odpowiedź na prośbę o udzielenie informacji publicznej - Urząd Miejski w Łebie przez ŁEBA 1

--
Pozdrawiam,

Michał Sałata - podinspektor ds. Kultury i Sportu, tel. 519 400 701,
mail. michal.salata@leba.eu

Urząd Miejski w Łebie
ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba

informacja publiczna Gmina Torzym przez TORZYM 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam informację publiczną.

*/Agnieszka Pawicz – Podinspektor/*

*/Urząd Miasta i Gminy w Torzymiu /*

*/Ul. Wojska Polskiego 32/*

*/66-235 Torzym/*

*/Tel.683416232/*

dot. wniosku o informację publiczną przez STAROGARD GDAŃSKI 5

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informujemy:

1. Tak. W Urzędzie Gminy Miejskiej Starogard Gdański prowadzone są media.
2. Gmina Miejska Starogard Gdański wydaje Biuletyn Informacyjny w
formie gazety pn. „Starogardzki Ratusz”
3. https://starogard.pl/starogardzki-ratusz/
4. „Starogardzki Ratusz” jest zarejestrowany w sądzie.
5. W załączeniu.
6. Wydatki GM Starogard Gdański na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane oraz innego rodzaju promocje (np. filmy)

2015 – 31 103 zł

2016 – 44 096 zł

2017 – 87 668 zł

2018 do 31 sierpnia – 75 010,17 zł

Koszt „Starogardzkiego Ratusza”

2015 – 48 834,33 zł

2016 – 67 996,87 zł

2017 – 69 875,49 zł

2018 – 75 212,40 zł

Z poważaniem

Magdalena Dalecka

Główny specjalista ds. komunikacji medialnej
Urząd Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
Tel. 881 200 343

Inf. publiczna - Urząd Miejski w Skarszewach przez SKARSZEWY 3

Dzień dobry

Przesyłam odpowiedź Burmistrza Skarszew Jacka Pauli na Państwa pismo ws. udzielenia inf. publicznej.

Ponadto z uwagi na objętość załączników (skany gazet), wyślę te załączniki w kilku mejlach.

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

ZAŁĄCZNIK DO INF. PUBL Z UM SKARSZEWY przez SKARSZEWY 1

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

ZAŁĄCZNIK DO INF. PUBL. Z UM SKARSZEWY przez SKARSZEWY 1

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

ZAŁĄCZNIK DO INF. PUBL. Z UM SKARSZEWY przez SKARSZEWY 1

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

udostepnienie informacji publicznej przez DŹWIERZUTY 3

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skany kopii pism Kół Łowieckich na temat polowań,
które to zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w
zakładce Rolnictwo i Leśnictwo Link->
<http://gminadzwierzuty.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-396>
http://gminadzwierzuty.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-396, a także zostały
wywieszone na tablicy ogłoszeń UG.

Ponadto informuję, że tut. urząd w chwili obecnej przeprowadza modernizację
strony internetowej i ścieżka może ulec zmianie.

--

Pozdrawiam,

<http://ug-dzwierzuty.pl/herb.jpg>

Małgorzata Chełstowska
Inspektor ds. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Gminy Dźwierzuty

tel.: 89 621 04 11

fax: 89 621 12 33

e-mail: <mailto:nieruchomosci@ug-dzwierzuty.pl>
nieruchomosci@ug-dzwierzuty.pl

ZAŁĄCZNIK DO INF PUBL Z UM SKARSZEWY przez SKARSZEWY 1

OSTATNI WYDANY DOTĄD NUMER NOWYCH SKARSZEW.

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: OR.1431.53.2018 odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska przez WEJHEROWO 6

W załączeniu przesyłam odpowiedź Urzędu Gminy Wejherowo na Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.08.2018 r.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
OR.1431.53.2018 odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska

--
Z poważaniem

Maria Waszkiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr

Urzad Gminy Wejherowo
Referat Organizacyjny i Kadr
tel. 58 677 97 11

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STĘŻYCA

AO-OR.1431.23.2018.EB

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.08.2018 roku informuję, że w Urzędzie
Gminy Stężyca,
jednostkach organizacyjnych gminy, jak też w spółce gminnej nie są
prowadzone media.
Nie są też prowadzone dzienniki i czasopisma.

Wydatki na ogłoszenia prasowe w poszczególnych latach wyniosły: 2015 rok
- 27.000,00 zł,
2016 rok - 32.900,66 zł, 2017 rok - 30.174,50 zł, 2018 - 9.032,00 zł.
Ponadto w 2018 roku
został wydany album gminny - 35.970,00 zł.

