odpowiedź na wniosek z dnia 10.09.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Brzesku 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej z dnia 10.09.2018 r.

Z poważaniem,

Regina Merecik

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starostwo Powiatowe w Brzesku

32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51

Tel. 14 66 327 34

[ePUAP] Nowa korespondencja przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na wirtualny skład dokumentów wysłano dokument w trybie doręczenia. Aby go odebrać podpisz i odeślij Urzędowe Poświadczenie Doręczenia korzystając z następującego odnośnika: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?whGuid=88cbbe0f-c17a-457d-8d2c-a42cc54bd06e
--
http://epuap.gov.pl

odpowiedź na wniosek z dnia 10.09.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 1

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przesyła w załączeniu odpowiedź na
wniosek z dnia 10 września 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Małgorzata Wilczakowska

Wydział Organizacji i Kadr

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

tel. 17 867 14 49

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie 2

W odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną otrzymane drogą e-mail w
dniu 10.09.2018 r. informuję:

1. Starostwo Powiatowe w Oleśnie nie posiada wdrożonego elektronicznego
obiegu dokumentów, ale jesteśmy w trakcie wdrożenia, które zakończyć ma się
w tym roku. Od nowego roku planujemy uruchomić system elektronicznego
obiegu dokumentów "produkcyjne", jako wspomagający, zintegrowany z platformą
e-puap (wysyłanie, odbieranie pism).
2. Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA są doręczane elektronicznie do podmiotów publicznych.
3. Względy organizacyjne/techniczne/inne jakie stoją na przeszkodzie to
m.in.

a. brak integracji oprogramowania dziedzinowego z platformą e-puap;
b. awaryjność platformy e-puap;
c. ograniczenia w wielkości załącznika platformy e-puap.

W celu wyeliminowania przeszkód w wysyłaniu decyzji drogą elektroniczną,
Starostwo Powiatowe w Oleśnie wdraża system elektronicznego obiegu
dokumentów, pozwalający na integrację z platformą e-puap.

4. Nie, nie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji w tej
sprawie.

Z poważaniem,

Adam Łąką

Inspektor Ochrony Danych

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

Tel. 34 3597833 wew. 450

odpowiedź przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 września 2018 r.

z poważaniem
Katarzyna Kamińska
Sekretarz Powiatu

odp. Starosty Kłodzkiego na wniosek udip z dnia 10.09.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku 1

Witam
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek udip z dnia 10.09.2018 r.

Pozdrawiam

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Beata Niedenthal

tel. 74 865 75 25

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Płońsku 1

Dzień dobry, poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).

Odp. Tak, posiada

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

Odp. Wspomagająca

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?

Odp. Jest kompatybilny

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

Odp. Prawie wszystkie.

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?

Odp. Czasami techniczne

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

Odp. Przeszkody raczej leżą po stronie naszej, więc nie było potrzeby kontaktu z ministerstwem.

Anna Goliasz

Naczelnik Wydziału Ogólno – Administracyjnego i Promocji

Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
tel 23/663-24-45
fax 23/662-38-16

<http://www.powiat-plonski.pl/> www.powiat-plonski.pl

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy 1

Szanowni Państwo,
    W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 10 września 2018r.
z poważaniem
Tomasz Zegarłowski

W dniu 2018-09-10 o 14:12, starostwo@powiat.swidnica.pl pisze:
--
Referat Informatyki

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SARNAKI 1

Urząd Gminy Sarnaki

W załączeniu odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem

Paweł Kordaczuk

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SARNAKI 1

Rząd Gminy Sarnaki

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem

Paweł Kordaczuk

Odp na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 10.09.2018 roku

Z poważaniem

Artur Mikołajczyk

Starostwo Powiatowe w Poddębicach

Informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Witam

W odpowiedzi na e-mail z dnia 2018-09-10 informuję

*ad. 1*

Tak posiadamy wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów

a) system działa równolegle do wersji papierowej

b) system jest kompatybilny z platformą EPUAP

*ad. 2*

Nie. System rest równoległy do wersji papierowej.

*ad. 3*

Starostwo Powiatowe w Hajnówce dopiero będzie przechodzić na
elektroniczny obieg dokumentów jako system podstawowy.

*ad. 4*

Nie było takiej potrzeby. System będzie wdrażany zgodnie z założeniami
projektu.*
*

*W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań zapraszam do bezpośredniego
kontaktu pod adresem informatyk@powiat.hajnowka.pl*

Pozdrawiam
--

Igor Kondratiuk, informatyk
Starostwo Powiatowe w Hajnówce

RE: Wniosek o informacje publiczną przez NOWYDWÓRGDAŃSKI 2

RSS.1431.49.2018.MB

Poniżej przesyłamy odpowiedzi na wniosek:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp.

nie
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

odp.

Nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp.

Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp.

nie
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

odp.

Nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.

Nie dotyczy.

Pozdrawiam,

Odpowiedź na informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 września 2018 r.

Edyta Dzięcielska
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
tel. 52-396-65-33

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku 1

Treść odpowiedzi w załączniku.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Miliczu

Dzień dobry,

odpowiadając na państwa wniosek informujemy, że:

1. Starostwo Powiatowe w Miliczu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów,

a. jest to wspomagająca forma dekretacji dokumentów,

b. system jest kompatybilny z platformą ePUAP.

2. Nie wszystkie decyzje są doręczane w sposób skazany w art. 39 1 kpa,
są doręczane w sposób wskazany w art. 39 kpa i 39 1 kpa,

3. Nie wszystkie decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą
platformy ePUAP ze względów organizacyjnych. Pracownicy są w trakcie
szkoleń dotyczących przekazywania dokumentów za pomocą platformy ePUAP,

4. Nie

Z poważaniem

Wioletta Pacyna

--
Wioletta Pacyna
Kierownik Wydziału

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Miliczu

ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
Tel.: 71 38 41 328, wew. 62
Fax.: 71 38 40 704

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

*PO.1431.26.2018*

**

*Sieć Obywatelska*

*Watchdog Polska
*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa**
*

**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 września 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.z 2018 r., poz. 1330), informuję, co następuje:

1.Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów.

a)podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania
i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu jest system
tradycyjny tj. system wykonywania czynności kancelaryjnych,
dokumentowania przebiegu załatwienia spraw, gromadzenia i tworzenia
dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania
z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacjiw
tej postaci;

b)elektroniczny obieg dokumentów jest kompatybilny z platformą EPUAP.

2. Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego są doręczane w sposób
wskazanyw artykule.
3. Jesteśmy w trakcie przeszkolenia pracowników, zakładania profili
zaufanych oraz podpisów elektronicznych.
4. Nie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji, ponieważ nie
mamy żadnych przeszkód do korzystania z EPUAP-U w naszej jednostce.

Niniejsza odpowiedź została przygotowana na podstawie informacji
przekazanych przez Kierownika Biura Obsługi Interesanta w Starostwie
Powiatowym w Zgorzelcu.

--

Anna Lubańska

Wydział Prawno - Organizacyjny

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a

59-900 Zgorzelec

dot. ilości wniosków o udostępnienie informacji publicznej przez JASIEŃ 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

Pozdrawiam

Aleksandra Major

Urząd Miejski w Jasieniu

ul. XX Lecia 20

68-320 Jasień

tel. 68 457-88-72

fax 68 457-88-73

(bez tematu) przez Starostwo Powiatowe w Złotowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Katarzyna Zych

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego

--

Pozdrawiam / Regards

Starostwo Powiatowe w Złotowie

Al. Piasta 32

77-400 Złotów

NIP 767-14-50-797

tel /67/ 263-32-20

e-mail <mailto:starosta@zlotow-powiat.pl> starosta@zlotow-powiat.pl

Dostęp do informacji publicznej Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog [Sprawa#ZB.1431.84.2018] przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie 1

Dokumenty: ZB.KW.2018.00190
Znak sprawy: ZB.1431.84.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.26313
Wysłane przez: Bartłomiej Depta
Miejsce urzędowania: Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

Wiadomość wysłano do: sprawa-9727@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
--
--------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Tel. 32 32 48 100
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

odp. na wniosek z dnia 10września 2018 roku dot. elektronicznego obiegu dokumentów przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim 1

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 10 września 2018 roku
ws.elektronicznego obiegu dokumentów. Pismo o znaku sprawy:
Or.1431.37.2018.BK z dnia 21 września 2018 roku.

Pozdrawiam

--
Beata Kubas
Kierownik kancelarii głównej i archiwum
Wydział Organizacyjny
e-mail: bkubas@powiatkamienski.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 poz. 1) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kamieński z siedzibą pod adresem: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7B;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim pod adresem: iod@powiatkamienski.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej. przez BYTOM ODRZAŃSKI

Bytom Odrzański, dnia 24.09.2018 r.

Nasz znak: OS.1431.6.2018

Ośrodek Działań

Ekologicznych "Źródła"

Łódź


W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.09.2018 r., uprzejmie informuję, że:

1. Po 1 kwietnia 2018 r. nie otrzymaliśmy informacji, o której mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.).

2. Informacje, o których mowa w pkt 1 będą podawane na stronie http://www.bip.bytomodrzanski.pl.

3. Nie otrzymaliśmy informacji, o której mowa w art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

Wiesława Skrobacz
Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej 1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (w załączeniu)

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535