dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez WYDMINY 8

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie
udostępnienia informacji publicznej

--
Pozdrawiam,
Sylwia Cesarek
Inspektor
Urząd Gminy w Sorkwitach
Referat Rolnictwa, Budownictwa,
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
tel: 89-742-85-33

informacja publiczna w spr. polowań zbiorowych przez GÓRZYCA

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Górzycy w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej w sprawie polowań zbiorowych informuje, iż do gminy po 1
kwietnia 2018r. nie wpłynęły żadne zgłoszenia polowań zbiorowych od
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
Jednocześnie informuje,się iż w przypadku zgłoszenia Urząd Gminy w
Górzycy będzie realizował obowiązki informacyjne wynikające z ustawy. Na
stronie internetowej BIP Gminy Górzyca pod linkiem
http://gorzyca.bip.net.pl/?a=1205 w zakładce Prawo Łowieckie będą
informowani mieszkańcy o planowanych polowaniach oraz o miejscu
przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem,
--
Agnieszka Malecka

Kierownik Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Górzyca
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzyca
tel. 95 759 18 78

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną

--
Pozdrawiam/Regards,

Maciej Nawracała
Informatyk

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn
tel. +48 683845647

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 1

Szanowni Państwo,

odpowiadając na zawarte w Państwa korespondencji pytania informuję, że:

1. W Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu funkcjonuje system umożliwiający elektroniczny obieg dokumentów. Ma on charakter wspomagający system tradycyjny i jest kompatybilny z EPUAP.

2. Większość, z nielicznymi wyjątkami.

3. Na przeszkodzie stoją względy techniczne – dotyczy to niestandardowych formatów załączników (np. mapy, projekty budowlane), których nie można przy pomocy posiadanych urządzeń przekształcić do postaci cyfrowej. Inne sytuacje to np.: przekazanie do innego organu (np. wyższej instancji) zgromadzonych akt sprawy, przekazanie według właściwości papierowego dokumentu, błędnie skierowanego do Starostwa.

4. Nie

Z poważaniem

Jerzy Leszczyński

Sekretarz Powiatu

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 47 618 wew. 150

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 1

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 10 września 2018 r.
---------------------------------------
Katarzyna Kosk
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
tel. 32/381-37-73
fax. 32/381-37-27

Udostępnienie informacji publicznej. przez DĄBRÓWNO 2

Witam,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 września 2018 r. przesyłam w załączniku posiadane informacje.

Ad. 3,4

http://bip.dabrowno.pl/10054/956/Plan_polowan_zbiorowych_-_Kolo_Lowieckie_Grunwald_w_sezonie_2018-2019/

Pozdrawiam,

Jadwiga Sieklucka

odpowiedź na wnioske z dnia 13 września 2018r. przez Starostwo Powiatowe w Mławie 2

Dzień Dobry.

W załączonym pliku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek w zakresie
udostępnienia informacji publicznej z dnia 13 września 2018r.
Niniejsze pismo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z wyrazami szacunku
Renata Brodacka
Inspektor w Wydziale organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Mławie

informacja publiczna - przedłuzenie terminu przez RUDNIKI 2

Pismo w sprawie przedłużenia terminu na udzielenie informacji publicznej w
załączeniu.

Iwona Napieraj - sekretarz

Urząd Gminy w Rudnikach

ul. Wojska Polskiego 12

46-325 Rudniki

Tel. +48 34 3595072 wew. 14

E-mail: <mailto:vicewojt@rudniki.pl> vicewojt@rudniki.pl

<http://www.rudniki.pl/> www.rudniki.pl

Chcesz wiedzieć więcej, co słychać w gminie Rudniki, polub nas na:
facebooku! <http://www.facebook.com/gmina.rudniki>

wstawka do e-maila

(bez tematu) przez Starostwo Powiatowe w Mławie

Dzień Dobry.

W poprzedniej wiadomości email skierowanej do Państwa, zaistniała pomyłka
pisarska. Mianowicie odpowiedź dotyczy wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września, a nie 13 września - jak wskazałam.

Za pomyłkę przepraszam.

Z wyrazami szacunku

Renata Brodacka

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Mławie

tel. 23 655 29 03

odpowiedź na informację publiczną przez RUDNIKI 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informacje publiczną.

Iwona Napieraj - sekretarz

Urząd Gminy w Rudnikach

ul. Wojska Polskiego 12

46-325 Rudniki

Tel. +48 34 3595072 wew. 14

E-mail: <mailto:vicewojt@rudniki.pl> vicewojt@rudniki.pl

<http://www.rudniki.pl/> www.rudniki.pl

Chcesz wiedzieć więcej, co słychać w gminie Rudniki, polub nas na:
facebooku! <http://www.facebook.com/gmina.rudniki>

wstawka do e-maila

odpowiedź na informację publiczną - ePUAP przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu 1

Witam.
przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.
Pozdrawiam
Monika Szeremeta-Socha

Informacja publiczna- Powiat Piotrkowski przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 2

Dzień dobry,
W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął w dniu 10.09.2018r. do tut. Urzędu.

