Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZBLEWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@zblewo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:08

odczytano w dniu 24.08.2018 08:16.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczn? przez DZIERZGOŃ

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Do: sekretariat@dzierzgon.pl
Wysłaną: 2018-08-23 15:12:38

Odczytano w dniu 2018-08-24 08:41:28

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SŁUPSK

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<info@gminaslupsk.pl> o 2018-08-23 15:10

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-08-24 08:45

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŚCIERZYNA

Twoja wiadomość

Do: urzad@koscierzyna.gda.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.08.2018 15:12

odczytano w dniu 24.08.2018 08:57.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez RYJEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@ryjewo.pl> o 23.08.2018 15:10

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.08.2018 07:43

uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Szczecin 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Pozdrawiam

Adriana Zwolińska

Główny Specjalista

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl
Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce "Ochrona danych osobowych/RODO".

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Sopot

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:
Urząd Miasta Sopotu wydaje jedynie drukowany Informator Miejski "Przepis na Sopot". Za redakcję, skład i wydawanie informatora odpowiada Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu.
Informator posiada numer ISSN 2543-4632
Wszystkie archiwalne numery informatora dostępne są na stronie internetowej www.sopot.plwww.sopot.pl<http://www.sopot.pl/> w zakładce Przepis na Sopot.
W zakresie zapytania odnośnie wydatków wskazuję, że informacja w przedmiocie wydatków, w tym na działania promocyjne dostępna jest w na stronie www.sopot.pl<http://www.sopot.pl> (BIP, zakładka budżet).

Z poważaniem
Wojciech Zemła
Sekretarz miasta Sopotu

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - media uzupełnienie [Sprawa#EIP.1431.88.2018] przez RADOMSKO 1

Dokumenty: EIP.KW.2018.00563
Znak sprawy: EIP.1431.88.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.035464
Wysłane przez: Karolina Turowska

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KARTUZY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@poczta.kartuzy.pl> o 2018-08-23 15:12

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-08-24 12:12

Odp na wniosek przez DAMNICA

W odpowiedzi na Państwa wniosek sygnowany tytułem
"sprawa-9363@fedrowanie.siecobywatelska.pl",infomuję:

ad.1. - w Urzędzie Gminy Damnica, ani w jednostce organizacyjnej gminy
nie są prowadzone media.

ad.2 - nie dotyczy

ad.3 -nie dotyczy

ad. 4  - nie dotyczy

ad.5 - nie dotyczy

ad. 6 - wydatki na zadania promocyjne w poszczególnych latach:

2015 - 38 602,10 zł

2016- 42 739,73 zł

2017- 55 738,87 zł

2018 - na dzień 24.08.2018 - 30 511,98

Z poważaniem,

--
Paweł Lewandowski
Urząd Gminy Damnica
tel. 59 848 44 48
kom.727 412 704
www.damnica.pl

odpowiedź na wniosek zarejestrowany w dniu 20.07.2018r. nr 0.11962.2018 przez None 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek zarejestrowany w Kancelarii
Urzędu Miejskiego w dniu 20 lipca 2018r. nr 0.11962.2018.

--
Barbara Kłosowska
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZŁUCHÓW

Witam,

Uprzejmie proszę o informację, czy do ogłoszeń mamy zaliczyć także te
wynikające z obowiązku umieszczania w mediach, dotyczących przetargów
nieruchomości i sprzedaży działek?

Z poważaniem

--

Justyna Gołębiewska
insp. ds turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. 59 83 42 291 wew. 318

W dniu 24.08.2018 o 08:57, sekretarz pisze:

Re: Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Tak, poprosimy o wszystkie dane które dotyczą wydatków wobec innych mediów. Nie prowadzonych przez Państwa. Bez względu na to czy są to wydatki obowiązkowe, czy też nie.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SIEDLISKO

Dzień dobry,

w związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
informuję, iż na terenie gminy Siedlisko wydawany jest kwartalnik
"Wieści z Siedliska".

Wydatki gminy:
- 2015 rok -   180,81 zł (ogłoszenia o przetargu)
- 2016 rok - 1546,36 zł (ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenia
okolicznościowe),
- 2017 rok - 1269,37 zł (ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenia
okolicznościowe),
- 2018 rok -   232,47 zł (na potrzeby opracowania studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Z poważaniem

Monika Suchocka
UG Siedlisko
tel. 683883211

wezwanie uzupełnienie wniosku - sprawa-7102@fedrowanie.siecobywatelska przez WOŁÓW 1

Dzień dobry!

Przesyłam w załączeniu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
wezwanie uzupełnienie wniosku - sprawa-7102@fedrowanie.siecobywatelska

--
Z poważaniem

Anna Mądrzycka
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów
tel. 71 319 13 28

Fw: Wniosek o informacje publiczną Gmina Studzienice przez STUDZIENICE

Gmina Studzienice
ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice

W załączeniu udzielam odpowiedzi na Państwa wniosek .

Z poważaniem
Ryszard Piechowski

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; AD. 1 – Nie są prowadzone media.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; Ad 2 . Nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; Ad 3 Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; Ad 4 Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; Ad 5 nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Ad 6. Kwota łaczna ; 14.860,90 zł

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9300@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITNICA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Urszula Sawicka
Sekretarz Miasta i Gminy Witnica

Urząd Miasta i Gminy Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
tel. 95 721 64 44

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JASTARNIA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że w Urzedzie Miejskim w Jastarni oraz jednostkach podległych nie są prowadzone media. Jedynie raz w miesiącu wydawany jest Informator Miejski będący bezpłatnym biuletynem samorządu lkoalnego.
Z poważaniem

Adrian Baranowski
Sekretarz Miasta
tel.: +48 58 675 19 20

Urząd Miejski w Jastarni
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
www.jastarnia.pl

Niniejsza wiadomość e-mail jest ściśle poufna. Przeznaczona jest wyłącznie dla osoby wymienionej jako adresat niniejszego przekazu. Może zawierać informacje objęte tajemnicą prawną bądź zawodową. W przypadku wadliwego przekazu prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z nadawcą wiadomości wskazanym w nagłówku, usunięcie oraz niewykorzystywanie jakiejkolwiek jej części. Jednocześnie informujemy, że niniejsza wiadomość e-mail została skontrolowana i nie zawiera wirusów komputerowych.

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku. Zachowaj ją w swojej skrzynce odbiorczej, lub przenieś do archiwum.

odpowiedź na wniosek przez SKARŻYSKO-KAMIENNA

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję:

1. Urząd Gminy Skarżysko-Kamienna nie prowadzi żadnych mediów.
Jeśli chodzi o jednostki Gmina nie posiada takich informacji.
2. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję wynosiły:
2015 - 74242,32zł
2016 - 128957,29zł
2017 - 266461,42zł
2018 - 209006,80zł

Agnieszka Jarosińska
Urząd Miasta
w Skarżysku-Kamiennej
tel. 41 2520106

odpowiedź na wniosek przez URZĘDÓW 1

Urząd Miejski w Urzędowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r..

Z poważaniem,

Sylwia Toporowska

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Urzędowie

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie 4

W załączeniu udostępnienie informacji publicznej oraz rozstrzygnięcie
NI.0172.13.2017.KK

Z poważaniem

Ewa Cywińska

Sekretarka

tel. kom.: +48 696 457 001

77-330 Czarne, ul. Długa 2

tel.: +48 59 833 20 11 w 100, IP: 1105100, tel. sekr.: +48 59 833 20 11

<http://www.lasy.gov.pl/> www.czarne-czluchowskie.szczecinek.lasy.gov.pl

odpowiedz na informację z dn. 23.08. Gmina Kępice przez KĘPICE 3

W załączeniu część odpowiedzi na prośbę o informację. Druga część w kolejnym
mailu.

W odpowiedzi na maila z dn. 23.08.2018 r. dotyczącego informacji o mediach
funkcjonujących w gm. Kępice informuję:

1. W Urzędzie Miejskim funkcjonuje strona internetowa kepice.pl,
Facebook gminny oraz gazeta samorządowa Puls Kępic, wydawana przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kępice. Wydawana jest średnio co 3-4
miesiące. Osoba odpowiedzialna za redagowanie gazety: A. Christyniuk
2. Gazeta Puls Kępic dostępna jest pod linkiem kepice.pl- link:
http://www.kepice.pl/wp-content/uploads/puls_kepic/pdf//puls%20marzec%202018
.pdf
<http://www.kepice.pl/wp-content/uploads/puls_kepic/pdf/puls%20marzec%202018
.pdf>
3. Pismo nie jest zarejestrowane w sądzie.
4. W załączeniu trzy Pulsy Kępic - z marca, kwietnia i sierpnia. Dwa
kolejne w kolejnym mailu (rozmiar wiadomości jest zbyt duży).

Aleksandra Christyniuk

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Urząd Miejski w Kępicach

59 857 66 21