Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Odp na wniosek o udost inf publ przez Starostwo Powiatowe w Słubicach

Dzień dobry!

Odpowiadając na wniosek waszego Stowarzyszenia o udostępnienie informacji
publicznej, przekazany do tut. Starostwa 10 września br. za pośrednictwem
poczty elektronicznej, przekazuję poniżej żądane dane:

1. Starostwo Powiatowe w Słubicach posiada wdrożony system
elektronicznego obiegu dokumentów.

a) Przygotowany jest projekt zarządzenia Starosty w sprawie
wprowadzenia ww. sytemu jako podstawowego systemu dokumentowania przebiegu
załatwiania i rozstrzygania spraw. Trwa obecnie ustalanie wykazu wyjątków od
podstawowego systemu, tj. określenie klas z wykazu akt, dla których sprawy
będą prowadzone w systemie tradycyjnym.

b) System elektronicznego obiegu dokumentów jest kompatybilny z
platformą ePUAP.

2. Wszystkie decyzje przekazywane są podmiotom publicznym za
pośrednictwem platformy e-Puap.

3. Nie dotyczy

4. Nie dotyczy.

Beata Chowaniec

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Starostwo Powiatowe w Słubicach

95 759 2019

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SROKOWO 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
informację:

1. Liczba wniosków o informację publiczną klasyfikowała się w
następujący sposób w poszczególnych latach

2014 - 22 wnioski

2015- 30 wnioski

2016- 24 wnioski

2. Nie prowadzimy oddzielnego rejestru wniosków o informacje publiczną.
Są one rejestrowane wyłącznie w dzienniku korespondencji.

Z poważaniem

W dniu 2018-09-15 o 16:24, sprawa-1643@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

------------------------------------------------------------------------

*Natalia Koper
*Sekretarka*
* Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo
Tel. 89 754 45 20, Fax. 89 754 45 22, e-mail: sekretariat@gminasrokowo.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publ. przez Starostwo Powiatowe w Policach 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

--
Karolina Wilk
Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju, Informacji i Promocji
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police
tel. 91-43-28-134; fax 91-31-78-900

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Realizując obowiązki określone przepisami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Policach jest Starostwo Powiatowe w Policach, reprezentowane przez Starostę Polickiego, za wyjątkiem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, których administratorem jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, nr tel.: 91-432-81-02, adres e-mail: iod@policki.pl;
3) pełna treść klauzuli informującej o prawach osoby, której dane są przetwarzane, a także o obowiązkach administratora tych danych zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.powiat.policki.bip.net.pl, w zakładce „RODO”.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OJRZEŃ 6

Witam!
W załączeniu odpowiedź na wniosek.
Pozdrawiam
Elżbieta Sadkowska
Sekretariat

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Dzień dobry,

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej , informuję:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).

TAK

a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?

JEST TO FORMA RÓWNORZĘDNA Z DEKRETACJA PAPIEROWĄ

b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP?

TAK

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

NIE

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
za pomocą platformy ePUAP to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne
stoją na przeszkodzie?

 Decyzje dostarczane są zgodnie w formą złożenia wniosku.

4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?

NIE

Z poważaniem,
Monika Filipiak-Żmuda

W dniu 10.09.2018 o 13:46, sprawa-9743@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

OR-1431-18-2018 Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.09.2018 przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży 1

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
września 2018r.
Odpowiedź znajduje się w załączonym pliku pdf.

Z poważaniem
Witold Mucha

odpowiedź na informacje przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu 1

Dzień dobry,

Starostwo Powiatowe w Wieluniu w złączeniu przesyła odpowiedź na
informacje publiczną.

udostępnienie informacji publicznej przez IŁOWO-OSADA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji
publicznej. Jednocześnie informuję, że odpowiedź w ustawowym terminie
została przesłana do Państwa za pomocą poczty tradycyjnej na podany
adres w dniu 10.09.2018 r.

Z poważaniem Marta Sztando

--
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
<http://www.ilowo-osada.biuletyn.net/?bip=1&cid=210&bsc=N>

Z poważaniem
*Marta Sztando*

tel. 23 654 10 14 wew. 39
e-mail:marta.sztando@ugilowo-osada.pl

*Urząd Gminy Iłowo-Osada*
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada
tel./fax 23 654 10 14
e-mail: sekretariat@ugilowo-osada.pl
www.ilowo-osada.pl <http://www.ilowo-osada.pl/>
<http://www.ilowo-osada.biuletyn.net/>
<https://www.facebook.com/ugilowoosada/>

Informacja Publiczna przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

pozdrawiam
Krzysztof Powierza
Zespół ds. Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 767 35 95, 538 270 205

www.powiatstarogard.pl
www.facebook.com/powiat.starogardzki

wniosek o informację publiczną przez KAŃCZUGA

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję
że:

1. W Urzędzie oraz na terenie Miasta i Gminy Kańczuga nie prowadzone
są media.

2. Nie dotyczy.

3. Nie dotyczy.

4. Miasto i Gmina Kańczuga nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

5. Nie dotyczy.

6. Wydatki na ogłoszenia związane z gospodarką komunalną (sprzedaż
działek itp.)w 2015 r. - 439,11 zł, 2016 r.- 439,11 zł, 2017 r. - 3146,96
zł, 2018 r. - 585,48 zł (dane na dzień 24.09.2018 r.)

Wydatki związane z artykułami sponsorowanymi, materiałami dedykowanymi w
2015 r. - 2515,35 zł, 2016 r. - 11753,19 zł, 2017 r. - 14741,00 zł, 2018 r.
- 4132,80 zł (dane na dzień 24.09.2018 r.)

W przypadku dodatkowych informacji proszę o kontakt. Służę pomocą.

Jednocześnie przepraszam za przewlekłość w prowadzeniu sprawy.

Z poważaniem,

Urszula Lech-Inglot

Inspektor ds. działalności gospodarczej, spraw społecznych, promocji miasta
i gminy, ochrony zdrowia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze

Tel 16 642 31 42 w. 20

Fax 16 642 66 30

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w
Kańczudze (dalej: Urząd) jest Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, z siedzibą
przy ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga w imieniu którego obowiązki
pełni Burmistrz. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
<mailto:iod@kanczuga.pl> iod@kanczuga.pl

Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze
<http://www.kanczuga.pl/> www.kanczuga.pl w zakładce "dla mieszkańca -
ochrona danych osobowych" oraz na stronie BIP urzędu Miasta i Gminy w
Kańczudze <http://www.kanczuga.biuletyn.net/> www.kanczuga.biuletyn.net w
zakładce RODO