Z poważaniem
*Małgorzata Mikołajczyk*
[ tel. 44 732 88 06 ] [ e-mail: m.mikolajczyk@powiat-piotrkowski.pl
<mailto:m.mikolajczyk@powiat-piotrkowski.pl> ]

Powiat Piotrkowski /Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Tryb./

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#Inf.1431.063.2018] przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku 2

Dokumenty: Inf.KW-260/18
Znak sprawy: Inf.1431.063.2018
Rej. koresp. wych.: KWe-01378/18
Wysłane przez: Paweł Kulejewski

UWAGA!!! Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości

Załączony dokument (oznaczony jako xades) został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez KIR S.A. Szafir. W celu potwierdzenia tożsamości osoby, która podpisała dokument oraz zachowania integralności załączonego dokumentu należy przeprowadzić weryfikację podpisu przy pomocy aplikacji dostępnej pod adresem www.elektronicznypodpis.pl/download/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/147/1/1/szafir_weryfikujaca.exe Żadnego z plików znajdujących się w załączniku nie należy kasować.

--
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 343109500
fax 343109507
e-mail: starostwo@klobuck.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Lublinie 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września 2018 r. dotyczący elektronicznego obiegu
dokumentów oraz wysyłania decyzji przez ePUAP.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie potwierdzenia
otrzymania niniejszego e-maila.

Z góry serdecznie dziękuję!

Pozdrawiam
Katarzyna Tomczak

--
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydział Organizacyjny
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

tel.: 81/528-66-21
fax: 81/528-66-01

odpowiedź na informację publiczną przez None 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 17.09.2018 r. uprzejmie informuję, iż pismo z dnia 31.08.2018 r.
nie dotarło do tut. Urzędu, gdyż był niewłaściwy adres
(tj.sekretariat@maszewo.net.pl <mailto:sekretariat@maszewo.net.pl>).

Jednocześnie informuję, iż z dniem 20.09.2018 r. informacje o terminie
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego będą
umieszczane na stronie: www.bip.maszewo.pl <http://www.bip.maszewo.pl>
zakładka: ochrona środowiska, katalog: terminy rozpoczęcia, zakończenia
oraz miejsca polowań zbiorowych.

Przekazuję zawiadomienie dot. planowanych terminów polowań zbiorowych.

Z poważaniem,

Alicja Szuster

Urząd Miejski w Maszewie

Plac Wolności 2

72-130 Maszewo

tel. 91 402 33 80

Faktura nr 1921894 FS/MAG/09/2018 przez ŚWIECIE NAD OSĄ 1

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam deklaracje za 09/18.

Z poważaniem,

Alicja Piszczek
Alkon
Usługi Administracyjno Biurowe

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JONKOWO 2

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedz dotyczącą zaplanowanych terminów polowań zbiorowych na terenie Gminy Jonkowo

Pozdrawiam

Małgorzata Kiełczykowska

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data:

Mon, 17 Sep 2018 18:27:34 -0000

Nadawca:

sprawa-9924@pokot.pl <mailto:sprawa-9924@pokot.pl>

Odpowiedź-Do:

sprawa-9924@pokot.pl <mailto:sprawa-9924@pokot.pl>

Adresat:

sekretariat@jonkowo.pl <mailto:sekretariat@jonkowo.pl>

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-9924@pokot.pl <mailto:sprawa-9924@pokot.pl>

Krzysztof Wychowałek

--

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do starostwa w dniu 10 września br.

Z poważaniem
Marzena Jemielniak
Wydział Organizacyjny
Starostwo Ostrowieckie

informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Oławie

Dzień dobry!

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, data wpływu:
10.09.2018r., na podstawie art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 6 września
2001r.o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015r. poz.2058)
informuję, że :

1.Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
a. jest to główna forma dekretacji dokumentów,
b. elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP?

2.Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art.
39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami

3.Nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
pomocą platformy ePUAP, ponieważ:

a.nie każdy pracownik posiada profil zaufany na platformie,

b.nie każdy pracownik posiada podpis elektroniczny,,

c.są problemy z wysyłaniem plików, które mają duże rozmiary.

4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód.

Z poważaniem.
D. Swadek-Schneider
Sekretarz Powiatu

IT.1431.4.2018 - udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie 1

Witam,

Odpowiedź przesyłam w załączniku.

Anna Proczek
Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki
Starostwa Powiatowego w Krakowie
---------------------------------------------------------
al. Słowackiego 20, 30-037, Kraków
e-mail: aproczek@powiat.krakow.pl
tel. 12-39-79-573, tel. kom: +48 664-423-988

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

> Dnia 10 września 2018 o 13:46 sprawa-9601@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
>
>
>
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> 1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
> a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
> b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
> 2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
> 3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
> 4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?
>
> Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-9601@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> W imieniu Stowarzyszenia,
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z informuję, że nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39KPA są doręczane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP.

Z poważaniem,
Sekretariat Starosty
Anna Król
Podinspektpor

>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
>
>

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 94, tel. 84 688-20-00, fax. 84 688-20-09

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez NOWY DUNINÓW 2

Przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.
Z poważaniem

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji [Sprawa#WI.1431.00002.2018] przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1

Dokumenty: WI.KW-00092/18
Znak sprawy: WI.1431.00002.2018
Rej. koresp. wych.: RKWmail-3469/18
Wysłane przez: Monika Tylska
Miejsce urzędowania: Inspektor, seg.A pok. 206

--
Wiadomość pochodzi z systemu EOD Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim 1

Witam

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa prośbę o udzielenie informacji.

Pozdrawiam

Krzysztof Dembiński

Informatyk

Tel. +48 (56) 4724206

Starostwo Powiatowe

ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie