Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Koninie 1

Odpowiedź na Państwa pytania w załączniku.

Z wyrazami szacunku

Radosław Bagrowski

Kierownik Biura Informatyki

Starostwa Powiatowego w Koninie

P.S. Bardzo proszę o potwierdzenie obioru maila.

W dniu 2018-09-10 o 13:46, sprawa-9679@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Prawa łowieckiego przez BOGDANIEC 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na Pana e-mail z dnia 31.08.2018 r. poniżej przekazujemy informacje dotyczące udostępnienia informacji publicznej:
1. Polowania z udziałem cudzoziemców:
Lp.
Nr obwodu
Gmina - powiat - województwo
Data rozpoczęcia polowania
Data zakończenia polowania
Liczba uczestników polowania
Kraj pochodzenia myśliwych
1
33/48
Bogdaniec – Witnica – lubuskie
14.05.2018
17.05.2018
4
Dania
2
33/48
Bogdaniec – Witnica – lubuskie
23.07.2018
26.07.2018
1
Niemcy
3
33/48
Bogdaniec – Witnica – lubuskie
30.07.2018
02.08.2018
1
Dania

2. Scan przesłanych informacji dotyczących polowań w załączeniu.
3. Terminy oraz miejsca polowań można znaleźć na stronie gminy Bogdaniec pod adresem: https://www.bogdaniec.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=210&strona=1
4. Informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu znajduje się pod adresem: https://www.bogdaniec.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=210&strona=1

Z poważaniem,
Kamila Bednarska
Referent ds. działalności gospodarczej, archiwum i ewidencji środków trwałych

Urząd Gminy Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel. 95 723 73 88

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Bogdaniec.
Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Gminy Bogdaniec.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bogdaniec.pl lub klikając na link http://bip.bogdaniec.pl/173/Ochrona_Danych_Osobowych_-_RODO/

Odpowiedź na wniosek o udost. informacji publicznej z dnia 10.09.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Zamościu 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
września 2018 r. przesyłam w załączeniu pismo z odpowiedziami na pytania
dt. obiegu dokumentów i obsługi platformy ePUAP.

--
Radosław Góra
Informatyk
Wydział Organizacyjny i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe w Zamościu
tel. 84 53 00 922
kom. 883 038 393

OS.1431.99.2018 przez PURDA 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej (odpowiedź również poniżej w treści maila).

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Purda, 12 września 2018 r.

Znak: OS.1431.99.2018

*Pan Krzysztof Wychowałek*

*Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”*

*ul. Zielona 27*

*90-602 Łódź*

**

/dotyczy: wniosku z dnia 31 sierpnia 2018 r. zarejestrowanego pod
numerem dziennika 13438/

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), poniżej podaję informacje, o
których mowa we wniosku:

*Ad. 1*. Daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania:

Wojskowe Koło Łowieckie „Łoś”

- 18.08.2018 – rejon miejscowości Butryny,

- 17.11.2018 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs,

- 01.12.2018 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs,

- 05.01.2019 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs,

- 16.02.2019 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs.

Koło Łowieckie „Żubr”

- 15.08.2018, godz. 5.25 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210, 211,
239, 240,

- 18-19.08.2018, godz. 5.30 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210,
211, 239, 240,

- 25-26.08.2018, godz. 5.45 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210,
211, 239, 240,

01-02.09.2018, godz. 5.55 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210, 211,
239, 240.

*Ad. 2*. W załączeniu skany przesłanych przez koła łowieckie informacji.

*Ad. 3*. Adres strony internetowej, na której będą podawane do
publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych:
http://bip.purda.pl/wiadomosci/9738/ochrona_srodowiska

*Ad. 4.*Do Urzędu Gminy w Purdzie nie zostały przekazane informacje o
miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Otrzymują:

1. Adresat (sprawa-9566@pokot.pl)

2. a/a

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Message from KM_C258
Data: Wed, 12 Sep 2018 12:21:19 +0100
Nadawca: licznik.zdalny@dks.pl
Odpowiedź-Do: licznik.zdalny@dks.pl
Adresat: l.kruszynska@purda.pl

informacja publiczna przez LIPINKI ŁUŻYCKIE 1

Witam,

W załączeniu skan pisma dot. odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną.

