Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SMĘTOWO GRANICZNE

Twoja wiadomość

Do: ug@smetowograniczne.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 15:10

odczytano w dniu 2018-08-24 07:54.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez KWIDZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@um.kwidzyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PARCHOWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@parchowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 15:13

odczytano w dniu 2018-08-24 08:06.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SKÓRCZ

Twoja wiadomość

Do: sekretarzgminy@skorcz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:10

odczytano w dniu 24.08.2018 08:10.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MIKOŁAJKI POMORSKIE

Gmina Mikołajki Pomorskie nie prowadzi mediów, nie wydaje gazet, nie prowadzi dzienników, nie sponsoruje artykułów ani innych materiałów, działania promocyjne nie są realizowane za pomocą mediów.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich (Instytucja Kultury) okolicznościowo wydaje gazetkę „Kurier Gminny”

Janusz Wysocki

Sekretarz Gminy

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez POTĘGOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@potegowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:10

odczytano w dniu 24.08.2018 08:16.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZBLEWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@zblewo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:08

odczytano w dniu 24.08.2018 08:16.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczn? przez DZIERZGOŃ

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Do: sekretariat@dzierzgon.pl
Wysłaną: 2018-08-23 15:12:38

Odczytano w dniu 2018-08-24 08:41:28

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SŁUPSK

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<info@gminaslupsk.pl> o 2018-08-23 15:10

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-08-24 08:45

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŚCIERZYNA

Twoja wiadomość

Do: urzad@koscierzyna.gda.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:12

odczytano w dniu 24.08.2018 08:57.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez RYJEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@ryjewo.pl> o 23.08.2018 15:10

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.08.2018 07:43

uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Szczecin 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Pozdrawiam

Adriana Zwolińska

Główny Specjalista

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl
Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce "Ochrona danych osobowych/RODO".

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Sopot

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:
Urząd Miasta Sopotu wydaje jedynie drukowany Informator Miejski "Przepis na Sopot". Za redakcję, skład i wydawanie informatora odpowiada Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu.
Informator posiada numer ISSN 2543-4632
Wszystkie archiwalne numery informatora dostępne są na stronie internetowej www.sopot.plwww.sopot.pl<http://www.sopot.pl/> w zakładce Przepis na Sopot.
W zakresie zapytania odnośnie wydatków wskazuję, że informacja w przedmiocie wydatków, w tym na działania promocyjne dostępna jest w na stronie www.sopot.pl<http://www.sopot.pl> (BIP, zakładka budżet).

Z poważaniem
Wojciech Zemła
Sekretarz miasta Sopotu

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - media uzupełnienie [Sprawa#EIP.1431.88.2018] przez RADOMSKO 1

Dokumenty: EIP.KW.2018.00563
Znak sprawy: EIP.1431.88.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.035464
Wysłane przez: Karolina Turowska

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KARTUZY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@poczta.kartuzy.pl> o 2018-08-23 15:12

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-24 12:12

Odp na wniosek przez DAMNICA

W odpowiedzi na Państwa wniosek sygnowany tytułem
"sprawa-9363@fedrowanie.siecobywatelska.pl",infomuję:

ad.1. - w Urzędzie Gminy Damnica, ani w jednostce organizacyjnej gminy
nie są prowadzone media.

ad.2 - nie dotyczy

ad.3 -nie dotyczy

ad. 4  - nie dotyczy

ad.5 - nie dotyczy

ad. 6 - wydatki na zadania promocyjne w poszczególnych latach:

2015 - 38 602,10 zł

2016- 42 739,73 zł

2017- 55 738,87 zł

2018 - na dzień 24.08.2018 - 30 511,98

Z poważaniem,

--
Paweł Lewandowski
Urząd Gminy Damnica
tel. 59 848 44 48
kom.727 412 704
www.damnica.pl

odpowiedź na wniosek zarejestrowany w dniu 20.07.2018r. nr 0.11962.2018 przez None 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek zarejestrowany w Kancelarii
Urzędu Miejskiego w dniu 20 lipca 2018r. nr 0.11962.2018.

