udostępnienie informacji publicznej przez IŁOWO-OSADA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji
publicznej. Jednocześnie informuję, że odpowiedź w ustawowym terminie
została przesłana do Państwa za pomocą poczty tradycyjnej na podany
adres w dniu 10.09.2018 r.

Z poważaniem Marta Sztando

--
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
<http://www.ilowo-osada.biuletyn.net/?bip=1&cid=210&bsc=N>

Z poważaniem
*Marta Sztando*

tel. 23 654 10 14 wew. 39
e-mail:marta.sztando@ugilowo-osada.pl

*Urząd Gminy Iłowo-Osada*
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada
tel./fax 23 654 10 14
e-mail: sekretariat@ugilowo-osada.pl
www.ilowo-osada.pl <http://www.ilowo-osada.pl/>
<http://www.ilowo-osada.biuletyn.net/>
<https://www.facebook.com/ugilowoosada/>

Informacja Publiczna przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

pozdrawiam
Krzysztof Powierza
Zespół ds. Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 767 35 95, 538 270 205

www.powiatstarogard.pl
www.facebook.com/powiat.starogardzki

wniosek o informację publiczną przez KAŃCZUGA

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję
że:

1. W Urzędzie oraz na terenie Miasta i Gminy Kańczuga nie prowadzone
są media.

2. Nie dotyczy.

3. Nie dotyczy.

4. Miasto i Gmina Kańczuga nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

5. Nie dotyczy.

6. Wydatki na ogłoszenia związane z gospodarką komunalną (sprzedaż
działek itp.)w 2015 r. - 439,11 zł, 2016 r.- 439,11 zł, 2017 r. - 3146,96
zł, 2018 r. - 585,48 zł (dane na dzień 24.09.2018 r.)

Wydatki związane z artykułami sponsorowanymi, materiałami dedykowanymi w
2015 r. - 2515,35 zł, 2016 r. - 11753,19 zł, 2017 r. - 14741,00 zł, 2018 r.
- 4132,80 zł (dane na dzień 24.09.2018 r.)

W przypadku dodatkowych informacji proszę o kontakt. Służę pomocą.

Jednocześnie przepraszam za przewlekłość w prowadzeniu sprawy.

Z poważaniem,

Urszula Lech-Inglot

Inspektor ds. działalności gospodarczej, spraw społecznych, promocji miasta
i gminy, ochrony zdrowia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze

Tel 16 642 31 42 w. 20

Fax 16 642 66 30

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w
Kańczudze (dalej: Urząd) jest Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, z siedzibą
przy ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga w imieniu którego obowiązki
pełni Burmistrz. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
<mailto:iod@kanczuga.pl> iod@kanczuga.pl

Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze
<http://www.kanczuga.pl/> www.kanczuga.pl w zakładce "dla mieszkańca -
ochrona danych osobowych" oraz na stronie BIP urzędu Miasta i Gminy w
Kańczudze <http://www.kanczuga.biuletyn.net/> www.kanczuga.biuletyn.net w
zakładce RODO

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁAKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@milakowo.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

FW: odpowiedź na zapytanie przez MYSZYNIEC 3

W odpowiedzi na zapytanie, informuję, że:

W 2014 r. wpłynęło 8 wniosków o udostępnienie informacji publicznej w tym 1
pocztą tradycyjną, a 7 mailem

W 2015 r. wpłynęło 14 wniosków o udostępnienie informacji publicznej w tym 1
pocztą tradycyjną, a 13 mailem

W 2016 r. wpłynęło 4 wnioski o udostępnienie informacji publicznej w tym 1
pocztą tradycyjną, a 3 mailem

W załączeniu przesyłam tez spisy spraw z 2014r. 2015 r. i 2016 r.

Z poważaniem,

Mariola Banach

insp. ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady

----------------------------------------------------------------------------
----------------------

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Tel/fax: (29) 772 11 41

email:kadry@myszyniec.pl

www.myszyniec.pl <http://www.myszyniec.pl>

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 11.09.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Sylwia Maksalon

Biuro Obsługi Interesanta

Starostwo Powiatowe

ul. Warcisława IV 16

78-400 Szczecinek

tel. 94 37 292 99

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Żninie 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Joanna Obiała
Starostwo Powiatowe w Żninie

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi 1

Szanowni Państwo ,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 10.09.2018r.

Łukasz Dębowski

________________________________________________

Starszy Informatyk

tel. 87 615 44 05

fax 87 615 44 45

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

tel. 87 615 44 44

fax 87 615 44 45

<http://www.powiatgoldap.pl> www.powiatgoldap.pl

e-mail: <mailto:starostwo.goldapskie@post.pl> starostwo.goldapskie@post.pl

informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Dzień dobry.
W nawiązaniu do maila z dnia 10 września 2018r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż:
ad. 1. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie nie posiada wdrożonego
elektronicznego obiegu dokumentów.
ad. 2. Większość decyzji administracyjnych w sprawach których dotyczy
art. 39 KPA doręczanych jest w sposób wskazany w przytoczonym artykule,
pozostałe doręczane są skutecznie w tradycyjny sposób.
ad. 3. Częstym powodem jest zawieszanie się systemu ePUAP, niestabilne
działanie systemu, problemy z podpisaniem załączników.
ad. 4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Agnieszka Gasik
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo
ul. 3 Maja 17B
tel. 87 427 76 11

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek z dnia 10.09.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 1

Witam serdecznie,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

dot. udostępnienia informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Głogowie 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września 2018 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Sylwia Słomińska

Biuro Rady i Zarządu

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w
Głogowie.

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce RODO, na stronie internetowej <http://www.powiat.glogow.pl>
www.powiat.glogow.pl

Odpowiedz informacja publiczna przez SZREŃSK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz

Danuta Dobrowolska
Urząd Gminy w Szreńsku

Informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Michał Lorek

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez Starostwo Powiatowe w Sokółkce 1

Dzień dobry.

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.

Pozdrawiam

Paweł Januszkiewicz

Re: informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Elblągu 3

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej. Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej
wiadomości.

Z poważaniem,

Krystyna Skrzypek

Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
tel. 55 239 49 37

Zdj&eogon;cie numer 1 w artykule: Starostwo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

www.powiat.elblag.pl <http://www.powiat.elblag.pl/>

ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg

tel. + 48 55 239 49 00, fax +48 55 232 42 26

NIP: 578-305-55-79 REGON: 170753615

AO.1431.88.2018 wniosek o informacje publiczną przez JASIEŃ 2

Dzień dobry,

w załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną.

--

Maria Wolicka

Referat Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Promocji

Urząd Miejski Jasień

ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasień

tel. 68 457-88-91

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby
lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
komputera.

Powiadomienie przez Starostwo Powiatowe w Kościanie 2

Szanowni Państwo,

Niniejszym przesyłam w załączeniu skan powiadomienia w związku ze złożonym
przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji oraz klauzulę
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Z poważaniem

Małgorzata Schwarz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego

Starostwa Powiatowego w Kościanie

Odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Mielcu 2

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września 2018 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości wraz z załącznikiem
na adres e-mail: adulik@powiat-mielecki.pl
<mailto:adulik@powiat-mielecki.pl>

Z poważaniem

Agata Dulik

Starostwo Powiatowe w Mielcu

Wydział Administracyjny

Tel. 17 78 00 486

e-mail: <mailto:adulik@powiat-mielecki.pl> adulik@powiat-mielecki.pl

odpowiedź na pismo przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli 1

Witam

W związku z pismem, które otrzymaliśmy drogą e-mail dnia 10.09.2018 roku w
załączeniu przesyłam odpowiedź.

Adrianna Śmiechowicz - Sekretarka

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Ul. Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola

Tel. (043) 8244210

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 1

Witam serdecznie,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczący elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

Z poważaniem

Monika Przowska

Starostwo Powiatowe

w Strzelcach Opolskich

Odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

Pozdrawiam,

--

Katarzyna Fabiniak
Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
e - mail: kfabiniak@pwz.pl
telefon:  22 733 72 11

WOK.1431.16.2018 przez Starostwo Powiatowe w Wołominie 2

P Zanim wydrukujesz tę wiadomość, upewnij się, czy jest to konieczne. Pomyśl
o środowisku!

(bez tematu) przez LUBOMINO 1

Lubomino, dnia 25.09.2018 r.

RGK i T 7015.5.2018

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Lubomino udziela odpowiedzi na przedstawione pytania:

1. Urząd Gminy Lubomino w załączeniu przekazuje posiadane informacje o terminach polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia 2018 r.

2. Urząd Gminy Lubomino nie posiada informacji przekazywanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

3. Zgodnie z powyższym nie publikowano informacji o których mowa w pkt. 2.

4. Urząd Gminy Lubomino nie posiada informacji przekazywanych zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Staszowie 1

Starostwo Powiatowe w Staszowie w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem Piotr Wielecki