Re: Wniosek o informacje publiczną przez KOLBUDY 1

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na informację publiczną.

z poważaniem
Joanna Kroll
---
Sekretariat Urzędu Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
tel. (58) 691 05 20/21
fax (58) 691 05 58

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZŁUCHÓW

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, wyjaśniamy:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
BRAK
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
NIE MA
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
NIE MA, DO MIESZKAŃCÓW TRAFIA TYLKO ULOTKA INFORMACYJNA
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
NIE PROWADZIMY DZIENNIKA ANI CZASOPISMA
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015 r. - 20851,68 zł, 2016 r. - 18112,47 zł, 2017 r. - 19229,32 zł,
2018 r. (do chwili obecnej) 13032,60 zł

Z poważaniem
--

Justyna Gołębiewska
insp. ds turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. 59 83 42 291 wew. 318

Odpowiedź: Wniosek o informacje publiczną przez SULĘCZYNO

OA.1431.44.2018

06.09.2018 r.

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
odpowiedzi na kolejne pytania:

Ad. 1 Tak, gazetka gminna.

Ad. 2 Prowadzona jest gazetka gminna "Nowinë z Gminë Sëlëczëno".

Ad. 3 <http://goksuleczyno.gdan.pl/suleczyno/promocja.html>
http://goksuleczyno.gdan.pl/suleczyno/promocja.html

Ad. 4 Tak, gazetka jest zarejestrowana w sądzie,

Ad. 5 Ostatnich 5 numerów gazetki gminnej dostępne jest na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej w zakładce SULĘCZYNO -
PROMOCJA.

Ad. 6 2015 - 9000,00 zł, 2016 - 9000,00 zł, 2017 - 9000,00 zł, 2018 -
6000,00.

Z poważaniem

Kinga Zaworska

Sekretariat

Urząd Gminy Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w
Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno,
<mailto:info@bip.suleczyno.pl> info@bip.suleczyno.pl. W Gminie Sulęczyno
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: <mailto:ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com>
ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe
przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie danych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Odbiorcą
danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

odpowiedź na informację publiczną- RSO.1431.51.2018.IP.pdf przez DĘBNICA KASZUBSKA 6

Witam,w załącznikach znajduje się odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 24 sierpnia 2018 r

--

Gmina Dębnica Kaszubska
Iwona Pluta
BOK - URZĄD GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA
tel. 59 813 17 19        fax. 059 813 16 34
email: informacja@debnicakaszubska.eu
<mailto:informacja@debnicakaszubska.eu>
www.debnicakaszubska.eu <http://www.debnicakaszubska.eu/>
www.facebook.com/gminadebnicakaszubska
<https://www.facebook.com/gminadebnicakaszubska/>

OR.1431.122.2018 przez CHOJNICE 1

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MIELNO 1

Witam

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pozdrawiam

Urząd Miejski w Mielnie
Anna Sobińska Sekretariat
ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel: 094 345 98 31
fax: 94 345 98 34
um@gmina.mielno.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIELNO 1

Witam

w załączeniu przesyłam Państwu skan odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Urząd Miejski w Mielnie
Anna Sobińska Sekretariat
ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel: 094 345 98 31
fax: 94 345 98 34
um@gmina.mielno.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GNIEWINO

Dzień dobry.

W odpowiedzi na email, przekazuję informacje:

- na zlecenie Urzędu Gminy Gniewino wydawany jest bezpłatny biuletyn informacyjny gminy Gniewino dystrybuowany pod nazwą „Gniewino Biuletyn Gminny” raz w miesiącu w formie broszur do pobrania w różnych punktach gminy oraz w formie pliku pdf do pobrania ze strony www gminy. Ponadto na zlecenie Urzędu Gminy Gniewino realizowane są materiały filmowe dokumentujące wydarzenia z gminy. Materiały te w formie pliku rozpowszechniane są bezpłatnie za pośrednictwem sieci Internet (jeden plik na miesiąc). Ponadto wszystkie jednostki organizacyjne gminy prowadzą swoje witryny internetowe z wiadomościami, a niektóre prowadzą także swoje konta na portalu Facebook.

- linki: www.gniewino.pl <http://www.gniewino.pl> , http://szkolawgniewinie.com.pl/ , http://dobremiejsce.gniewino.pl/ , http://hotelmistralsport.pl/ , http://www.gniewino.naszops.pl/ , http://www.gpk-kostkowo.pl/ , http://www.szskostkowo.pl/ , https://pl-pl.facebook.com/Gniewinodobremiejsce/ , https://pl-pl.facebook.com/HotelMistralSport/

- „Gniewino Biuletyn Gminny” jest czasopismem zarejestrowanym w sądzie

- ostatnie 5 numerów: http://gniewino.pl/UserFiles/aktualnosci_2018/biuletyn7-8-2018.pdf

http://gniewino.pl/UserFiles/aktualnosci_2018/biuletyn6-2018.pdf

http://www.gniewino.pl/UserFiles/aktualnosci_2018/biuletyn5-2018.pdf

http://gniewino.pl/UserFiles/aktualnosci_2018/biuletyn4-2018.pdf

http://gniewino.pl/UserFiles/aktualnosci_2018/biuletyn3-2018_1.pdf

- wydatki gminy na promocję, której dotyczy Państwa pytanie, to:

2015 - 19.556 zł

2016 – 18.437 zł

2017 – 28.196 zł

2018 – 18.328 zł

Mikołaj Orzeł
Sekretarz Gminy Gniewino
Urząd Gminy Gniewino

tel. +48 58 670 66 20
kom. +48 784 043 556
fax. +48 58 676 72 26

ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Słupsk 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź Pani Sekretarz Iwony Wójcik w
sprawie udzielenia odpowiedzi na przesłany wniosek o informację
publiczną.

