Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez CIESZANÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<cieszanow@vp.pl> o 2018-07-17 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-03 09:14

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CEWICE 1

Witam

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 23 sierpnia 2018 r.
podaję poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w wniosku:

1. Urząd Gminy w Cewicach prowadzi media w postaci gazety pt. "Cewice"
Bezpłatny Informator Samorządowy Urzędu Gminy w Cewicach.

2. Gazeta dostępna jest na stronie www.cewice.pl w zakładce: Biuletyn
Gminny, pod zakładka: rok 2018, rok 2017.

3. Czasopismo jest zarejestrowane: Sąd Okręgowy w Słupsku, poz. 100-IV
Ns -Rej. Pr 21/01.

4. Wydatki poniesione przez Urząd Gminy w Cewicach na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w
poniższych latach:

- 2015 rok - publikacja materiałów prasowych - 1.365,30 zł.

- wydanie biuletynu "Cewice"(wydano 3 numery) - 8.831,40 zł.

- 2016 rok - publikacja materiałów prasowych - 3.198,00 zł.

- wydanie biuletynu "Cewice" (wydano 3 numery) - 10.320,93
zł.

- 2017 rok - publikacja materiałów prasowych - 1.217,70 zł.

- wydanie biuletynu "Cewice" (wydano 4 numery) - 8.969,16
zł.

- 2018 rok - do chwili obecnej - publikacja materiałów prasowych -
676,50 zł.

- wydanie biuletynu "Cewice" (wydano 1 numer) - 2.263,20
zł.

Z poważaniem
Marzena Krakowiak

<http://www.cewice.pl/> Cewice

84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, woj. Pomorskie
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, 59 861 34 66
fax +48 59 861 34 62
e-mail: <mailto:sekretariat@cewice.pl> sekretariat@cewice.pl,
<http://www.cewice.pl/> www.cewice.pl, <mailto:sekretarz@cewice.pl>
sekretarz@cewice.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LEŚNICA

Twoja wiadomość

Do: um@lesnica.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-02 09:05

odczytano w dniu 2018-09-03 10:51.

Gmina Stary Targ przez STARY TARG 1

Pismo z dnia 31 sierpnia o udostępnienie informacji publicznej. przez RYN

Dzień dobry,
Gmina Ryn nie posiada danych dotyczących polowań zbiorywch itp.
W celu otrzymania powyższych danych proszę o zgłoszenie się do obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Ryn.

Pozdrawiam

Natalia Banul
Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn
tel. 87/4293970
fax 87/4293974

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez MORZESZCZYN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23
sierpnia 2018r. informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
NIE DOTYCZY

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
NIE DOTYCZY

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015 - 8364 zł
2016 - 1992 zł
2017 - 2152,5 zł
2018 - 369 zł

Nr sprawy SG.1431.37.2018

Z poważaniem
--
Z up. Wójta
Mariusz Wszelak
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Morzeszczyn
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
kom. 789-027-169
tel. (58) 536-27-24 wew. 12

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej. przez BRUSY 2

Witam!

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Adam Mochol

Inspektor

Wydział Organizacyjno-Prawny

tel. 52 39 69 324

Urząd Miejski w Brusach

ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

tel. 52 39 69 300, fax. 52 39 69 303

herb

informacja UM Tczew przez TCZEW 1

Witam,
w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Wysłaliśmy ją również pocztą.
Wszystkie numery naszego biuletynu informacyjnego “Panorama Miasta” – w formacie PDF znajduję się pod linkiem:
https://miasto.wrotatczewa.pl/panorama-miasta

Pozdrawiam
Małgorzata Mykowska
rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Tczewie
pl. Piłsudskiego 1
83-110 Tczew
tel. 58 77 59 320

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji Gmina Zwierzyn przez ZWIERZYN 1

Dzień dobry.
Urząd Gminy Zwierzyn udzielając informacji na wniosek z dnia 31.08.2018r. informuję, że po 1 kwietnia 2018r.:
1. nie wpłynęły pisma dotyczące zaplanowanych terminów polowań zbiorowych,
2. w załączeniu przesyłamy skany informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab Prawo łowieckie,
3. Zgodnie z art. 42 a,b ust.2 i art. 42 b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie informacje będą podawane na stronie internetowej:www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn/

Ewa Jeger
Urząd Gminy Zwierzyn

Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF20180903_0001 przez ŁUKTA 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
CCF20180903_0001

Re: Pismo z dnia 31 sierpnia o udostępnienie informacji publicznej. przez krzysztof

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć przez "Gmina Ryn nie posiada danych dotyczących polowań zbiorowych itp.".

Zgodnie z art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest podmiotem obowiązanym do poinformowania (m.in. na stronie internetowej gminy) mieszkańców gminy o terminach i miejscach polowań zbiorowych oraz do przyjmowania ewentualnych sprzeciwów właścicieli, posiadaczy lub zarządców gruntów i przekazywaniu tych sprzeciwów do zarządców obwód łowieckich (kół łowieckich).
Zgodnie natomiast z art. 42b ustawy Prawo łowieckie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest również zobowiązany do podawania na stronie internetowej gminy informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu.

Czy mam rozumieć, że w roku 2018 do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nie wpłynęło ani jedno zawiadomienie o terminach i miejscach polowań zbiorowych oraz ani jedno zawiadomienie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu?

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<miastoryn@miastoryn.pl> o 2018-09-03 14:54

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-09-03 15:00

RE: Wniosek o informacje publiczną przez LEŚNICA 4

Dzień dobry, we wrześniu nie będzie drugiego wydania „Wiadomości Leśnickich”, Najprawdopodobniej w roku 2018 ukażą się 2 numery gazety lokalnej WL.

Pozdrawiam

Edyta Gola

tel. 77 4639858

_____

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42
www.lesnica.pl <mailto:um@lesnica.pl> e-mail: um@lesnica.pl

Administratorem danych osobowych jest GMINA LEŚNICA ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email <mailto:um@lesnica.p> um@lesnica.pl. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email <mailto:iod@lesnica.pl> iod@lesnica.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Więcej informacji na stronie <http://www.lesnica.pl/> www.lesnica.pl w zakładce Urząd Miejski <http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html> Dane osobowe.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PISZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@pisz.home.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PUCK 1

Dzień dobry

w załączeniu przekazujemy odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Urząd Gminy Puck

ul. 10 Lutego 29

84-100 Puck

W dniu 23.08.2018 o 15:10, sprawa-9327@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Rzepin przez RZEPIN 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczna dotyczącą zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy Rzepin po 1 kwietnia 2018 roku.

Elżbieta Pych

Kierownik Referatu

Ochrony Środowiska Gospodarki

Komunalnej i Drogownictwa

Tel. 95 7596091

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LICHNOWY 7

SG. 1431.36.2018 Lichnowy, dnia
04.09.2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
23.08.2018 r. poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania zawarte we
wniosku:

1) Urząd Gminy Lichnowy wydaje, w razie potrzeby przekazania mieszkańcom
gminy ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu,
biuletyn informacyjny; Ostatni numer biuletynu wydany był w 2017 roku, w
2016 roku nie ukazał się żaden numer, również nie planuje się wydawania
biuletynu w roku 2018; Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy dostępny
jest na naszej stronie internetowej pod linkiem
https://lichnowy.pl/o-gminie/biuletyn-informacyjny.

2) wydatki na ogłoszenia związane z przetargami oraz sprzedażą
nieruchomości przedstawiały się następująco: w 2015 roku - 2091 zł, w
2016 roku - 1819,17 zł, w 2017 roku - 2583,00 zł, w 2018 roku do dnia
udzielenia odpowiedzi - 1599 zł; wydatki związane z ogłoszeniami
dotyczącymi reklam oraz życzeń: 2015 rok - 0 zł, 2016 rok - 1230,00 zł,
2017 rok - 615,00 zł, 2018 rok (do dnia udzielenia odpowiedzi) - 1303,80
zł.

