Frombork odpowiedź przez FROMBORK

Witam,
odnośnie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na pytania:
1. i 2. Do Burmistrz Miasta i Gminy Frombork nie wpłynęły informacje o planowanym terminie polowań zbiorowych na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.
3. i 4. Adres internetowy gdzie umieszczane będą do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie oraz informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie - http://frombork.samorzady.pl/kat/id/240
Pozdrawiam
Grzegorz Adamowicz
Referent ds. ochrony środowiska
____________________________
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
tel. 55 244 06 71
fax. 55 244 06 61

udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

W odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznej z dnia 10
września 2018r., informuję:

1. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach posiada wdrożony elektroniczny
obieg dokumentów. Jest to wspomagająca forma dekretacji dokumentów.
Elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą
EPUAP.

2. Wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
KPA, są wysyłane w sposób wskazany w artykule dostępnym pod linkiem w
skazanym we wniosku o udostępnienie informacji.

Z poważaniem

Henryka Morzy
Starostwo Powiatowe
w Siemiatyczach

dotyczy:wniosku o udzielenie informacji przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie

Witam,
w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
10 września 2018 r., informuję :
Ad 1 - nie posiadamy elektronicznego obiegu dokumentów
Ad 2 - tak
Ad 3 - nie dotyczy
Ad 4 - nie dotyczy

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam
E. Gozdek
Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
tel 94 36 50 329

informacja publiczna Starostwo Powiatowe w Bochni przez Starostwo Powiatowe w Bochni

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.10.09.2018 r. uprzejmie informuję:
1. Starostwo Powiatowe w Bochni posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów, który jest główną formą dekretacji dokumentów i jest kompatybilny z platformą EPUAP.
2. Decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA są przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą tych podmiotów z pewnymi wyjątkami, a mianowicie:
- w przypadku gdy pismo, postanowienie lub decyzja administracyjna zawierają załączniki wielkoformatowe m.in. projekt budowlany,mapy, przedmiotowe dokumenty wraz z załącznikiem przesyłane są w formie papierowej, z uwagi na brak możliwości skanowania wielkoformatowych dokumentów
- w przypadku decyzji dot. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej decyzje wydawane są w wersji papierowej ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dep. Geodezji i Kartografii wymaga 2 egzemplarzy decyzji z klauzulą prawomocności
- w przypadku decyzji, które służą za podstawę wpisu do ksiąg wieczystych Sąd Wieczystoksięgowy wymaga od organów publicznych oryginałów decyzji ze stosownymi pieczęciami.

Z poważaniem

Bogusława Fruga
Z-ca Dyrektora Wydziału
Organizacyjno-Prawnego
e-mail: b.fruga@powiat.bochnia.pl
tel. 14 6153701

Starostwo Powiatowe w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia
tel. 14 6153700
fax 14 6153708

odpowiedź na wniosek 1534 przez KIWITY 1

W załączeniu wysyłam odpowiedź na złożony wniosek.

Z poważaniem

Aleksandra Zmitrowicz

Sekretarz Gminy Kiwity

tel. +48 89-766-09-95

odpowiedź na wniosek 4385 przez KIWITY 1

W załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Aleksandra Zmitrowicz

Sekretarz Gminy Kiwity

tel. +48 89-766-09-95

odpowiedź na wniosek 9059 przez KIWITY 1

W załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Aleksandra Zmitrowicz

Sekretarz Gminy Kiwity

tel. +48 89-766-09-95

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Giżycku 1

Witam,

Odpowiadając na Państwa wniosek uprzejmie informuję co następuje:

Ad.1 nie posiada;

Ad.2 pracownicy urzędu stosują art. 39.2 choć jeszcze mogą być przypadki jego pomijania;

Ad.3 przyczyny – przeoczenie pracownika;

Ad.4 nie kontaktowało się

Pozdrawiam

Ewa Gudel

Sekretarz powiatu

Fwd: FW: Odpowiedź na inf. publiczną przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 1

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: FW: Odpowiedź na inf. publiczną
Data: 2018-09-19 09:40
Od: "Powiat Wyszkowski" <starostwo@powiat-wyszkowski.pl>
Do: <biuro@siecobywatelska.pl>

re: Wniosek o informację publiczną przez BĘDZIN 1

W związku z wnioskiem o informację z dn. 20.07. 2018 roku informuję, że
Ośrodek Kultury jest wydawcą Aktualnośco Będzińskich, jest to
miesięcznik.

