Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁCZYGŁOWY

Twoja wiadomość

Do: ugkolczyglowy@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 15:12

odczytano w dniu 2018-08-24 07:04.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez ZAGRODNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugzagrodno@zagrodno.eu> o 23.08.2018 14:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.08.2018 07:32

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŚCIERZYNA

Twoja wiadomość

Do: ug@koscierzyna.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 15:12

odczytano w dniu 2018-08-24 07:31.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez STARY DZIERZGOŃ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@starydzierzgon.pl> o 2018-08-23 15:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-24 07:27

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez PRABUTY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@prabuty.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez TCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.tczew.pl> o 2018-08-23 15:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-24 07:45

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZERSK

Twoja wiadomość

Do: urzad_miejski@czersk.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:12

odczytano w dniu 24.08.2018 07:44.

Przeczytano: Wniosek o informacjepubliczną przez CZERSK

Twoja wiadomość
Do: urzad_miejski@czersk.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 13:12:33
została odczytana w dniu 2018-08-24 07:45:05

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez LĘBORK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.lebork.pl> o 2018-08-23 15:12

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-24 07:48

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez KOLBUDY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@kolbudy.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-08-23 15:12

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SMĘTOWO GRANICZNE

Twoja wiadomość

Do: ug@smetowograniczne.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 15:10

odczytano w dniu 2018-08-24 07:54.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez KWIDZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@um.kwidzyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PARCHOWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@parchowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-08-23 15:13

odczytano w dniu 2018-08-24 08:06.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SKÓRCZ

Twoja wiadomość

Do: sekretarzgminy@skorcz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:10

odczytano w dniu 24.08.2018 08:10.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MIKOŁAJKI POMORSKIE

Gmina Mikołajki Pomorskie nie prowadzi mediów, nie wydaje gazet, nie prowadzi dzienników, nie sponsoruje artykułów ani innych materiałów, działania promocyjne nie są realizowane za pomocą mediów.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich (Instytucja Kultury) okolicznościowo wydaje gazetkę „Kurier Gminny”

Janusz Wysocki

Sekretarz Gminy

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez POTĘGOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@potegowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:10

odczytano w dniu 24.08.2018 08:16.