Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiat-grodziski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10.09.2018 13:46

odczytano w dniu 10.09.2018 14:04.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@powiat-wolominski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:04.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiatkoscierski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:06.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Twoja wiadomość

Do: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:01.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

Twoja wiadomość

Do: powiat@powiatjedrzejow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:05.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: info@powiat.bydgoski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-09-10 13:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<starostwo@powiat.krosno.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-10 14:02

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<bok@powiatraciborski.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-10 14:10

__________ ESET Endpoint Security __________

Ta wiadomosc e-mail zostaa przeskanowana. Nie znaleziono zagrozen.

Wersja silnika detekcji: 18026 (20180910)

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Odpowiedż na wniosek - prawo łowieckie przez ROZOGI

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31
sierpnia 2018 r. dotyczący zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgodnie
z ustawą Prawo łowieckie zgłoszonych po 1 kwietnia 2018 r. Gmina Rozogi
informuje:

1. iż do chwili obecnej, tj. do 10 września nie wpłynęły jeszcze od
dzierżawców czy zarządców żadne plany polowań zbiorowych.

2. iż po wpłynięciu do urzędu gminy planów polowań zbiorowych zgodnie
z art. 42ab Gmina poda do publicznej wiadomości w wymaganym terminie w
sposób zwyczajowo przyjęty (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń ) i
umieści na stronie internetowej Urzędu: www.rozogi.pl wymagane informacje.

3. iż do chwili obecnej żaden dzierżawca ani zarządca nie przekazał
informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym.

Pozdrawiam

Marzena Dzierlatka

Gmina Rozogi

Tel.: 897226002

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@powiatsiedlecki.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-10 14:16

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kościanie

Twoja wiadomość

Do: powiatkoscian@post.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10.09.2018 13:46

odczytano w dniu 10.09.2018 14:16.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie

Witam!

List na adres "biuro@powiat-lancut.com.pl" datowany 10 września 2018 (13:46:37),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
biuro@powiat-lancut.com.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: el.d8d9e490008801018a900eaaf2252314.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl
Received: from mail.powiatlancut.pl (LHLO mail.powiatlancut.pl)
(192.168.0.11) by mail.powiatlancut.pl with LMTP; Mon, 10 Sep 2018 13:30:29
+0200 (CEST)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.powiatlancut.pl (Postfix) with ESMTP id 7B2B19211E5
for <biuro@powiatlancut.pl>; Mon, 10 Sep 2018 13:30:29 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at powiat-lancut.com.pl
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: 1.163
X-Spam-Level: *
X-Spam-Status: No, score=1.163 tagged_above=-10 required=6.6
tests=[BAYES_00=-1.9, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1,
HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS=0.001, HTML_IMAGE_ONLY_28=1.404,
HTML_MESSAGE=0.001, RDNS_DYNAMIC=0.982, SPF_SOFTFAIL=0.665,
T_REMOTE_IMAGE=0.01] autolearn=no autolearn_force=no
Authentication-Results: mail.powiatlancut.pl (amavisd-new);
dkim=pass (1024-bit key) header.d=emaillabs.net.pl
Received: from mail.powiatlancut.pl ([127.0.0.1])
by localhost (mail.powiatlancut.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id PSwYFPsKmnux for <biuro@powiatlancut.pl>;
Mon, 10 Sep 2018 13:30:14 +0200 (CEST)
Received: from fsec1.powiat-lancut.com.pl (78-131-222-75.tktelekom.pl [78.131.222.75])
by mail.powiatlancut.pl (Postfix) with ESMTP id 6087692099A
for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Mon, 10 Sep 2018 13:30:14 +0200 (CEST)
Received: from pps.filterd (fsec1.powiat-lancut.com.pl [127.0.0.1])
by fsec1.powiat-lancut.com.pl (8.16.0.17/8.15.0.59) with SMTP id w8ABkcia020430
for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Mon, 10 Sep 2018 13:46:38 +0200
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by fsec1.powiat-lancut.com.pl with ESMTP id 2mc238888k-1
for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Mon, 10 Sep 2018 13:46:38 +0200
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 4285qK5rftz6QCPC
for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Mon, 10 Sep 2018 11:46:37 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1536579997; bh=OUO0jyF4lsGuE0292Gp+0lXR7s0=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=sSa6JltYOGh7XmEIQ4VXXp2xLmkCrMGd9AMohuAC8cIQwr2SfBqQnu/Mj/iKNyC2R
dZGNl0JKhS6a/XtPEiciHHrd/nfbptHhr/M7oJ3FRtCz9co8S9njJeK5O8DThXlMav
lNU27Nz9yXn1qWc2sfd2Dt2K5/DPlD0kgayVQY1k=
Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
by urszula.ptr.jawne.info.pl (SMTP) with ESMTP id 64865A0FDE
for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Mon, 10 Sep 2018 13:46:37 +0200 (CEST)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============0406735843996048638=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacje_publiczn=C4=85?=

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Elblągu

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@powiat.elblag.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10.09.2018 13:46

odczytano w dniu 10.09.2018 14:19.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Płońsku

Twoja wiadomość

Do: urzad@powiat-plonski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:21.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: Starosta@powiat.sierpc.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłane: 2018-09-10 13:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Twoja wiadomość

Do: ko@starostwo.nowy-sacz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:24.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiat.przemysl.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:23.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Mielcu

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiat-mielecki.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:23.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiat-przasnysz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10.09.2018 13:46

odczytano w dniu 10.09.2018 14:27.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Śremie

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiat-srem.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10.09.2018 13:46

odczytano w dniu 10.09.2018 14:26.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<prawny@powiatchoszczno.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-10 14:22

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Żarach

Twoja wiadomość

Do: poczta@powiatzarski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:29.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Opatowie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<powiat@opatow.pl> o 10.09.2018 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o10.09.2018 14:30

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Łukowie

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@starostwolukow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-10 14:38.

[Read]: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Tczewie

The following message was read at: 2018-09-10 12:39:00 (GMT)

Subject: Wniosek o informacje publiczną
Sender: sprawa-9854@fedrowanie.siecobywatelska.pl
To: &lt;starostwo@powiat.tczew.pl&gt;