RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIECK 3

Odpowiadając na zapytanie – wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam rejestry z lat 2014-2016

Wniosków o udzielenie informacji publicznej.

Janina Łączyńska

Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o informacje publiczną KM.1431.138.2018 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE 1

Dzień dobry.

W przesłanej 14.09.2018 roku odpowiedzi nie załączyłem części danych. Przepraszam za przeoczenie. Dzisiejszą odpowiedź proszę traktować jako pełną i ostateczną.

Odpowiadając na zadane pytania:

1. Nie

2. Nie dotyczy

3. Nie dotyczy

4. Nie dotyczy

5. Nie dotyczy

6. Odpowiedź poniżej i w załączonym pliku.

2015

1. VC Trawelling - Turystyczna prezentacja miasta na stronie www.trawelling.pl, kwota 299,00 zł

2. Bessa S.A., Warszawa - zamieszczenie informacji o mieście w specjalnym wydaniu miesięcznika Welcome to Poland, koszt: 1 537,50 zł

3. OFFILM, Czarnowąsy - produkcja i emisja filmu o walorach przyrodniczych miasta na antenie TVP Opole, koszt: 34 000 zł

4. Cinevision Film Production, Poznań - produkcja i emisja na antenie Polsat News filmu inwestycyjnego, koszt: 9 409,50 zł

2016

1. Prasa Dolnośląska Marcin Prynda, Wrocław - prezentacja materiału promocyjnego miasta w Gazecie Prawnej koszt: 2 152,50 zł

2. Polska Agencja Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański, Katowice - publikacja artykułu promocyjnego na temat miasta Kędzierzyn-Koźle w Gazecie Wyborczej, publikacja artykułu w wydaniu internetowym Biznes Plus, koszt: 15 990,00 zł

3. „Impermedia”, Gorzów Wielkopolski - emisja 30 sekundowego spotu na antenie telewizji Polsat News, koszt: 6 088,50 zł

2017

1. Wiadomości Turystyczne, Warszawa - publikacja informacji o mieście Kędzierzyn-Koźle w specjalnym wydaniu Tour Salon, koszt: 2 460,00 zł

2. Media Grup, Wrocław - publikacja artykułu w magazynie WHY STORY w Gazecie Wyborczej, koszt: 6 150,00 zł

3. Eurozet, Warszawa - emisja reklamy na antenie Radia Zet, koszt: 2 000,00 zł

4. Europrojekty-Polska, Katowice - publikacja artykułu promocyjnego „Pieniądz z zewnątrz generuje inwestycje”, koszt: 2 651,88 zł

5. Histmag, Warszawa - przeprowadzenie na stronie internetowej www.histmag.org kampanii promującej Festiwal Mikołaja z Koźla, koszt: 999,99 zł

6. Miniboardemia, Ruda Wielka - przeprowadzenie kampanii reklamowej o nazwie” Niceplace”, koszt 3 075,00 zł

Z poważaniem

Jarosław Jurkowski

UM Kędzierzyn-Koźle

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTOM ODRZAŃSKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl> o 2018-09-17 11:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 12:54

Wysyłanie wiadomości e-mail: SKM-C28018091711520 przez JANOWO 1

Dzień dobry

W załączeniu informacja publiczna. Po otrzymaniu bardzo proszę o
potwierdzenie mejlem zwrotnym.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
SKM-C28018091711520

--
serdecznie pozdrawiam
Krzysztof Zdziarski
Inspektor Gmina Janowo
Ul. Przasnyska 14
13-113 Janowo
tel. 89 626 40 16

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MŁYNARY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@mlynary.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-17 20:27

odczytano w dniu 2018-09-17 21:21.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DĘBOWA ŁĄKA

Nie są prowadzone media

Z poważaniem

Anna Łęgowska

UG Dębowa Łąka

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7150@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61
Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
(jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). - TAK
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
-TAK
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP? - TAK
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
częściowo

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją
na przeszkdzie? Nie poprawne działanie platformy EPUAP , niektóre urzędy
wymagają klasycznej formy papierowej
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód? - TAK

Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-9667@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Urbański Rafał

Informatyk

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Tel 41 350 23 25

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminamilki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

dot. odpowiedzi na e-mial z dn. 10.09.2018 w sprawie: wniosku o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 1

Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną z
dnia 10.09.2018r.

--
z poważaniem
Anna Kolasińska
Wydział Prezydialny-Referat Rady i Zarządu Powiatu
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
tel. 32 625 79 56

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK

Twoja wiadomość

Do: ratusz@olsztynek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-17 20:27

odczytano w dniu 2018-09-18 07:45.

Fwd: odp. na wniosek przez CHĘCINY 5

Znak: OR-I.1431.61.2018.KS

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018r. (przedłużono termin odpowiedzi na wniosek powiadomieniem z
dnia 30 lipca 2018r.), dot. prowadzonych w Urzędzie Gminy i Miasta w
Chęcinach lub jednostce organizacyjnej Gminy mediów, informuje się co
następuje.

1. W Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach są prowadzone media.

2. Gazeta „Wiadomości Chęcińskie” - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach.

3. Link do strony internetowej Gminy, pod którym dostępna jest gazeta:
http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=170&strona=1

4. Gazeta „Wiadomości Chęcińskie” jest zarejestrowana w sądzie. Nr ISSN
1640-0348.

5. W załączeniu 5 ostatnich nr gazety.

6. Wydatki Gminy Chęciny w związku z gazetą:

2015 r. – 24 960,00 zł

2016 r. – 23 626,08 zł

2017 r. – 27 306,72 zł

2018 r. – 19 988,00 zł

--
Z poważaniem

Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

e-mail: sekretarz@checiny.pl
tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
http://www.checiny.pl

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej OR.1431.49.2018 przez Starostwo Powiatowe w Turku 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września 2018 roku.

Z poważaniem,

Aleksandra Kocańska

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASŁĘK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<paslek@paslek.pl> o 2018-09-17 20:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-18 08:17

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DYWITY

Twoja wiadomość

Do: ug@ugdywity.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-17 20:27

odczytano w dniu 2018-09-18 08:38.

odp. na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Dębicy 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10.09.2018 r.

Nota informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Starostwo
Powiatowe z siedzibą w Dębicy przy ul. Parkowej 28,

2) Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Prażak,

e-mail: <mailto:sekretarz@powiatdebicki.pl> sekretarz@powiatdebicki.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi i nie będą udostępniane innym
odbiorcom,

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące akty
prawne,

5) Posiada Pani/Pan prawo do:

. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u Administratora przez okres
wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, załącznika do Instrukcji
Kancelaryjnej, załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDRY

Witam
Ad1. Dnia 10 sierpnia otrzymaliśmy informację, że dnia 15 sierpnia od godz. 7.00 do godz. 15.00 na terenie obwodów nr 9, 10, 38 i 63 odbywać się będzie pierwsze inauguracyjne zbiorowe polowanie na kaczki organizowane przez Zarząd Koła Mazury. Dnia 09 sierpnia otrzymaliśmy informację, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Suwałkach ,że w miesiącu sierpniu i wrześniu polowania na ptactwo wodne odbywać się mogą wyłącznie w soboty, niedziele i święta natomiast od października w każdy dzień tygodnia.
Ad2. W załączeniu
Ad3. Informacje będą publikowane na stronie bipbudry.pl sekcja: obwieszczenia , ogłoszenia.
Ad4.
Dzierżawca obwodu łowieckiego nie przekazał wójtowi informacji w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Z chwilą otrzymania takiej informacji Wójt niezwłocznie poda do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy, informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SĘDZISZÓW

Witam!

List na adres "um@sedziszow.pl" datowany środa, 18 lipca 2018 (11:40:36),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
um@sedziszow.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
Delivered-To: um@sedziszow.pl
Received: from srv.zetohosting.pl
by srv.zetohosting.pl (Dovecot) with LMTP id ZQ2BIdwKT1vhMQAATjFlow
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:39 +0200
Return-path: <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
Received: from mail by srv.zetohosting.pl with spam-scanned (Exim 4.87)
(envelope-from <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
id 1ffiwo-0003d7-7d
for um@sedziszow.pl; Wed, 18 Jul 2018 11:40:39 +0200
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on srv.zetohosting.pl
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=0.4 required=5.0 tests=BAYES_00,DKIM_SIGNED,
DKIM_VALID,HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS,HTML_IMAGE_ONLY_28,HTML_MESSAGE,
RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_SOFTFAIL,T_REMOTE_IMAGE autolearn=no
autolearn_force=no version=3.4.1
Received: from proof.zetorzeszow.pl ([91.192.164.4])
by srv.zetohosting.pl with esmtp (Exim 4.87)
(envelope-from <el.ada33170fa4140db3c42e324a416802a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
id 1ffiwo-0003d2-5v
for um@sedziszow.pl; Wed, 18 Jul 2018 11:40:38 +0200
Received: from pps.filterd (proof.zetorzeszow.pl [127.0.0.1])
by proof.zetorzeszow.pl (8.15.0.59/8.15.0.59) with SMTP id w6I9a5C4021883
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:38 +0200
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by proof.zetorzeszow.pl with ESMTP id 2jw3e7pej3-1
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:37 +0200
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 41VsZs25PVz6QGBT
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 09:40:37 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1531906837; bh=equOMG6Agw/nR3stHtmPlv2v1HM=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=GYeuyYVfeyRhOEPWOBpsUjQg+SoCSARbel2TyYEUSz7as/t5eGPcvsvZa6/UWIoZE
oqn1Vp+14iejhc/fopWhSJhJC97tJRxVCc2HiL23I4DagwMf13i5vfAX/2BsGvDS3x
sgFpVzHEJNjZwUbJFmoigThUVSloBTjqTatVX0YM=
Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
by urszula.ptr.jawne.info.pl (SMTP) with ESMTP id D51879DCA9
for <um@sedziszow.pl>; Wed, 18 Jul 2018 11:40:36 +0200 (CEST)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============3603096492144035278=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacje_publiczn=C4=85?=

odpowiedź na wniosek z dn. 8.9.2018r. przez RADZANOWO 1

Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓRZYCA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@gorzyca.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-09-17 20:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLECKO

Twoja wiadomość

Do: um@um.olecko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-17 20:27

odczytano w dniu 2018-09-18 09:15.

odpowiedź na informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach 3

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. M. Krawczyk

Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
tel.: +48 46 834 59 15
fax: +48 46 833 66 79
www: http://powiat-skierniewice.pl

odpowiedz na informacje publiczna z dnia 10_09_2018 przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim 1

Dzieńdobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek
oudostępnienieinformacji publicznejz dnia 10 września 2018 r.

Pozdrawiam,
Monika Piłat

Starostwo Powiatowe

wOpolu Lubelskim

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Działając z upoważnienia Starosty Sierpeckiego na podstawie art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje:
1. Starostwo Powiatowe w Sierpcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów.
a. Jest to wspomagająca forma dekretacji.
b. Jest kompatybilny z platformą ePUAP.
2. TAK.
3. Nie dotyczy
4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Magdalena Piotrowska
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
Pan Szymon Osowski, Bartosz Wilk-członek zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - członek zarządu
w odpowiedzi na otrzymane w dniu 10 września br., pytania odpowiadamy:
ad 1 Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie posiada wdrożonego elektronicznego
obiegu dokumentów.
ad 2 Sposób doręczania decyzji administracyjnych z naszego urzędu zależny jest
od rodzaju spraw wydziału, który merytorycznie wydaje decyzje z upoważnienia
starosty.
Wydział Komunikacji i Dróg wydaje decyzje w sprawach indywidualnych, jeśli
strona NIE wystąpi o elektroniczne doręczenie takiej decyzji, jest ona doręczana
w sposób tradycyjny. Wydział Ochrony Środowiska wszystkie decyzje dostarcza do
urzędów za pomocą platformy ePUAP za wyjątkiem decyzji zawierającej dokumentację
geologiczną, w takim przypadku decyzje dostarczane są w sposób tradycyjny
pozwalający na archiwizację dokumentacji w danym urzędzie, zgodnie z wymogami
ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wydział Organizacyjny dostarczał decyzje w
formie papierowej, nie złożono żadnego wniosku o elektroniczne dostarczenie
decyzji. Pozostałe wydziały urzędu nie dostarczają decyzji w drodze
elektronicznej, gdyż w większości przypadków podmioty publiczne nie są stronami
tych postępowań.
ad 3 Z powyższych powodów korespondencja przekazywana jest w sposób mieszany.
Brak jest przeszkód natury technicznej.
ad 4 Nie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji.
pozdrawiam w imieniu Starosty międzyrzeckiego Grzegorza Gabryelskiego
Mirosław Leśny Sekretarz Powiatu

Dnia 10 wrzesień 2018 o 14:01 "Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu"
<sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl> napisał(a):

pozdrawiam
===============================================
Mirosław Leśny
Sekretarz Powiatu
tel: 95 742-84-14
-----------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 84 10
fax. 95 742 84 11
e-mail: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl
www.powiat-miedzyrzecki.pl
===============================================

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie 1

Powiat Jarociński przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

z poważaniem

Brygida Andraszak
inspektor

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
63-200 Jarocin
Al. Niepodległości 10-12
tel. 62 7472920
fax. 62 7473337
email: starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl