udostępnienie informacji publicznej przez None 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23562">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

FW: Rejestr wniosków dot. informacji publicznej UM - 2014, 2015, 2016 przez None 1

W odpowiedzi na Państwa mail przesyłam wykaz wniosków o udzielenie
informacji publicznej jakie wpłynęły do naszego Urzędu w latach 214,2015
oraz odpowiednio 2016.Jednoczesnie podaję,że nie prowadzimy specjalnego
rejestru , którym odnotowujemy tylko wnioski o udostepnienie inf. Wyżej
przesłany wykaz pochodzi z elektronicznego rejestru pism wpływających do
Urzędu.Zaznaczam ,że odpowiedzi na informację publiczną udzielają wg
kompetencji referaty Urzędu.

Z poważaniem B.Bochniarz

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 1

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

PD: rachunki przez KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 1

<p>Witam</p><p>&nbsp;</p><p>przesy&#322;am rachunek</p><p>&nbsp;</p><p>Pozdrawiam</p><p>&nbsp;</p><p>Grzegorz Lewandowski</p>

(bez tematu) przez None

Subject : Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
Date : Tue, 21 Feb 2017 20:31:52 -0000

Receiving Domain: um.jastrzebie.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIECHANÓW

Wiadomość przeczytano (9 stycznia 2018 07:58:19 (GMT+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb).

[autoresponder]Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEZNO

Wiadomość automatyczna:

Wybrany adres poczty elektronicznej nie istnieje.

Automatyczne potwierdzenie otrzymania wiadomości. przez DALESZYCE

Wiadomość została dostarczona.

Wiadomość o charakterze reklamowym lub nie związana z zakresem świadczonych usług w urzędzie - zostanie skasowana a adres nadawcy dodany do listy SPAMu.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOLUB-DOBRZYŃ

Wiadomość przeczytano 2018-01-09 08:22:01

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘTY

Wiadomość przeczytano (9 stycznia 2018 07:40:48 UTC).

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kraków

Twoja wiadomość

Do: umk
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 9 stycznia 2018 07:56:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 9 stycznia 2018 09:01:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HACZÓW

Wiadomość przeczytano 2018-01-09 09:57:49

Re: Fw: Wniosek o informacjepubliczną przez KŁAJ 5

- Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odp. Tak, za prowadzenie mediów w Urzędzie Gminy w Kłaju jest
odpowiedzialny referat Promocji Kultury i Sportu. Jednostki jakimi są
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju oraz Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne w Kłaju prowadzą własną promocje w swoich mediach.

- Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Gmina Kłaj prowadzi takie media jak:
- Miesięcznik informacyjno ogłoszeniowy „Samodzielność” – wydawca Wójt
Gminy, za treść odpowiada redaktor naczelna – pracownik Referatu
Promocji Kultury i Sportu
- Oficjalna strona Gminy Kłaj: www.klaj.pl - administratorem jest
pracownik Referatu Promocji Kultury i Sportu
- Fan page Gminy Kłaj na Facebooku: https://www.facebook.com/GKlaj/ -
administratorem jest pracownik Referatu Promocji Kultury i Sportu
- Instagram Gminy Kłaj: https://www.instagram.com/gminaklaj/ -
administratorem jest pracownik Referatu Promocji Kultury i Sportu

- Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Samodzielność dostępna jest na stronie gminy z zakładce multimedia:
Najnowszy numer:
http://www.klaj.pl/multimedia/gazeta-samodzielnosc/najnowszy-numer

Numery archiwalne:
http://www.klaj.pl/multimedia/gazeta-samodzielnosc/numery-archiwalne
www.klaj.pl
https://www.facebook.com/GKlaj/
https://www.instagram.com/gminaklaj/

- Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Miesiecznik informacyjno ogłoszeniowy Gminy Kłaj „Samodzielność” o
numerze ISSN 1426-4617 jest zarejestrowany w sądzie

- Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

- Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Gmina Kłaj w kolejnych latach ponosiła koszty za publikowanie
materiałów promocyjnych gminę w gazetach innych niż „Samodzielność” i
poniosła następujące koszty z tym związane;
W 2015: 15498, 00 złotych ( dwa rodzaje gazet)
W 2016: 8706,00 złotych
W 2017: 8856,00 złotych
W 2018: 3690,00 złotych

--
Pozdrawiam,
Oliwia Bieda

Urząd Gminy w Kłaju
Promocja, Kultura i Sport
tel. 12 284 11 00 wew.28

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁCZYGŁOWY

Twoja wiadomość

Do: ugkolczyglowy@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 15:12

odczytano w dniu 2018-08-24 07:04.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez ZAGRODNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugzagrodno@zagrodno.eu> o 23.08.2018 14:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.08.2018 07:32

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŚCIERZYNA

Twoja wiadomość

Do: ug@koscierzyna.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 15:12

odczytano w dniu 2018-08-24 07:31.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez STARY DZIERZGOŃ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@starydzierzgon.pl> o 2018-08-23 15:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-24 07:27

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez PRABUTY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@prabuty.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez TCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.tczew.pl> o 2018-08-23 15:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-24 07:45

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZERSK

Twoja wiadomość

Do: urzad_miejski@czersk.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:12

odczytano w dniu 24.08.2018 07:44.

Przeczytano: Wniosek o informacjepubliczną przez CZERSK

Twoja wiadomość
Do: urzad_miejski@czersk.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 13:12:33
została odczytana w dniu 2018-08-24 07:45:05

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez LĘBORK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.lebork.pl> o 2018-08-23 15:12

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-24 07:48

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez KOLBUDY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@kolbudy.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-08-23 15:12

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.