Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁAKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@milakowo.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

FW: odpowiedź na zapytanie przez MYSZYNIEC 3

W odpowiedzi na zapytanie, informuję, że:

W 2014 r. wpłynęło 8 wniosków o udostępnienie informacji publicznej w tym 1
pocztą tradycyjną, a 7 mailem

W 2015 r. wpłynęło 14 wniosków o udostępnienie informacji publicznej w tym 1
pocztą tradycyjną, a 13 mailem

W 2016 r. wpłynęło 4 wnioski o udostępnienie informacji publicznej w tym 1
pocztą tradycyjną, a 3 mailem

W załączeniu przesyłam tez spisy spraw z 2014r. 2015 r. i 2016 r.

Z poważaniem,

Mariola Banach

insp. ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady

----------------------------------------------------------------------------
----------------------

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Tel/fax: (29) 772 11 41

email:kadry@myszyniec.pl

www.myszyniec.pl <http://www.myszyniec.pl>

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 11.09.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Sylwia Maksalon

Biuro Obsługi Interesanta

Starostwo Powiatowe

ul. Warcisława IV 16

78-400 Szczecinek

tel. 94 37 292 99

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Żninie 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Joanna Obiała
Starostwo Powiatowe w Żninie

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi 1

Szanowni Państwo ,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 10.09.2018r.

Łukasz Dębowski

________________________________________________

Starszy Informatyk

tel. 87 615 44 05

fax 87 615 44 45

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

tel. 87 615 44 44

fax 87 615 44 45

<http://www.powiatgoldap.pl> www.powiatgoldap.pl

e-mail: <mailto:starostwo.goldapskie@post.pl> starostwo.goldapskie@post.pl

informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Dzień dobry.
W nawiązaniu do maila z dnia 10 września 2018r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż:
ad. 1. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie nie posiada wdrożonego
elektronicznego obiegu dokumentów.
ad. 2. Większość decyzji administracyjnych w sprawach których dotyczy
art. 39 KPA doręczanych jest w sposób wskazany w przytoczonym artykule,
pozostałe doręczane są skutecznie w tradycyjny sposób.
ad. 3. Częstym powodem jest zawieszanie się systemu ePUAP, niestabilne
działanie systemu, problemy z podpisaniem załączników.
ad. 4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Agnieszka Gasik
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo
ul. 3 Maja 17B
tel. 87 427 76 11

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek z dnia 10.09.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 1

Witam serdecznie,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

dot. udostępnienia informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Głogowie 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września 2018 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Sylwia Słomińska

Biuro Rady i Zarządu

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w
Głogowie.

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce RODO, na stronie internetowej <http://www.powiat.glogow.pl>
www.powiat.glogow.pl

Odpowiedz informacja publiczna przez SZREŃSK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz

Danuta Dobrowolska
Urząd Gminy w Szreńsku

Informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Michał Lorek

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez Starostwo Powiatowe w Sokółkce 1

Dzień dobry.

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.

Pozdrawiam

Paweł Januszkiewicz

Re: informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Elblągu 3

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej. Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej
wiadomości.

Z poważaniem,

Krystyna Skrzypek

Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
tel. 55 239 49 37

Zdj&eogon;cie numer 1 w artykule: Starostwo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

www.powiat.elblag.pl <http://www.powiat.elblag.pl/>

ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg

tel. + 48 55 239 49 00, fax +48 55 232 42 26

NIP: 578-305-55-79 REGON: 170753615

AO.1431.88.2018 wniosek o informacje publiczną przez JASIEŃ 2

Dzień dobry,

w załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną.

--

Maria Wolicka

Referat Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Promocji

Urząd Miejski Jasień

ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasień

tel. 68 457-88-91

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby
lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
komputera.

Powiadomienie przez Starostwo Powiatowe w Kościanie 2

Szanowni Państwo,

Niniejszym przesyłam w załączeniu skan powiadomienia w związku ze złożonym
przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji oraz klauzulę
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Z poważaniem

Małgorzata Schwarz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego

Starostwa Powiatowego w Kościanie

Odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Mielcu 2

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września 2018 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości wraz z załącznikiem
na adres e-mail: adulik@powiat-mielecki.pl
<mailto:adulik@powiat-mielecki.pl>

Z poważaniem

Agata Dulik

Starostwo Powiatowe w Mielcu

Wydział Administracyjny

Tel. 17 78 00 486

e-mail: <mailto:adulik@powiat-mielecki.pl> adulik@powiat-mielecki.pl

odpowiedź na pismo przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli 1

Witam

W związku z pismem, które otrzymaliśmy drogą e-mail dnia 10.09.2018 roku w
załączeniu przesyłam odpowiedź.

Adrianna Śmiechowicz - Sekretarka

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Ul. Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola

Tel. (043) 8244210

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 1

Witam serdecznie,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczący elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

Z poważaniem

Monika Przowska

Starostwo Powiatowe

w Strzelcach Opolskich

Odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

Pozdrawiam,

--

Katarzyna Fabiniak
Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
e - mail: kfabiniak@pwz.pl
telefon:  22 733 72 11

WOK.1431.16.2018 przez Starostwo Powiatowe w Wołominie 2

P Zanim wydrukujesz tę wiadomość, upewnij się, czy jest to konieczne. Pomyśl
o środowisku!

