zamówieniami
publicznymi, użytkowanymi oprogramowaniami biurowymi, zakupem różnych
materiałów lub sprzętu czy udzieleniem dotacji podmiotowych dla
przedszkoli niepublicznych.
Z poważaniem

--
Edward Cwynar
Zastępca Wójta Gminy
-----------------------
Urząd Gminy Siekierczyn
59-818 Siekierczyn 271
tel. 75 7221788, fax: 75 7221750
e-mail:zastepcawojta@siekierczyn.pl

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PĘCŁAW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<peclaw@peclaw.eu> o 2017-02-21 20:22

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 07:50

Odpowiedz na zapytanie publiczne przez ŚCINAWA 6

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedz na zapytanie publiczne z dnia 21 lutego
2017r.

Pozdrawiam

Paweł Flunt Witold

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Specjalista ds. informatycznych

Tel. 76 / 740 02 15 / 691-241-457

www.scinawa.pl

<https://www.facebook.com/gminascinawa/>

(bez tematu) przez DOBRZYNIEWO DUŻE 1

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek
o udzielenie informacji publicznej.

Przepraszamy za spóźniona odpowiedź która jest spowodowana choroba
pracownika odpowiadającego za udzielanie informacji publicznej.

Elżbieta Jackowska

inform. publ. przez KOSTOMŁOTY

Kostomłoty, 27.02.2017 r.

Wnioskodawca w
imieniu Stowarzyszenia ,

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej informuję co następuje :

ad.1.

lata

liczba wniosków

2014

2015

2016

16

13

9

ad.2. ewidencja dostępna w siedzibie UG Kostomłoty, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu .

Andrzej
Suropek
Sekretarz Gminy
Kostomłoty

Wezwanie KPA ZKS.1431.3.2018.KS przez MILANÓWEK

Szanowni Państwo,
W odniesieniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej l.dz. 06568.2018 skierowanego do Urzędu Miasta Milanówka w dniu 18.07.2018 r. za pomocą wiadomości e-mail o treści: "Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8279@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-8279@fedrowanie.siecobywatelska.pl>. Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji", jak również wobec braku udzielonej przez Państwa odpowiedzi na wezwanie Urzędu Miasta Milanówka z dnia 31.07.2018 r. do wykazania w jakim zakresie żądane informacje w części złożonego wniosku są szczególnie istotne dla interesu publicznego (treść poniżej), zawiadamiam, że w sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) oraz art. 63 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.) - zwanej dalej "k.p.a." w związku z art. 64 § 2 oraz art. 63 § 3a k.p.a. wzywam w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego wezwania do podpisania wniosku z dnia 18.07.2018 r. (ewentualnie dostarczenia podpisanego przedmiotowego wniosku do tutejszego Urzędu) lub wniesienia wniosku w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku spełnienia wymogów określonych w niniejszym wezwaniu sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
Z upoważnienia Burmistrza Miasta
Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej
Katarzyna Stelmach
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 121 | fax 22 755 81 20
katarzyna.stelmach@milanowek.pl<mailto:katarzyna.stelmach@milanowek.pl> | www.milanowek.pl

Pomyśl, zanim wydrukujesz!
W Milanówku Mieście-ogrodzie przywiązujemy szczególną wagę do spraw związanych z ochroną naszego środowiska.
Zastanów się, czy koniecznie musisz wydrukować tę wiadomość. Jeśli tak, użyj funkcji druku dwustronnego i oszczędzania tonera.

uzupełnienie odpowiedzi przez MUROWANA GOŚLINA 2

Dzień dobry,

Przesyłam uzupełnienie odpowiedzi do pytania z dnia 18.07.2018 r.

pozdrawiam

Monika Paluszkiewicz

główny specjalista ds. komunikacji społecznej

tel. 519 321 675

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

tel. +48 61 892 36 86

fax +48 61 812 22 44

<mailto:m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl>
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl <http://www.murowana-goslina.pl/>

herb_nowy

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez FROMBORK 6

RO.1431.2.2018.JB

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję:

- W Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku prowadzone są media w postaci informatora "Biuletyn Wiadomości z Urzędu".

- Biuletyny są dostępne w Internecie pod linkiem:
http://www.frombork.pl/strona-87-BIULETYN___WIADOMOSCI_Z_URZEDU.html

- Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie.

- W załączeniu przesyłamy 5 ostatnich numerów w formacie pdf.

- Wydatki Gminy Frombork na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję wynosiły:

- w roku 2015 wynosiły ok. 1.660 złotych

- w roku 2016 wynosiły ok. 7.640 złotych

- w roku 2017 wynosiły ok. 6.320 złotych

- w roku 2018 do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek wynosiły 6.760 złotych.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

/-/ Agnieszka Nawrot-Kopycińska

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez FROMBORK 6

RO.1431.2.2018.JB

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję:

- W Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku prowadzone są media w postaci informatora "Biuletyn Wiadomości z Urzędu".

- Biuletyny są dostępne w Internecie pod linkiem:
http://www.frombork.pl/strona-87-BIULETYN___WIADOMOSCI_Z_URZEDU.html

- Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie.

- W załączeniu przesyłamy 5 ostatnich numerów w formacie pdf.

- Wydatki Gminy Frombork na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję wynosiły:

- w roku 2015 wynosiły ok. 1.660 złotych

- w roku 2016 wynosiły ok. 7.640 złotych

- w roku 2017 wynosiły ok. 6.320 złotych

- w roku 2018 do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek wynosiły 6.760 złotych.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

/-/ Agnieszka Nawrot-Kopycińska

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Frombork (adres: Ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork) jako Administratora danych osobowych, w celu zrealizowania Twojej sprawy. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych napisz pod adres e-mail: iod.frombork@rodowsamorzadach.pl. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – po spełnieniu określonych w RODO przesłanek. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym załatwić Twojej sprawy.

Odpowiedź na informację publiczną Urzędu Gminy Uścimów przez UŚCIMÓW 1

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną Urzędu Gminy
Uścimów.

Piotr Kołodziej

UG Uścimów

tel. (81) 85-23-026

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}} Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego