OS.1431.89.2018 przez None 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca br. Proszę o
potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Message from KM_C258
Data: Mon, 17 Sep 2018 14:57:45 +0100
Nadawca: licznik.zdalny@dks.pl
Odpowiedź-Do: licznik.zdalny@dks.pl
Adresat: l.kruszynska@purda.pl

dotyczy udostępnienia informacji publinej na temat zaplanowanych terminów polowań zbiorowych w Gminie Braniewo. przez BRANIEWO 2

Szanowny Panie,
w związku z Pana zapytaniem drogą e-mail z dnia 31 sierpnia 2018r. dotyczącym udostępnienia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych informuję, iż:

a.. dotyczy pkt. 1 - po 1 kwietnia 2018r. Urząd Gminy Braniewo nie otrzymał informacji o planowanych bądż prowadzonych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Braniewo;

b.. dotyczy pkt. 2 - otrzymano plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2017/2018 (scan ,,Plan polowań zbiorowych ,,Dzik" w Braniewie" sezon 2017/2018" oraz ,,Plan polowań zbiorowych ,,Dzik" w Ornecie sezon 2018/2019" - w załącznikach.

c.. dotyczy pkt. 3 - na stronie Gminy Barniewo w zakładce: http://gminabraniewo.pl/cms/index.php/ogloszenia/1014-plan-polowan-zbiorowych znajdują się informacje dotyczące polowań zbiorowych sezonu 2017/2018 a kolejne informacje o planowanych polowaniach zbiorowych zostaną zamieszczone po otrzymaniu ,,Plan polowań zbiorowych sezon 2018/2019" od sekretarzy kół łowieckich. Z informacji telefonicznych otrzymanych od kół łowieckich plany polowań są w trakcie ustaleń a zostaną przesłane do Urzędu Gminy Braniewo w październiku 2018r. Po otrzymaniu ww. planów będą one systemtycznie umieszczane na stronie urzędu gminy.

d.. dotyczy pkt. 4 - aktualnie na stronie internetowej nie jest dostępna informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym a zgodnie z art. 42 b 1e. Prawo łowieckie niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przekazane zostanie do informacji publicznej przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Z poważaniem

Eugeniusz Broniszewski

Inspektor ds. OC i ZK Urzędu Gminy Braniewo

udostępnienie informacji publicznej Gmina Działdowo przez DZIAŁDOWO

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2018r. (data wpływu 03.09.2018r.) o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów
polowań zbiorowych zgłoszonych do tutejszego Urzędu po 1 kwietnia 2018r.
na podstawie art. 42 ab ust. 1 ustawy /Prawo łowieckie/ informuję, iż do
dnia dzisiejszego nie wpłynęła informacja na temat ww. terminów polowań
zbiorowych. Jednocześnie informuję, iż informacje dotyczące polowań
zbiorowych podawane będą do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu
Gminy Działdowo pod linkiem:http://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3172
<http://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3172>

Z poważaniem

Katarzyna Księżopolska
Urząd Gminy Działdowo

<http://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3172>

Odpowiedź na przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2018r w załączeniu przekazuję odpowiedzi
na zadane pytania:


1\. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
(jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
**Tak, Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.**

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
**Jest to wspomagająca forma dekretacji dokumentów,**

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą
EPUAP?
**Tak, jest kompatybilny z platformą E-puap**

2\. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym
artykule:<https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-
urzedami> ?
**Tak, są doręczane elektronicznie.**

3\. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją
na przeszkodzie?
**Nie dotyczy.**

4\. Czy starosto kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia
ww. przeszkód?
**Nie dotyczy.**

Piotr Rudziński
Inspektor w Zespole ds. Informatyki

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIECK 3

Odpowiadając na zapytanie – wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam rejestry z lat 2014-2016

Wniosków o udzielenie informacji publicznej.

Janina Łączyńska

Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o informacje publiczną KM.1431.138.2018 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE 1

Dzień dobry.

W przesłanej 14.09.2018 roku odpowiedzi nie załączyłem części danych. Przepraszam za przeoczenie. Dzisiejszą odpowiedź proszę traktować jako pełną i ostateczną.

Odpowiadając na zadane pytania:

1. Nie

2. Nie dotyczy

3. Nie dotyczy

4. Nie dotyczy

5. Nie dotyczy

6. Odpowiedź poniżej i w załączonym pliku.

2015

1. VC Trawelling - Turystyczna prezentacja miasta na stronie www.trawelling.pl, kwota 299,00 zł

2. Bessa S.A., Warszawa - zamieszczenie informacji o mieście w specjalnym wydaniu miesięcznika Welcome to Poland, koszt: 1 537,50 zł

3. OFFILM, Czarnowąsy - produkcja i emisja filmu o walorach przyrodniczych miasta na antenie TVP Opole, koszt: 34 000 zł

4. Cinevision Film Production, Poznań - produkcja i emisja na antenie Polsat News filmu inwestycyjnego, koszt: 9 409,50 zł

2016

1. Prasa Dolnośląska Marcin Prynda, Wrocław - prezentacja materiału promocyjnego miasta w Gazecie Prawnej koszt: 2 152,50 zł

2. Polska Agencja Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański, Katowice - publikacja artykułu promocyjnego na temat miasta Kędzierzyn-Koźle w Gazecie Wyborczej, publikacja artykułu w wydaniu internetowym Biznes Plus, koszt: 15 990,00 zł

3. „Impermedia”, Gorzów Wielkopolski - emisja 30 sekundowego spotu na antenie telewizji Polsat News, koszt: 6 088,50 zł

2017

1. Wiadomości Turystyczne, Warszawa - publikacja informacji o mieście Kędzierzyn-Koźle w specjalnym wydaniu Tour Salon, koszt: 2 460,00 zł

2. Media Grup, Wrocław - publikacja artykułu w magazynie WHY STORY w Gazecie Wyborczej, koszt: 6 150,00 zł

3. Eurozet, Warszawa - emisja reklamy na antenie Radia Zet, koszt: 2 000,00 zł

4. Europrojekty-Polska, Katowice - publikacja artykułu promocyjnego „Pieniądz z zewnątrz generuje inwestycje”, koszt: 2 651,88 zł

5. Histmag, Warszawa - przeprowadzenie na stronie internetowej www.histmag.org kampanii promującej Festiwal Mikołaja z Koźla, koszt: 999,99 zł

6. Miniboardemia, Ruda Wielka - przeprowadzenie kampanii reklamowej o nazwie” Niceplace”, koszt 3 075,00 zł

Z poważaniem

Jarosław Jurkowski

UM Kędzierzyn-Koźle

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTOM ODRZAŃSKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl> o 2018-09-17 11:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 12:54

Wysyłanie wiadomości e-mail: SKM-C28018091711520 przez JANOWO 1

Dzień dobry

W załączeniu informacja publiczna. Po otrzymaniu bardzo proszę o
potwierdzenie mejlem zwrotnym.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
SKM-C28018091711520

--
serdecznie pozdrawiam
Krzysztof Zdziarski
Inspektor Gmina Janowo
Ul. Przasnyska 14
13-113 Janowo
tel. 89 626 40 16

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MŁYNARY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@mlynary.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-17 20:27

odczytano w dniu 2018-09-17 21:21.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DĘBOWA ŁĄKA

Nie są prowadzone media

Z poważaniem

Anna Łęgowska

UG Dębowa Łąka

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7150@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61
Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
(jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). - TAK
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
-TAK
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP? - TAK
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
częściowo

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją
na przeszkdzie? Nie poprawne działanie platformy EPUAP , niektóre urzędy
wymagają klasycznej formy papierowej
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód? - TAK

Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-9667@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Urbański Rafał

Informatyk

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Tel 41 350 23 25

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminamilki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

dot. odpowiedzi na e-mial z dn. 10.09.2018 w sprawie: wniosku o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 1

Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną z
dnia 10.09.2018r.

--
z poważaniem
Anna Kolasińska
Wydział Prezydialny-Referat Rady i Zarządu Powiatu
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
tel. 32 625 79 56

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK

Twoja wiadomość

Do: ratusz@olsztynek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-17 20:27

odczytano w dniu 2018-09-18 07:45.

Fwd: odp. na wniosek przez CHĘCINY 5

Znak: OR-I.1431.61.2018.KS

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018r. (przedłużono termin odpowiedzi na wniosek powiadomieniem z
dnia 30 lipca 2018r.), dot. prowadzonych w Urzędzie Gminy i Miasta w
Chęcinach lub jednostce organizacyjnej Gminy mediów, informuje się co
następuje.

1. W Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach są prowadzone media.

2. Gazeta „Wiadomości Chęcińskie” - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach.

3. Link do strony internetowej Gminy, pod którym dostępna jest gazeta:
http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=170&strona=1

4. Gazeta „Wiadomości Chęcińskie” jest zarejestrowana w sądzie. Nr ISSN
1640-0348.

5. W załączeniu 5 ostatnich nr gazety.

6. Wydatki Gminy Chęciny w związku z gazetą:

2015 r. – 24 960,00 zł

2016 r. – 23 626,08 zł

2017 r. – 27 306,72 zł

2018 r. – 19 988,00 zł

--
Z poważaniem

Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

e-mail: sekretarz@checiny.pl
tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
http://www.checiny.pl

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej OR.1431.49.2018 przez Starostwo Powiatowe w Turku 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września 2018 roku.

Z poważaniem,

Aleksandra Kocańska

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASŁĘK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<paslek@paslek.pl> o 2018-09-17 20:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-18 08:17

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DYWITY

Twoja wiadomość

Do: ug@ugdywity.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-17 20:27

odczytano w dniu 2018-09-18 08:38.

odp. na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Dębicy 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10.09.2018 r.

Nota informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Starostwo
Powiatowe z siedzibą w Dębicy przy ul. Parkowej 28,

2) Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Prażak,

e-mail: <mailto:sekretarz@powiatdebicki.pl> sekretarz@powiatdebicki.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi i nie będą udostępniane innym
odbiorcom,

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące akty
prawne,

5) Posiada Pani/Pan prawo do:

. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u Administratora przez okres
wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, załącznika do Instrukcji
Kancelaryjnej, załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDRY

Witam
Ad1. Dnia 10 sierpnia otrzymaliśmy informację, że dnia 15 sierpnia od godz. 7.00 do godz. 15.00 na terenie obwodów nr 9, 10, 38 i 63 odbywać się będzie pierwsze inauguracyjne zbiorowe polowanie na kaczki organizowane przez Zarząd Koła Mazury. Dnia 09 sierpnia otrzymaliśmy informację, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Suwałkach ,że w miesiącu sierpniu i wrześniu polowania na ptactwo wodne odbywać się mogą wyłącznie w soboty, niedziele i święta natomiast od października w każdy dzień tygodnia.
Ad2. W załączeniu
Ad3. Informacje będą publikowane na stronie bipbudry.pl sekcja: obwieszczenia , ogłoszenia.
Ad4.
Dzierżawca obwodu łowieckiego nie przekazał wójtowi informacji w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Z chwilą otrzymania takiej informacji Wójt niezwłocznie poda do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy, informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SĘDZISZÓW

Witam!

List na adres "um@sedziszow.pl" datowany środa, 18 lipca 2018 (11:40:36),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
um@sedziszow.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
Delivered-To: um@sedziszow.pl
Received: from srv.zetohosting.pl
by srv.zetohosting.pl (Dovecot) with LMTP id ZQ2BIdwKT1vhMQAATjFlow
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:39 +0200
Return-path: <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
Received: from mail by srv.zetohosting.pl with spam-scanned (Exim 4.87)
(envelope-from <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
id 1ffiwo-0003d7-7d
for um@sedziszow.pl; Wed, 18 Jul 2018 11:40:39 +0200
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on srv.zetohosting.pl
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=0.4 required=5.0 tests=BAYES_00,DKIM_SIGNED,
DKIM_VALID,HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS,HTML_IMAGE_ONLY_28,HTML_MESSAGE,
RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_SOFTFAIL,T_REMOTE_IMAGE autolearn=no
autolearn_force=no version=3.4.1
Received: from proof.zetorzeszow.pl ([91.192.164.4])
by srv.zetohosting.pl with esmtp (Exim 4.87)
(envelope-from <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
id 1ffiwo-0003d2-5v
for um@sedziszow.pl; Wed, 18 Jul 2018 11:40:38 +0200
Received: from pps.filterd (proof.zetorzeszow.pl [127.0.0.1])
by proof.zetorzeszow.pl (8.15.0.59/8.15.0.59) with SMTP id w6I9a5C4021883
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:38 +0200
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by proof.zetorzeszow.pl with ESMTP id 2jw3e7pej3-1
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:37 +0200
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 41VsZs25PVz6QGBT
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 09:40:37 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1531906837; bh=equOMG6Agw/nR3stHtmPlv2v1HM=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=GYeuyYVfeyRhOEPWOBpsUjQg+SoCSARbel2TyYEUSz7as/t5eGPcvsvZa6/UWIoZE
oqn1Vp+14iejhc/fopWhSJhJC97tJRxVCc2HiL23I4DagwMf13i5vfAX/2BsGvDS3x
sgFpVzHEJNjZwUbJFmoigThUVSloBTjqTatVX0YM=
Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
by urszula.ptr.jawne.info.pl (SMTP) with ESMTP id D51879DCA9
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:36 +0200 (CEST)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============3603096492144035278=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacje_publiczn=C4=85?=

odpowiedź na wniosek z dn. 8.9.2018r. przez RADZANOWO 1

Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓRZYCA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@gorzyca.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-09-17 20:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLECKO

Twoja wiadomość

Do: um@um.olecko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-17 20:27

odczytano w dniu 2018-09-18 09:15.

odpowiedź na informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach 3

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. M. Krawczyk

Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
tel.: +48 46 834 59 15
fax: +48 46 833 66 79
www: http://powiat-skierniewice.pl