3) wydatki poniesione przez gminę na promocję (druk lokalnego biuletynu
informacyjnego, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, nagród,
reklamę podczas okolicznościowych festynów plenerowych, dofinansowanie
dożynek powiatowych, pokrycie kosztów wymiany młodzieży z gminy
partnerskiej itp.) przedstawiały się następująco: 2015 rok - 20 178,21
zł, 2016 rok - 12 932,26 zł, 2017 rok - 23 038,11 zł, 2018 rok (do dnia
udzielenia odpowiedzi) - 8 532,20 zł.

4) w załączeniu znajduje się pięć ostatnich numerów Biuletynu
Informacyjnego Gminy Lichnowy.

--

Pozdrawiam
Iwona Młodzińska

mł. referent ds. obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i promocji
gminy
tel.: 55 271-27-23 wew. 116

Urząd Gminy Lichnowy

ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
tel.: 55 271-27-23, fax: 55 271-27-66
www: http://lichnowy.pl

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SADLINKI

Dzień dobry,

Zapraszamy do zadawania wniosków o informację publiczną poprzez portal
ePUAP:/sadlinki/skrytka lub drogą tradycyjną (papierową).

Pozdrawiam

Dariusz Piszczewiat
Inspektor ds Obsługi Informatycznej
Urząd Gminy Sadlinki
--------------------
tel: (55) 246 81 59
fax: (55) 275 75 80
--------------------
www.sadlinki.pl
www.sadlinki.biuletyn.net

Udzielenie informacji publicznej przez NOWE MIASTECZKO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
terminów polowań zbiorowych Gmina Nowe Miasteczko informuje:

1. Od dnia 1 kwietnia do chwili obecnej do Burmistrza Nowego Miasteczka
nie wpłynęły informacje od dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o
planowanym terminie, dacie i godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowań
zbiorowych w naszej gminie,

2. Od dnia 1 kwietnia do chwili obecnej do Burmistrza Nowego Miasteczka
nie wpłynęły informacje od dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o
miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i
ich zakresie,

3.
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/216/Terminy_polowan_zbiorowych
/

4.
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/217/Miejsce_przechowywania_ksi
azki_ewidencyjnej/

Gmina Nowe Miasteczko

Ul. Rynek 2

67-124 Nowe Miasteczko

Osoba do kontaktu

Zofia Wróbel

Podinspektor RLiEDG

odp. na wniosek z dnia 16.07.2018 przez NOWOGRODZIEC 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r.

Dla ułatwienia korzystania z podanych w odpowiedzi bezpośrednich linków do
strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przesyłam treść pisma
poniżej.

Agnieszka Lenart

Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

tel. 75 7380669, 75 7380660

www.nowogrodziec.pl

Treść pisma:

Nowogrodziec, dnia 03 września 2018 r.

WAP.1431.71.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej, Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje:

- Urząd Miejski w Nowogrodźcu wydaje Informator Samorządowy Gminy i Miasta
Nowogrodziec pt. "Kurier Nowogrodźca",

- informacja o Kurierze Nowogrodźca znajduje się na stronie oficjalnej
Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu http://www.nowogrodziec.pl

, na tej stronie istnieją również dwie zakładki dotyczące Informatora
Samorządowego:
http://www.nowogrodziec.pl/index.php/informacje/kurier-nowogrodzca

oraz

http://www.nowogrodziec.pl/images/com_arismartbook/pdf_import/nowogrodziec_2
018_06/nowogrodziec_2018_06_001.jpg

- prowadzimy Informator Samorządowy, który nie jest rejestrowany w sądzie,

- ostatnich 5 numerów w formacie PDF znajduje się na stronie internetowej
podanej wyżej,

- Urząd Miejski w Nowogrodźcu w okresie od 01.01.2015 r. do dnia wpływu
Państwa wniosku poniósł następujące koszty związane z promocją Gminy i
Miasta Nowogrodziec: 301504,16 zł.