--
Barbara Kłosowska
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZŁUCHÓW

Witam,

Uprzejmie proszę o informację, czy do ogłoszeń mamy zaliczyć także te
wynikające z obowiązku umieszczania w mediach, dotyczących przetargów
nieruchomości i sprzedaży działek?

Z poważaniem

--

Justyna Gołębiewska
insp. ds turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. 59 83 42 291 wew. 318

W dniu 24.08.2018 o 08:57, sekretarz pisze:

Re: Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Tak, poprosimy o wszystkie dane które dotyczą wydatków wobec innych mediów. Nie prowadzonych przez Państwa. Bez względu na to czy są to wydatki obowiązkowe, czy też nie.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SIEDLISKO

Dzień dobry,

w związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
informuję, iż na terenie gminy Siedlisko wydawany jest kwartalnik
"Wieści z Siedliska".

Wydatki gminy:
- 2015 rok -   180,81 zł (ogłoszenia o przetargu)
- 2016 rok - 1546,36 zł (ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenia
okolicznościowe),
- 2017 rok - 1269,37 zł (ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenia
okolicznościowe),
- 2018 rok -   232,47 zł (na potrzeby opracowania studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Z poważaniem

Monika Suchocka
UG Siedlisko
tel. 683883211

wezwanie uzupełnienie wniosku - sprawa-7102@fedrowanie.siecobywatelska przez WOŁÓW 1

Dzień dobry!

Przesyłam w załączeniu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
wezwanie uzupełnienie wniosku - sprawa-7102@fedrowanie.siecobywatelska

--
Z poważaniem

Anna Mądrzycka
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów
tel. 71 319 13 28

Fw: Wniosek o informacje publiczną Gmina Studzienice przez STUDZIENICE

Gmina Studzienice
ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice

W załączeniu udzielam odpowiedzi na Państwa wniosek .

Z poważaniem
Ryszard Piechowski

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; AD. 1 – Nie są prowadzone media.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; Ad 2 . Nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; Ad 3 Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; Ad 4 Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; Ad 5 nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Ad 6. Kwota łaczna ; 14.860,90 zł

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9300@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITNICA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Urszula Sawicka
Sekretarz Miasta i Gminy Witnica

Urząd Miasta i Gminy Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
tel. 95 721 64 44

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JASTARNIA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że w Urzedzie Miejskim w Jastarni oraz jednostkach podległych nie są prowadzone media. Jedynie raz w miesiącu wydawany jest Informator Miejski będący bezpłatnym biuletynem samorządu lkoalnego.
Z poważaniem

Adrian Baranowski
Sekretarz Miasta
tel.: +48 58 675 19 20

Urząd Miejski w Jastarni
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
www.jastarnia.pl

Niniejsza wiadomość e-mail jest ściśle poufna. Przeznaczona jest wyłącznie dla osoby wymienionej jako adresat niniejszego przekazu. Może zawierać informacje objęte tajemnicą prawną bądź zawodową. W przypadku wadliwego przekazu prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z nadawcą wiadomości wskazanym w nagłówku, usunięcie oraz niewykorzystywanie jakiejkolwiek jej części. Jednocześnie informujemy, że niniejsza wiadomość e-mail została skontrolowana i nie zawiera wirusów komputerowych.

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku. Zachowaj ją w swojej skrzynce odbiorczej, lub przenieś do archiwum.

odpowiedź na wniosek przez SKARŻYSKO-KAMIENNA

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję:

1. Urząd Gminy Skarżysko-Kamienna nie prowadzi żadnych mediów.
Jeśli chodzi o jednostki Gmina nie posiada takich informacji.
2. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję wynosiły:
2015 - 74242,32zł
2016 - 128957,29zł
2017 - 266461,42zł
2018 - 209006,80zł

Agnieszka Jarosińska
Urząd Miasta
w Skarżysku-Kamiennej
tel. 41 2520106