Monika Siwa

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie

odpowiedź na zapytanie przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

OR.1431.8.2018
Wysokie Mazowieckie, 12.09.2018r.


Sieć Obywatelska Watchdog Polska


w Warszawie

Odpowiadając na wniosek przesłany za pośrednictw poczty elektronicznej
udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad1) w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem mamy wdrożony
elektroniczny system obiegu dokumentów

jako wspomagająca forma dekretacji dokumentów, który jest kompatybilny z
platformą epuap,

ad2) zgodnie z art. 39 kpa pisma doręczane są pośrednictwem operatora
pocztowego. Na podstawie art. 39 1 doręczanie

pism, a w tym decyzji administracyjnych, podmiotom publicznym w zdecydowanej
większości odbywa się za pomocą

komunikacji elektronicznej,

ad3) powodem nie przekazywania wszystkich pism podmiotom publicznym za
pomocą platformy epuap są względy organizacyjne

po stronie tych podmiotów,

ad4) nie.

Czesław Buczyński

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Tel. 86 275 24 17 w.66

Wniosek o informację publiczną - Urząd Miasta Działdowa przez None 1

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o informację publiczną
z dnia 18 lipca 2018.

Z pozdrowieniami
Edyta Cherkowska

--
Urząd Miasta Działdowa
Edyta Cherkowska
Tel. 023 697 04 42

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KISIELICE 3

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Joanna Olszewska
Urząd Miejski w Kisielicach
Tel. 55 2785500

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez BARCZEWO 1

Witam, w załączniku przesyłamy odpowiedź na otrzymany od Państwa wniosek.

--
Pozdrawiam
Magdalena Taraś
Referent ds. administracyjno-gospodarczych i obsługi sekretariatu

Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
tel: 89 514 83 03

Odp. na wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA 6

Świdnica, dnia 12 września 2018 r.

SRP.1431.28.2018

*Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

*

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej
oraz mając na uwadze pismo z dnia
26 lipca br. dot. terminu wydłużenia udzielenia odpowiedzi, w załączeniu
przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek.

Załączniki:
5 ostatnich plików Biuletynu Informacyjnego „Wieści z Gminy” w formacie pdf

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził
1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 12 września 2018 r.

OR-II.1431.23.2018

STOWARZYSZENIA SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 10 września 2018 r. (wpływ do
Starostwa - 10 września 2018 r.) uprzejmie informuję, że:

1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy posiada wdrożony system
elektronicznego obiegu dokumentów, który tylko wspomaga podstawowy -
tradycyjny / papierowy system kancelaryjny, system jest kompatybilny z
platformą EPUAP;

2) tak;

3) nie dotyczy;

4) nie dotyczy.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrotne potwierdzenie
odbioru niniejszego maila.

Z poważaniem
--

Maciej Piątkowski
Kierownik Referatu Organizacyjno - Wdrożeniowego

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. Konarskiego 1-3; 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 5835458; fax 52 5835452

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH [1]

Links:
------
[1] http://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=662

Odpowiedź na wniosek przez ŚWIĄTKI 3

ROS.1431.29.2018

W nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 31 sierpnia 2018 roku w załączeniu przekazuję informacje Planu
polowań zbiorowych koła łowieckiego Hubertus w Morągu w sezonie 2018/19,
koła łowieckiego LEŚNIK w Starych jabłonkach oraz informację przekazane
po 1kwietnia 2018 r. przez dzierżawców/zarządów obwodów łowieckich.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych jak i
miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach
indywidualnych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Gminy Świątki
_http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=372_

--
Z poważaniem
Jarosław Milewski
Sekretarz Gminy

Polowania po 1 kwietnia 21018r. Miasto i Gmina Witnica przez WITNICA 1

W odpowiedzi na e-maila z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie o udostępniania informacji publicznej informuję:

1.

Koło Łowieckie „Szarak” Lubiszyn:

- data rozpoczęcia polowania: 10.05.2018r.

- data zakończenia polowania: 14.05.2018r.

- numer obwodu: 26 i 34

Koło Łowieckie "Jeleń" w Bogdańcu:

- data rozpoczęcia polowania: 14.05.2018r.

- data zakończenia polowania: 17.05.2018r.

- numer obwodu: 33/48

- gmina: Bogdaniec i Witnica

Koło Łowieckie "Jeleń" w Bogdańcu:

- data rozpoczęcia polowania: 23.07.2018r.

- data zakończenia polowania: 26.07.2018r.

- numer obwodu: 33/48

- gmina: Bogdaniec i Witnica

Koło Łowieckie „Szarak” Lubiszyn:

- data rozpoczęcia polowania: 26.07.2018r.

- data zakończenia polowania: 02.08.2018r.

- numer obwodu: 26 i 34

Koło Łowieckie "Jeleń" w Bogdańcu:

- data rozpoczęcia polowania: 30.07.2018r.

- data zakończenia polowania: 02.08.2018r.

- numer obwodu: 33/48

- gmina: Bogdaniec i Witnica

Koło Łowieckie " Szarak" Lubiszyn:

- data rozpoczęcia polowania: 18.08.2018r.

- data zakończenia polowania: 18.08.2018r.

- numer obwodu: 26 i 34

Koło Łowieckie " Szarak" Lubiszyn:

- data rozpoczęcia polowania: 08.09.2018r.

- data zakończenia polowania: 15.09.2018r.

- numer obwodu: 26 i 34

3. http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/110/Ochrona_srodowiska/

4. Książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych znajdują się w obwodach łowieckich.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIECHÓW 1

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
informujemy iż nie otrzymaliśmy od działającego na naszym terenie koła
łowieckiego informacji dotyczących terminów polowań. Po otrzymaniu
takich informacji będą one dostępne na stronie Urzędu Gminy.

*Angelika Kieliszek*

Sekretariat

sekretariat@trzebiechow.pl

tel. 68 351 41 31, fax 68 351 41 22

*
*

*Urząd Gminy Trzebiechów*

ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

www.trzebiechow.pl

Nieprzeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kielcach

Twoja wiadomość

Do: Iwona Bęben
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10 września 2018 13:46:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 13 września 2018 08:36:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODY 1

OB.1531.25.2018
> W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
> Gminy Brody informuje, że obwieszczenia zawierające informacje
> dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
> polowania jak również obwieszczenia o miejscu przechowywania książek
> ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych podane są do publicznej
> wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na
> tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody oraz umieszczenie w Biuletynie
> Informacji Publicznej – www.bip.brody.pl w zakładce: Ogłoszenia –
> Łowiectwo.
> W załączeniu przesyła się skany informacji otrzymanych od dzierżawców
> obwodów łowieckich, po anonimizacji danych osobowych.
     Z poważaniem
>
>
>
> --
> Sylwia Klepadło
> Inspektor
> d/s rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym
> Urząd Gminy Brody
> tel. (68) 371 22 05
> fax. (68) 371 20 15
>
> UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
> do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
> Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie
> lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte
> w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone.
> Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy
> i usunięcie tego materiału z komputera.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
> publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
> zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab
> ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:
>
> 1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
> pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
> miejsca polowania.
>
> 2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
> 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców
> obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).
>
> Ponadto wnoszę o:
>
> 3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
> (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
> podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
> oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy
> Prawo łowieckie
>
> 4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
> (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do
> publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek
> ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust.
> 1e ustawy Prawo łowieckie
>
> Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej,
> na adres e-mail sprawa-9424@pokot.pl.
>
> Krzysztof Wychowałek
>
> --
>
> Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
> ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
> tel. 42 632 8118, 507 575 535
>

--
Sylwia Klepadło
Inspektor
d/s rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym
Urząd Gminy Brody
tel. (68) 371 22 05
fax. (68) 371 20 15

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie
lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte
w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy
i usunięcie tego materiału z komputera.