Gmina Sierakowice/RSO.1431.41.2018 przez SIERAKOWICE 6

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
23.08.2018 uprzejmie informuję co następuje:

1. Gmina Sierakowice wydaje czasopismo "Wiadomości Sierakowickie"

2. "Wiadomości Sierakowickie" są czasopismem zarejestrowanym w sądzie na
mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział I Cywilny z dnia 14
lutego 1992r.

3. Link do wersji elektronicznej gazety:
<http://sierakowice.pl/epublikacje-kategoria-23-wiadomosci_sierakowickie.htm
l>
http://sierakowice.pl/epublikacje-kategoria-23-wiadomosci_sierakowickie.html

4. W załączniku przesyłam pięć ostatnich numerów "WS" w plikach PDF.

5. Wydatki Gminy Sierakowice na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane dotyczące działalności Gminy Sierakowice, odpowiednio w
latach:
2015 - 21.107,99
2016 - 29.337,15
2017 - 24.046,89
2018 - 17.776,00 (w terminie do 31.07.2018r.)

Z poważaniem

stopka75 ewelina lila v2

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

Dzień dobry,
W dniu dzisisjeszym wystąpiliśmy do Kół Łowieckich, działających w obrębie gminy Ryn o uzupełnienie dokumentacji, wypełniającej wymogi art. 8a, art. 42ab, art 42 ustawy prawo łowieckie.
Całą dokumentację prześlemy natychmiast po otrzymaniu jej od Kół Łowieckich.

Pozdrawiam
Natalia Banul
Urząd Miasta i Gminy Ryn

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez None 1

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o informację publiczną, przesłanego
mejlem 23 sierpnia, poniżej odpowiadam na interesujące Państwa zagadnienia.

Urząd Miasta i Gminy Gniew prowadzi media w postaci Miesięcznika
Publicystyczno-Informacyjnego Nowiny Gniewskie. Wydawcą gazety jest
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. F. Wierzchowskiego w
Gniewie, będąca jednostką organizacyjną gminy.

Numery czasopisma dostępne są pod linkiem:
https://www.gniew.pl/469,nowiny-gniewskie

„Nowiny Gniewskie” zostały zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku i
posiadają nadany przez Polską Akademię Nauk międzynarodowy znak
informacyjny ISNN 1233-605X.

Gmina Gniew w latach 2015-2018 na promocję w mediach wydała:

w 2015 r. 28 245,85 zł;

w 2016 r. 21 211,55 zł;

w 2017 r. 23 457,55 zł;

w 2018 r. 21 826,80 zł.

Z uwagi na zbyt duży rozmiar wiadomości, ostatnich 5 numerów "Nowin
Gniewskich" prześlę Państwu transferem.

Z poważaniem,

Paulina Raińska

--
------------------------------------------------------------------------
Referat Promocji i Informacji
Urząd Miasta i Gminy Gniew
tel. 58 535 40 21, fax 58 530 79 40
e-mail: info@gniew.pl
www.gniew.pl

info@gniew.pl sent you files via WeTransfer przez GNIEW

info@gniew.pl sent you some files

5 files, 49.5 MB in total
・ Will be deleted on 11 September, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/d65d1d83805855e3a9fda709649fe5fd20180904101451/8a9ca35a3d7d1960b26888ceec0feec120180904101451/9cb2f5

Message:
Wniosek o informację publiczną - Nowiny Gniewskie

5 files

Nowiny_2018-04.pdf
Nowiny_2018-06.pdf
Nowiny_2018-03.pdf
Nowiny_2018-07-08.pdf
Nowiny_2018-05.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

udzielenie informacji publicznej - łowiectwo przez BIAŁA PISKA 1

Na podstawie otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 31.08.2018 r., przesyłam w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.

Z poważaniem, Radosław Laszkowski tel. 87 4241 370