Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

> Dnia 10 września 2018 o 13:46 sprawa-9601@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
>
>
>
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> 1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
> a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
> b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
> 2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
> 3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
> 4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?
>
> Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-9601@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> W imieniu Stowarzyszenia,
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z informuję, że nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39KPA są doręczane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP.

Z poważaniem,
Sekretariat Starosty
Anna Król
Podinspektpor

>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
>
>

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 94, tel. 84 688-20-00, fax. 84 688-20-09

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez NOWY DUNINÓW 2

Przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.
Z poważaniem

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji [Sprawa#WI.1431.00002.2018] przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1

Dokumenty: WI.KW-00092/18
Znak sprawy: WI.1431.00002.2018
Rej. koresp. wych.: RKWmail-3469/18
Wysłane przez: Monika Tylska
Miejsce urzędowania: Inspektor, seg.A pok. 206

--
Wiadomość pochodzi z systemu EOD Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim 1

Witam

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa prośbę o udzielenie informacji.

Pozdrawiam

Krzysztof Dembiński

Informatyk

Tel. +48 (56) 4724206

Starostwo Powiatowe

ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 1

Dzień Dobry,

W załączniku wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Dawid Banasiak

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

56 45 14 452

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez WYMIARKI

Dzień dobry.

Panie Krzysztofie podaję linki do informacji będących przedmiotem
pańskiego wniosku.

http://wymiarki.eu/index.php/tematy/plan-polowan/

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, o której mowa w
art. 42b Prawa łowieckiego znajduje się u leśniczego ds. łowieckich
Nadleśnictwa Wymiarki.

http://www.wymiarki.zielonagora.lasy.gov.pl/lesnictwa

Dokładne dane po rozwinięciu pozycji "OHZ obwód nr 227".

Serdecznie pozdrawiam.

Jacek Pulikowski - UG Wymiarki

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.09.2018r. przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej doręczony drogą elektroniczną w dniu 10 września
2018r.

Aneta Domagała

Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None 1

W odpowiedzi na pytanie o udostępnienie następujących informacji:

Informujemy:

· w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) została podjęta 28.06.2016r. http://bip.ugdywity.pl/akty/156/1067/w_sprawie_okreslenia_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow_o_realizacje_zadania_publicznego_w_ramach_inicjatywy_lokalnej/,

· gminna rada działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) została powołana 07.10.2011r

· w Gminie Dywity nie powołano Rady Oświatowej

· w Gminie jest podjęta uchwała o konsultacjach wynikająca z Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i wolontariacie http://bip.ugdywity.pl/system/obj/1541_Uchwala_Nr_XLIV_353_10.pdf

· w Gminie Dywity nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy , Gminnej Rady Seniorów

· w gminie jest wyodrębniony Fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), http://www.bip.ugdywity.pl/system/obj/839_xxx_250_09.pdf

· zarządzenia organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie są tylko w wersji papierowej

· w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)

Z poważaniem

Alicja Wąsik

Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia

tel. stac. 89 524 76 62

Odpowiedz na wniosek przez PROMNA

Dzień dobry,

W zawiązku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
udzielam odpowiedzi;

- nie są prowadzone media,

- wydatki w poszczególnych latach;

2015 - 9 407,89

2016 - 33 286,35

2017 - 64 027,25

2018 - 51 516,47

Urząd Gminy Promna

Karolina Wróblewska

Odpowiedź na informację publiczną OR.1431.104.2018 przez MAŁA WIEŚ 1

Mała Wieś, dnia 21.09.2018r.

OR.1431.104.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-6764@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-6764@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
06.09.2018 r., doręczony drogą poczty elektronicznej w dniu 07.09.2018 r.,
zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (t.j.Dz.U.2016.poz.1764), udzielamy informacji zgodnie
z treścią wniosku:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Odpowiedź: Nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedź: Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedź: Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź: Nie

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odpowiedź: Nie

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź: Nie

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odpowiedź: Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odpowiedź: Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź: Tak. Uchwała Nr 300/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Mała Wieś funduszu
sołeckiego znajduje się na BIP Urzędu Gminy Mała Wieś, bezpośredni link -
malawies.bip.org.pl/pliki/malawies/uchw--nr-300-xxxiv-2014.doc

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź:
http://malawies.bip.org.pl/pliki/malawies/zarzadzenie_nr_378_60_2018.pdf

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedź: Nie.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odpowiedź: Nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odpowiedź: Nie

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Zygmunt Wojnarowski

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

test 2 przez KROSNO ODRZAŃSKIE

sprawdzam znowu

odpowiedź na wniosek przez PŁOŚNICA

Płośnica, dnia 19 września 2018 roku

S.1431.26.2018.MB

Ośrodek Działań Ekologicznych

„Źródła”

ul. Zielona 27

90-602 Łódź

W odpowiedzi na wniosek w sprawie zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłaszanych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, Urząd Gminy w
Płośnicy uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły od
dzierżawców ani zarządców obwodów łowieckich informacje o planowanych
terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Ponadto informujemy, że nie otrzymaliśmy żadnej informacji o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych.

Marzena Biernat

UG PŁośnica

Odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej z dnia 10.08.2018 przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek w trybie dostępu do
informacji publicznej z dnia 10.08.2018 r.

------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam || Best regards

Emil Madejski
Główny specjalista ds. informatyki

Starostwo Powiatowe w Kozienicach
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice

tel.: + 48 48 611 73 66
fax: + 48 48 611 73 06
e-mail: admin@kozienicepowiat.pl
internet: http://kozienicepowiat.pl
bip: http://www.bipkozienicepowiat.pl/

NIP: 812 167 80 30 REGON: 670222836

odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że
Starostwo powiatowe w Ostrzeszowie:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
(jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
EOD wdrożono dopiero w lipcu 2018 roku.

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

EOD jest forma wspomagającą.

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP?

EOD jest w trakcie uzupełniania uprawnień z EPUAP, jesteśmy w trakcie
uzyskiwania "kompatybilności"

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art.
39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

Większość decyzji jest jeszcze wysyłana w formie papierowej, np decyzje
budowlane zawierająca załącznik z postaci projektu budowlanego, który nie
sposób wysłać przez epuap.
Poza tym jeszcze nie wszystkie osoby upoważnione do wydawania decyzji
administracyjnych posiadają podpis kwalifikowany decyzji nie jest dużo, a
certyfikat jest kosztowny).

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne
stoją na przeszkodzie?
j.w.
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?
odnośnie pkt. 1 b tak, pozostałe nie.

--
Ireneusz Jeziorny
Sekretarz Powiatu
tel. 62 732 00 43
kom. 519 333 043

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
www.powiatostrzeszowski.pl

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Starachowice, dnia 10.09.2018 r.

Znak:OR.I.1431.42.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji z dnia
10.09.2018 r. Starostwo Powiatowe w Starachowicach, informuje, co
następuje:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2) - NIE
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko
wspomagająca?
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP?
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
- NIE
3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom
publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie? - WZGLĘDY
TECHNICZNE
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód? - NIE

z poważaniem
Marlena Kostrzewa
Sekretarz Powiatu

(bez tematu) przez MIKOŁAJKI 3

Mikołajki, dnia
21.09.2018r.                         OŚRODEKDZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH „ ŹRÓDŁA „                 UL. ZIELONA   27 90-602     ŁÓDŹ   Na podstawie   art.61 Konstytucji   RP przekazuję informacje dotyczące
zaplanowanych terminów   polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy Mikołajki przez KŁ” ŚNIARDWY „ w Mikołajkach. Adres
strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, gdzie będą podawane do
publicznej wiadomości łowieckie. www.bip.mikolajki.pl www.bip.mikolajki.pl                 Inspektor  OC  Ryszard  Pukas

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu 8

OR.1431.64.2018

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam treść odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.
--
  Z poważaniem

 Joanna Janicka
  Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich
  Starostwo Powiatowe w Zgierzu
  95-100 Zgierz, Sadowa 6a
  j.janicka@powiat.zgierz.pl
  (+48) 42 288 81 30
www.powiat.zgierz.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Zgierski. Dane
przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.powiat.zgierz.pl w zakładce
Ochrona danych osobowych -RODO

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej - Udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 1

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej w odpowiedzi na pismo z dnia
10.09.2018 r., przesła pismo SI.1431.56.2018

--
Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 5
33 - 200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 24 31 wew. 224

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁOŃSK 4

RG.1431.43.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2018r. przesyłam udostępnione nam przez Koła Łowieckie daty polowań zbiorowych i skany pism:

I. 1. Koło Łowieckie Knieja Ośno Lubuskie - Obwód nr 65 i 87 .
Polowania komercyjne indywidulane: 20-23.09.2018r.
Polowania zbiorowe:
- 3.11.2018r. – rozpoczęcie godz.08.00
- 6 - 7.11.2018r.
- 15.11.2018r.
- 21.11.2018r.
- 30.11.2018r.
- 03.12.2018r.
- 07.12.2018r.
- 14.12.2018r.
- 27.12.2018r.
2. Koło Łowieckie Łyska Ośno Lubuskie – Obwód nr 50.
- 19.08.2018r. – godz. 6.00-10.00.

II. Link do BIP z informacjami dotyczącymi polowań - http://www.slonsk.bip.net.pl/?c=778

Z poważaniem
Beata Sroka
sekretarz gminy

odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach 2

Starostwo Powiatowe w Suwałkach przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z 10 września 2018 roku.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Biuro Obsługi Klienta

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

ul. Świerkowa 60

16-400 Suwałki

tel.: +48 87 565 92 00

e-mail: bok@powiat.suwalski.pl <mailto:bok@powiat.suwalski.pl>

www.powiat.suwalski.pl <http://www.powiat.suwalski.pl>

Fwd: odp. na wniosek z dnia 10.09.2018r. przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 2

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie przesyła w  zał. odp. na wniosek z
dnia 10.09.2018r.

z poważaniem

--

*Małgorzata Dorota Kiełbasa*
/Sekretarz Powiatu/
tel. +48 (95) 748 87 15
e-mail: sekretarz@powiat-miedzychodzki.pl
<mailto:sekretarz@powiat-miedzychodzki.pl>

*Starostwo Powiatowe *
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
tel. +48 (95) 748 87 00, fax +48 (95) 748 24 30
www.powiatmiedzychodzki.pl <http://www.powiatmiedzychodzki.pl>

Fwd: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Starostwo Powiatowe w Opocznie przez Starostwo Powiatowe w Opocznie 2

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
Starostwo Powiatowe w Opocznie
Data: Mon, 17 Sep 2018 12:45:30 +0200
Nadawca: Beata Rogulska <organizacyjny@opocznopowiat.pl>
Firma/Organizacja: Starostwo Powiatowe w Opocznie
Adresat: sprawa-9757@fedrowanie.siecobywatelska.pl

dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

proszę o potwierdzenie odbioru tej wiadomości

--
Pozdrawiam
Beata Rogulska
Inspektor
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych
i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
tel: 44 741-49-07
e-mail: organizacyjny@opocznopowiat.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://bip.opocznopowiat.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 2

Odpowiedź w załączeniu.

Z poważaniem

Piotr Dudek
Zastępca Naczelnika
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
tel.: (82) 576 52 11...13, (82) 576 72 86...88, wew. 162
fax: (82) 576 72 89, (82) 576 45 88

<mailto:piotr.dudek@krasnystaw-powiat.pl> piotr.dudek@krasnystaw-powiat.pl
<http://www.krasnystaw-powiat.pl/> www.krasnystaw-powiat.pl

Klauzula Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Niniejsza
korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do
którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść wiadomości e-mail otrzymanej
omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim
informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony
jest o niezwłoczne odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie - Security Clause
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Please be warned that any review, retransmission, dissemination or
other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by
person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you
received this in error, please contact the sender immediately, send the
message back and delete it from your system including all the attachments.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBE WIELKIE 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przekazuje pismo znak ZO.1431.40.2018

Aneta Chmielewska

Insp ds. obsługi sekretariatu

tel 25 756 47 00

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PŁOŚNICA 1

Urząd Gminy w Płośnicy

ul. Dworcowa 52

13-206 Płośnica

S.1431.26.2018.SK

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 września 2018 roku o dostępie do
informacji publicznej poniżej prze3dstawiam odpowiedzi na Państwa pytania.

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 24 wniosków

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 21 wniosków

 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 28 wniosków

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok. - odp. w załączeniu

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok. - odp. w załączeniu

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok. - odp. w załączeniu

Z poważaniem
Sylwia Kornelska
podinsp. ds. kadr, organizacji i archiwizacji