odpowiedz na informacje publiczna z dnia 10_09_2018 przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim 1

Dzieńdobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek
oudostępnienieinformacji publicznejz dnia 10 września 2018 r.

Pozdrawiam,
Monika Piłat

Starostwo Powiatowe

wOpolu Lubelskim

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Działając z upoważnienia Starosty Sierpeckiego na podstawie art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje:
1. Starostwo Powiatowe w Sierpcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów.
a. Jest to wspomagająca forma dekretacji.
b. Jest kompatybilny z platformą ePUAP.
2. TAK.
3. Nie dotyczy
4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Magdalena Piotrowska
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
Pan Szymon Osowski, Bartosz Wilk-członek zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - członek zarządu
w odpowiedzi na otrzymane w dniu 10 września br., pytania odpowiadamy:
ad 1 Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie posiada wdrożonego elektronicznego
obiegu dokumentów.
ad 2 Sposób doręczania decyzji administracyjnych z naszego urzędu zależny jest
od rodzaju spraw wydziału, który merytorycznie wydaje decyzje z upoważnienia
starosty.
Wydział Komunikacji i Dróg wydaje decyzje w sprawach indywidualnych, jeśli
strona NIE wystąpi o elektroniczne doręczenie takiej decyzji, jest ona doręczana
w sposób tradycyjny. Wydział Ochrony Środowiska wszystkie decyzje dostarcza do
urzędów za pomocą platformy ePUAP za wyjątkiem decyzji zawierającej dokumentację
geologiczną, w takim przypadku decyzje dostarczane są w sposób tradycyjny
pozwalający na archiwizację dokumentacji w danym urzędzie, zgodnie z wymogami
ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wydział Organizacyjny dostarczał decyzje w
formie papierowej, nie złożono żadnego wniosku o elektroniczne dostarczenie
decyzji. Pozostałe wydziały urzędu nie dostarczają decyzji w drodze
elektronicznej, gdyż w większości przypadków podmioty publiczne nie są stronami
tych postępowań.
ad 3 Z powyższych powodów korespondencja przekazywana jest w sposób mieszany.
Brak jest przeszkód natury technicznej.
ad 4 Nie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji.
pozdrawiam w imieniu Starosty międzyrzeckiego Grzegorza Gabryelskiego
Mirosław Leśny Sekretarz Powiatu

Dnia 10 wrzesień 2018 o 14:01 "Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu"
<sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl> napisał(a):

pozdrawiam
===============================================
Mirosław Leśny
Sekretarz Powiatu
tel: 95 742-84-14
-----------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 84 10
fax. 95 742 84 11
e-mail: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl
www.powiat-miedzyrzecki.pl
===============================================

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1

Powiat Jarociński przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

z poważaniem

Brygida Andraszak
inspektor

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
63-200 Jarocin
Al. Niepodległości 10-12
tel. 62 7472920
fax. 62 7473337
email: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

informacja publiczna przez None 1

Mszanowo, dnia 18 września 2018 r.

RA. 1431.32.2018

/Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"/

/ul. Zielona 27/

/90-602 Łódź/

Wzałączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Alina Ławicka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1

13-300 Mszanowo

Informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Łodzi 2

Dzień Dobry,

W załączeniu przekazujemy odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej Or.1431.65.2018.

--

KANCELARIA

tel. +48 42 205 03 00
e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
tel. +48 42 633 71 91, +48 42 205 03 00
faks +48 42 632 93 11
e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl [1]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w
Łodzi. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów
art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie
bip.lodzkiwschodni.pl [2].

Links:
------
[1] http://www.lodzkiwschodni.pl
[2] https://bip.lodzkiwschodni.pl/231,ochrona-danych-osobowych

Odpowiedź OZK.1431.5.2018.MS/2 przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 2

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&nbsp;
OZK.1431.5.2018.MS/2
&nbsp;
Szanowni&nbsp;Państwo,
&nbsp;
w&nbsp;związku&nbsp;z&nbsp;Państwa&nbsp;wnioskiem&nbsp;o&nbsp;udostępnienie&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;przekazuję&nbsp;w&nbsp;załączeniu&nbsp;odpowiedź.
&nbsp;
 
&nbsp;
Magdalena&nbsp;Sołtys-Kurek
&nbsp;
Starostwo&nbsp;Powiatowe&nbsp;w&nbsp;Stalowej&nbsp;Woli
&nbsp;
15&nbsp;643&nbsp;36&nbsp;35
&nbsp;&nbsp;

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOMASZOWICE 3

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Lesznie 1

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10.09.2018r. Proszę o potwierdzenie otrzymania maila.

Pozdrawiam

Patrycja Dorywalska

Starostwo Powiatowe w Lesznie

tel. 65 529 68 08

sekretariat@powiat-leszczynski.pl

W dniu 2018-09-10 o 13:46, sprawa-9697@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTNICA

Dzień dobry.

Bardzo przepraszam za zwłokę w udzieleniu informacji publicznej na temat
polowań. Od kilku tygodni sporządzam protokoły szacowania szkód dla
rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy. Bez nich nie będą mogli
zwrócić się o pomoc finansową. Jest to bardzo pracochłonny proces.

Udzielenie Państwu odpowiedzi wymaga zeskanowania wielu dokumentów i także
wymaga czasu.

W związku z powyższym, jeśli jest to możliwe, proszę jeszcze o kilka dni
zwłoki.

Będę wdzięczny za informację, czy mogą Państwo jeszcze poczekać.

Pozdrawiam.

Sebastian Bartczak

informacja publiczna przez RESZEL 1

Gmina Reszel w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

--
Małgorzata Stadnik
podinspektor ds. rolnych iochrony środowiska
Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
tel. 89-755-39-11

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Grajewie 1

W dniu 2018-09-10 o 13:46, sprawa-9645@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Starostwo Powiatowe w Grajewie w załączeniu przesyła odpowiedź na
państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej

--
Starostwo Powiatowe w Grajewie
Ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
tel. 86 273-84-63
fax. 86 273-84-62
BIP: http://bip.starostwograjewo.pl
WWW: www.starostwograjewo.pl

informacja przez JONKOWO

W związku z zapytaniem jakie otrzymaliśmy od Państwa 15.09.2018 r. (data odbioru 17.09.2018 r.) uprzejmie informuję, że Gminny Ośrodek Kultury prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej. Nie ma żadnych artykułów sponsorowanych.

Pozdrawiam
Izabela Szymczak

Urząd Gminy Jonkowo
tel.(89) 670 69 34

odpowiedź na wniosek przez MYŚLIBÓRZ 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Pozdrawiam
Michał Przybył
Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych
UMiG w Myśliborzu
+48 95 747 56 86
or.umig@mysliborz.pl
Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe we Włodawie 2

Dzień dobry

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji, Starostwo Powiatowe we Włodawie udziela odpowiedzi na Państwa zapytania:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2)

– TAK
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

– Jest to forma wspomagająca dekretację dokumentów.
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?

– NIE
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

– NIE
3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?

– Obecne warunki techniczne i prawne nie pozwalają na przekazywanie decyzji za pomocą platformy ePUAP. Ustawodawca musi określić formalny przebieg drogi przekazywania decyzji w formie elektronicznej.
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

- NIE

Magdalena Sadura

Odp. na wniosek o inf.publiczną przez CHORZELE 1

Szanowni Państwo
W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego meila.
Z poważaniem
Katarzyna Brzezicka

Odp. na inf.publiczną przez CHORZELE 2

Szanowni Państwo
W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego meila.
Z poważaniem
Katarzyna Brzezicka

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBE WIELKIE 2

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo znak ZO.1431.39.2018

Aneta Chmielewska

Insp ds. obsługi sekretariatu

tel 25 756 47 00

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SEROCK 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
______________________
Anna Bilińska
Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock
tel. 22 782 88 84

Starostwo Powiatowe w Częstochowie przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Z poważaniem

Patrycja Lisowska

Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 9

42-217 Częstochowa

Tel. (034)322-91-28

sprawa 8349 przez RADZANOWO

Dzień dobry,
przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie
prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Urząd Gminy w Radzanowie wydaje gazetę

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby
prawnej gminy;

Gazeta „Nasza Gmina Radzanowo”; bezpłatny kwartalnik

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Link do gazety gminnej http://www.radzanowo.pl/gazeta

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest
on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich
5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia
udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub
innego typu promocję w 2015 r. - 7 194,52 zł; 2016 r. – 8 459,46 zł; 2017 r. – 6
923,92 zł; 2018 r. – 19 021,46 zł


Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo
tel. (0 24) 265 44 19

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej CRWIP/5887/18 cz.1 przez Warszawa 3

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję pismo Rzecznika Informacji Publicznej Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy dotyczące Państwa wniosku o udostępnienie informacji Publicznej CRWIP/5887/18, wraz z załącznikami.
Z uwagi na wielkość załączonych plików odpowiedź zostanie przesłana w 5 wiadomościach email.

Z poważaniem,

--
Małgorzata Wójcik-Głowacka
Inspektor
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)

Wydział Informacji Publicznej

ul. Senatorska 27, pokój 213, 00-099 Warszawa
tel. +48224431099
faks +48220000000
mal.wojcik@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:Syrenka1.png]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej CRWIP/5887/18 cz. 2 przez Warszawa 2

Odpowiedź na wniosek CRWIP/5887/18 cz. 2
Z poważaniem,

--
Małgorzata Wójcik-Głowacka
Inspektor
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)

Wydział Informacji Publicznej

ul. Senatorska 27, pokój 213, 00-099 Warszawa
tel. +48224431099
faks +48220000000
mal.wojcik@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:Syrenka1.png]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej CRWIP/5887/18 cz. 4 przez Warszawa 2

Odpowiedź na wniosek CRWIP/5887/18 cz. 4
Z poważaniem,

--
Małgorzata Wójcik-Głowacka
Inspektor
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)

Wydział Informacji Publicznej

ul. Senatorska 27, pokój 213, 00-099 Warszawa
tel. +48224431099
faks +48220000000
mal.wojcik@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:Syrenka1.png]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej CRWIP/5887/18 cz. 3 przez Warszawa 2

Odpowiedź na wniosek CRWIP/5887/18 cz. 3
Z poważaniem,

--
Małgorzata Wójcik-Głowacka
Inspektor
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)

Wydział Informacji Publicznej

ul. Senatorska 27, pokój 213, 00-099 Warszawa
tel. +48224431099
faks +48220000000
mal.wojcik@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:Syrenka1.png]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.