Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIELICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@bielice.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-25 13:24

odczytano w dniu 2018-09-25 13:24.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARIANOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@marianowo.pl> o 2018-09-25 13:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-25 13:49

(bez tematu) przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną

Hanna Opalach

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gryfice.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZELEWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@przelewice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-25 13:26

odczytano w dniu 2018-09-25 13:58.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RĄBINO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@rabino.pl> o 2018-09-25 13:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-25 13:57

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁYBÓR

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@bialybor.com.pl> o 2018-09-25 13:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-09-25 14:07

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁBASKOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@kolbaskowo.pl> o 2018-09-25 13:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-25 14:09

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁBASKOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@kolbaskowo.pl> o 2018-09-25 13:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-25 14:09

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIESZYNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@swieszyno.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZŁOPA

Twoja wiadomość

Do: umig@czlopa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-25 13:24

odczytano w dniu 2018-09-25 14:18.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RECZ

Twoja wiadomość

Do: recz@recz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 25.09.2018 13:26

odczytano w dniu 25.09.2018 14:20.

Przeczytano: Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej przez BĘDZINO

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do: ug@bedzino.pl
Wysłaną: 2018-09-25 13:24:17

Odczytano w dniu 2018-09-25 14:20:59

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYZDROJE

Twoja wiadomość

Do: um@miedzyzdroje.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-25 13:26

odczytano w dniu 2018-09-25 14:24.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁAWOBORZE

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do: ug@slawoborze.pl
Wysłaną: 2018-09-25 13:35:18

Odczytano w dniu 2018-09-25 14:29:37

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MYSZYNIEC 6

Witam

Poniżej przesyłam odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej

1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
2.jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. Nie są prowadzone media.
4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Gmina Myszyniec prowadzi Biuletyn KURPIK ale nie jest ono zarejestrowane w Sądzie.
5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. W załączniku 5 ostatnich numerów Biuletyn Kurpik
6. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. Wydatki Gminy Myszyniec na promocję w roku 2015 wynosiły 1 820,40 zł; w roku 2016 wynosiły 12 056,22 zł; w roku 2017 wynosiły 9 245,83 zł; w roku 2018 do dnia odpowiedzi na wniosek wyniosły 21 807,66 zł

Z poważaniem,

Alina Drzewiecka

insp. ds. oświaty i realizacji projektów

email:projekty@myszyniec.pl

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

www.myszyniec.pl

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PEŁCZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@pelczyce.pl> o 2018-09-25 13:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-25 14:42

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DARŁOWO

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana wniosek - uprzejmie informuję, iż w okresie od 01.04.2018 r. do dnia dzisiejszego, tj. 25.09.2018 r., nie wpłynęły żadne informacje dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych, czy informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Natomiast, miejscem udostępniania ewentualnych zgłoszeń w ww. zakresie oprócz tablicy informacyjnej tut. Urzędu, będzie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo / Ochrona środowiska / obwieszczenia i komunikaty: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=143465.

W razie dodatkowych pytań – proszę o kontakt telefoniczny 94 344 6339 lub mailowy.

Z poważaniem

Izabela Sielska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urząd Gminy Darłowo

(bez tematu) przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Wadowice, 23.09.2018

SON.14321.18.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na informację publiczną dotyczącą elektronicznego obiegu
dokumentów uprzejmie informuje :

1. Starostwo Powiatowe w Wadowicach posiada elektroniczny obieg
dokumentów eDOK.

a. eDOK jest systemem wspomagającym.

b. Jest on kompatybilny z platforma EPUAP

2. Nie wszystkie decyzje są dostarczane w sposób elektroniczny.

3. Brak podpisów elektronicznych osób wydających decyzje - zakup
podpisów elektronicznych w trakcie realizacji.

Grzegorz Polak

Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOSZCZNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@choszczno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 25.09.2018 13:24

odczytano w dniu 25.09.2018 14:57.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIESZKOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@mieszkowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-25 13:26

odczytano w dniu 2018-09-25 14:57.

odpowiedź BBM.1431.77.2018.MW na wniosek o informację publiczną przez SULEJÓWEK 2

Szanowni Państwo,

odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi BBM.1431.77.2018.MW. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,

Małgorzata Wysokińska

Biuro Burmistrza Miasta Sulejówek

---------------------------------------------

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego adresata i może zawierać informacje, które są prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę, należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w jej jakiejkolwiek formie.

Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Miasto Sulejówek z siedzibą przy ul. Dworcowej 55, 05-070 Sulejówek.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Sulejówek znajduje się na stronie: <https://www.sulejowek.pl/200,polityka-prywatnosci> https://www.sulejowek.pl/200,polityka-prywatnosci. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym <mailto:iod@umsulejowek.pl> iod@umsulejowek.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOLICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dolice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 25.09.2018 13:24

odczytano w dniu 25.09.2018 15:07.

odpowiedź BBM.1431.76.2018.MW na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓWEK 2

Szanowni Państwo,

odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi BBM.1431.76.2018.MW. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,

Małgorzata Wysokińska

Biuro Burmistrza Miasta Sulejówek

---------------------------------------------

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego adresata i może zawierać informacje, które są prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę, należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w jej jakiejkolwiek formie.

Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Miasto Sulejówek z siedzibą przy ul. Dworcowej 55, 05-070 Sulejówek.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Sulejówek znajduje się na stronie: <https://www.sulejowek.pl/200,polityka-prywatnosci> https://www.sulejowek.pl/200,polityka-prywatnosci. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym <mailto:iod@umsulejowek.pl> iod@umsulejowek.pl

odpowiedź BBM.1431.75.2018.MW na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓWEK 5

Szanowni Państwo,

odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi BBM.1431.75.2018.MW oraz rejestry. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,

Małgorzata Wysokińska

Biuro Burmistrza Miasta Sulejówek

---------------------------------------------

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego adresata i może zawierać informacje, które są prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę, należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w jej jakiejkolwiek formie.

Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Miasto Sulejówek z siedzibą przy ul. Dworcowej 55, 05-070 Sulejówek.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Sulejówek znajduje się na stronie: <https://www.sulejowek.pl/200,polityka-prywatnosci> https://www.sulejowek.pl/200,polityka-prywatnosci. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym <mailto:iod@umsulejowek.pl> iod@umsulejowek.pl