(bez tematu) przez LUBOMINO 1

Lubomino, dnia 25.09.2018 r.

RGK i T 7015.5.2018

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Lubomino udziela odpowiedzi na przedstawione pytania:

1. Urząd Gminy Lubomino w załączeniu przekazuje posiadane informacje o terminach polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia 2018 r.

2. Urząd Gminy Lubomino nie posiada informacji przekazywanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

3. Zgodnie z powyższym nie publikowano informacji o których mowa w pkt. 2.

4. Urząd Gminy Lubomino nie posiada informacji przekazywanych zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Staszowie 1

Starostwo Powiatowe w Staszowie w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem Piotr Wielecki

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELECZKI 1

Dzień Dobry

Odpowiadając na Państwa zapytanie informuję następująco:

1. Tutejszy Urząd nie dysponuje informacją nt udzielonych informacji publicznych w 2014 roku.

2. Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej w roku 2015 wynosiła ok. 10

3. Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej w roku 2016 wynosiła ok. 10.

4. Urząd Gminy nie jest w posiadaniu ewidencji/spisu/rejestru wniosków o których mowa w zapytaniu.

5. Urząd Gminy nie jest w posiadaniu ewidencji/spisu/rejestru wniosków o których mowa w zapytaniu.

6. Urząd Gminy nie jest w posiadaniu ewidencji/spisu/rejestru wniosków o których mowa w zapytaniu.

Z poważaniem

Łukasz Borsuk
Sekretarz Gminy Strzeleczki

Urząd Gminy Strzeleczki | Rynek 4 | 47-364 Strzeleczki

NIP 199-00-90-013 | REGON 531413107 | <http://www.strzeleczki.pl/> www.strzeleczki.pl

tel. +48 77 466 81 05 (wew.106)| fax +48 77 407 66 61| tel.kom. +48 602 523 359

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone. This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and then delete this email.

odpowiedź na zapytanie przez MYSZYNIEC

W odpowiedzi na Pana wniosek informuję, że

- w naszej gminie nie obowiązuję uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej
- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami, link do uchwały: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=819

- Rada Miejska przyjęła w roku 2014- 69 uchwał, w roku 2015 - 83 uchwały i
2016 roku - 71 uchwał
- przeprowadzano konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-0,
2015r.0 i 2016 - 1
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy
- nie utworzono gminnej rady seniorów
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, link do uchwały:
http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=5061

- link do zarządzenia organu wykonawczego, wydanego w związku z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=5172

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne,

Z poważaniem,

Mariola Banach

insp. ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady

----------------------------------------------------------------------------
----------------------

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Tel/fax: (29) 772 11 41

email:kadry@myszyniec.pl

www.myszyniec.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELECZKI 1

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję następująco:

1. Na terenie Gminy Strzeleczki nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Na terenie Gminy Strzeleczki nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3. Na terenie Gminy Strzeleczki nie utworzono gminnej rady oświatowej.

4. W Gminie Strzeleczki nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

5. Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy w latach 2014-2016 dostępna jest na stronie BIP Urzędu www.bip.strzeleczki.pl <http://www.bip.strzeleczki.pl> w „zakładce akty prawne”.

6. Liczba prowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 – 2.

7. W Gminie Strzeleczki nie powołano młodzieżowej rady gminy.

8. W Gminie Strzeleczki nie powołano gminnej rady seniorów,

9. W Gminie Strzeleczki wyodrębniono fundusz sołecki, stosowna uchwała znajduje się pod adresem: http://bip.strzeleczki.pl/20/wyniki-wyszukiwania-bip.html?Key=funduszu%20so%C5%82eckiego <http://bip.strzeleczki.pl/20/wyniki-wyszukiwania-bip.html?Key=funduszu%20so%C5%82eckiego&Type=1&Page=1> &Type=1&Page=1

10. Urząd Gminy nie jest w posiadaniu Zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

11. W Gminie Strzeleczki nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. Nd.

Z poważaniem

Łukasz Borsuk
Sekretarz Gminy Strzeleczki

Urząd Gminy Strzeleczki | Rynek 4 | 47-364 Strzeleczki

NIP 199-00-90-013 | REGON 531413107 | <http://www.strzeleczki.pl/> www.strzeleczki.pl

tel. +48 77 466 81 05 (wew.106)| fax +48 77 407 66 61| tel.kom. +48 602 523 359

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone. This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and then delete this email.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SKOROSZYCE 2

W załączeniu odpowiedź

Z poważaniem

Bernard Rudkowski

Z-ca Wójta Skoroszyc

Sekretarz

Gmina Skoroszyce

z siedziba w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17

48-320 Skoroszyce

NIP:753-24-06-077

Regon: 531412941

e-mail: <mailto:b.rudkowski@skoroszyce.pl> b.rudkowski@skoroszyce.pl

Tel. bezpośredni 0774318975

Komórkowy: 507608667
tel. 0 77 431 80 82, 077 431 80 83 wew. 75
fax. 0 77 431 80 29
<http://www.skoroszyce.pl/> http://www.skoroszyce.pl