Z poważaniem

Agnieszka Araszkiewicz
Inspektor
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej

Urząd Miejski w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 1
tel.: 59 84 88 305/ 59 84 87 921
dks@um.slupsk.pl

informacja publiczna przez SUBKOWY 1

Urząd Gminy w Subkowach przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

--
podpis email
Z poważaniem,

*Regina Jankowska*
Sekretarz Gminy
*Urząd Gminy w Subkowach*
tel: +48 58 5368 - 501, 521, 529, 530, 532
fax: wew. 36
e-mail: urzad@subkowy.pl <mailto:urzad@subkowy.pl>
www.subkowy.pl <http://www.subkowy.pl>

Administratorem danych osobowych jest Gmina Subkowy.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.

Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczania przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bip.subkowy.pl w zakładce
„Zasady ochrony danych osobowych”.
<http://bip.subkowy.pl/Article/id,1139.html>

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PSZCZÓŁKI 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 23.08.2018 r.

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Pszczółki

/-/ Marta Dorobek

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki

tel. 58 683-91-28

faks 58 682-91-95

e-mail: urzad@pszczolki.pl

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁCZYGŁOWY 6

Urząd Gminy w Kołczygłowach w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z
dnia 23.08.2018 r.

--
Pozdrawiam
Maciej Kiedrowicz
tel. 59 821 39 14
Urząd Gminy Kołczygłowy
ul. Słupska 56
tel. 59 82 13 231

W dniu 2018-08-24 o 07:04, Urząd Gminy Kołczygłowy pisze:

Informacja publiczna - N-ctwo Miechów przez Nadleśnictwo Miechów 1

N-ctwo Miechów przesyła (w załączniku) informację w sprawie wniosku o
udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Andrzej Brak

Nadleśnictwo Miechów

Urząd Miejski w Kartuzach - wniosek z dnia 23.08.2018r. przez KARTUZY

W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informuję, że:
1. Gmina prowadzi stronę internetową www.kartuzy.pl, profil na Facebooku
pn. Kartuzy Stolica Kaszub oraz wydaje nieregularnie, średnio co 3
miesiące, bezpłatny informator "Goniec Kartuski".
2. Niestety nie posiadamy numerów archiwalnych naszego biuletynu, które
moglibyśmy nadesłać.
3. Z uwagi na bardzo dużo materiałów do przeanalizowania odpowiedź na
poniesione
wydatki zostanie Państwu przesłana w terminie do 05.10.2018r.

Z poważaniem

Waldemar Pek
Zastępca Kierownika
Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Kartuzach

Z UM Lębork - odpowiedź na wniosek o inf. publiczna przez LĘBORK 6

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dn. 23.08.2018 r., w załączeniu przesyłamy pismo dotyczące wniosku oraz 5 ostatnich numerów wydawanego przez samorząd miasta Biuletynu Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Z poważaniem

Ewa Dzitko-Szybisty
Wydział Współpracy i Rozwoju
Urząd Miejski w Lęborku

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZBLEWO 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam informację o wydłużonym terminie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej z dnia 24.08.2018r.

Z wyrazami szacunku

Marzena Adryan

Sekretariat UG Zblewo

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CIESZANÓW 6

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Sekretariat Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

informacja publiczna przez SZEMUD 6

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam skan pisma w sprawie udzielenia informacji
publicznej oraz 5 ostatnich numerów gminnego miesięcznika "Lesok" w
formacie pdf.
--

Z poważaniem,

/*Patrycja Voigt*/

Referat Oświaty,
Kultury i Zdrowia
Urząd Gminy Szemud
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
tel. 58-676-44-47

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Smętowo Graniczne przez SMĘTOWO GRANICZNE 1

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam poprawny numer magazynu informacyjno-publicystycznego 6 (13). Z poważaniem Kamila Kufta

udzielenie informacji przez SZEMUD 2

--

Z poważaniem,

/*Patrycja Voigt*/

Referat Oświaty,
Kultury i Zdrowia
Urząd Gminy Szemud
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
tel. 58-676-44-47

Informacja publiczna przez PRUSZCZ GDAŃSKI 1

W załączniku odpowiedzi dotyczące informacji publicznej

Piotr Rymsza

Promocja i PR

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

RE: Wniosek o informacje publiczną przez PRZODKOWO

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez Gdańsk 3

Szanowni Państwo,

przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 23 sierpnia br.

Z poważaniem,

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Biuro Prezydenta Ds. Komunikacji I Marki Miasta
Adam Majewski
Inspektor
Gdańsk
tel.: 58-323-60-16
e-mail: [ mailto:adam.majewski@gdansk.gda.pl | adam.majewski@gdansk.gda.pl ]
[ http://www.gdansk.pl/ | www.gdansk.pl ]

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na stronie [ http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/rodo | bip.gdansk.pl ] umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-2461@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-2512@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji