Starostwo w Puławach- odpowiedz przez Starostwo Powiatowe w Puławach 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedz na Państwa pytania.

Justyna Śmich

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Pucku 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

1. Starostwo Powiatowe w Pucku posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów.

a. jest to forma wspomagająca dekretacji dokumentów.

b. system elektronicznego obiegu dokumentów jest zintegrowany z
platformą ePUAP.

2.- 3. Większość pism jest doręczanych podmiotom publicznym w sposób
opisany w artykule. Nie ma organizacyjnych ani technicznych przeszkód w
tym zakresie, niektóre jednak decyzje z uwagi na przedmiot sprawy są
przesyłane w postaci tradycyjnej (np. pozwolenia na budowę z
załącznikami w postaci projektów budowlanych).

4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w ww. sprawie.

--

Grzegorz Dziewięcin
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Pucku
84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5
tel.   +48 586734202
fax.  +48 586734191

W dniu 2018-09-11 o 08:52, Sekretariat pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DĘBE WIELKIE

Dzień dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej w załączeniu przekazuje pismo znak ZO.1431.41.2018

Aneta Chmielewska

Insp ds. obsługi sekretariatu

Tel 25 756 47 00

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DĘBE WIELKIE 1

Dzień dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej w załączeniu przekazuje pismo znak ZO.1431.41.2018

Aneta Chmielewska

Insp ds. obsługi sekretariatu

Tel 25 756 47 00

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach - OR.1431.151.2018 przez TARNOWSKIE GÓRY 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

02 – 605 Warszaw, ul. Ursynowska 22/2

sprawa-9271@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19.07.2018 r.

Z poważaniem

Grzegorz Żmijewski

Wydział Organizacyjny

tel.(032) 393 38 05

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Decyzja przez None 7

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam Państwu Decyzję w sprawie Państwa wniosku złożonego w dniu 20 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Pozdrawiam
Wioleta Gola
Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miejski w Zabrzu
tel. (32) 273 97 48
wgola@um.zabrze.pl
www.um.zabrze.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 10 września 2018-OR.1431.12.2018 przez Starostwo Powiatowe w Limanowej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
września 2018 roku informujemy, że:

Ad.1.Starostwo Powiatowe w Limanowej posiada wdrożony obieg dokumentów
SIDAS EZD firmy MADKOM.

Ad.a)System obiegu dokumentów jest systemem wspomagającym obieg
dokumentów w urzędzie.

Ad.b)System SIDAS jest kompatybilny z platformą e-PUAP2.

Ad.2.Wszystkie korespondencje są przekazywane elektronicznie.

Ad.3.Nie dotyczy

Ad.4.Nie dotyczy

--
Dariusz Pajor
Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul.Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Żurominie

Witam

W odpowiedzi na Państwa wniosek przekazujemy odpowiedź:

1. TAK, Starostwo Powiatowe w Żurominie posiada wdrożony elektroniczny
obieg dokumentów
a. TAK, jest to główna forma dekretacji dokumentów
b. TAK, elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP
2. NIE wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art.
39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
3. Niektórzy wnioskodawcy lub inne strony postępowania życzą sobie by
decyzje były im doręczane w formie papierowej.
4. NIE - starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?

Pozdrawiam

Piotr Węgrzyn

starszy informatyk
Wydział Organizacji i Nadzoru

------------------------------------------------------

admin@zuromin-powiat.pl
tel. 23 6574700 wew. 58
fax. 23 6573535

------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Żurominie
09-300 Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 4
woj. mazowieckie
www.bip.zuromin-powiat.pl
www.zuromin-powiat.pl

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Żurominie
09-300 Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 4
woj. mazowieckie
www.bip.zuromin-powiat.pl
www.zuromin-powiat.pl

-----------------------------------------------------

pon., 10 wrz 2018 o 13:46 <sprawa-9894@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

Re: odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej OR.1431.49.2018 przez Starostwo Powiatowe w Turku

Witam,
Proszę o potwierdzenie czy e-mail dot. odpowiedzi na informację
publiczną dotarł?
Z poważaniem,
A.Kocańska
W dniu 18.09.2018 o 08:03, Aleksandra Kocańska pisze:

Odpowiedź na inf.publiczną przez Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

z poważaniem
Marcin Nowak
SP Golub-Dobrzyń

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie 1

Witam,

Przesyłam odpowiedź na wniosek i proszę o potwierdzenie otrzymania
wiadomości.

W dniu 2018-09-10 o 13:46, sprawa-9642@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 1

Pismo w załączeniu

_____

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#BZ.1431.1.60.2018] przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Dokumenty: BZ.KW.00062.2018
Znak sprawy: BZ.1431.1.60.2018
Rej. koresp. wych.: RMW-000169/2018
Wysłane przez: Bernard Bednorz

Odpowiadając na wniosek z 10.09.2018 r. informuję, że:
Ad. 1. Posiadamy wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.
a) jest to wspomagająca forma dekretacji.
b) jest kompatybilny z platformą ePUAP.
Ad. 2. Zdecydowana większość decyzji jest przekazywana zgodnie z art. 39 (2) KPA;
Ad. 3. W wersji papierowej przekazywane są wyłącznie:
- decyzje, w których podmioty publiczne są inwestorem oraz nieodłącznym załącznikiem do decyzji jest projekt budowlany, który nie może zostać przekazany przez ePUAP;
- decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczne przekazywane są w wersji papierowej do Narodowego Archiwum Geologicznego w Warszawie oraz do Marszałka Województwa Śląskiego ponieważ decyzja przekazywana jest łącznie z dokumentacją geologiczną,
- zaświadczenia z zakresu gospodarki leśnej wydawane dla gmin powiatu (na wniosek Burmistrzów, Wójtów) w związku z przedkładaniem tych zaświadczeń u Notariuszy.
- decyzje w sprawach rejestracji pojazdów dla podmiotów publicznych. Rejestracji pojazdów dokonuje się za pomocą programu CEPiK, w którym generuje się decyzja o rejestracji pojazdu. Dodatkowo wymaga się osobistej obecności strony lub pełnomocnika w celu odbioru dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
Ad. 4. Nie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji, ponieważ wymóg wersji papierowej wynika wprost z przepisów prawa.

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie 2

--
Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 10 września
2018 r.  w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Sekretarza Powiatu - Pana Wacława Prażucha.

Z poważaniem
Monika Marsy

****************************************
Samodzielne stanowisko ds. elektronicznych technik pracy i
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów
tel. 14/ 68-83-366; faks 14/68-83-310
www.powiat.tarnow.pl

Zanim wydrukujesz, pomyśl o odpowiedzialności za ŚRODOWISKO NATURALNE
Before printing, think about your responsibility and commitment with the
ENVIRONMENT

Uwaga!

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze
jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie,
bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej
informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
komputera.

Attention!

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by person or
entity other than the intended recipient is not permitted. If you
received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.

Udzielenie informacji publicznej - Gmina Bojadła przez BOJADŁA 2

Bojadła, dnia 20 września 2018 r.

RO.1431.1.2018

Ośrodek Działań Ekologicznych

"Źródła"

ul. Zielona 27

90 - 602 Łódź

Odpowiadając na wniosek z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
informuję:

1. Ze względu na dość rozległy terminarz polowań zbiorowych na sezon
2018, a także brak formy edytowalnej w załączeniu przesyłamy otrzymany
terminarz polowań na sezon 2018 Koła Łowieckiego "Jeleń",

2. W załączeniu plik dotyczący zbiorowych polowań,

3. Informacje dotyczące polowań zamieszczane są na BIP urzędu Gminy
Bojadła w zakładce "Plany łowieckie" -
http://bip.bojadla.pl/195/Plany_Lowieckie/,

4. http://bip.bojadla.pl/195/Plany_Lowieckie/,

Z poważaniem

Danuta Zientek

Odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach 5

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który został skierowany do Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu
10 września 2018 r. przesyłam w załączeniu scan odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:

Beata Mazur

[cid:herb_mail_1871ffe1-16b8-45b7-8a90-6fa245a0c62d.png]
Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich

Beata Mazur
Główny specjalista, Posiadamy Certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm
PN-ISO/IEC 27001:2014
ISO 9001:2008
tel. 41 200 13 70,
e-mail: mazur.b@powiat.kielce.pl
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
tel. 41 200 12 00, fax 41 200 12 10

www.powiat.kielce.pl [cid:9001_27001_small_48d81dc8-0d34-43da-931d-c8ced9cdd930.jpg] [cid:iqnet_small_7f78a63f-01f5-4bb8-9282-eca2301ad58e.jpg] [cid:pcbc_small_b8005f98-a4c3-4a68-93ff-77d43f1096fc.jpg]

Treść tej informacji może być poufna, w związku z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata. Jakiekolwiek jej ujawnianie,
rozpowszech- nianie, bądź kopiowanie jest zabronione. W przypadku otrzymania błędnej lub nieczytelnej informacji prosimy o kontakt.
---
This communication is confidential and is intended for receipt solely by the individual or entity to which it is addressed. Any disclosure,
dissemination or duplication is forbidden. If you receive this information either incomplete or in error, please notify us immediately.
Thank you.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1

STAROSTWO POWIATOWE W ŁAŃCUCIE
OR.1431.19.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2,02-605 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek otrzymany dnia 10.09.2018 r. o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi (pismo w załączeniu).

Z poważaniem
Danuta Ozga
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Łańcucie
tel. 17 225 01 49

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ/URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH przez None 1

Dzień dobry!

W imieniu Pana Marka Misztala Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w odpowiedzi
na wniosek z dnia 15 września 2018 r. powyżej przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam.

Z poważaniem

Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i promocji

w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach

Alicja Jagiełło - Mularczyk

Tel. 55 618 22 46

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ/URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH przez MŁYNARY 1

Dzień dobry!

W imieniu Pana Marka Misztala Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w odpowiedzi
na wniosek z dnia 15 września 2018 r. powyżej przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam.

Z poważaniem

Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i promocji

w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach

Alicja Jagiełło - Mularczyk

Tel. 55 618 22 46

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Śremie 1

Szanowni Państwo!

Nawiązując do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 10.09.2018 r. przekazuję w załączeniu odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie,

Anna Wróblewska

Starostwo Powiatowe w Śremie

Wydział Oświaty, Kultury,

Sportu i Promocji Powiatu

tel.: (061) 8197535

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie 1

Mrągowo, dnia 20.09.2018r.

W załączeniu przesyłam odpowiedz na poniższy wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Jerzy Bonikowski

sekretarz powiatu

Odpowiedz na wniosek udzielenia informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe we Wrześni 1

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek udzielenia informacji
publicznej

odp. na wniosek o informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu 1

Dzień dobry, przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o informację
publiczną.

Monika Markus

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

tel. 46 830 00 82

e-mail: kancelaria@powiatlowicki.pl

Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz,

tel.: +48 46 837 59 02, fax: +48 46 837 50 15, NIP: 834-18-82-519, Regon:
750 14 77 68.

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje
przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać
informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo
jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić
niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość,
usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać
i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek
formie.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu znajdują się na
<https://www.bip.powiat.lowicz.pl/2270,ochrona-danych-osobowych> tutaj>.

Odp na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZANOWO

Urząd Gminy w Radzanowie informuje o liczbie otrzymanych wniosków o
udostępnienie informacji publicznej:
w 2014 roku - 48 wniosków
w 2015 roku - 14 wniosków
w 2016 roku - 6 wniosków