Dotyczy: wnisek o udostęnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Gryficach

Starostwo Powiatowe w Gryficach, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie sieć obywatelska na
podstawie ustawy dostępie do informacji publicznej udzielając odpowiedzi na
zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje:

Odpowiedź na pytanie 1.

Starostwo Powiatowe w Gryficach ma wdrożony system obiegu dokumentów,

Ad a) Jest to system wspomagający,

Ad b) Tak

Odpowiedź na pytanie 2.

Nie

Odpowiedź na pytanie 3

Brak

Odpowiedź na pytanie 4

Nie

Z wyrazami szacunku

Mariusz Pietrzak

Główny Specjalista ds. systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w
Gryficach

Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Pl. Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice

Tel. 601361411

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SROKOWO 1

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
odpowiedzi

1. W gminie nie obowiązuje uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2. W Gminie Srokowo nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.

3. W Gminie Srokowo nie powołano rady oświatowej.

4. Tak w gminie została uchwalona uchwała nr XVIII/89/16 Rady Gminy Srokowo

z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo.

link:

http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/702/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_Gminy_Srokowo/

5 Zostało przyjętych uchwał w następujących latach – 2014- 74 uchwały.

2015- 81 uchwały

2016- 89 uchwały

6. W latach 2014-2016zostało przeprowadzonych 5 konsultacji społecznych
z mieszkańcami.

7. W Gminie Srokowo nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8.W Gminie Srokowo nie utworzono rady seniorów.

9. Tak w Gminie Srokowo wyodrębniono fundusz sołecki. Link:
http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/484/w_sprawie_3A_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego_w__budzecie_Gminy_Srokowo/

10. W gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski.

Z poważaniem

W dniu 2018-09-15 o 16:26, sprawa-6455@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

------------------------------------------------------------------------

*Natalia Koper
*Sekretarka*
* Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo
Tel. 89 754 45 20, Fax. 89 754 45 22, e-mail: sekretariat@gminasrokowo.pl

UDIP OA.1431.31.2018 przez BĘDZINO 4

OA.1431.31.2018

W nawiązaniu do wniosku, który wpłynął w dn. 25.09.2018 w załączeniu
przesyłamy odpowiedź.

Pozdrawiam,

Mateusz Dębowski

Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

NIP Gminy: 499 05 35 735

Tel. +48943162545

@: <mailto:m.debowski@bedzino.pl> m.debowski@bedzino.pl

Ponowne przekazanie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#Inf.1431.063.2018] przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku 2

Dokumenty: Inf.KW-264/18
Znak sprawy: Inf.1431.063.2018
Rej. koresp. wych.: KWe-01414/18
Wysłane przez: Paweł Kulejewski

UWAGA!!! Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości

Załączony dokument (oznaczony jako xades) został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez KIR S.A. Szafir. W celu potwierdzenia tożsamości osoby, która podpisała dokument oraz zachowania integralności załączonego dokumentu należy przeprowadzić weryfikację podpisu przy pomocy aplikacji dostępnej pod adresem www.elektronicznypodpis.pl/download/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/147/1/1/szafir_weryfikujaca.exe Żadnego z plików znajdujących się w załączniku nie należy kasować.

--
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 343109500
fax 343109507
e-mail: starostwo@klobuck.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: UDIP OA.1431.31.2018 przez krzysztof

Dziękuję za nadesłane informacje.

Jednocześnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że plan polowań nadesłany przez koło łowieckie "Ryś" z Kołobrzegu i zamieszczony przez Państwa na stronie https://bedzino.pl/plany-lowieckie/ nie spełnia wymogów opisanych w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, a mianowicie nie zawiera informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

[ePUAP] Powiadomienie o otrzymaniu UPD przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o dokumencie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 24.09.2018
Termin odbioru: 08.10.2018

Informacja o dokumencie
Nadawca: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
ID Nadawcy: powiatsuwalski
Adresat: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ID Adresata: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Identyfikator sprawy: Bok.1431
Identyfikator dokumentu: BOK.1431
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal

Udzielenia informacji publicznej - działalnośc pożytku publicznego przez PROSTKI

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02 - 605 Polska

Nasz znak:OR.1431/4/2018 Prostki, 27.09.2018 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej - data wpływu 17.09.2018 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

Ad.1 W gminie funkcjonuje Uchwała nr XLVI.273.2017 Rady Gminy Prostki w sprawie programu współpracy gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach powoływana jest komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wójt odrębnym zarządzeniem określa zasady i tryb pracy komisji konkursowej. http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10015/wiadomosc/355677/roczny_program_wspolpracy_gminy_prostki_z_sektorem_pozarzadowym_

Ad.2 Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Ad.3 W gminie nie powołano rady oświatowej.

Ad.4 W gminie obowiązuje Uchwała Nr LV/338/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prostki. http://bip.prostki.pl/wiadomosci/9788/wiadomosc/347586/uchwala_nr_lv3382014_rady_gminy_prostki_z_dnia_30_wrzesnia_2014_

Ad.5 Informacja o liczbie przyjętych uchwał:

2014 r. - 83 uchwały

2015 r. - 73 uchwały

2016 r. - 116 uchwał.

Ad.6 Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji:

2014 r. - 13

2015 r. - 4

2016 r. - 6

Ad.7 W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

Ad.8 W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - media przez None

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02 - 605 Polska

Nasz znak:OR.1431/5/2018 Prostki, 27.09.2018 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej - data wpływu 17.09.2018 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

Ad.1 W Urzędzie Gminy ani też w żadnej jednostce organizacyjnej ( Gminnym Ośrodku Kultury ) lub samorządowej osobie prawnej - w spółce należącej do gminy-nie są prowadzone media tj. środki masowego przekazu informacyjnego.

Ad.2 Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego rodzaju promocje

a) 2015 r. - 1.672 zł

b) 2016 r. - 34.683,48 zł

c) 2017 r. - 39.328,07 zł

d) 2018 r. - 21.101,06 zł

Janusz Krause - Sekretarz Gminy Prostki

Odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej przez BOBROWICE 1

SKO.1431.54.2018

Witam,

1. W odpowiedzi załączam plik stworzony przez mnie w wersji
edytowalnej. W niektórych pozycjach brakuje informacji gdyż w listach
przewodnich od kół łowieckich nie została udzielona informacja o godzinie
rozpoczęcia polowań i zakończenia polowań.

2. W załączniku zamieszczam skany od kół łowieckich.

3. http://bip.bobrowice.pl/177/Lowiectwo/

4. http://bip.bobrowice.pl/177/Lowiectwo/

Pozdrawiam,

Beata Mołczan

Referent ds. rolnictwa

i gospodarowania mieniem komunalnym

tel. 68 391 92 28

Urząd Gminy Bobrowice

66-627 Bobrowice 131

Przeczytano: Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej przez BĘDZINO

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do: ug@bedzino.pl
Wysłaną: 2018-09-28 10:28:09

Odczytano w dniu 2018-09-28 11:58:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowna Pani,

potwierdzam otrzymanie odpowiedzi na wniosek w dniu 24.09.2018 r.

z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.09.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 1

Szanowni Państwo

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przekazany drogą elektroniczną w dniu 10.09.2018 r.

Z poważaniem
Luiza Żurawska

Luiza Żurawska
Wydział Administracyjny
T: 61 424 07 16
E: luiza.zurawska@powiat-gniezno.pl

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
T: 424 07 13
F: 424 07 41
E: starostwo@powiat-gniezno.pl
www.powiat-gniezno.pl
"Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych
osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II
9/10, 62-200 Gniezno. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych
osobowych może Pan/Pani znaleźć na
stronie:http://powiat-gniezno.pl/pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobow
ych"

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PŁOŚNICA 1

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy

Katarzyna Zakrzewska

W dniu 2018-09-15 o 15:54, sprawa-6443@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Udostępnienie informacji publicznej przez PASŁĘK

Dzień dobry,

W odpowiedzi na e-mail z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295), informuję, że:
1. Burmistrz Pasłęka na chwilę obecną nie otrzymał informacji o planowanych terminach, godzinach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań. Informacje zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku zaraz po przekazaniu ich przez dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich.
2. Skany informacji przekazanych przez dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich na podstawie art. 42ab ust. 1 zostaną wysłane po ich otrzymaniu.
3. Informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem: http://paslek-um.bip-wm.pl/public/?id=148972
4. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem: http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=330470

Z poważaniem,

Kamila Tuniewicz
Referent ds. ochrony środowiska
kamila.tuniewicz@paslek.pl

Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

tel. 55 248 20 01 wew. 61

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI 3

Miłki, dnia 28 września 2018 r.

ST.1431.25.2018

**

**

W związku ze złożonym w dniu 13.09.2018 r., a otrzymanym przez Urząd
Gminy Miłkiw dniu 14.09.2018 r. wniosku o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej:

*1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem,
pocztą tradycyjną,do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku*

*2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku *

*3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku *

*4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.*

*6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.*

stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.)
udzielam odpowiedzi:

*Ad.*1. W 2014 roku – 34 wnioski

*Ad.2.*W 2015 roku – 56 wniosków

*Ad.3.*W 2016 roku – 66 wniosków

Załączniki:

*Ad. 4.*Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.

*Ad.5*. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.

*Ad.6. *Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.

**

Z poważaniem

Agnieszka Franke

Referent ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Miłki

Tel. 87 421 10 60

**

Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja art.61 Konst. przez None 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
informacja art.61 Konst.

Udostępnienie informacji publicznej - terminy polowań przez None 1

Witam,

odpowiadając na Pana maila z dnia 31 sierpnia oraz 17 września 2018 r.
związanego z udostępnieniem informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorczych zgłoszonych do gminy po 01
kwietnia 2018 r. w załączeniu przesyłam scany zgłoszeń (2).

Co do odpowiedzi na pytanie 3 i 4 nie jestem w stanie wskazać adresu
strony internetowej ponieważ informacje, o które Pan pyta nie są na niej
umieszczane. Jednakże, powołując się na przepisy ustawy, zostanie
przypomniany dzierżawcą obwodów łowieckich obowiązek o którym mowa w
art. 42ab na który Pan się powołuje. Uzyskane informacje zostaną wówczas
umieszczane na stronie internetowej Urzędu.

Pozdrawiam

Sylwia Kowalewska

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASŁĘK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASŁĘK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

[ePUAP] Powiadomienie o otrzymaniu UPD przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o dokumencie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 24.09.2018
Termin odbioru: 08.10.2018

Informacja o dokumencie
Nadawca: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
ID Nadawcy: powiatsuwalski
Adresat: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ID Adresata: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Identyfikator sprawy: Bok.1431
Identyfikator dokumentu: BOK.1431
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal

[ePUAP] Powiadomienie o otrzymaniu UPD przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o dokumencie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 24.09.2018
Termin odbioru: 08.10.2018

Informacja o dokumencie
Nadawca: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
ID Nadawcy: powiatsuwalski
Adresat: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ID Adresata: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Identyfikator sprawy: Bok.1431
Identyfikator dokumentu: BOK.1431
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal

Faktura189314095/185 przez ŚWIECIE NAD OSĄ 1

Witam,

W załączeniu zestawienie do rozliczenia kosztów.

Z poważaniem,

Mariusz Haberman

"HM-Tech"

uzupełnienie wniosku z dn. 25.09.2018 przez DZIWNÓW

Witam w załączeniu przesyłam pismo uzupełniające oraz poniżej podaje link do
miejsca wyłożenia do wiadomości publicznej informacji o planowanych
polowaniach zbiorowych

Link:

http://bip.dziwnow.pl/strony/6431.dhtml

Z poważaniem

Magdalena Antkowiak

Podinspektor ds. ochrony środowiska

i gospodarki komunalnej

Urząd Miejski w Dziwnowie

91 32 75 177