Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIESIEKIERZ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@biesiekierz.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-09-25 13:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DYGOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@dygowo.pl> o 2018-09-25 13:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-26 07:35

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZCHOWO

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do: sekretarz@wierzchowo.pl
Wysłaną: 2018-09-25 13:27:18

Odczytano w dniu 2018-09-26 07:59:07

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE CZARNOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@stareczarnowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 25.09.2018 13:26

odczytano w dniu 26.09.2018 08:13.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MYŚLIBÓRZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<mysliborz@mysliborz.pl> o 2018-09-25 13:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-09-26 09:02

Zapytanie w sprawie wykazu polowań. przez EŁK 1

Przesyłam roczny plan Łowiecki oraz plany polowań złożone w 2018 r

Robert Karwowski

Inspektor Wydziału,

Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska

Urzad Gminy Ełk

ul. T. Kościuszki 28A

tel. 87 619 45 16

<mailto:r.karwowski@elk.gmina.pl> r.karwowski@elk.gmina.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POLICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ug.police.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-25 13:26

odczytano w dniu 2018-09-26 09:27.

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną [Sprawa#OK.1431.5.2018] przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Dokumenty: OK.KW-00220/18
Znak sprawy: OK.1431.5.2018
Rej. koresp. wych.: RKWe-001914/18
Wysłane przez: Michał Dymała
Tel. służbowy: 627813942
Miejsce urzędowania: pokój 23

Dzień dobry,

w odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej informuję:

a) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie posiada wdrożony Elektroniczny Obieg Dokumentów
b) nie jest to główna forma dekretacji , jest to forma wspomagająca
c) EOD starostwa jest kompatybilny z EPUAP
d) niektóre decyzje administracyjne dostarczane są w inny sposób niż stanowi art.39 KPA
e) dotyczy to tylko sytuacji w których zainteresowany podmiot chce otrzymać odpowiedź w innej formie niż platformą EPUAP - względy organizacyjne
f) Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w powyższej sprawie
Wiadomość wysłano do: sprawa-9872@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
--
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
starostwo@powiat-wieruszowski.pl
www.powiat-wieruszowski.pl
bip.powiat-wieruszowski.pl
tel.627813370/fax627831963
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIESIEKIERZ 1

Szanowni Państwo,

Odpowiedź w załączniku.

Z poważaniem

DOROTA SZTANDARA - Sekretariat

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
ePUAP: /UGBiesiekierz/skrytka
tel.: +48 943 180 955

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą być poufne.
Jeżeli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, uprasza się o
powiadomienie nadawcy i o jej skuteczne usunięcie.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt
Gminy Biesiekierz.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:
http://bip.biesiekierz.eu/userfiles/file/regulaminy/klauzula_informacyjna_rodo.pdf

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na wniosek Gmina Płośnica przez PŁOŚNICA 1

Gmina Płośnica

W załączeniu odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej
Z uszanowaniem Katarzyna Zakrzewska Sekretarz Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JONKOWO 1

Dzień dobry.

Pismem z dnia 15.09.2018 Pani Katarzyna Batko-Tołuć wystąpiła do Urzędu
Gminy w Jonkowie o informację publiczną dotyczącą ilości wniosków o
informację publiczną jaką otrzymał urząd w latach 2014, 2015, 2016.
Udostępnienie ma nastąpić w formie elektronicznej. Ze względu na
konieczność podjęcia szeregu czynności technicznych związanych z
udostępnieniem żądanej informacji : wyszukanie i zebranie informacji,
skanowanie, anonimizację itp. jej udostępnienie nie może dojść do skutku
w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.). W
związku z powyższym , opierając swe działania na podstawie art. 13 ust.2
ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiamy, że
udostępnienie żądanej informacji nastąpi do dnia 09.11.2018.

Z poważaniem,

Sekretarz UG Jonkowo

Mariusz Olkowski

Sprawę prowadzi : Anita Jończyk

W dniu 2018-09-15 o 21:06, sprawa-1636@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
tel. 89 670 69 11

Odpowiedź na wniosek z dnia 24 września 2018 r. przez None 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 września 2018 r. w załączeniu przesyłam odpowiedzi.

Pozdrawiam
Aleksander Jabłński

--
Urząd Gminy Kolno
Kolno 33; 11-311 Kolno
woj. warmińsko - mazurskie
tel./fax. 89 716 32 26
e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl
http://bip.kolno-gmina.pl

informacja dot. polowań przez KALINOWO 4

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pański wniosek informuję, iż plany polowań kół łowieckich
będą podawane na naszej stronie internetowej www.kalinowo.pl
<http://www.kalinowo.pl> . Informacji odnośnie miejsca przechowywania
książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym do tej pory nie
otrzymaliśmy. Jeżeli będziemy dysponować taką wiedzą, to również będziemy
umieszczać to na naszej stronie internetowej.

W załączeniu przesyłam skany planów polowań które do tej pory otrzymaliśmy.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Anna Szyłak

tel. 87 621 87 63

Urząd Gminy Kalinowo

ul. Mazurska 11

19-314 Kalinowo

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być
chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem
tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie
jej z komputera.

Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia
danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces
przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku
błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i
pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
prosimy przesłać wersję drukowaną.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYBIERNÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@przybiernow.pl> o 2018-09-25 13:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-26 10:34

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYBIERNÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@przybiernow.pl> o 2018-09-25 13:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-26 10:34

wniosek o informację publiczną przez None 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 8
września 2018 r., uprzejmie informuję, że z uwagi na urlop pracownika
zajmującego się promocją w naszym urzędzie ale także na konieczność
sięgnięcia do archiwum w związku z pytaniem dotyczącym lat 2015,2016,2017,
że zgodnie z art.13 ust.2 przekażemy Państwu żądane informacje do dnia 12
października 2018 r.

Z poważaniem

Leszek Wilk

Sekretarz Gminy Kietrz

e-mail: lwilk@kietrz.pl <mailto:lwilk@kietrz.pl>

tel. Kom.: 603-834-369

GMINA KIETRZ

Urząd Miejski w Kietrzu

ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

tel.: +48 77 485 45 04

fax: +48 77 485 43 59

e-mail: <mailto:sekretariat@kietrz.pl> sekretariat@kietrz.pl

<http://www.kietrz.pl/> www.kietrz.pl

<http://www.bip.kietrz.pl/> www.bip.kietrz.pl

[ePUAP] Powiadomienie o otrzymaniu UPD przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o dokumencie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 24.09.2018
Termin odbioru: 08.10.2018

Informacja o dokumencie
Nadawca: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
ID Nadawcy: powiatsuwalski
Adresat: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ID Adresata: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Identyfikator sprawy: Bok.1431
Identyfikator dokumentu: BOK.1431
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal

Plany polowań przez KALINOWO 3

Witam, w załączeniu przesyłam jeszcze plany polowań w pliku Word.

Pozdrawiam

Anna Szyłak

tel. 87 621 87 63

Urząd Gminy Kalinowo

ul. Mazurska 11

19-314 Kalinowo

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być
chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem
tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie
jej z komputera.

Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia
danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces
przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku
błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i
pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
prosimy przesłać wersję drukowaną.

informacja publiczna przez MRĄGOWO 1

W odpowiedzi na Państwa prośbę przesyłam skan rejestrów wniosków o
informację publiczną.

Barbara Gabrychowicz - Olchowik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Urząd Miejski w Mrągowie

mail: b.gabrychowicz@mragowo.um.gov.pl
<mailto:b.gabrychowicz@mragowo.um.gov.pl>

tel. 89 741 90 10

Gmina Boleszkowice przez BOLESZKOWICE 3

Witam!

W załączeniu przesyłam informacje dotyczącą polowań zbiorowych.

Poniżej przesyłam link strony internetowej z publikacja informacji:

https://www.boleszkowice.pl/strony/menu/2.dhtml

Pozdrawiam

Marcin Lazer

Informacja - Gmina Wielbark przez WIELBARK

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję , że od 1 kwietnia 2018 roku do dnia dnia 26.09.2018 roku do Urzędu
Gminy Wielbark nie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zaplanowanych terminów polowań zbbiorowych przez Koła Łowieckie działajace na terenie Gminy Wielbark.
Informuję, że na stronie BIP Urzędu Gminy Wielbark http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/ zostanie utworzona w dziale Ochrona Środowiska zakładka Łowiectwo, gdzie będą umieszczane zgłoszenia dotyczące polowań zbiorowych.

Odpowiedzi udzieliła
Barbara Pac
inspektor
Urząd Gminy Wielbark

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BIESIEKIERZ 1

Dzień dobry
W załączeniu przekazuję odpowiedź..
Z poważaniem

--
WITOLD PATAN - Informatyk UG
mail: informatyk@biesiekierz.eu
tel.: +48 943 180 942 (w godz. 7:00-15:00)

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
ePUAP: /UGBiesiekierz/skrytka
tel.: +48 943 180 955

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą być poufne. Jeżeli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, uprasza się o powiadomienie nadawcy i o jej skuteczne usunięcie.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt Gminy Biesiekierz.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:
http://bip.biesiekierz.eu/userfiles/file/regulaminy/klauzula_informacyjna_rodo.pdf

W dniu 2018-09-18 o 18:37, sprawa-8910@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź przez MIASTECZKO ŚLĄSKIE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Monika Kotara

odpowiedź przez CHOCIWEL 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że od dnia 01 kwietnia 2018 roku do dnia dzisiejszego do tutejszego
Urzędu wpłynął jeden komunikat o planowanym polowaniu. Zwyczajowo
przyjęto formą informowania społeczności lokalnej o planowanych
polowaniach na danych terenach jest przesyłanie informacji o tych
faktach do sołtysów danych miejscowości , którzy zamieszczają je na
tablicach ogłoszeń.

W załączeniu powyżej wymieniony komunikat, który został przekazany do
trzech sołectw.

informuję jednocześnie, że w Urzędzie Miejskim nie ma książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości


Pozdrawiam serdecznie
Teresa Kozań

tel. 91 5622024 wew. 123