Z poważaniem:

Ewa Borzestowska
Sekretarz Gminy Stężyca

RE: Wniosek o informacje publiczną przez REDA 1

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23 sierpnia br. informuję, co następuje:

1. Gmina Miasto Reda wydaje miesięcznik Miejski Biuletyn Informacyjny REDA, dostępny na miejskiej stronie internetowej www.reda.pl <http://www.reda.pl> Tam również można znaleźć numery archiwalne w formacie pdf., pod linkiem http://miasto.reda.pl/biuletyn-informacyjny/ . Czasopismo zostało zarejestrowane w sądzie i posiada numer ISSN 1507-5087.
2. Wydatki Gminy Miasto Reda na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia 30 czerwca 2018 roku znajdują się poniżej w formie tabelarycznej:

PROMOCJA

2015

2016

2017

2018

Promocja miasta na antenie lokalnej telewizji TTM „Wieści z Redy”

27 429, 00

31 365,00

44 280,00

18 450, 00

Patronat medialny EXSPRESS Powiatu

-

8 610,00

24 000,00

10 000, 00

Patronat medialny Radia Kaszebe

9 840, 00

9 840,00

9 840,00

11 070, 00

Nagrywanie, realizacja i montaż serwisu informacyjnego „Wydarzyło się …”

-

1 904,00

7 664,00

-

Promocja Miasta Redy w wydawnictwach albumowych i innych wydawnictwach oraz materiałach filmowych

4 323, 00

11 068,00

15 376, 00

11 836, 00

Opracowanie pozycji autorskiej Książka

„ 50 lat Redy”

-

-

68 300,00

-

Referat Organizacyjny Urzędu Miasta w Redzie ogłoszenia prasowe

2015

2016

2017

2018

-

910,00

1 046,00

3 672,00

Z poważaniem

Z up. Stella Sobczak

Urząd Miasta w Redzie

Referat Organizacyjny

Tel. 58 678 80 37

Odp. do wniosku o informację publiczną przez TCZEW 6

Dzień dobry,

w załączniku znajduje się odpowiedź.

pozdrawiam
Magdalena Kalkowska
Podinspektor ds. promocji gminy
Urząd Gminy Tczew
ul. Lecha 12
83-110 Tczew
tel. 58 530 51 40

Administratorem danych osobowych jest Gmina Tczew.
Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczania przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bip.gmina-tczew.pl w zakładce "Dane osobowe".

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SZTUTOWO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23 sierpnia 2018 roku informuję:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

- Nie.

1. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

- Nie dotyczy.

1. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

- Nie dotyczy.

1. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

- Nie, Gmina Sztutowo nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

1. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- Nie dotyczy.

1. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

- W latach 2015-2018 Urząd Gminy przeznaczył na promocję :

2015 – 5.157,26 zł

2016 – 4.418,37 zł

2017 – 1.174,35 zł

2018 – do dnia 31.08.2018 r. – 480,00 zł

Z poważaniem,

Renata Głąb

Sekretarz Gminy Sztutowo

Karolina Owsińska

Młodszy referent
Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55
tel: 55 247 81 51 wew. 26
http://www.sztutowo.pl

Od: sprawa-9306@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: info@sztutowo.ug.gov.pl
Data: 23 sierpnia 2018 o 15:08
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9306@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź informacja publiczna przez TUCHOMIE 2

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dn. 23 sierpnia 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej, w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Wójta
Gminy Tuchomie (pismo z dn. 6 września 2018 r., znak OP.1431.40.2018).

Z poważaniem,

--

FW: Udzielenie informacji - 24.09.2018 przez None 1

W załączeniu przekazujemy informację publiczna nr SM.1431.24.2018 z dnia
06.09.2018 r.

Urząd Miejski w Skórczu

Wojciech Wierzbowski

Udostępnienie informacji publicznej - Węgorzewo przez WĘGORZEWO 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana maila dotyczącego udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych w
gminie Węgorzewo.

Pozdrawiam

==========================

Marta Kurowska

Wydział Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Urząd Miejski w Węgorzewie

ul. Zamkowa 3

11-600 Węgorzewo

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STARY DZIERZGOŃ

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu udziela następujących odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? Odp. NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; Odp. NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie Odp. NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie Odp. W latach poprzednich zdarzało się, iż gmina wydawała biuletyn pn. "Wieści gminne”, którego nie zarejestrowano w sądzie.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; Biuletyn wydawano tylko w wersji papierowej. NIe posiadamy wersji elektronicznej.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. Poniżej przedstawiam strukturę wydatków na promocję w poszczególnych latach:

Lp.
Okres
Kwota ogółem wydatków poniesionych w danym okresie na cele promocyjne gminy

1.
2015 r.
22.904,27 zł

2.
2016 r.
46.607,79 zł

3.
2017 r.
68.573,46 zł

4.
2018 r. – do dnia odpowiedzi na niniejszy wniosek
24.102,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam
Alicja Zielińska
Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu
82-450 Stary Dzierzgoń 71
tel. 55 276 14 81 e-mail: urzad@starydzierzgon.pl

RE: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez BYTÓW 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z dnia 23 sierpnia 2018 r. godz. 3:13 w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Pozdrawiam

-----------------------------

Weronika Wnuk Lipińska

Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji

Urząd Miejski w Bytowie

ul. 1-go Maja 15

77-100 Bytów

www.bytow.com.pl <http://www.bytow.com.pl/>

tel. 59 821 55 61

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PELPLIN 2

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 23 sierpnia 2018 roku, przesyłam pismo podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym.

--
Stopka
<http://www.pelplin.pl> Pozdrawiam,
Monika Jasińska
Sekretarka
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
tel.: (58) 536 12 61 w. 37
e-mail: urzad@pelplin.pl <mailto:urzad@pelplin.pl>
strona internetowa:www.pelplin.pl <http://www.pelplin.pl>

cit.drawno@gmail.com sent you files via WeTransfer przez None

cit.drawno@gmail.com sent you some files

5 files, 47.7 MB in total
・ Will be deleted on 13 September, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/090b8f58e1e59f627ee822c88765dbd020180906113528/fcc0fd2b2b05eabb60098c4da6dd60c720180906113528/85f448

5 files

Całość Grudzień.pdf
Wrzesień 2017.pdf
Całość Czerwiec.pdf
Całość.pdf
Gazeta czerwiec całosć.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KOLBUDY 1

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na informację publiczną.

z poważaniem
Joanna Kroll
---
Sekretariat Urzędu Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
tel. (58) 691 05 20/21
fax (58) 691 05 58

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZŁUCHÓW

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, wyjaśniamy:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
BRAK
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
NIE MA
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
NIE MA, DO MIESZKAŃCÓW TRAFIA TYLKO ULOTKA INFORMACYJNA
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
NIE PROWADZIMY DZIENNIKA ANI CZASOPISMA
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015 r. - 20851,68 zł, 2016 r. - 18112,47 zł, 2017 r. - 19229,32 zł,
2018 r. (do chwili obecnej) 13032,60 zł

Z poważaniem
--

Justyna Gołębiewska
insp. ds turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. 59 83 42 291 wew. 318

Odpowiedź: Wniosek o informacje publiczną przez SULĘCZYNO

OA.1431.44.2018

06.09.2018 r.

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
odpowiedzi na kolejne pytania:

Ad. 1 Tak, gazetka gminna.

Ad. 2 Prowadzona jest gazetka gminna "Nowinë z Gminë Sëlëczëno".

Ad. 3 <http://goksuleczyno.gdan.pl/suleczyno/promocja.html>
http://goksuleczyno.gdan.pl/suleczyno/promocja.html

Ad. 4 Tak, gazetka jest zarejestrowana w sądzie,

Ad. 5 Ostatnich 5 numerów gazetki gminnej dostępne jest na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej w zakładce SULĘCZYNO -
PROMOCJA.

Ad. 6 2015 - 9000,00 zł, 2016 - 9000,00 zł, 2017 - 9000,00 zł, 2018 -
6000,00.

Z poważaniem

Kinga Zaworska

Sekretariat

Urząd Gminy Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w
Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno,
<mailto:info@bip.suleczyno.pl> info@bip.suleczyno.pl. W Gminie Sulęczyno
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: <mailto:ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com>
ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe
przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie danych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Odbiorcą
danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

odpowiedź na informację publiczną- RSO.1431.51.2018.IP.pdf przez DĘBNICA KASZUBSKA 6

Witam,w załącznikach znajduje się odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 24 sierpnia 2018 r

--

Gmina Dębnica Kaszubska
Iwona Pluta
BOK - URZĄD GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA
tel. 59 813 17 19        fax. 059 813 16 34
email: informacja@debnicakaszubska.eu
<mailto:informacja@debnicakaszubska.eu>
www.debnicakaszubska.eu <http://www.debnicakaszubska.eu/>
www.facebook.com/gminadebnicakaszubska
<https://www.facebook.com/gminadebnicakaszubska/>