Wszystkie wydania znajdują się tutaj:

http://www.bedzin.pl/strona-66-aktualnosci_bedzinskie.html

z podanej strony mozna pobrać wydania w formacie pdf.

Z wyrazami szacunku

--

MAGDALENA STRÓJWĄS
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Będzinie
Więcej o BĘDZINIE znajdziesz na www.bedzin.pl [1]
Facebook: https://www.facebook.com/Bedzin.gora
__________________________________________
TEL. +48 32 267 91 51

[1]

Links:
------
[1] http://www.bedzin.pl/

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o udzielnie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Michał Chabera

Powiat Miński

t. 25 759 87 37

Fwd: FW: informacja publiczna - Urząd Miejski w Drezdenku przez DREZDENKO 10

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Śpiewak Zbigniew <rr@drezdenko.pl>
Data: 19 września 2018 10:11
Temat: FW: informacja publiczna - Urząd Miejski w Drezdenku
Do: krzysztof@zrodla.org

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STAWIGUDA

Dzień dobry,

zgodnie z Państwa prośbą uzupełniam treść zapytań o odpowiedzi.

Pozdrawiam,
--------------
Ewelina Sugajska

promocja@stawiguda.pl
tel. 509 757 294

Urząd Gminy Stawiguda
Referat Ochrony Środowiska i Promocji
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org

Odpowiedź na wniosek z dnia 19.07.2018r. przez MIERZĘCICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 19.07.2018r.

--
Sekretariat Urzędu Gminy Mierzęcice
tel.(32)2887900, (32)3811500
fax.(32)7500777
e-mail: gmina@mierzecice.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Pile 6

Witam serdecznie,

w załączeniu przesyłam:

- skan pisma - odpowiedź Starosty Pilskiego z dnia 17 września 2018 r.
(dokument w formacie PDF o nazwie "WOA.1431.66.2018_odpowiedź_na_wniosek").

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

- pozdrawiam -

<http://www.powiat.pila.pl/> Opis:
C:\Users\mkaczmarek\AppData\Roaming\Microsoft\Podpisy\Images\logo.jpg

Małgorzata Kaczmarek
Wydział Organizacyjno - Administracyjny

tel. 67 210 93 28
<mailto:malgorzata.kaczmarek@powiat.pila.pl>
malgorzata.kaczmarek@powiat.pila.pl

Starostwo Powiatowe w Pile
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Opis: C:\Users\mkaczmarek\AppData\Roaming\Microsoft\Podpisy\Images\przyj.png
<http://www.facebook.com/pilskipowiat> Opis:
C:\Users\mkaczmarek\AppData\Roaming\Microsoft\Podpisy\Images\fb.png
<http://twitter.com/powiatpilski> Opis:
C:\Users\mkaczmarek\AppData\Roaming\Microsoft\Podpisy\Images\tweet.png

Opis: C:\Users\mkaczmarek\AppData\Roaming\Microsoft\Podpisy\Images\srd.png
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila.

Administratorem danych jest Starosta Pilski, 64-920 Pila, Al. Niepodleglosci
33/35. Kontakt do inspektora ochrony danych email:
<mailto:iod@powiat.pila.pl> iod@powiat.pila.pl. Dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, tj. dostawcom uslug IT, a także innym podmiotom na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązujacego (przykład: na wniosek sądu,
Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami
powszechnie obowiazujacego prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostepu do
danych osobowych oraz prawo zadania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu,
ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie
jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencje. Pełna treść
informacji skierowanej do osób fizycznych znajduje sie w hiperłączu
<http://www.bip.powiat.pila.pl/gfx/pila/files/2018_2022/2018/ochrona_danych/
klauzula_starostwo_20180601.pdf> Klauzula informacyjna.

Odpowiedź na inf pub przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 1

W załączniku odpowiedź na inf pub
z poważaniem
Bożena Dąbrowska
Główny Specjalista
Biuro Rady i Zarządu

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENNIK 1

Odpowiedź na informację publiczną

Ad.1 6 wniosków
Ad.2 10 wniosków
Ad.3 1 wniosek
Ad.4-6 skan rejestru w formie papierowej w załączeniu

Bogusława Zapotoczna-Pająk
Sekretarz Gminy kamiennik

Odpowiedź na wniosek przez None 2

Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź Prezydenta Miasta Opola na
wniosek dot. mediów. Poniżej przesyłam linki do naszych wydawnictw.

https://www.opole.pl/dzial/samorzad/opoleikropka/

https://ncpp.opole.pl/mic/

Pozdrawiam

Aleksandra Śmierzyńska

Główny Specjalista

Wydział Promocji

T: +48 77 54 17 503

K: +48 604 064 965

E: <mailto:aleksandra.smierzynska@um.opole.pl>
aleksandra.smierzynska@um.opole.pl

<mailto:bp@um.opole.pl> bp@um.opole.pl

<http://www.opole.pl/> www.opole.pl

Urząd Miasta Opola

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez PROMNA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 8 września 2018 roku.

Jolanta Borkowska

Urząd Gminy Promna.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIENNIK

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Ad.1 nie
Ad.2 nie
Ad.3 nie
Ad.4 tak www.bip.kamiennik.pl
Ad.5 : 2014 – 55 uchwał, 2015 – 58 uchwał, 2016 – 66 uchwał
Ad.6 2014-16 7 konsultacji
Ad.7 nie
Ad.8 nie
Ad.9 tak http://bip.kamiennik.pl/download/attachment/1451/uchwala-nr-xxxvii-188-14-z-dn-27032014-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.pdf
Ad. 10 nie dotyczy
Ad. 11 nie
Ad. 12 nie dotyczy
Ad. 13 nie dotyczy

Bogusława Zapotoczna _Pająk
Sekretarz Gminy Kamiennik

Wniosek o informację publiczną dot. elektronicznego obiegu dokumentów [Sprawa#WOK.1431.00041.2018] przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach 4

Dokumenty: WOK.KW.00081.2018
Znak sprawy: WOK.1431.00041.2018
Rej. koresp. wych.: l.dz.w.21878.2018
Wysłane przez: Marzena Młocek

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

--
Joanna Lewandowska
Starostwo Powiatowe w Strzelinie
ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin
tel. 71 39 23 017 fax 71 39 23 015

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10.09.2018 r.

Z poważaniem


<file:///C:/Users/Wojciech%20Burski/AppData/Roaming/Microsoft/Signatures/Her
bv.jpg>


<file:///C:/Users/Wojciech%20Burski/AppData/Roaming/Microsoft/Signatures/unt
itled1.bmp>

Wojciech Burski

STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich

Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

Tel. +48 48 617 70 25

Fax +48 48 617 70 09

<mailto:wojciech.burski@szydlowiecpowiat.pl>
wojciech.burski@szydlowiecpowiat.pl

<http://www.szydlowiecpowiat.pl/> www.szydlowiecpowiat.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może
zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób
nieuprawnionych do ich otrzymania.

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż
zostały przesłane.

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),http://bip.milki.warmia.mazury.pl/system/obj/4173_Uchwala_Nr_VIII.43.2015_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzamoa_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_Milki.pdf

- w 2014 r. - 71 podjętych uchwał, w 2015 r. - 100 podjętych uchwał, w
2016 r. - 82 podjętych uchwał,
- w 2014 r. - 2 konsultacje, w 2015 r. - 4 konsultacje, w 2016 r. 6
konsultacji.
- w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym),
- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Justyna Leszczyńska - Boruch
UG Miłki
87 421 10 60
-

W dniu 2018-09-18 o 08:08, UG Miłki pisze: