Fw: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do złożonego wniosku poniżej odpowiednio odpowiedzi na zadane pytania.

Ad. 1 – Tak.
Ad. 1a – Tylko wspomagająca.
Ad. 1b – Tak.
Ad. 2 – Tak.
Ad. 3 – nie dotyczy,
Ad. 4 – nie dotyczy

Proszę o potwierdzenie otrzymania.
Z poważaniem,
__________________________________
Jacek Gurgul
Kierownik Biura Informatyki
Starostwo Powiatowe w Brodnicy
Tel. 056 4950812, 606146421
e-mail: jacek.gurgul@brodnica.com.pl , starostwo.it@brodnica.com.pl

Zastanów się nad wpływem na środowisko zanim wydrukujesz tę wiadomość

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Jaworze 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź

Pozdrawiam / Best regards

INFORMATYK

Jarosław Witowski

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Ul. Wrocławska 26

tel. +48 76 729 01 16

fax. +48 76 729 01 60

e-mail: j.witowski@powiatjaworski.pl <mailto:j.witowski@powiatjaworski.pl>

www: www.powiatjaworski.pl

NIP 6951525969

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Kalisz, dn. 2018.09.11

ORS.1431.90.2018

Poniżej załączam odpowiedzi na pytania zawarte w przesłanym do nas w
dniu 10 września 2018r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

--
Z poważaniem,
Piotr Korzekwa

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62 5014207
e-mail: informatyk@powiat.kalisz.pl

odp prawo łowieckie przez RYBNO 1

Witam!

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 31.08.2018r. dotyczący
udostępnienia informacji publicznej.

--
Pozdrawiam,
Anna Marek
Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13 - 220 Rybno
tel. 502056943

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie 1

W załączeniu odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Maja Jaromirska-Lewińska

Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

58 5729416

(bez tematu) przez STARE KUROWO 2

Stare Kurowo 11.09.2018 r. Gmina Stare Kurowo przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa emaila z 31 sierpnia 2018 r. Z poważaniem Krystyna Sroczyńska Insp. d/s rolnych i gospodarowania mieniem komunalnym

[EMAIL]- Odpowiedź na: Wniosek o informacje publiczną [Sprawa#WO.I.1431.00002.2018] przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu 3

Dokumenty: WO.I.KW-00069.2018
Znak sprawy: WO.I.1431.00002.2018
Rej. koresp. wych.: RKWM-000001.2018
Wysłane przez: Paweł Krzystanek

Dzień dobry.
Działając na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1330) informuję:

Ad.1 - Starostwo posiada wdrożony system obiegu dokumentów.
Ad.1a - Jest to system wspomagający.
Ad.1b - System jest kompatybilny z platformą ePUAP.
Ad.2 - Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami
Ad.3 - Względy organizacyjne.
Ad.4 - Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Z poważaniem,

Piotr Świderski
Sekretarz Powiatu

Wiadomość wysłano do: sprawa-9815@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
--
Starostwo Powiatowe
w Sieradzu
pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. +48 43 822 05 01
fax: +48 43 822 78 61
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Urząd Gminy Dąbie przez None 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczna z dnia 31
sierpnia 2018 roku.

Katarzyna Struś
Młodszy Referent
Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
tel. 68 888 6017

Urząd Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
Tel. 68 888 60 01
Fax 68 888 60 26
www.dabie.pl
gmina@dabie.pl

Wniosek o informację publiczną przez GŁOGÓWEK 1

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma z dnia 24.07.2018r. w załączeniu przekazuję
zestawienie wydatków ponoszonych przez Gminę Głogówek wobec zewnętrznych
mediów  odnośnie roku ubiegłego oraz bieżącego do dnia 31.08.2018r.
z poważaniem,
Paulina Malorna
Urząd Miejski w Głogówku

odpowiedź UG Świętajno przez ŚWIĘTAJNO 2

Urząd Gminy Świętajno przesyła w załączeniu odpowiedź na e-mail z dnia
31.08.2018 r.

--
Adrian Lipka
młodszy referent ds. rolnictwa i leśnictwa
tel. 89 623 20 66

Przeczytane: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Przysusze

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@powiatprzysuski.eu> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-12 08:05

Przeczytane: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Przysusze

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@powiatprzysuski.eu> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-12 08:05

odpowiedż na wniosek - łowiectwo przez OTYŃ 1

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31.08.2018r. informuję, iż:

1-2) do Urzędu Miejskiego w Otyniu po 1 kwietnia 2018r. nie wpłynęły
informacje o polowaniach zbiorowych.

3) informacje o polowaniach zbiorowych będą udostępniane na BIP Gminy Otyń:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komuni
katy/

4) miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie
ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości
informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/553/Obwieszczenie_Burmistrza_Otynia_w
_sprawie_miejsca_przechowywania_ksiazki_ewidencji_pobytu_na_polowaniu_indywi
dualnym_oraz_sposobie_udostepniania_informacji_zawartych_w_ksiazce_ewidencji
_pobytu_na_polowaniu_indywidualnym_i_ich_zakresie/

Maria Gołąb

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski

ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

tel. 68 355 94 06, fax. 68 355 94 01

NIP: 9251963373, REGON 970770356

image001

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

Odpowiedź na informacje publiczną OR.1431.44.2.2018.KR. przez LWÓWEK ŚLĄSKI 1

W odpowiedzi na udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2018
r. oraz naszego pisma z dnia 27.07.2018 r. nr OR.1431.44.2.2018.KR. –
powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku o
udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przedkładam stosowną
odpowiedź - pismo z dnia 12 września 2018 r.nr OR.1431.44.2.2018.KR.

--
Katarzyna Rosołek
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
75 64 77 882

Informacja publiczna Sieć Obywatelska Watchdog Polska W-wa przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach 2

*STAROSTA MYŚLENICKI*

/32-400Myślenice,ul. M. Reja 13tel.(12) 274-97-40fax. //(12) 274-97-42/

/e-mail: //starostwo@myslenicki.pl/
<mailto:starostwo@myslenicki.pl>/_www.myslenicki.pl
<http://www.myslenicki.pl/>_/

//

Myślenice, dnia 12 września 2018 r.

OR.1431.50.2018****

**

*Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska*

*Ul. Ursynowska 22/2 *

*02-605 Warszawa *

**

**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
września 2018 r., dotyczący elektronicznego obiegu dokumentów w
Starostwie Powiatowymw Myślenicach oraz w oparciu o zapisy art. 2 ust.1
i art.10 ust.1 Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) –
uprzejmie informuję:

Ad. 1.

Starostwo Powiatowe w Myślenicach posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów.

a)jest to forma wspomagająca dekretację dokumentów,

b)elektroniczny obieg dokumentów tut. Starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP.

Ad. 2.

Wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, są doręczane w sposób wskazany w
artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami

Ad. 3.

Nie dotyczy.

Ad. 4.

Nie dotyczy.

/-/ Józef Tomal

Starosta Myślenicki

Otrzymują:

1.Adresat,

2.A/a.

informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

W odpowiedzi na Państwa wniosek:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61
Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
(jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP?

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją
na przeszkodzie?

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?

Informuję:

Ad. 1 Nie posiada.

Ad. 2 Tak wszystkie decyzje doręczane są w sposób wskazany w artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami.

---
Z poważaniem

Henryk Małek
Sekretarz

tel. 77 40 74 308, <mailto:h.malek@powiatkrapkowicki.pl>
h.malek@powiatkrapkowicki.pl
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 40 74 300, 77 466 40 00 fax 77 40 74 332 |
<http://www.powiatkrapkowicki.pl> www.powiatkrapkowicki.pl

wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5 września 2018 r. przez SŁUBICE 1

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5
września 2018 r. uprzejmie informuję, że:

1.1. brak danych na rok 2018;

2.2. brak danych za rok 2018;

3.   3. http://bip.slubice.pl/?c=778; <http://bip.slubice.pl/?c=778>

4.4. brak danych.

--
Agata Kułaga
inspektor ds. ochrony srodowiska
Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
tel. 95 737 2031
www.slubice.pl
NIP 598 – 00 – 05 – 172
REGON 210966792

Promujemy dbałość o środowisko. Chroń je z nami. Nie drukuj tego maila, jeśli nie musisz.

Odpowiedź na wniosek przez GŁÓWCZYCE 7

W odpowiedzi na wniosek informuję, co następuje:

Wieści Gminne, kwartalnik samorządowy gminy Główczyce, wydawca Gmina Główczyce, nakład 1000-2000 egzemplarzy (ostatnio po 2000), ilość stron 4 do 6 formatu A4.

Kwartalnik zamieszczany jest na stronie internetowej www.glowczyce.pl <http://www.glowczyce.pl> – link: http://www.glowczyce.pl/gmina/wiesci-gminne-kwartalnik

-Kwartalnik nie jest zarejestrowany w sądzie.

Wydatki na kwartalnik:

-rok 2015: 5365,20 zł

-rok 2016: 4105,74 zł

- rok 2017: 6334,50 zł

-rok 2018: 3013,50 zł

5 ostatnich wydań w formacie pdf w załączeniu.

Z poważaniem

Barbara Grot

Inspektor ds. promocji

i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Urząd Gminy w Główczycach

ul. Kościuszki 8

76-220 Główczyce

Udostępnienie wiadomości publicznej przez SANTOK

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia: 31.08.2018r., data wpływu:
03.09.2018r. odnośnie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy Santok po
01 kwietnia 2018r. odpowiadam:
Ad. 1. Koła Łowieckie będące dzierżawcami obwodów łowieckich na terenie
Gminy Santok nie zgłosiły zaplanowanych terminów polowań zbiorowych na
terenie Gminy Santok.
Ad. 2. Nie wpłynęły informacje od dzierżawców obwodów łowieckich
zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie.
Ad. 3. Podstrona na naszej stronie internetowej Urzędu Gminy Santok,
dotycząca zamieszczenia wiadomości o terminach rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowań zbiorowych jest w trakcie tworzenia
Ad. 4. Podstrona zawierająca informacje dotyczące zagadnień wskazanych w
pkt. 4 jest aktualizowana.

Pozdrawiam
Krzysztof Grzechowiak

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASYM 2

Dzień Dobry

W załączniku przesyłałam dokumenty dot. polowań oraz informacje, które
Urząd otrzymał od dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich. Poniżej
podaję miejsce umieszczenia na stronie internetowej oraz informację
umieszczane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

http://pasym.pl/9461,Terminy-polowan-zbiorowych.html

http://pasym.pl/9470,Terminy-polowan-zbiorowych.html

<http://pasym.pl/9470,Terminy-polowan-zbiorowych.html>

Izabela Wojtecka
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
tel. 89-621-20-11 w 34
e-mail: rrg_umig@pasym.pl

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust.
1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
miejsca polowania.

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust.
1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
miejsca polowania.

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców
obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na
adres e-mail sprawa-9558@pokot.pl.

Krzysztof Wychowałek

--

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na
adres e-mail sprawa-9558@pokot.pl.

Krzysztof Wychowałek

--

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

--
Izabela Wojtecka
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
tel. 89-621-20-11 w 34
e-mail: rrg_umig@pasym.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Tczewie 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 września 2018 r.
Z poważaniem

Janusz Kreja

Kierownik Biura Organizacyjnego

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
tel. 58 7734812
e-mail: januszkreja@powiat.tczew.pl

Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. Dziękuję.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 września 2018 - Starostwo Powiatowe w Ełku. przez Starostwo Powiatowe w Ełku

Odpowiedzi na zadane pytania :

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).

- *NIE*

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP?
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

- *NIE WSZYSTKIE *

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?

- *Jesteśmy w trakcie **realizacji projektu **"Rozwój elektronicznych
usług Powiatu Ełckiego" który ma na celu wprowadzenie między innymi EOD
i lepszą komunikację elektroniczną miedzy podmiotami publicznymi.
Niektóre dokumenty docierają do nas w formie papierowej i w takiej
formie odpowiedzi są odsyłane, o ile dany podmiot wskaże, aby odpowiedź
odesłać w formie elektronicznej.*

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?

- *NIE*

**Starostwo Powiatowe w Ełku.

--

Odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 1

Dzień dobry
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej jak w załączniku.
Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości

--------------------------------------------------------------------------------

z poważaniem
Krzysztof Kopaczek
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
tel. 16 632 87 02
www.lubaczow.powiat.pl

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments.

Odpowiedz na informacje publiczną przez DOMASZOWICE 1