Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SARNAKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@sarnaki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-10 22:47

odczytano w dniu 2018-09-11 08:18.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiatstargardzki.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-11 08:25.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiat.szczecinek.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10.09.2018 13:46

odczytano w dniu 11.09.2018 08:25.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Pile

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiat.pila.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-11 08:28.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Lesku

Twoja wiadomość

Do: poczta@powiat-leski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-11 08:22.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@powiat-nowomiejski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10.09.2018 13:46

odczytano w dniu 11.09.2018 08:31.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Twoja wiadomość

Do: starostwo@krasnystaw-powiat.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-11 08:23.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Puławach

Twoja wiadomość

Do: starostwo@pulawy.powiat.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-11 08:31.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez SZREŃSK

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szrensk@szrensk.com.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-09-10 23:21

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZREŃSK

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szrensk@szrensk.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-09-10 23:20

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZREŃSK

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szrensk@szrensk.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-09-10 23:18

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Pucku 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@starostwo.puck.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

informacja publiczna przez PIECKI 2

Szanowny Panie Krzysztofie Wychowałek,
Zgodnie z Pana wnioskiem z dnia 31-08-2018r. w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przesyłam informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Łoś w Mrągowie ( w formie tabeli oraz skan informacji przedłożonej przez Koło). Jest to jedyne zgłoszenie jakie wpłynęło do tut. Urzędu. Ponadto informuję, że obwieszczenia dot. wskazanych przez Pana spraw łowieckich zamieszczane są ( i będą) na stronie internetowej: bip.piecki.com.pl w zakładce “ogłoszenia”.

Z poważaniem
insp. Agata Hajko ( tel. 89-742-23-20)
Urząd Gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 34
11-710 Piecki

Udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku 1

W załączeniu przesyłam Pismo dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
------------------------------------------------
Hanna Turek
Wydział OR
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11
tel. 23 306 71-14

Odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej przez GRODZICZNO 1

Dzień dobry

Odpowiadając na e-mail w sprawie udostępnienia informacji publicznej

dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych

do gminy po 1 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo
łowieckie

w załączniku przesyłam pismo i dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy.

Z poważaniem

Danuta Kwiecień

Urząd Gminy w Grodzicznie

tel. 56 47 297 22 lub 56 47 297 10

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@szydlowiecpowiat.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10.09.2018 13:46

odczytano w dniu 11.09.2018 09:33.

udostępnienie informacji publicznej - polowania przez BABIMOST

Zgodnie z art.61 Konstytucji RP udostępniam informację publiczną dotyczącą
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy

Po 1 kwietnia 2018 r na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

Plany polowań zbiorowych są umieszczane na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Babimoście < www.babimost.pl > w zakładce ROLNICTWO. W formie
papierowej plany polowań zbiorowych są wysyłane do sześciu sołectw i
wywieszane są na urzędowych tablicach ogłoszeń.

W planach polowań zbiorowych podany jest termin polowania, godz. rozpoczęcia
polowania, prowadzący, uwagi.

Na powyższej stronie internetowej podana jest informacja o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Sylwester Błoch

Insp. ds. rolnictwa melioracji i leśnictwa.

Gmina Komprachcice przez KOMPRACHCICE 1

W odpowiedzi na Państwa maila w załączeniu przesyłam odpowiedz

Z poważaniem
Łukasz Raida
Skarbnik Gminy Komprachcice
tel. +48 77 403-17-00
fax. +48 77 403-17-25
www.komprachcice.pl
e-mail: skarbnik.komprachcice@gmail.com
-----------------------------------------------------------
Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej
ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym
adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, niniejszym informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja
lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę
wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając
odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. Dziękuję

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiat.kazimierzaw.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018.09.10 13:46

odczytano w dniu 2018.09.10 15:10.

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Witam.

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłamy poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

Pozdrawiam

Tadeusz Derebecki

Sekretarz Powiatu

Ul. Harcerska 1

86-200 Chełmno

sekretarz@powiat-chelmno.pl <mailto:sekretarz@powiat-chelmno.pl>

tel. 509 720 494

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODAWA

RDK.1431.4.2018.MJ

Odpowiadając na e-mail z dnia 31 sierpnia 2018r. informujemy:

Ad1.

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 423 "Orzeł" w
Gorzowie Wlkp. siedziba Santocko ul. Dębowa 37:

1) 18 sierpnia 2018 r. godzina i miejsce zbiórki : Mostek Mironice -
godz. 4.00, obwód łowiecki nr 24,

2) 17 listopad 2018 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

3) 18 listopad 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

4) 22 grudnia 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

5) 05 stycznia.2019 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24.

Pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Kłodawa:
www.klodawa.pl w zakładce : ŁOWIECTWO.

Pod adresem naszej strony jak podano wyżej, będą umieszczane informacje
wymagane przepisami ustawy Prawo łowieckie.


Marek Jędraszczyk

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODAWA

RDK.1431.4.2018.MJ

Odpowiadając na e-mail z dnia 31 sierpnia 2018r. informujemy:

Ad1.

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 423 "Orzeł" w
Gorzowie Wlkp. siedziba Santocko ul. Dębowa 37:

1) 18 sierpnia 2018 r. godzina i miejsce zbiórki : Mostek Mironice -
godz. 4.00, obwód łowiecki nr 24,

2) 17 listopad 2018 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

3) 18 listopad 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

4) 22 grudnia 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

5) 05 stycznia.2019 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24.

Pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Kłodawa:
www.klodawa.pl w zakładce : ŁOWIECTWO.

Pod adresem naszej strony jak podano wyżej, będą umieszczane informacje
wymagane przepisami ustawy Prawo łowieckie.


Marek Jędraszczyk

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Twoja wiadomość

Do: starostwo@powiatoleski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-11 11:25.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez TUPLICE 4

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (data wpływu: 31.08.2018 r.) przesyłam Panu w załączeniu:
- Obwieszczenie Wójta Gminy Tuplice o terminach polowań zbiorowych
- Obwieszczenie Wójta Gminy Tuplice w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
- skan otrzymanego pisma z Koła Łowieciego "Jeleń" Brody
- kalendarz polowań zbiorowych otrzymany od Koła Łowieckiego "Jeleń" Brody.
Ponadto informacje o terminach rozpoczęcia oraz zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych a także informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://bip.tuplice.pl/ w menu przedmiotowym Ogłoszenia w zakładce "Łowiectwo" - Obwieszczenia http://bip.tuplice.pl/129/Obwieszczenia/
Z poważaniem
insp.Katarzyna Bąk
Urząd Gminy Tuplice
tel. 68 362 57 28

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Legionowie

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@powiat-legionowski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-11 11:56.