Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOMASZOWICE

Twoja wiadomość

Do: ug@domaszowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-07 23:38

odczytano w dniu 2018-09-10 07:38.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KIETRZ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@kietrz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-08 00:33

odczytano w dniu 2018-09-10 07:59.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIETRZ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@kietrz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-08 00:31

odczytano w dniu 2018-09-10 07:56.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OJRZEŃ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 7
wrzesień 2018 do "sekretariat@ugojrzen.nazwa.pl" <sekretariat@ojrzen.pl> z
tematem "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JASIEŃ

Twoja wiadomo��

Do: um@jasien.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczn�
Wys�ano: 2018-09-08 23:33

odczytano w dniu 2018-09-10 08:03.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIEŃ

Twoja wiadomo��

Do: um@jasien.pl
Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
Wys�ano: 2018-09-08 23:31

odczytano w dniu 2018-09-10 08:03.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENNIK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@kamiennik.pl> o 08-09-2018 00:15

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o10-09-2018 08:15

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENNIK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@kamiennik.pl> o 08-09-2018 00:17

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o10-09-2018 08:17

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIENNIK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@kamiennik.pl> o 08-09-2018 00:20

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o10-09-2018 08:18

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OJRZEŃ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 7
wrzesień 2018 do "sekretariat@ugojrzen.nazwa.pl" <sekretariat@ojrzen.pl> z
tematem "Wniosek o informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SKOROSZYCE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@skoroszyce.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-08 11:37

odczytano w dniu 2018-09-10 08:44.

odp. Wniosek o informacje publiczną-WO.1431.61.2018 przez CZERSK

Odpowiadając na e-mail -wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp: Nie.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odp: Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp: Nie dotyczy.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp: Nie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: Nie dotyczy.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek

Odp:

2015 rok:

-ogłoszenie promocyjne w portalu Wizjalokalna.pl- 246,00 zł.

pakiet reklamowy - pakiet promocyjny wydawniczy w "Czasie Chojnic" - 1
845,00 zł.

ogłoszenie promocyjne w portalu internetowym Wizjalokalna.pl- 246,00 zł.

ogłoszenie na portalu Wizjalokalna.pl - "Urząd blizej Mieszkańców" -
kampania promocyjna - 246,00 zł.

ogłoszenie promocyjne w "Czasie Chojnic" - "Gmina Czersk Bliżej
Mieszkańców"- 246,00 zł.

ogłoszenie w prasie - kampania promocyjna "Gmina bliżej Mieszkańców" -
442,80 zł.

ogłoszenie promocyjne w Czasie Chojnic - konkurs na maskotkę promocyjną
Gminy - 184,50 zł.

ogłoszenie promocyjne w "Czasie Chojnic" - usługa reklamowo-promocyjna-
369,00 zł.

ogłoszenie w portalu Wizjalokalna.pl i tygodniku Wizja lokalna-kampania
promocyjna Gminy Czersk 492,00 zł.

kampania reklamowa Niceplace dla Gminy Czersk - dwa wzory- 3 444,00 zł.

reklama w folderze Pomorskie - opis atrakcji i walorów gminy w wersjach
obcojęzycznych - 3 075,00 zł.

publikacja na portalu Wizjalokalna.pl banerów promocyjnych "Zapraszamy do
Gminy Czersk" - 1 845,00 zł.

publikacja w "Czasie Chojnic" ogłoszenia "Zapraszamy Do Gminy Czersk - Lato
2015" - 369,00 zł.

2016rok

- Kampania reklamowa Urodziny Miasta - 3075,00 zł

Kampania promocyjna - Kalendarz imprez - 2000 zł

Czerski Plener Malarski - 369 zł

2017 rok:

- Reklam prasowa - Kulinarne wędrówki - 4305,00 zł

Kampania promocyjna Czerskiego Betlejem - 590,20

Kampania promocyjna Super Drwal - 50 zł

2018 - Artykuł w prasie ogólnopolskiej dot. nawałnicy - 1230 zł

Z poważaniem

Tomasz Stoltmann

Sekretarz Gminy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-9360@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA4MjMxMzEyMzMuMjA3N
DIuOTE1MjBAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VGh1LCAyMyBBdWcgMjAxOCAxM
zoxMjozMyAtMDAwMHx1cnphZF9taWVqc2tpQGN6ZXJzay5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zb
XRwfHJlZGdyaWQx>

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez RADZANOWO

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 8
września 2018 do "Gmina Radzanowo" <ugradzanowo@plock.home.pl> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez RADZANOWO

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 8
września 2018 do "Gmina Radzanowo" <ugradzanowo@plock.home.pl> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez RADZANOWO

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 8
września 2018 do "Gmina Radzanowo" <ugradzanowo@plock.home.pl> z tematem
"Wniosek o informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OSIECK

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminaosieck.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-07 19:06

odczytano w dniu 2018-09-10 09:43.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIECK

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminaosieck.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-07 19:00

odczytano w dniu 2018-09-10 09:45.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIECK

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminaosieck.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-07 19:04

odczytano w dniu 2018-09-10 09:44.

wouip przez GUBIN 7

Dzień dobry,
w załączniku wysyłam wszystkie informacje, które wpłynęły do urzędu
gminy w Gubinie do dnia dzisiejszego od KŁ.
Informacje te znajdują się również na stronie www.gminagubin.pl w
aktualnościach.
Pozdrawiam

Agnieszka Karykowska
Urząd Gminy Gubin
Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
68 359 16 40 w. 135

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TUCZNA 1

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej Urząd Gminy Tuczna przekazuje następujące informacje:
- Urząd Gminy Tuczna wydaje okazjonalnie (ok 2 razy w roku) biuletyn w
formie papierowej.
- Biuletyn nie jest dostępny w internecie.
- Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie.
- Poniżej przesyłam link do 5 egz. biuletynu w formacie pdf.
https://drive.google.com/drive/folders/1hc3Cp-OGSnHM-m00JJrQFYXiKRH0e1L5
- Urząd Gminy Tuczna poniósł następujące wydatki na promocję:
Rok 2015 - 36.978,42 zł,
Rok 2016 - 82.148,76 zł,
Rok 2017 - 69.484,95 zł,
Rok 2018 - 18.735,52 zł.

Z poważaniem,
Urząd Gminy Tuczna,
Grzegorz Panasiuk

W dniu 17.07.2018 o 12:52, Gmina Tuczna pisze:

odpowiedź na informację publiczną przez SZLICHTYNGOWA 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Mirosław Strzęciwilk

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce

Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej
<http://www.szlichtyngowa.pl> www.szlichtyngowa.pl

Re: Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie przez Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie

Szanowny Panie,

przekazuję numer konta do zwrotu kosztów postępowania: 29 2130 0004 2001
0343 2101 0001

pozdrawiam

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Informacja publiczna przez PISZ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź za zapytanie przekazane drogą
elektroniczną w dniu 31 sierpnia 2018 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018roku oraz informacje o miejscach
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gdynia 1

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-09-05 16:18
Od: Paweł Jałoszewski <p.jaloszewski@gdynia.pl>
Do: biuro@siecobywatelska.pl
Kopia: "e.kosakowska@gdynia.pl" <e.kosakowska@gdynia.pl>, Małgorzata
Omachel-Kwidzińśka <m.omachel@gdynia.pl>

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, przesyłam ponownie skan pisma z
30.08.2018 roku. Ze względów technicznych, załączniki zostały
umieszczone na zewnętrznym serwerze i są dostępne pod tym linkiem:
https://wetransfer.com/downloads/c29955bbd10782f7ad1a5c1c6475eeea20180905141404/f7358effc70009d88e8f29ddac90fe7e20180905141404/d8a204
Archiwum wydań biuletynu RATUSZ znajduje się na stronie:
https://www.gdynia.pl/ratusz

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania kompletnej wiadomości.

Z poważaniem,
--

Informacja publiczna przez WEJHEROWO 6

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. mediów.

Wiesława Sobkiewicz
Wydział Ogólno-Organizacyjny
Zespół ds. administracyjno-gospodarczych
(58) 677-70-30
e-mail: woo2@um.wejherowo.pl