informacja publiczna- polowania przez GIETRZWAŁD 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 31.08.2018 r.

Wiesława Gorczyca

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Chełmie 3

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
Pozdrawiam
*AGATA DZIADKO*

Starostwo Powiatowe w Chełmie Wydział Organizacyjny 22-100 Chełm, Pl.
Niepodległości 1 tel. 82 562 75 25 fax 82 562 75 10 e-mail:
agata.dziadko@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Re: Odpowiedź OSO.1431.85.2018 przez NIDZICA 1

Dzień dobry,

Omyłkowo nie została załączona druga strona załącznika dot. odpowiedzi
OSO.1431.85.2018, w związku z powyższym przesyłam w załączeniu dodatkowy
skan (str. nr 2)

Z poważaniem,

Paulina Maksym

Podinspektor ds. ogólnoadministracyjnych

W dniu 2018-09-13 o 11:57, Urząd Miejski w Nidzicy pisze:
--
Urząd Miejski w Nidzicy
13-100 Nidzica
ul.Plac Wolności 1
tel. 89 625 07 10
fax. 89 625 07 11
e-mail. um@nidzica.pl
www.nidzica.pl

(bez tematu) przez WITNICA 1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KOŻUCHÓW 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej.

Pozdrawiam

Edyta Ozgowicz

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski w Kożuchowie

Tel. 68 355 59 76; 502 260 020

edyta.ozgowicz@kozuchow.pl

logo kożuchów3

odpowiedź informacja publiczna przez MILEJEWO

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31
sierpnia 2018r. Urząd Gminy Milejewo informuje, że po 1 kwietnia 2018 r
do dnia dzisiejszego tj. 13 września 2018r. do tutejszego urzędu nie
wpłynęły od kół łowieckich plany polowań zbiorowych.

Plany łowieckie przesłane przed 1 kwietnia 2018r. znajdują się pod
linkiem http://milejewo-ug.bip-wm.pl/public/?id=148758

Z poważaniem

Olga Gniadek

Inspektor

Urząd Gminy Milejewo

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

Pismo przez None 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

Pismo przez None 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

odpowiedź na wniosek przez SZCZYTNO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Jolanta Bałdyga

Urząd Gminy Szczytno

Te. 89 623 25 95

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-1583@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

udostępnienie informacji publicznej nr OR.1431.43.2018.SE przez POZEZDRZE 5

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź wraz z żądanymi załącznikami dotyczącymi
harmonogramów polowań na terenie gm. Pozezdrze oraz linki do opublikowanych
obwieszczeń i terminarza polowań.

http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/8290/lista/obwieszczenia

http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/8017/lista/gospodarka_lowiecka

pozdrawiam

Agnieszka Wierzchowska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Pozezdrzu

Ul. 1 Maja 1a; 11-610 Pozezdrze

Tel. 874 279 006 lub 874 279 133

www.pozezdrze.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminamilki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 września 2018 r.
Z poważaniem

Anna Morgowska

Inspektor

anna.morgowska@powiat-zielonogorski.pl

tel. 68 452 75 05

Starostwo Powiatowe

ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra

www.powiat-zielonogorski.pl

dot. wniosku o udostępnienie inf. publicznej przez MARKUSY 5

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy tut. Urząd informuje:
na rok 2018 Urząd Gminy dostał plany polowań w formie papierowej, załączone w załączniku. Natomiast po dniu 01.04. 2018r. tut. Urząd nie dostał żadnej informacji dotyczącej terminów polowań zbiorowych. Przedmiotowe informacje o terminach polowań wywieszane są na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Ponadto informuje się, że tut. Urząd nie dostawał nigdy informacji od Koła Łowieckiego o książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
B. Kazimierowska

Odpowiedź na informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Kętrzyn, dnia 14.09.2018 r.

/**/_/*S*/__/*towarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
*/_ ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa_/*
*/_

SOO.1431.14.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wskazuję
odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
/Starostwo Powiatowe Posiada wdrożony elektroniczny system obiegu
dokumentów/

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko
wspomagająca?
/ Jest to forma wspomagająca/

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest
kompatybilny z platformą EPUAP?
/ Jest kompatybilny z platformą ePuap/

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
/Większość decyzji administracyjnych wysyłanych jest formą elektroniczną./

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
/Brak całkowitej integracji system obiegu dokumentów – epuap/

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?
/Tak – kontaktowało się./

Z poważaniem,

--
Marta Kawczyńska
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 17 20
e-mail: marta.kawczynska@starostwo.ketrzyn.pl

Powiat Kętrzyński 11-400 Kętrzyn Pl. Grunwaldzki 1
Tel.: +48 89 751-75-00; fax +48 89 751 24 01; NIP 742-18-42-131; REGON 510742451

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienianego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nr 35 z dn. 18-07-2018r przez ZAGNAŃSK 2

Dzień dobry!

Urząd Gminy w Zagnańsku w nawiązaniu do pisma wysłanego do Państwa w dniu 1 sierpnia 2018 roku, w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18-07-2018r. w załączeniu przesyła żądaną odpowiedź.

Z poważaniem

Dorota Olesińska

Sekretariat Urzędu Gminy w Zagnańsku

odp. na informacje publiczna przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pytania w ramach informacji publicznej

Pozdrawiam i życzę miłego dnia

Anna Kamińska - Bryła

Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

Tel. 91/ 48-04-895

Informacja Publiczna Gmina Bledzew przez BLEDZEW

Dzień dobry

Informujemy, że po 1 kwietnia 2018r. informację o zaplanowanych polowaniach
zbiorowych przesłało jedno Koło Łowieckie "Rogacz" z Międzyrzecza.

19.08.2018 - Wojciechówek - staw, godzina rozpoczęcia - 7.00

03.11.2018 - Głębokie - ścieżka dydaktyczna POLOWANIE HUBERTOWSKIE, godzina
rozpoczęcia - 7.00

22.12.2018 - Ośrodek Maja - Gorzyca POLOWANIE WIGILIJNE, godzina rozpoczęcia
- 7.30

12.01.2019 - Ośrodek Maja - Gorzyca, POLOWANIE NOWOROCZNE, godzina
rozpoczęcia - 7.30

W załączeniu przesyłam informacje o polowaniach zbiorowych.

Podaję również ścieżki adresów internetowych Gminy na których są informacje
dotyczące miejsc wyłożenia książek ewidencji polowań oraz plany polowań
zbiorowych.

Książki ewidencji - http://www.bip.bledzew.pl/content.php?cms_id=2096||m=31

Polowania zbiorowe - http://www.bip.bledzew.pl/content.php?cms_id=2097||m=31

informacja publiczna przez MILÓWKA 2

Witam,
w załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Z uwagi na jej rozmiar będzie się ona składała z kilku części.
Pozdrawiam
Urząd Gminy Milówka

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SÓL 1

Urząd Miasta Nowa Sól w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie 2

Witam serdecznie,

w załączeniu odpowiedź na zadane pytania

--
Z poważaniem,
Wojciech Koperski
Główny specjalista ds. informatyzacji i telekomunikacji

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
ul. Kościuszki 76
98-330 Pajęczno
tel. 34 311 36 70 wew. 252