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Starostwo Powiatowe w Leżajsku przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku

IO.1431.44.2018
Leżajsk, dnia 13 września 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Starostwa Powiatowego w lezajsku w dniu 11
września 2018 r. przekazuję:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). TAK
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
WSPOMAGAJĄCA
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP? TAK
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
<https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami>
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
Tylko w sytuacji, gdy sprawa do urzędu jest przekazana za pomocą platformy
eEPUAP.
3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją
na przeszkodzie? Tak jak wskazane jest w pkt. 1 a elektroniczny obieg
dokumentów w starostwa jest formą wspomagającą.
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód? Nie ma przeszkód.

Z poważaniem,

Joanna Kiwała

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez None

dzień dobry

Starostwo Powiatowe w Obornikachw odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17 października br. dostarczony drogą
elektroniczną udzielając odpowiedzina zadane w treści wniosku pytane ,
przekazujęnastępujące informacje:

ad. 1 tak

ad. a forma  dekretacji wspomagająca,

ad.b obieg dokumentów kompatybilny z platformą epuap,

ad 2. nie

ad. 3 organizacyjne

ad. 4 nie

Starostwo Powiatowe w Obornikach

Justyna Palinkiewicz

W dniu 2018-09-10 o 14:27, starosta@powiatobornicki.pl pisze:
--
Pozdrawiam
Justyna Palinkiewicz
Starostwo Powiatowe w Obornikach
Wydział Organizacyjno-Prawny
ul.11 Listopad 2a 64- 600 Oborniki

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Obornikach

Dzień dobry

Starostwo Powiatowe w Obornikachw odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 10 września br. dostarczony drogą
elektroniczną udzielając odpowiedzina zadane w treści wniosku pytane ,
przekazujęnastępujące informacje:

ad. 1 tak

ad. a forma  dekretacji wspomagająca,

ad.b obieg dokumentów kompatybilny z platformą epuap,

ad 2. nie

ad. 3 organizacyjne

ad. 4 nie

Starostwo Powiatowe w Obornikach

Justyna Palinkiewicz

--
Pozdrawiam
Justyna Palinkiewicz
Starostwo Powiatowe w Obornikach
Wydział Organizacyjno-Prawny
ul.11 Listopad 2a 64- 600 Oborniki

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Nisku 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Przesyłamy również informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych
osobowych.

Pozdrawiam

Jarosław Zalewski

Inspektor ds. informatyki

Starostwo Powiatowe w Nisku

Plac Wolności 2, 37-400 Nisko

tel. 158412700 wewn. 127

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

1. Starostwo posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów

A) Jest to wspomagająca forma

B) Obieg dokumentów jest kompatybilny z EPUAP

2. TAK

3. Nie dotyczy

4. Nie dotyczy

Z poważaniem

Przemysław Pridka

Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Tel. 16678-50-54 w. 777

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych 1

Dzień dobry

Odpowiedzi na pytania dla Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych:

1. tak

a. wspomagająca

b. tak

2. sporadycznie nie wszystkie

3. organizacyjne i techniczne

4. nie

W dniu 13.09.2018 o 11:21, powiat pisze:
--
Sebastian Pleskacz
Informatyk
Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych
tel. (13) 4712509

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Odpowiadając na zadane pytania, informuję:
ad. 1 Starostwo posiada elektroniczny obieg dokumentów .
ad. pkt. a/ jest to forma wspomagająca.
ad.pkt b/ jest kompatybilna.
ad.2 Starostwo jest przygotowane do wszystkich możliwych form doręczania decyzji, oczywiście zgodnie z zapisem art. 39 KPA
ad.3 doręczenia dokonujemy zgodnie z życzeniami strony.
ad.4 nie mieliśmy takich powodów.

Z poważaniem-
Tadeusz Schmidt
Sekretarz Powiatu

Odpowiedź OSO.1431.85.2018 przez NIDZICA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dn. 31 sierpnia 2018 r.

Z poważaniem,

Paulina Maksym

Podinspektor ds. ogólnoadministracyjnych

--
Urząd Miejski w Nidzicy
13-100 Nidzica
ul.Plac Wolności 1
tel. 89 625 07 10
fax. 89 625 07 11
e-mail. um@nidzica.pl
www.nidzica.pl

FW: Informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Otwocku 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 5 września 2018r. o udzielenie informacji
publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Anna Rudnicka